EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0331

2009/331/ЕО, Евратом: Решение на Съвета и на Комисията от 26 февруари 2009 година относно сключването на протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

OJ L 107, 28.4.2009, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 36 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/331/oj

28.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 107/164


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2009 година

относно сключването на протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2009/331/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и параграф 3, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втора алинея от него,

като взеха предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид съгласието на Европейския парламент,

като взеха предвид одобрението на Съвета съгласно член 101 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като имат предвид, че:

(1)

Протоколът към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, беше подписан от името на Европейската общност и държавите-членки на 19 ноември 2008 г. в съответствие с Решение 2009/330/ЕО на Съвета (1).

(2)

Протоколът следва да бъде сключен,

РЕШИХА:

Член 1

Протоколът към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, се одобрява от името на Европейската общност, Европейската общност за атомна енергия и държавите-членки.

Член 2

Председателят на Съвета от името на Европейската общност и нейните държави-членки депозира инструментите за одобрение, предвидени в член 11 от протокола. Председателят на Комисията едновременно депозира тези инструменти от името на Европейската общност за атомна енергия.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.


Top