EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1074R(01)

Поправка на Регламент (ЕС) № 1074/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (ЕЦБ/2013/39) ( ОВ L 297, 7.11.2013 г. )

OJ L 319, 29.11.2013, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319, 29.11.2013, p. 30–31 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1074/corrigendum/2013-11-29/oj

29.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/44


Поправка на Регламент (ЕС) № 1074/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (ЕЦБ/2013/39)

( Официален вестник на Европейския съюз L 297 от 7 ноември 2013 г. )

На страница 97, в приложение I „Изисквания за статистическа отчетност“ таблицата се заменя със следното:

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Еврозона

ПФИ

A.

Местни

Б.

Други от еврозоната, различни от местни

ПФИ

НПФИ

ПФИ

НПФИ

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

Централно държавно управление (S.1311)

Държавно управление — други

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Централно държавно управление (S.1311)

Държавно управление — други

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели (125+S.126+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Пари в брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

в т.ч.: евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Държани дългови ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Акции/дялови единици във ФПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1e

Овърнайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2e

С договорен матуритет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3e

Договорени за ползване след предизвестие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3 месеца (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4e

Репо-сделки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1x

Овърнайт депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2x

С договорен матуритет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3x

Договорени за ползване след предизвестие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3 месеца (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4x

Репо-сделки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Включтелно непрехвърляеми спестовни депозити на виждане.


Top