Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0600

Регламент (ЕС) № 600/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнението и изменението на примерите за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 174, 9.7.2010, p. 18–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 164 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/600/oj

9.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2010 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнението и изменението на примерите за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите остатъчни количества от пестициди във и върху храни и фуражи от растителен и животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Няколко държави-членки поискаха минимални изменения и допълнения в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005, в графата „Примери за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ“.

(2)

Тези изменения и допълнения са необходими, за да бъдат включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 нови плодове, зеленчуци и зърнени култури, които са се появили на пазара на държавите-членки.

(3)

Целесъобразно е да бъдат добавени следните плодове, зеленчуци, зърнени култури и животински продукти: тангело от вид минеола (Minneola tangelo), трънка, арктическа къпина, сладка малина (хибрид Rubus arcticus x idaeus), физалис, лаймкват, мангостан, червена питая (драконов плод), земен бадем (чуфа), киви от вида актинидия, корени от девесил, корени от ангелика, корени от тинтява, доматено дърво, лициум (Lycium barbarum and L. chinense), китайско зеле чой сум, португалски кейл, португалско зеле, листа от грах и репички, амарант и семена, вълмо (Salsola soda), семена от растения от семейство Тиквови с изключение на семена от тиква, киноа, бъз, листа от гинко, ядивни цветя, мента и дивеч. Червените боровинки от вида Vaccinium vitisidaea се преместват от категория боровинки в категория червени боровинки. Латинското име за грозде е сменено съгласно международната номенклатура.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти от растителен и животински произход, упоменати в член 2, параграф 1

Кодов номер (1)

Групи, към които се прилагат МДГОВ

Примери за отделни продукти от групите, за които се прилагат МДГОВ

Научно наименование (2)

Примери за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ

Части от продуктите, към които се прилагат МДГОВ

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

 

 

 

Целият продукт

0110010

 

Грейпфрути

Citrus paradisi

Шедок, тропически грейпфрут, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди

 

0110020

 

Портокали

Citrus sinensis

Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди

 

0110030

 

Лимони

Citrus limon

Цитрон, лимон

 

0110040

 

Зелени лимони

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Мандарини

Citrus reticulata

Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди

 

0110990

 

Други (3)

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на черупката (без кестени)

0120010

 

Бадеми

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Бразилски орехи

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Кашу

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Кестени

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Кокосови орехи

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Лешници

Corylus avellana

Filbert (вид едър лешник)

 

0120070

 

Орехи „макадамия“

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Американски орехи

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Семена от пиния

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Шам фъстък

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Орехи

Juglans regia

 

 

0120990

 

Други (3)

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката

0130010

 

Ябълки

Malus domesticus

Киселица

 

0130020

 

Круши

Pyrus communis

Ориенталска круша

 

0130030

 

Дюли

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Мушмули (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Японска мушмула (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Други (3)

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката

0140010

 

Кайсии

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Череши

Prunus cerasus, Prunus avium

Сладки череши, вишни

 

0140030

 

Праскови

Prunus persica

Нектарини и подобни хибриди

 

0140040

 

Сливи

Prunus domestica

Трънкослива, джанка, мирабел, трънка

 

0140990

 

Други (3)

 

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжките и стеблото, с изключение на стафидите: плодове с дръжки

0151000

a)

десертно и винено грозде

 

 

 

 

0151010

 

Десертно грозде

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Винено грозде

Vitis vinifera

 

 

0152000

б)

ягоди

 

Fragaria spp

 

 

0153000

в)

храстови

 

 

 

 

0153010

 

Къпини

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Едри къпини

Rubus ceasius

Кръстоски, кръстоска между къпина и малина, и диви къпини

 

0153030

 

Малини

Rubus idaeus

Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticus), сладка малина (хибрид Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Други (3)

 

 

 

0154000

г)

други малки ягодови плодове

 

 

 

 

0154010

 

Боровинки

Vaccinium spp с изключение на V. macrocarpon и V.vitis-idaea

Сини боровинки

 

0154020

 

Червени боровинки

Vaccinium macrocarpon и V.vitis-idaea

Червени боровинки от вида Vaccinium vitisidaea

 

0154030

 

Френско грозде (червено, черно и бяло)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Цариградско грозде

Ribes uva-crispa

Включително хибриди с други гроздови видове

 

0154050

 

Шипки

Rosa canina

 

 

0154060

 

Черници (4)

