EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0871

2007/871/ОВППС: Обща позиция 2007/871/ОВППС на Съвета от 20 декември 2007 година относно актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Обща позиция 2007/448/ОВППС

OJ L 340, 22.12.2007, p. 109–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2008; отменен от 32008E0586 . Latest consolidated version: 29/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/871/oj

22.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/109


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/871/ОВППС НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

относно актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Обща позиция 2007/448/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 15 и 34 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 декември 2001 г. Съветът прие Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (1).

(2)

На 28 юни 2007 г. Съветът прие Обща позиция 2007/448/ОВППС относно актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС (2).

(3)

Съветът извърши основен преглед на списъка на лица, групи и образувания, спрямо които се прилага Обща позиция 2007/448/ОВППС, в съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС.

(4)

След извършения преглед Съветът стигна до заключението, че изброените в приложението към настоящата обща позиция лица, групи и образувания са били замесени в терористични актове по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета, че във връзка с тях е било взето решение от страна на компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от същата обща позиция и че към тях следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, посочени в нея.

(5)

Списъкът на лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва съответно да се актуализира,

ПРИЕ СЛЕДНАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Списъкът на лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага Обща позиция 2001/931/ОВППС, се съдържа в приложението към настоящия документ.

Член 2

Обща позиция 2007/448/ОВППС се отменя.

Член 3

Настоящата обща позиция влиза в сила от датата на приемането ѝ.

Член 4

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93.

(2)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 69.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, групите и организациите, визирани в член 1 (1)

1.   ЛИЦА

1.

ABOU, Rabah Naami (известен още като Naami Hamza, известен още като Mihoubi Faycal, известен още като Fellah Ahmed, известен още като Dafri Rèmi Lahdi), роден на 1.2.1966 г. в Algiers (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

2.

ABOUD, Maisi (известен още като Abderrahmane Швейцареца), роден на 17.10.1964 г. в Algiers (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

3.

AKHNIKH, Ismail (известен още като SUHAIB, известен още като SOHAIB), роден на 22.10.1982 г. в Амстердам (Нидерландия), нидерландски паспорт № NB0322935 – член на „Hofstadgroep“

4.

* ALBERDI URANGA, Itziar, родена на 7.10.1963 г. в Durango, Biscay (Испания), лична карта № 78.865.693 – активистка на „E.T.A.“

5.

* ALBISU IRIARTE, Miguel, роден на „7.6.1961 г.“ в San Sebastián, Guipúzcoa (Испания), лична карта № 15.954.596 – активист на „E.T.A.“, член на „Gestoras Pro-amnistía“

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (известен още като ABU OMRAN, известен още като AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), роден на 26.6.1967 г. в Qatif-Bab al Shamal (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на „16.10.1966 г.“ в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (известен още като Halifi Laarbi MOHAMED, известен още като Abed, известен още като Abid, известен още като Abu ISMAIL), роден на 18.7.1978 г. в Nador (Мароко), испански паспорт № ESPP278036 – член на „Hofstadgroep“

10.

* APAOLAZA SANCHO, Iván, роден на 10.11.1971 г. в Beasain, Guipúzcoa (Испания), лична карта № 44.129.178 – активист на „E.T.A.“, член на „K. Madrid“

11.

ARIOUA, Azzedine, роден на 20.11.1960 г. в Constantine, (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

12.

ARIOUA, Kamel (известен още като Lamine Kamel), роден на 18.8.1969 г. в Constantine (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

13.

ASLI, Mohamed (известен още като Dahmane Mohamed), роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

14.

ASLI, Rabah, роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

15.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio, роден на 8.11.1957 г. в Regil, Guipúzcoa (Испания), лична карта № 15.927.207 – активист на „E.T.A.“

16.

