Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0415

Регламент за изпълнение (ЕС) № 415/2012 на Комисията от 15 май 2012 година за изменение за 171-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

OJ L 128, 16.5.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 270 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/415/oj

16.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 415/2012 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2012 година

за изменение за 171-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 7 май 2012 г. и на 9 май 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади две физически лица от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, след като разгледа исканията за отписване, представени от тези лица, и подробните доклади на омбудсмана, назначен съгласно Резолюция 1904 (2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

(3)

По тази причина приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (известен също като Kamel Darraji). Адрес: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Италия. Дата на раждане: 22.7.1967 г. Място на раждане: Menzel Bouzelfa, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L029899 (тунизийски паспорт, издаден на 14.8.1995 г., изтекъл на 13.8.2000 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.“

(2)

„Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (известен също като a) Abu Al-Banaan, б) Ibrahim Bouisir, в) Ibrahim Buisir; г) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir; д) Ibrahim Buwisir; е) Ibrhm Buwisir. Адрес: 20 Hillview Grove, Ballinteer, Dublin 16, Ирландия. Дата на раждане: 1.9.1962 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: а) либийско, б) ирландско. Национален идентификационен номер: 6977094P (ирландски личен номер на публичната служба). Паспорт №: L038300 (ирландски паспорт, издаден в Дъблин, Ирландия, на 4 септември 2002 г., анулиран на 14 май 2009 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.2.2009 г.“


Top