Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0177

Регламент за изпълнение (ЕС) № 177/2012 на Комисията от 1 март 2012 година за изменение за 165-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

OJ L 61, 2.3.2012, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 179 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/177/oj

2.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 61/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 177/2012 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2012 година

за изменение за 165-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 21 февруари 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице и седемнадесет образувания от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, след като разгледа искането за отписване, представено от това лице и тези образувания, и подробния доклад на омбудсмана, назначен съгласно Резолюция № 1904 (2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. Комитетът реши също да измени едно вписване в списъка. Освен това на 23 февруари 2012 г. той реши да измени други пет вписвания в списъка.

(3)

По тази причина приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заличават следните вписвания:

а)

„Al Baraka Exchange L.L.C. Адрес: а) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; б) PO Box 20066, Dubai, UAE. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

б)

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

в)

„Barakaat Bank of Somalia (известна още като: а) Barakaat Bank of Somalia Ltd., б) Baraka Bank of Somalia, в) Barakat Banks and Remittances). Адрес: а) Bakaara Market, Могадишу, Сомалия; б) Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

г)

„Barako Trading Company, LLC (известна още като Baraka Trading Company). Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

д)

„Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.“

е)

„Al-Barakaat Bank. Адрес: Mogadishu, Сомалия. Допълнителна информация: част от мрежата от предприятия Al-Barakaat, основана Ali Ahmed Nur Jim’ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

ж)

„Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (известна още като: а) BSS, б) Barakat Bank of Somalia). Адрес: а) Mogadishu, Сомалия; б) Bossasso, Сомалия. Допълнителна информация: част от мрежата от предприятия Al-Barakaat, основана Ali Ahmed Nur Jim’ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

з)

„Al-Barakat Finance Group, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.“

и)

„Al-Barakat Financial Holding Co., Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.“

й)

„Al-Barakat Global Telecommunications (също: а) Barakaat Globetelcompany б) Al Barakat Telecommunications Ltd. Адрес: а) PO Box 3313, Дубай (EAU); б) Mogadishu, Сомалия, в) Hargeysa, Сомалия.“

к)

„Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (известна още като Al-Barakat Financial Company), п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.“

л)

„Al-Barakat International (известна още като Baraco Co.), п.к. 2923, Дубай, Обединени арабски емирства.“

м)

„Al-Barakat Investments, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.“

н)

„Barakaat Group of Companies, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.“

о)

„Barakaat Red Sea Telecommunications. Адрес: a) Bossaso, Сомалия; б) Nakhiil, Сомалия; в) Huruuse, Сомалия; г) Raxmo, Сомалия; д) Ticis, Сомалия; е) Kowthar, Сомалия; ж) Noobir, Сомалия; з) Bubaarag, Сомалия; и) Gufure, Сомалия; й) Xuuxuule, Сомалия; к) Ala Aamin, Сомалия; л) Guureeye, Сомалия; м) Najax, Сомалия; н) Carafaat, Сомалия. Допълнителна информация: част от мрежата от предприятия Al-Barakaat, основана Ali Ahmed Nur Jim’ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

п)

„Barakat Consulting Group (BICO), Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.“

р)

„Barakat Telecommunications Company Limited (известна още като BTELCO). Адрес: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Сомалия. Допълнителна информация: а) част от мрежата от предприятия Al-Barakaat, основана Ali Ahmed Nur Jim’ale; б) офисът в Нидерландия е закрит и не се използва от август 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

(2)

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Ali Ahmed Nur Jim'ale (известен още като: a) Ahmed Ali Jimale, б) Ahmad Nur Ali Jim'ale, в) Ahmed Nur Jumale, г) Ahmed Ali Jumali, д) Ahmed Ali Jumale, е) Sheikh Ahmed Jimale), ж) Ahmad Ali Jimale, з) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: Джибути, Република Джибути (от май 2007 г.). Дата на раждане: 1954 г. Месторождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Паспорт №: A0181988 (паспорт от Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединени арабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтекъл на 22.1.2011 г.). Други сведения: а) Професия: счетоводител и бизнесмен, б) име на бащата: Ali Jumale, име на майката: Enab Raghe, в) основател на мрежата от предприятия „Barakaat“, сред които групата от предприятия „Barakaat“. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

(3)

Вписването „Global Relief Foundation (GRF) (известна също като: a) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; з) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; и) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания. Други сведения: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Бангладеш, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Западния бряг и ивицата Газа, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454419759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Global Relief Foundation (GRF). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; Други сведения: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Бангладеш, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Западния бряг и ивицата Газа, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454419759; Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.“

(4)

Вписването „Heyatul Ulya. Адрес: Mogadishu, Сомалия. Допълнителна информация: част от мрежата от предприятия Al-Barakaat, основана Ali Ahmed Nur Jim’ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Heyatul Ulya. Адрес: Могадишу, Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

(5)

Вписването „Red Sea Barakat Company Limited. Адрес: Mogadishu, Сомалия. Допълнителна информация: част от мрежата от предприятия Al-Barakaat, основана Ali Ahmed Nur Jim’ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Red Sea Barakat Company Limited. Адрес: Могадишу, Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

(6)

Вписването „Somali Internet Company. Адрес: Mogadishu, Сомалия. Допълнителна информация: част от мрежата от предприятия Al-Barakaat, основана Ali Ahmed Nur Jim’ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Somali Internet Company. Адрес: Могадишу, Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

(7)

Вписването „Umar Patek (известен още като a) Omar Patek, б) Pa'tek, в) Pak Taek, г) Umar Kecil, д) Al Abu Syekh Al Zacky, е) Umangis Mike. Адрес: a) Индонезия, б) Филипини. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: старши член на организацията Jemaah Islamiyah. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Umar Patek (известен още като: a) Omar Patek, б) Mike Arsalan, в) Hisyam Bin Zein, г) Anis Alawi Jafar, д) Pa’tek, е) Pak Taek, ж) Umar Kecil, з) Al Abu Syekh Al Zacky, и) Umangis Mike. Адрес: Индонезия. Дата на раждане: 20.7.1970 г. Място на раждане: Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: старши член на организацията Jemaah Islamiyah. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.“

(8)

Вписването „Abbas Abdi Ali (известен още като: Ali, Abbas Abdi) Други сведения: а) свързан с Ali Nur Jim’ale, б) по получени данни починал през 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Abbas Abdi Ali (известен още като: Ali, Abbas Abdi). Други сведения: по получени данни починал през 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“


Top