EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0848

Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година за изпълнение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

OJ L 335, 17.12.2011, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 203 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/848/oj

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/83


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/848/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 декември 2011 година

за изпълнение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 декември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго.

(2)

На 12 октомври и 28 ноември 2011 г. Комитетът на Съвета за сигурност, създаден съгласно Резолюция 1533 (2004 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно Демократична република Конго, актуализира списъка на лицата и образуванията, обект на ограничителни мерки.

(3)

Приложението към Решение 2010/788/ОВППС на Съвета следва съответно да се измени.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят към списъка, съдържащ се в приложението към Решение 2010/788/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

T. NALEWAJK


(1)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 30.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лица, посочени в член 1

Име

Други наименования

Дата на раждане/място на раждане

Идентификационни данни

Основания

Дата на посочване

Jamil MUKULU

Проф. Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965 г.

Алтернативна дата на раждане: 1 януари 1964 г.

селище Ntoke,

окръг Ntenjeru,

област Kayunga,

Уганда

Угандиец

Ръководител на Алианса на демократичните сили (ADF)

командващ Алианса на демократичните сили

По информация от общественодостъпни източници и официални доклади, включително докладите на експертната група към Комитета по санкциите срещу ДРК на Съвета за сигурност на ООН, Jamil Mukulu е военен лидер на Алианса на демократичните сили (ADF), чуждестранна въоръжена групировка, действаща на територията на ДРК, която препятства разоръжаването и доброволното репатриране или повторно заселване на бойци от ADF, както е посочено в точка 4, буква б) от Резолюция 1857 (2008).

12.10.2011 г.

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Експертната група към Комитета по санкциите срещу ДРК на Съвета за сигурност на ООН докладва, че Jamil Mukulu ръководи и предоставя материална подкрепа на ADF, въоръжена групировка, действаща на територията на ДРК.

Според многобройни източници, включително докладите на експертната група към Комитета по санкциите срещу ДРК на Съвета за сигурност на ООН, Jamil Mukulu е продължил да упражнява влияние върху политиките, предоставял е финансиране и е запазил прякото командване и контрола над дейностите на силите на ADF на терена, включително контрола над връзките с международни терористични мрежи.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4 април 1976 г.

територия Walikale,

Демократична република Конго

Конгоанец

Главнокомандващ, Nduma Defence of Congo, група Mayi Mayi Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, главнокомандващ политическото крило на Mayi Mayi Sheka, е политическият лидер на конгоанската въоръжена група, която препятства разоръжаването, демобилизацията или повторната интеграция на бойците. Mayi Mayi Sheka е базирана в Конго милиция, която действа от бази, разположени на територията Walikale в източната част на ДРК.

Групата Mayi Mayi Sheka извършва нападения над мини в източната част на ДРК, включително завземането на мините Bisiye и насилственото събиране на пари от местното население.

Освен това Ntabo Ntaberi Sheka е извършил тежки нарушения на международното право, свързани с нападения над деца. Ntabo Ntaberi Sheka е планирал и наредил провеждането на серия от нападения на територията Walikale в периода 30 юли—2 август 2010 г. като наказателна акция срещу местното население, обвинено в сътрудничество с конгоанските правителствени сили. При нападенията са били извършени изнасилвания и отвличания на деца, както и принуждаване на деца към насилствен труд и подлагането им на жестоко, нечовешко или унизително отношение. Милицията Mayi Mayi Sheka също така набира принудително момчета и държи в редиците си деца, постъпващи по канали за набиране.

28.11.2011 г.


Top