EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0423

Решение 2007/423/ОВППС на Съвета от 18 юни 2007 година за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното въвеждане на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

OJ L 157, 19.6.2007, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/423/oj

19.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/23


РЕШЕНИЕ 2007/423/ОВППС НА СЪВЕТА

от 18 юни 2007 година

за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното въвеждане на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2004/293/ОВППС на Съвета (1), и по-специално член 2 от нея, във връзка с член 23, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Чрез Обща позиция 2004/293/ОВППС Съветът прие мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през териториите на държавите-членки на лицата, които са обвързани с дейности, които помагат на лицата на свобода да продължават да избягват правосъдие за престъпления, за които МТПБЮ ги е обвинил, или действат по начин, който нарушава ефективното изпълнение на мандата на МТПБЮ.

(2)

След предаването на Ante Gotovina на МТПБЮ определени лица, посочени в член 2 на Общата позиция и свързани с г-н Gotovina, следва да бъдат извадени от списъка. Необходимо е и актуализиране на данните за оставащите в списъка лица.

(3)

Освен това в списъка трябва да се включат и други лица, които са обвързани с дейности, които помагат на лицата на свобода да продължават да избягват правосъдие за престъпления, за които МТПБЮ ги е обвинил, или действат по начин, който нарушава ефективното изпълнение на мандата на МТПБЮ.

(4)

Списъкът, който се съдържа в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС следва съответно да бъде изменен,

РЕШИ:

Член 1

Списъкът на лицата в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС се заменя със списъка в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в действие от датата на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стp. 65. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2007/150/ОВППС (OВ L 66, 6.3.2007 г., стp. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

BILBIJA, Milorad

Син на Svetko BILBIJA

Дата на раждане/Място на раждане: 13.8.1956 г., Sanski Most, Босна и Херцеговина

Паспорт № 3715730

Лична карта № 03GCD9986

Личен идентификационен № 1308956163305

Други имена (прякори):

Адрес: Brace Pantica 7, Баня Лука, Босна и Херцеговина

2.

BJELICA, Milovan

Дата на раждане/Място на раждане: 19.10.1958 г., Rogatica, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0000148, издаден на 26.7.1998 г. в Сръбско Сараево (недействителен)

Лична карта № 03ETA0150

Личен идентификационен № 1910958130007

Други имена (прякори): Cicko

Адрес: CENTREK Company в Пале, Босна и Херцеговина

3.

DJORDJEVIC, Jelena (по мъж: GLUSICA Jelena)

Дъщеря на: Vlastimir и Sojka DJORDJEVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 7.2.1977 г., Зайчар, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Други имена(прякори):

Адрес: ул. Beogradskog Bataljona № 39, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Vlastimir DJORDJEVIC

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Дата на раждане/Място на раждане: 29.9.1949 г., община Княжевац, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Beogradskog Bataljona № 39, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: съпруга на Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Дата на раждане/Място на раждане: 6.1.1964 г., Sviljanac, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0144290, издаден на 21.11.1998 г. в Баня Лука (недействителен)

Лична карта № 03GCE3530

Личен идентификационен № 0601964100083

Други имена (прякори):

Адрес: Ulica Stevana Mokranjca 26, Баня Лука, Босна и Херцеговина

6.

HADZIC, Goranka

Дъщеря на: Branko и Milena HADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 18.6.1962 г., община Винковци, Хърватска

Паспорт №

Лична карта № 1806962308218 (JMBG), лична карта № 569934/03

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: сестра на Goran HADZIC

7.

HADZIC, Ivana

Дъщеря на: Goran и Zivka HADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: родена на 25.2.1983 г., Вуковар, Хърватска

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Goran HADZIC

8.

HADZIC, Srecko

Син на: Goran и Zivka HADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 8.10.1987 г., Вуковар, Хърватска.

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Goran HADZIC.

9.

HADZIC, Zivka

Дъщеря на: Branislav NUDIC

Дата на раждане/Място на раждане: 9.6.1957 г., Винковци, Хърватска.

Паспорт №

Лична карта №

Други имена(прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: съпруга на Goran HADZIC

10.

JOVICIC, Predrag

Син на Desmir JOVICIC

Дата на раждане/Място на раждане: 1.3.1963 г., Пале, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4363551

Лична карта № 03DYA0852

Личен идентификационен № 0103963173133

Други имена (прякори):

Адрес: Milana Simovica 23, Пале, Босна и Херцеговина

11.

