Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0436

2012/436/ОВППС: Решение EUCAP SAHEL/Niger/1/2012 на Комитета по политика и сигурност от 17 юли 2012 година за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP SAHEL Niger)

OJ L 200, 27.7.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/436/oj

27.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/17


РЕШЕНИЕ EUCAP SAHEL/NIGER/1/2012 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 17 юли 2012 година

за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP SAHEL Niger)

(2012/436/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2012/392/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (1) (EUCAP SAHEL Niger) и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 9, параграф 1 от Решение 2012/392/ОВППС, Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност, в съответствие с член 38 от Договора, да взема необходимите решения с цел политически контрол и стратегическо ръководство на мисията EUCAP SAHEL Niger, включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи полковник Francisco ESPINOSA NAVAS да бъде назначен за ръководител на мисията EUCAP SAHEL Niger,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Полковник Francisco ESPINOSA NAVAS се назначава за ръководител на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP SAHEL Niger) за срок от 12 месеца.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2012 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 48.


Top