Morus spp

Арбутус

 

0154070

 

Азарол (4) (средиземноморска мушмула)

Crataegus azarolus

Киви от вида актинидия (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Плодове от бъз (4)

Sambucus nigra

Арониев храст планински ясен, азарол, зърнастец, глог, вид дребни безкостилкови плодове и други дървесни безкостилкови плодове

 

0154990

 

Други (3)

 

 

 

0160000

vi)

Смесени плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката или стеблото (ананас)

0161000

a)

с ядлива кора

 

 

 

 

0161010

 

Фурми

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Смокини

Ficus carica

 

 

0161030

 

Трапезни маслини

Olea europaea

 

 

0161040

 

Кумкват (4)

Fortunella species

Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)

 

0161050

 

Карамбола (4)

Averrhoa carambola

Билимби

 

0161060

 

Северноамериканска слива (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Ямболан (явайска слива) (4)

Syzygium cumini

Ябълка от остров Ява (водна ябълка), померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска череша (grumichama Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Други (3)

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

0162010

 

Киви

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Личи

Litchi chinensis

Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), мангостан

 

0162030

 

Пасион фрут

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Бодлива круша (плод на кактус) (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Вечнозелено дърво (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Американски пасионфрут (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сорт на сапота

 

0162990

 

Други (3)

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

 

0163010

 

Авокадо

Persea americana

 

 

0163020

 

Банани

Musa × paradisica

Банан джудже, вид банан, ябълков банан

 

0163030

 

Манго

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Папая

Carica papaya

 

 

0163050

 

Нарове

Punica granatum

 

 

0163060

 

Черимоя (4)

Annona cherimola

Анона ябълка, захарна ябълка и други средно високи растения от анониев род

 

0163070

 

Гуава (4)

Psidium guajava

Червена питая или драконов плод (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ананас

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Хлебно дърво (4)

Artocarpus altilis

Джекфрут

 

0163100

 

Дуриан (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Гуанабана (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Други (3)

 

 

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

 

 

Целият продукт след махането на надземната част (ако има) и на полепналата пръст чрез изплакване или изчеткване

0211000

a)

картофи

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

 

 

 

 

0212010

 

Касава

Manihot esculenta

Таро, едо (японско таро), таниа

 

0212020

 

Патати (сладки картофи)

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Сладки тропични картофи

Dioscorea sp.

Вид сладки картофи, мексикански сладък картоф

 

0212040

 

Арарут (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Други (3)  (4)

 

 

 

0213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

 

 

 

0213010

 

Червено цвекло

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Моркови

Daucus carota

 

 

0213030

 

Целина

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Хрян

Armoracia rusticana

Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява

 

0213050

 

Земна ябълка

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Пащърнак

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Магданоз — корени

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Репички

Raphanus sativus var. sativus

Черна, японска, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Овесен корен

Tragopogon porrifolius

Кокеш, испански овесен корен

 

0213100

 

Жълта ряпа

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Ряпа

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Други (3)

 

 

 

0220000

ii)

Луковични

 

 

 

Целият продукт след махането на лесно отстранимата кора и пръст (когато са сухи) или на корени и почва (когато за свежи)

0220010

 

Чесън

Allium sativum

 

 

0220020

 

Лук

Allium cepa

Сребърен лук

 

0220030

 

Дребен лук

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Пролетен лук

Allium cepa

Уелски лук и подобни сортове

 

0220990

 

Други (3)

 

 

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

 

Целият продукт след махането на стеблото (при сладката царевица без обвивка)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Домати

Lycopersicum esculentum

Чери домати, доматено дърво, физалис, лициум (Lycium barbarum и L. chinense)

 

0231020

 

Пипер

Capsicum annuum, var. grossum и var. longum

Люти чушки

 

0231030

 

Патладжан

Solanum melongena

Пепино

 

0231040

 

Хибискус

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Други (3)

 

 

 

0232000

б)

кратункови — с ядлива кора

 

 

 

 

0232010

 

Краставици

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Корнишон

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Тиквички

Cucurbita pepo var. melopepo

Лятна тиква, тиквичка

 

0232990

 

Други (3)

 

 

 

0233000

в)

кратункови — с неядлива кора

 

 

 

 

0233010

 

Пъпеши (включително и дини)

Cucumis melo

Кивано

 

0233020

 

Тиква

Cucurbita maxima

Зимна тиква

 

0233030

 

Дини

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Други (3)