ATWA, Ali (известен още като BOUSLIM, Ammar Mansour, известен още като SALIM, Hassan Rostom), Ливан, роден през 1960 г. в Ливан, гражданин на Ливан

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (известен още като Mohammed Fahmi BOURABA, известен още като Mohammed Fahmi BURADA, известен още като Abu MOSAB), роден на 6.12.1981 г. в Al Hoceima (Мароко) – член на „Hofstadgroep“

18.

BOUYERI, Mohammed (известен още като Abu ZUBAIR, известен още като SOBIAR, известен още като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия) – член на „Hofstadgroep“

19.

DARIB, Noureddine (известен още като Carreto, известен още като Zitoun Mourad), роден на 1.2.1972 г. в Алжир – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

20.

DJABALI, Abderrahmane (известен още като Touil), роден на 1.6.1970 г. в Алжир – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

21.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, роден на 20.12.1977 г. в Basauri, Biscay (Испания), лична карта № 45.625.646 – активист на „E.T.A.“

22.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, роден на 10.1.1958 г. в Plencia, Biscay (Испания), лична карта № 16.027.051 – активист на „E.T.A.“

23.

EL FATMI, Nouredine (известен още като Nouriddin EL FATMI, известен още като Nouriddine EL FATMI, известен още като Noureddine EL FATMI, известен още като Abu AL KA'E KA'E, известен още като Abu QAE QAE, известен още като FOUAD, известен още като FZAD, известен още като Nabil EL FATMI, известен още като Ben MOHAMMED, известен още като Ben Mohand BEN LARBI, известен още като Ben Driss Muhand IBN LARBI, известен още като Abu TAHAR, известен още като EGGIE), роден на 15.8.1982 г. в Midar (Мароко), марокански паспорт № N829139 – член на „Hofstadgroep“

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (известен още като AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, известен още като EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), роден на 10.7.1965 г. или на 11.7.1965 г. в El Dibabiya (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

25.

EL MORABIT, Mohamed, роден на 24.1.1981 г. в Al Hoceima (Мароко), марокански паспорт № K789742 – член на „Hofstadgroep“

26.

ETTOUMI, Youssef (известен още като Youssef TOUMI), роден на 20.10.1977 г. в Амстердам (Нидерландия), нидерландска лична карта № LNB4576246 – член на „Hofstadgroep“

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, роден на 10.9.1971 г. в Algiers (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

28.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, роден на 29.4.1967 г. в Guernica, Biscay (Испания), лична карта № 44.556.097 – активист на „E.T.A.“

29.

HAMDI, Ahmed (известен още като Abu IBRAHIM), роден на 5.9.1978 г. в Beni Said (Мароко), марокански паспорт № K728658 – член на „Hofstadgroep“

30.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, родена на 25.4.1961 г. в Escoriaza, Navarra (Испания), лична карта № 16.255.819 – активистка на „E.T.A.“

31.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique, роден на 30.7.1955 г. в Santurce, Biscay (Испания), лична карта № 14.929.950 – активист на „E.T.A.“

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен още като GARBAYA, Ahmed, известен още като SA-ID, известен още като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан

33.

LASSASSI, Saber (известен още като Mimiche), роден на 30.11.1970 г. в Constantine (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен още като ALI, Salem, известен още като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, известен още като HENIN, Ashraf Refaat Nabith, известен още като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт № 488555

35.

MOKTARI, Fateh (известен още като Ferdi Omar), роден на 26.12.1974 г. в Hussein Dey (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

36.

* MORCILLO TORRES, Gracia, родена на 15.3.1967 г. в San Sebastián, Guipúzcoa (Испания), лична карта № 72.439.052 – активистка на „E.T.A.“; член на „K.a.s.“/„Ekin“

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (известен още като MUGHNIYAH, Imad Fayiz), роден на 7.12.1962 г. в Tayr Dibba (Ливан), ливански паспорт № 432298 – висш служител на разузнаването на „HIZBALLAH“

38.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús, роден на 23.2.1961 г. в Pamplona, Navarra (Испания), лична карта № 15.841.101 – активист на „E.T.A.“

39.

