Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0572

2008/572/ЕО: Решение на Съвета от 8 юли 2008 година за назначаване на един член от Португалия в Комитета на регионите

OJ L 183, 11.7.2008, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/572/oj

11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2008 година

за назначаване на един член от Португалия в Комитета на регионите

(2008/572/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Португалия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След оставката на г-н António Paulino DA SILVA PAIVA се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

г-н Carlos Alberto PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

C. LAGARDE


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


Top