EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0071

Решение 2013/71/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година относно временното приемане на някои палестинци от държави—членки на Европейския съюз

OB L 32, 1.2.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/71(1)/oj

1.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/19


РЕШЕНИЕ 2013/71/ОВППС НА СЪВЕТА

от 31 януари 2013 година

относно временното приемане на някои палестинци от държави—членки на Европейския съюз

СЪВЕТЬТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 и член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 16 декември 2011 г. Съветът прие Решение 2011/845/ОВППС относно временното приемане на някои палестинци от държави—членки на Европейския съюз (1), което предвижда продължаване за нов период от 12 месеца на срока на валидност на техните национални разрешителни за влизане и престой на територията на държавите членки, посочени в Обща позиция 2002/400/ОВППС от 21 май 2002 г. относно временното приемане на някои палестинци от държави—членки на Европейския съюз (2).

(2)

Въз основа на оценка на прилагането на Обща позиция 2002/400/ОВППС Съветът намира за уместно да удължи срока на валидност на тези разрешителни за нов период от 12 месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки, посочени в член 2 от Обща позиция 2002/400/ОВППС, удължават срока на валидност на националните разрешителни за влизане и престой, предоставени съгласно член 3 от посочената обща позиция, за нов период от 12 месеца.

Член 2

Съветът прави оценка на прилагането на Обща позиция 2002/400/ОВППС в рамките на шест месеца след приемането на настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 78.

(2)  ОВ L 138, 28.5.2002 г., стр. 33.


Top