NOUARA, Farid, роден на 25.11.1973 г. в Algier (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

40.

* ORBE SEVILLANO, Zigor, роден на 22.9.1975 г. в Basauri, Biscay (Испания), лична карта № 45.622.851 – активист на „E.T.A.“, член на „Jarrai–Haika–Segi“

41.

* PALACIOS ALDAY, Gorka, роден на 17.10.1974 г. в Baracaldo, Biscay (Испания), лична карта № 30.654.356 – активист на „E.T.A.“ , член на „K. Madrid“

42.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki, роден на 18.9.1964 г. в San Sebastián, Guipúzcoa (Испания), лична карта № 15.976.521 – активист на „E.T.A.“ , член на „Jarrai–Haika–Segi“

43.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier, роден на 27.2.1968 г. в Bilbao, Biscay (Испания), лична карта № 30.609.430 – активист на „E.T.A.“, член на „K. Madrid“

44.

RESSOUS, Hoari (известен още като Hallasa Farid), роден на 11.9.1968 г. в Algiers (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

45.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis, роден на 18.9.1963 г. в Bilbao, Biscay (Испания), лична карта № 18.197.545 – активист на „E.T.A.“, член на „K. Madrid“

46.

SEDKAOUI, Noureddine (известен още като Nounou), роден на 23.6.1963 г. в Algiers (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

47.

SELMANI, Abdelghani (известен още като Gano), роден на 14.6.1974 г. в Algiers (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

48.

SENOUCI, Sofiane, роден на 15.4.1971 г. в Hussein Dey (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

49.

SISON, Jose Maria (известен още като Armando Liwanag, известен още като Joma), роден на 8.2.1939 г. в Cabugao (Филипини) – ръководител на „Комунистическа партия на Филипините“, включително на „NPA“

50.

TINGUALI, Mohammed (известен още като Mouh di Kouba), роден на 21.4.1964 г. в Blida (Алжир) – член на „al Takfir“ и „al Hijra“

51.

* URANGA ARTOLA, Kemen, роден на 25.5.1969 г. в Ondarroa, Biscay (Испания), лична карта № 30.627.290 – активист на „E.T.A.“, член на „Herri Batasuna“/„Euskal Herritarrok“/„Batasuna“

52.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo, роден на 21.5.1976 г. в Bilbao, Biscay (Испания), лична карта № 29.036.694 – активист на „E.T.A.“

53.

* VILA MICHELENA, Fermín, роден на 12.3.1970 г. в Irún, Guipúzcoa (Испания), лична карта № 15.254.214; активист на „E.T.A.“, член на Kas/Ekin

54.

WALTERS, Jason Theodore James (известен още като Abdullah, известен още като David), роден на 6.3.1985 г. в Amersfoort (Нидерландия), нидерландски паспорт № NE8146378 – член на „Hofstadgroep“

2.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Организация Abu Nida“ – „ANO“ (известна още като „Революционен съвет Фатах“, известна още като „Арабски революционни бригади“, известна още като „Черен септември“, известна още като „Революционна организация на мюсюлманите социалисти“)

2.

„Бригади на мъчениците Al-Aqsa“

3.

„Al-Aqsa e.V. “

4.

„Al-Takfir“ и „Al-Hijra“

5.

* „Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare“

6.

* „Nuclei Armati per il Comunismo“ („Въоръжени ядра за комунизъм“)

7.

„Aum Shinrikyo“ (известна още като „AUM“, известна още като „Aum Supreme Truth“, известна още като „Aleph“)

8.

„Babbar Khalsa“

9.

* „Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle“ – „CCCCC“ („Клетка за борба с капитала, затворите, затворническите надзиратели и затворническите килии “)

10.

