EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0141

2013/141/ЕС: Решение на Съвета от 18 март 2013 година за назначаването на член от Испания и трима заместник-членове от Испания в Комитета на регионите

OJ L 77, 20.3.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/141(1)/oj

20.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/24


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 март 2013 година

за назначаването на член от Испания и трима заместник-членове от Испания в Комитета на регионите

(2013/141/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложенията на правителството на Испания,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ се освободи едно място за член на Комитета на регионите. След изтичането на мандата на г-н Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, г-н Senén FLORENSA I PALAU и г-жа Elvira SAINT-GERONS HERRERA се освободиха три места за заместник-членове на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за член:

г-н Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco;

както и

б)

за заместник-членове:

г-жа María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

г-н Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

г-жа Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 март 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


Top