Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0422

2008/422/ЕО: Решение на Съвета от 5 юни 2008 година за декласифициране на приложение 4 към наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден съгласно Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. ( Шенгенската конвенция от 1990 г. )

OJ L 149, 7.6.2008, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 94 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/422/oj

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/78


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2008 година

за декласифициране на приложение 4 към наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден съгласно Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. („Шенгенската конвенция от 1990 г.“)

(2008/422/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 207, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/19/ЕО от 14 октомври 2002 г. за декласифициране на някои части от наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (1), Съветът декласифицира някои части от наръчника SIRENE и понижи раздел 2.3 от наръчника SIRENE, както и приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към него до ниво на класификация „Restreint UE“.

(2)

Последната версия на наръчника SIRENE, поместен в Решение 2006/757/ЕО на Комисията (2) и Решение 2006/758/ЕО на Комисията (3) от 22 септември 2006 г. за изменение на наръчника SIRENE, не съдържа разпоредба, съответна на раздел 2.3 във вида му към момента на приемането на Решение 2003/19/ЕО.

(3)

С Решение 2007/473/ЕО от 25 юни 2007 г. за декласифициране на някои части от наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година (4), Съветът декласифицира приложения 2 и 5 към наръчника SIRENE.

(4)

Понастоящем Съветът счита, че е целесъобразно да декласифицира приложение 4 към наръчника SIRENE.

(5)

Класификацията на приложения 1, 3 и 6 към наръчника SIRENE следва да остане на ниво „Restreint UE“,

РЕШИ:

Член 1

Приложение 4 към наръчника SIRENE се декласифицира.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

D. MATE


(1)  ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41.

(4)  ОВ L 179, 7.7.2007 г., стр. 52.


Top