KARADZIC, Aleksandar

Дата на раждане/Място на раждане: 14.5.1973 г., Сараево-център, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0036395 (изтекъл на 12.10.1998 г.)

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Sasa

Адрес:

12.

KARADZIC, Ljiljana (моминско име: ZELEN)

Дъщеря на Vojo и Anka

Дата на раждане/Място на раждане: 27.11.1945 г., Сараево-център, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

13.

KARADZIC, Luka

Син на: Vuko и Jovanka KARADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 31.7.1951 г., община Savnik, Черна гора

Паспорт №

Лична карта №

Други имена(прякори):

Адрес: ул. Dubrovacka № 14, Белград, Сърбия, и ул. Janka Vukotica № 24, Rastoci, община Niksic, Черна гора

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: брат на Radovan KARADZIC

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Дъщеря на: Radovan KARADZIC и Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Дата на раждане/Място на раждане: 22.5.1967 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №: 2205967175003 (JMBG); лична карта № 04DYB0041

Други имена (прякори): Seki

Адрес: Dobroslava Jevdjevica No. 9, Пале, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Radovan KARADZIC

15.

KESEROVIC, Dragomir

Син на Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 8.6.1957 г., Piskavica/Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4191306

Лична карта № 04GCH5156

Личен идентификационен № 0806957100028

Други имена (прякори):

Адрес:

16.

KIJAC, Dragan

Дата на раждане/Място на раждане: 6.10.1955 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

17.

KOJIC, Radomir

Син на Milanko и Zlatana

Дата на раждане/Място на раждане: 23.11.1950 г., Bijela Voda, Sokolac, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4742002, издаден през 2002 г. в Сараево (валиден до 2007 г.)

Лична карта № 03DYA1935. Издадена на 7.7.2003 г. в Сараево

Личен идентификационен № 2311950173133

Други имена (прякори): Mineur или Ratko

Адрес: 115 Trifka Grabeza, Пале или хотел KRISTAL, Jahorina, Босна и Херцеговина

18.

KOVAC, Tomislav

Син на Vaso

Дата на раждане/Място на раждане: 4.12.1959 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен № 0412959171315

Други имена (прякори): Tomo

Адрес: Bijela, Черна гора; и Пале, Босна и Херцеговина

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Син на Vasilija

Дата на раждане/Място на раждане: 30.1.1961 г., Suho Pole, Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта № 03GFB1318

Личен идентификационен № 3001961120044

Други имена (прякори): Predo

Адрес: Doboj, Босна и Херцеговина

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Дата на раждане/Място на раждане: 15.5.1968 г., Белград, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Legija (подправен документ за самоличност на името на IVANIC, Zeljko)

Адрес: арестуван (Белградски районен затвор, Bacvanska 14, Белград)

21.

MALIS, Milomir

Син на Dejan Malis

Дата на раждане/Място на раждане: 3.8.1966 г., Bjelice

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен № 0308966131572

Други имена (прякори):

Адрес: Vojvode Putnika, Foca, Босна и Херцеговина

22.

MANDIC, Momcilo

Дата на раждане/Място на раждане: 1.5.1954 г., Kalinovik, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0121391, издаден на 12.5.1999 г. в Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина (недействителен).

Лична карта №

Идентификационен № 0105954171511

Други имена (прякори): Мomо

Адрес: арестуван

23.

MARIC, Milorad

Син на Vinko Maric

Дата на раждане/Място на раждане: 9.9.1957 г., Visoko, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4587936

Лична карта № 04GKB5268

Личен идентификационен № 0909957171778

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Босна и Херцеговина

24.

MICEVIC, Jelenko

Син на Luka и Desanka, моминско име: Simic

Дата на раждане/Място на раждане: 8.8.1947 г., Borci, до Konjic, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4166874

Лична карта № 03BIA3452

Личен идентификационен № 0808947710266

Други имена (прякори): Filaret

Адрес: манастир Milesevo, Сърбия

25.

MLADIC, Biljana (моминско име STOJCEVSKA)

Дъщеря на: Strahilo STOJCEVSKI и Svetlinka STOJCEVSKA

Дата на раждане/Място на раждане: 30.5.1972 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №

Лична карта № 3005972455086 (JMBG)

Други имена (прякори):

Адрес: регистрирана на адрес Blagoja Parovica 117a, Белград, но живее на Vidikovacki venac 83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: снаха на Ratko MLADIC

26.

