EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0475

Решение 2014/475/ОВППС на Съвета от 18 юли 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

OJ L 214, 19.7.2014, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/475/oj

19.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/28


РЕШЕНИЕ 2014/475/ОВППС НА СЪВЕТА

от 18 юли 2014 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Предвид сериозното положение в Украйна следва да се допълнят условията за замразяването на финансови средства и икономически ресурси, така че да бъдат обхванати юридически лица, образувания или органи, които подпомагат материално или финансово действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(3)

Необходимо е Съюзът да предприеме допълнителни действия за изпълнението на тези мерки.

(4)

Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2, параграф 1 от Решение 2014/145/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от:

физически лица, които са отговорни за, активно подкрепят или осъществяват действия или политики, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна, или възпрепятстващи работата на международните организации в Украйна, както и свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи;

юридически лица, образувания или органи, които подпомагат материално или финансово действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна; или

юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол,чиято собственост е била прехвърлена в нарушение на украинското право, или юридически лица, образувания или органи, които са извлекли ползи от това прехвърляне,

посочени в приложението.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


Top