Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2000

Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/2000 на Съвета от 15 ноември 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

OJ L 308, 16.11.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2000/oj

16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2016/2000 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2016 година

за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), и по-специално член 30, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС, относно ограничителни мерки срещу Сирия.

(2)

Две образувания следва да бъдат заличени от списъка на подлежащите на ограничителни мерки образувания, който се съдържа в приложение I, раздел Б към Решение 2013/255/ОВППС.

(3)

Поради това приложение I към Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следните образувания и вписаните данни за тях се заличават от списъка, съдържащ се в приложение I, раздел Б към Решение 2013/255/ОВППС:

55.

Tri-Ocean Trading

55а.

Tri-Ocean Energy


Top