EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1095R(01)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1095/2012 на Комисията от 22 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин ( ОВ L 325, 23.11.2012 г. )

OB L 327, 27.11.2012, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1095/corrigendum/2012-11-27/oj

27.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/57


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1095/2012 на Комисията от 22 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

( Официален вестник на Европейския съюз L 325 от 23 ноември 2012 г. )

На страница 12 приложението се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

193,1

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Яйца без черупки, сушени

468,8

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

594,9

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“.


Top