EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0757

2013/757/ЕС: Решение на Съвета от 9 декември 2013 година за назначаване на член от Германия и заместник-член от Германия в Комитета на регионите

OJ L 335, 14.12.2013, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/757/oj

14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 декември 2013 година

за назначаване на член от Германия и заместник-член от Германия в Комитета на регионите

(2013/757/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове в Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Martina MICHELS се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

(3)

След назначаването на г-н Frank ZIMMERMANN за член на Комитета на регионите ще се освободи едно място за заместник-член,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за член:

г-н Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin;

и

б)

за заместник-член:

г-н Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


Top