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

 

Zea mays var. saccharata

 

Вътрешността плюс кочана без обвивката

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

 

 

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

 

 

 

 

0241000

a)

цветно зеле

 

 

 

Само кочаните

0241010

 

Броколи

Brassica oleracea

Калабрезе, китайски броколи, рапон

 

0241020

 

Цветно зеле (карфиол)

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Други (3)

 

 

 

0242000

б)

зелеви, на глави

 

 

 

Цялото растение след махането на корените и гнилите листа

0242010

 

Брюкселско зеле

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Само кочаните

0242020

 

Зеле

Brassica oleracea convar. capitata

Заострено, червено, савойско (зимно къдраво зеле), бяло зеле

 

0242990

 

Други (3)

 

 

 

0243000

в)

листни зелеви

 

 

 

Цялото растение след махането на корените и гнилите листа

0243010

 

Китайско зеле

Brassica rap. подвидове от семейство зелеви

Индийски (китайски) синап, пакчои, китайско плоско зеле (таи гоо чои), петсай

 

0243020

 

Кейл

Brassica oleracea convar. Acephalea

Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле

 

0243990

 

Други (3)

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Целият продукт след махането на корените, дръжките и полепналата почва (ако има)

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

 

Целият продукт след махането на корените и гнилите външни листа и пръст (ако има)

0251000

a)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Полска (кълнова) салата

Valerianella locusta

Италианска валерианела

 

0251020

 

Маруля

Lactuca sativa

Глависта маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка

 

0251030

 

Ескариол (широколистна ендивия)

Cichorium endiva

Дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория

 

0251040

 

Кресон (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Земен кресон (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Аругула (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Дива аругула

 

0251070

 

Червен синап (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Листа и стъбла от зеле (4), включително листа от ряпа

Brassica spp.

Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа (култури, добивани до фаза 8 същински лист)

 

0251990

 

Други (3)

 

 

 

0252000

б)

спанак и подобни (листа)

 

 

 

 

0252010

 

Спанак

Spinacia oleracea

Новозеландски спанак, амарант

 

0252020

 

Тученица (4)

Portulaca oleracea

Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda)

 

0252030

 

Салатно цвекло

Beta vulgaris

Листа от червено цвекло

 

0252990

 

Други (3)

 

 

 

0253000

в)

лозови листа (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

г)

воден кресон

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

д)

цикория-витлуф

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

е)

билки

 

 

 

 

0256010

 

Кервел

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Сибирски лук

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Листа целина

Apium graveolens var. seccalinum

Листа от копър, кориандър, копър, кимион, ловаж, пищялка, сладък чизел и други сложноцветни

 

0256040

 

Магданоз

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Градински чай (4)

Salvia officinalis

Зимен градински чай, летен градински чай

 

0256060

 

Розмарин (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Мащерка (4)

Thymus spp.

Майорана, риган

 

0256080

 

Босилек (4)

Ocimum basilicum

Листа от маточина, мента

 

0256090

 

Дафинов лист (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Тарагон (4)

Artemisia dracunculus

Исоп

 

0256990

 

Други (3)

 

Ядивни цветя

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

 

 

Целият продукт

0260010

 

Фасул (с шушулки)

Phaseolus vulgaris

Зелен боб (френски, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб

 

0260020

 

Фасул (без шушулки)

Phaseolus vulgaris

Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия

 

0260030

 

Грах (с шушулки)

Pisum sativum

Червенозърнест боб зелен (захарен боб)

 

0260040

 

Грах (без шушулки)

Pisum sativum

Градински, зелен грах, леблебия

 

0260050

 

Леща (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Други (3)

 

 

 

0270000

vii)

Стеблени (пресни)

 

 

 

Целият продукт след махането на изгнилата тъкан, пръстта и корените

0270010

 

Аспержи

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Артишок

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Целина

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Див копър

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Артишок (ангинари)

Cynara scolymus

 

Цялото съцветие, включително чашката

0270060

 

Праз

Allium porrum

 

 

0270070

 

Ревен

Rheum × hybridum

 

Стъблото след махането на корените и листата

0270080

 

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета) (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Палмово зеле (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Други (3)

 

 

 

0280000

viii)

Гъби

 

 

 

Целият продукт след махането от почвата или от средата на отглеждане

0280010

 

Култивирани гъби

 

Обикновени (4), стридени, ши-таке гъби (4)

 

0280020

 

