EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0030R(03)

Поправка на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.)

OJ L 116, 7.5.2015, p. 25–25 (BG, ES, CS, EL, FR, IT, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/30/corrigendum/2015-05-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/25


Поправка на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО

( Официален вестник на Европейския съюз L 140 от 5 юни 2009 г. )

На страница 93 в член 1, параграф 1, с който се заменя член 1 от Директива 98/70/ЕО

вместо:

„…

а)

техническите спецификации по здравни и съобразени с околната среда съображения за горивата, които да се използват в превозни средства с двигатели с принудително запалване и компресионно запалване, като взема предвид техническите изисквания на тези двигатели; както и

…“

да се чете:

„…

а)

техническите спецификации по здравни и екологични съображения за горивата, предназначени за използване в двигатели с принудително запалване и двигатели с компресионно запалване, като се вземат предвид техническите изисквания на тези двигатели; както и

…“

.


Top