Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0008(01)

2012/259/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 26 април 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/8 относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производство на евробанкноти (ЕЦБ/2012/8)

OJ L 126, 15.5.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 155 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; отменен от 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/259/oj

15.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/14


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 април 2012 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2011/8 относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производство на евробанкноти

(ЕЦБ/2012/8)

(2012/259/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2011/8 от 21 юни 2011 г. относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производството на евробанкноти (1), и по-специално член 2, параграф 3 и членове 6 и 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Компетентността на Изпълнителния съвет да решава относно акредитации по член 2, параграф 3 от Решение ЕЦБ/2011/8 му е делегирана от Управителния съвет в съответствие с член 12.1, параграф 2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

(2)

Процедурата по предоставяне и преразглеждане на акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия, посочена в Решение ЕЦБ/2011/8 следва да бъде изменена, за да позволи по-бързо обработване на заявления за акредитация, осигурявайки по този начин навременно предоставяне или преразглеждане на акредитация, и да облекчи административната тежест за Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

(3)

За тази цел следва да се предостави възможност на Изпълнителния съвет да делегира вторично компетентността да приема решения по отношение на рутинна акредитация на един или повече от своите членове. Вторичната делегация обаче няма да обхваща компетентността да предоставя освобождавания, отхвърля заявления за акредитация, временно да спира или отменя акредитации.

(4)

Решение ЕЦБ/2011/8 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Член 2, параграф 3 от Решение ЕЦБ/2011/8 се заменя със следното:

„3.   Изпълнителният съвет е компетентен да приема всички решения, свързани с акредитацията на производителя за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия, като отчита становището на Комитета по банкнотите и информира Управителния съвет за тези решения. Изпълнителният съвет може да реши да делегира вторично правомощията да предоставя и преразглежда акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия, съгласно членове 6 и 8 на един или повече от своите членове.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 април 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 52.


Top