Диворастящи гъби (4)

 

Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп

 

0280990

 

Други (3)

 

 

 

0290000

ix)

Морски водорасли  (4)

 

 

 

Целият продукт след махането на гнилите листа

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

 

 

 

Сухи семена

0300010

 

Фасул

Phaseolus vulgaris

Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалиа, полски боб, червенозърнест боб

 

0300020

 

Леща

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Грах

Pisum sativum

Леблебия, полски грах, тревист грах

 

0300040

 

Вълчи боб (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Други (3)

 

 

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

 

Целият продукт след махането на черупките, костилките и кюспето

0401000

i)

Маслодайни семена

 

 

 

 

0401010

 

Семена от лен

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Фъстъци

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Макови семена

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Семена от сусам

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Семена от слънчоглед

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Рапично семе

Brassica napus

Птиче рапично семе, ряпа

 

0401070

 

Соя

Glycine max

 

 

0401080

 

Семена от синап

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Семена от памук

Gossypium spp.

 

Необработени

0401100

 

Тиквено семе (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Други семена от семейство Тиквови

 

0401110

 

Шафран (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Пореч (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Камелина (посевен ленак) (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Конопено семе (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Бобъров боб

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Други (3)

 

 

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

 

 

 

 

0402010

 

Маслини за производство на масло (4)

Olea europaea

 

Целият плод след махането на стеблото (ако има) и след отстраняването на пръстта (ако има)

0402020

 

Кокосов орех (палмово масло) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Палмов плод (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Капок (растителен пух) (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Други (3)

 

 

 

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

 

 

Цели зърна

0500010

 

Ечемик

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Елда

Fagopyrum esculentum

Амарант, киноа

 

0500030

 

Царевица

Zea mays

 

 

0500040

 

Просо (4)

Panicum spp.

Китайско просо, африканско житно растение

 

0500050

 

Овес

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ориз

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Ръж

Secale cereale

 

 

050080

 

Сорго (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Пшеница

Triticum aestivum, T. durum

Шпелта, тритикале

 

0500990

 

Други (3)

 

 

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

 

 

 

 

0610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

Чай

Camellia sinensis

 

Целият продукт

0620000

ii)

Кафе на зърна  (4)

 

 

 

Зелени зърна

0630000

iii)

Билкови настойки  (4) (изсушени)

 

 

 

 

0631000

a)

Цветя

 

 

 

Цялото цвете след махането на стеблото и гнилите листа

0631010

 

Лайка

Matricaria recutita

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Хибискус

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Роза

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Жасмин

Jasminum officinale

Бъз (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Липа

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Други (3)

 

 

 

0632000

б)

листа

 

 

 

Целият продукт след махането на стеблото и гнилите листа

0632010

 

Ягодови листа

Fragaria spp

 

 

0632020

 

Листа от ройбос

Rosa spec.

Листа от гинко

 

0632030

 

Мате

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Други (3)

 

 

 

0633000

в)

корени

 

 

 

Целият продукт след махането на надземната част и на полепналата пръст чрез изплакване или изчеткване

0633010

 

Корен от валериан

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Корен от женшен

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Други (3)

 

 

 

0639000

г)

други билкови настойки

 

 

 

 

0640000

iv)

Какао  (4) (ферментирали или сушени зърна)

 

Theobroma cacao

 

Зърната след махането на черупките

0650000

v)

Рожкови  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Целият продукт след премахване на стъблата или короната

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен), включително хмелни зърна и неконцентриран прах

 

Humulus lupulus

 

Сушени шишарки

0800000

8.

ПОДПРАВКИ (4)

 

 

 

Целият продукт, сушен

0810000

i)

Семена

 

 

 

 

0810010

 

Анасон

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Черен кимион

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Семе от целина

Apium graveolens

Семе от ловаж

 

0810040

 

Семе от кориандър

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Семе от кимион

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Семе от копър

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Семе от див копър

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Сминдух

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Индийско орехче

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Други (3)

 

 

 

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 

 

 

 

0820010

 

Бахар

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Анасонова чушка (японска чушка)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Кимион

Carum carvi

 

 

0820050

 

Кардамон

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Хвойна

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Чушка, черна и бяла

Piper nigrum

Дълга чушка, розова чушка

 

0820130

 

Ванилови шушулки

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Тамаринд

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Други (3)

 

 

 

0830000

iii)

Кора

 

 

 

 

0830010

 

Канела

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Касиа

 

0830990

 

Други (3)

 

 

 

0840000

iv)

Корени или коренища

 

 

 

 

0840010

 

Сладък корен

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Джинджифил

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Куркума

Cucumis spp.

