EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0015(01)

2009/508/ЕО: Решение на Европейската централна банка от 25 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/20 по отношение на обема на евромонетите, които Австрия може да емитира през 2009 г. (ЕЦБ/2009/15)

OJ L 172, 2.7.2009, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 194 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/508/oj

2.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/35


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 юни 2009 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2008/20 по отношение на обема на евромонетите, които Австрия може да емитира през 2009 г.

(ЕЦБ/2009/15)

(2009/508/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 106, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право от 1 януари 1999 г. да одобрява обема на монетите, емитирани от държавите-членки, които са приели еврото (наричани по-долу „участващите държави-членки“).

(2)

На 26 май 2009 г.Oesterreichische Nationalbank поиска от ЕЦБ да одобри увеличаване със 160 милиона евро на обема на евромонетите, които Австрия може да емитира през 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Увеличаване на обема на евромонетите

ЕЦБ одобрява увеличаването на обема на евромонетите, които Австрия може да емитира през 2009 г.

В резултат на това таблицата в член 1 от Решение ЕЦБ/2008/20 на Европейската централна банка (1) се заменя със следната таблица:

(в милиони евро)

 

„Емисия монети, предназначени за обращение, и емисия нумизматични монети (непредназначени за обращение) през 2009 г.

Белгия

105,4

Германия

632,0

Ирландия

65,5

Гърция

85,7

Испания

390,0

Франция

252,5

Италия

234,3

Кипър

22,5

Люксембург

42,0

Малта

15,4

Нидерландия

68,5

Австрия

376,0

Португалия

50,0

Словения

27,0

Словакия

131,0

Финландия

60,0“

Член 2

Заключителна разпоредба

Адресати на настоящото решение са участващите държави-членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 юни 2009 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 58.


Top