„Комунистическа партия на Филипините“, включително „Нова народна армия“ – „NPA“, Филипини, свързана със Sison Jose Maria (известен още като Armando Liwanag, известен още като Joma, ръководител на „Комунистическата партия на Филипините“, включително на „NPA“)

11.

* „Ирландска републиканска армия на продължението“ – „CIRA“

12.

* „EPANASTATIKOS AGONAS“ („Революционна борба“)

13.

* „Euskadi Ta Askatasuna“/„Tierra Vasca y Libertad“ – „E.T.A.“ („Отечество и свобода за страната на баските“; следните организации са част от терористичната група „E.T.A.“: „K.a.s. “, „Xaki“, „Ekin“, „Jarrai-Haika-Segi“, „Gestoras pro-amnistía“, „Askatasuna“, „Batasuna“ (известна още като „Herri Batasuna“, известна още като „Euskal Herritarrok“))

14.

„Gama'a al-Islamiyya“ (известна още като „Al-Gama'a al-Islamiyya“) (Ислямска група – „IG“)

15.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Фронт на великите ислямски източни воини“)

16.

* „Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre“ – „G.R.A.P.O.“ („Групи за антифашистка съпротива Първи октомври“)

17.

„Hamas“, включително „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“

18.

„Муджахидини на Хизбула“ – „HM“

19.

„Hofstadgroep“

20.

„Фондация за спасение и развитие на Светата земя “

21.

„Международна федерация на младите сикхи“ – „ISYF“

22.

* „Solidarietà Internazionale“ (Международна солидарност)

23.

„Kahane Chai“ (известна още като „Kach“)

24.

„Khalistan Zindabad Force“ – „KZF“

25.

„Кюрдска работническа партия“ – „PKK“, (известна още като „KADEK“, известна още като „KONGRA-GEL“)

26.

„Тигри за освобождението на Tamil Eelam“ – „LTTE“

27.

* „Сили на лоялните доброволци“ – „LVF“

28.

„Организация Mujahedin-e Khalq“ –„MEK“ или „MKO“, с изключение на Национален съвет за съпротива на Иран – „NCRI“ (известна още като Национална армия за освобождение на Иран –„NLA“ (военното крило на „MEK“), известна още като Муджахидини на народа на Иран –„PMOI“, известна още като Сдружение на студентите мюсюлмани на Иран)

29.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Национална армия за освобождение“)

30.

* „Оранжеви доброволци“ – „OV“

31.

„Фронт за освобождение на Палестина“ – „PLF“

32.

„Палестински ислямски джихад“ – „PIJ“

33.

„Народен фронт за освобождение на Палестина“ – „PFLP“

34.

„Народен фронт за освобождение на Палестина – Общо командване“ (известна още като „PFLP - General Command“)

35.

* „Real IRA“

36.

* „Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente“ („Червени бригади за създаване на воюваща комунистическа партия “)

37.

* „Red Hand Defenders“ – „RHD“

38.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Революционни въоръжени сили на Колумбия“)

39.

* „Epanastatiki Pirines“ („Революционни ядра“)

40.

* „Dekati Evdomi Noemvri“ („Революционна организация 17 ноември“)

41.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна още като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“), известна още като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“)

42.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Светъл път“)

43.

„Stichting Al Aqsa“ (известна още като „Stichting Al Aqsa Nederland“, известна още като „Al Aqsa Nederland“)

44.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна още като „Соколи за свободата на Кюрдистан“, известна още като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“)

45.

* „Brigata XX Luglio“ („Бригада Двадесети юли “)

46.

* „Сдружение за защита на Ulster/Бойци за свободата на Ulster“ – „UDA/UFF“

47.

„Autodefensas Unidas de Colombia“ – „AUC“ („Обединени сили/групи за самозащита на Колумбия“)

48.

* „Federazione Anarchica Informale“ – „F.A.I.“ („Неформална анархистка федерация“)


(1)  Лицата, групите и организациите, отбелязани със знак * са предмет единствено на член 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС.


Top