 

 

0840040

 

Хрян

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Други (3)

 

 

 

0850000

v)

Пъпки

 

 

 

 

0850010

 

Карамфил

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Каперси

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Други (3)

 

 

 

0860000

vi)

Цветни близалца

 

 

 

 

0860010

 

Жълт минзухар

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Други (3)

 

 

 

0870000

vii)

Арилус

 

 

 

 

0870010

 

Сушена кора от индийско орехче

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Други (3)

 

 

 

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ (4)

 

 

 

 

0900010

 

Захарно цвекло (корени)

Beta vulgaris

 

Целият продукт след махането на надземната част и на полепналата пръст чрез изплакване или изчеткване

0900020

 

Захарна тръстика

Saccharum officinarum

 

Целият продукт след махането на изгнилата тъкан, пръстта и корените

0900030

 

Корени от цикория (4)

Cichorium intybus

 

Целият продукт след махането на надземната част и на полепналата пръст чрез изплакване или изчеткване

0900990

 

Други (3)

 

 

 

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

1010000

i)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини; охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени, като брашна и прахове; други обработени продукти, като наденички и хранителни продукти на основата на тези

 

 

 

Целият продукт или само съдържанието на мазнини (5)

1011000

a)

свине

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Месо

 

 

 

1011020

 

Месо без мазнини и тлъстини

 

 

 

1011030

 

Черен дроб

 

 

 

1011040

 

Бъбреци

 

 

 

1011050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1011990

 

Други (3)

 

 

 

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Месо

 

 

 

1012020

 

Мазнини

 

 

 

1012030

 

Черен дроб

 

 

 

1012040

 

Бъбреци

 

 

 

1012050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1012990

 

Други (3)

 

 

 

1013000

в)

овце

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Месо

 

 

 

1013020

 

Мазнини

 

 

 

1013030

 

Черен дроб

 

 

 

1013040

 

Бъбреци

 

 

 

1013050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1013990

 

Други (3)

 

 

 

1014000

г)

кози

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Месо

 

 

 

1014020

 

Мазнини

 

 

 

1014030

 

Черен дроб

 

 

 

1014040

 

Бъбреци

 

 

 

1014050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1014990

 

Други (3)

 

 

 

1015000

д)

коне, магарета, катъри или мулета

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Месо

 

 

 

1015020

 

Мазнини

 

 

 

1015030

 

Черен дроб

 

 

 

1015040

 

Бъбреци

 

 

 

1015050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1015990

 

Други (3)

 

 

 

1016000

е)

домашни птици — кокошки, гъски, патици, пуйки и токачки, щрауси, гълъби

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Месо

 

 

 

1016020

 

Мазнини

 

 

 

1016030

 

Черен дроб

 

 

 

1016040

 

Бъбреци

 

 

 

1016050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1016990

 

Други (3)

 

 

 

1017000

ж)

други животни, отглеждани във ферми

 

 

Заек, кенгуру, дивеч

 

1017010

 

Месо

 

 

 

1017020

 

Мазнини

 

 

 

1017030

 

Черен дроб

 

 

 

1017040

 

Бъбреци

 

 

 

1017050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1017990

 

Други (3)

 

 

 

1020000

ii)

Мляко и сметана, неконцентрирани, несъдържащи добавена захар или подсладители, масло и други извлечени от млякото мазнини, сирене и извара

 

 

 

Целият продукт или само съдържанието на мазнини (6)

1020010

 

Говеда

 

 

 

1020020

 

Овце

 

 

 

1020030

 

Кози

 

 

 

1020040

 

Коне

 

 

 

1020990

 

Други (3)

 

 

 

1030000

iii)

Птичи яйца, прясно консервирани или обработени; яйца с черупки и пресни жълтъци, изсушени, обработени на пара или сварени във вода, замразени или консервирани по друг начин, съдържащи или не захар или други подсладители

 

 

 

Целият продукт или само съдържанието на мазнини (7)

1030010

 

Пилета

 

 

 

1030020

 

Патешко

 

 

 

1030030

 

Гъше

 

 

 

1030040

 

Пъдпъдъци

 

 

 

1030990

 

Други (3)

 

 

 

1040000

iv)

Мед

 

Apis melifera, Melipona spec.

