EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0335R(01)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 335/2013 на Комисията от 12 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ( ОВ L 105, 13.4.2013 г. )

OJ L 195, 18.7.2013, p. 30–30 (BG, DA, DE, EL, EN, FR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/335/corrigendum/2013-07-18/oj

18.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/30


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 335/2013 на Комисията от 12 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

( Официален вестник на Европейския съюз L 105 от 13 април 2013 г. )

На страница 3 в член 1, точка 9 относно изменението на член 41б, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1974/2006

вместо:

„4.   Параграф 2 не се прилага за подпомагането на подготвителните дейности и техническата помощ за LEADER.“

да се чете:

„4.   Параграф 2 не се прилага за подпомагането на подготвителните дейности за LEADER, нито за техническата помощ.“


Top