Пчелно млечице, цветен прашец

 

1050000

v)

Земноводни и влечуги

 

Rana spec. Crocodilia spec

Жабешки бутчета, крокодили

 

1060000

vi)

Охлюви

 

Helix spec.

 

Целият продукт след махането на черупката

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни

 

 

 

 

1100000

11.

РИБИ, РИБНИ ПРОДУКТИ, РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ МОРСКИ И РЕЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

 

 

 

1200000

12.

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ОСНОВНО ЗА ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

 

 

 


(1)  Кодовият номер се въвежда с настоящото приложение и има за цел да установи класификация съгласно настоящото и други свързани с него приложения към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)  Научното наименование на изброените позиции в колоната „Примери за отделни продукти от групите, за които се прилагат МДГОВ“ се споменава, когато е възможно и приложимо. Доколкото е възможно, се следва Международната номенклатурна система.

(3)  Думата „други“ обхваща всичко, което не е изрично упоменато в останалите кодове в рамките на „Групи, към които се прилагат МДГОВ“.

(4)  МДГОВ в приложения II и III за продукта се прилагат само за продукта, предназначен за консумация от човека. За частите от продукта, използвани единствено като съставни части на храни за животни, ще се прилагат отделни МДГОВ.

(5)  Когато даден пестицид и/или метаболити (включени в дефиницията за остатъчно вещество) е/са разтворим/и във вода (Log Рow < 3), МДГОВ се изразяват като mg/kg от месо (включително мазнините), месни заготовки, карантии и животински мазнини. Когато даден пестицид и/или метаболити (включени в дефиницията за остатъчно вещество) е/са разтворими в мазнина (Log Рow ≥ 3), МДГОВ се изразяват като mg/kg от мазнината, съдържаща се в месото, месните заготовки, карантиите и животинските мазнини. В случая на хранителни продукти със съдържание на мазнини 10 % или по-малко от теглото, остатъчното вещество се съотнася с общото тегло на необезкостената храна. В подобни случаи максимално допустимата граница се равнява на една десета от стойността на мастното съдържание, но не трябва да е по-малко от 0,01 mg/kg. Последното не се прилага, когато МДГОВ е установена на LOD.

(6)  Когато даден пестицид и/или метаболити (включени в дефиницията за остатъчно вещество) е/са разтворим/и във вода (Log Рow < 3), МДГОВ се изразяват като mg/kg от мляко и млечни продукти. Когато даден пестицид и/или метаболити (включени в дефиницията за остатъчно вещество) е/са разтворими в мазнина (Log Рow ≥ 3), МДГОВ се изразяват като mg/kg от кравето мляко или от пълномасленото краве мляко. При определяне на остатъчните количества от сурово краве мляко и пълномаслено краве мляко съдържанието на мазнини от 4 % от теглото следва да се взима като основа. За сурово мляко и пълномаслено мляко от друг животински произход остатъчните вещества се изразяват на основа на мазнината. За други храни, изброени със съдържание на мазнини, по-малко от 2 % от теглото, максимално допустимата граница е половината от установената за сурово мляко и пълномаслено мляко със съдържание на мазнини 2 % или повече от теглото, максимално допустимата граница се изразява в mg/kg от мазнината. В такива случаи максимално допустимата граница е 25 пъти посочената за сурово мляко и пълномаслено мляко. Последното не се прилага, когато МДГОВ е установена на LOD.

(7)  Когато даден пестицид и/или метаболити (включени в дефиницията за остатъчно вещество) е/са разтворими във вода (Log Рow < 3), МДГОВ се изразяват като mg/kg от пресни яйца с черупки, птичи яйца и яйчни жълтъци. Когато даден пестицид и/или метаболити (включени в дефиницията за остатъчно вещество) е/са разтворими в мазнина (Log Рow ≥ 3), МДГОВ също се изразяват като mg/kg от пресни яйца с черупки, птичи яйца и яйчни жълтъци. Въпреки това при яйца и яйчни продукти със съдържание на мазнини, по-високо от 10 %, максимално допустимата граница се изразява в mg/kg от мазнината. В този случай максимално допустимата граница е 10 пъти по-висока от максимално допустимата граница за пресни яйца. Последното не се прилага, когато МДГОВ е установена на LOD.

(8)  МДГОВ не се прилагат, докато отделните продукти не са идентифицирани и изброени.“


Top