MLADIC, Darko

Син на: Ratko и Bosiljka MLADIC

Дата на раждане/Място на раждане: 19.8.1969 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №: паспорт от Сърбия и Черна гора № 003220335, издаден на 26 февруари 2002 г.

Лична карта № 1908969450106 (JMBG); лична карта B112059, издадена на 8 април 1994 г. от SUP Belgrade

Други имена (прякори):

Адрес: Vidikovacki venac 83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Ratko MLADIC

27.

NINKOVIC, Milan

Син на Simo

Дата на раждане/Място на раждане: 15.6.1943 г., Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт № 3944452

Лична карта № 04GFE3783

Личен идентификационен № 1506943120018

Други имена (прякори):

Адрес:

28.

OSTOJIC, Velibor

Син на Jozo

Дата на раждане/Място на раждане: 8.8.1945 г., Celebici, Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

29.

OSTOJIC, Zoran

Син на Mico OSTOJIC

Дата на раждане/Място на раждане: 29.3.1961 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта № 04BSF6085

Личен идентификационен № 2903961172656

Други имена (прякори):

Адрес: Malta 25, Сараево, Босна и Херцеговина

30.

PAVLOVIC, Petko

Син на Milovan PAVLOVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 6.6.1957 г., Ratkovici, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4588517

Лична карта № 03GKA9274

Личен идентификационен № 0606957183137

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Босна и Херцеговина

31.

PETROVIC, Tamara (моминско име DJORDJEVIC)

Дъщеря на: Vlastimir и Sojka DJORDJEVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 3.10.1971 г., Зайчар, Сърбия

Паспорт №

Лична карта №

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Beogradskog Bataljona № 39, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: дъщеря на Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Син на Radomir POPOVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 24.3.1950 г., Petrovici

Паспорт №

Лична карта № 04FAA3580

Личен идентификационен № 2403950151018

Други имена (прякори):

Адрес: Crnogorska 36, Bileca, Босна и Херцеговина

33.

PUHALO, Branislav

Син на Djuro

Дата на раждане/Място на раждане: 30.8.1963 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен № 3008963171929

Други имена (прякори):

Адрес:

34.

RADOVIC, Nade

Син на Milorad RADOVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 26.1.1951 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №: стар 0123256 (недействителен)

Лична карта № 03GJA2918

Личен идентификационен № 2601951131548

Други имена (прякори):

Адрес: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Босна и Херцеговина

35.

RATIC, Branko

Дата на раждане/Място на раждане: 26.11.1957 г., MIHALJEVCI SL SLAVONSKA POZEGA, Босна и Херцеговина

Паспорт № 0442022, издаден на 17.9.1999 г. в Баня Лука

Лична карта № 03GCA8959

Личен идентификационен № 2611957173132

Други имена (прякори):

Адрес: Ulica Krfska 42, Баня Лука, Босна и Херцеговина

36.

ROGULJIC, Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 15.5.1952 г., SRPSKA CRNJA HETIN, Сърбия

Паспорт №: валиден паспорт 3747158, издаден на 12.4.2002 г. в Баня Лука. Валиден до 12.4.2007 г. Невалиден паспорт 0020222, издаден на 25.8.1988 г. в Баня Лука. Валиден до 25.8.2003 г.

Лична карта № 04EFA1053

Личен идентификационен № 1505952103022.

Други имена (прякори):

Адрес: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Босна и Херцеговина

37.

SAROVIC, Mirko

Дата на раждане/Място на раждане: 16.9.1956 г., Rusanovici-Rogatica, Босна и Херцеговина

Паспорт № 4363471, издаден в Източно Сараево, валиден до 8 октомври 2008 г.

Лична карта № 04PEA4585

Личен идентификационен № 1609956172657

Други имена (прякори):

Адрес: Bjelopoljska 42, 71216 Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Син на Dejan SKOCAJIC

Дата на раждане/Място на раждане: 5.8.1953 г., Blagaj, Босна и Херцеговина

Паспорт № 3681597

Лична карта № 04GDB9950

Личен идентификационен №: 0508953150038

Други имена (прякори):

Адрес: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Босна и Херцеговина

39.

VRACAR, Milenko

Дата на раждане/Място на раждане: 15.5.1956 г., Nisavici, Prijedor, Босна и Херцеговина

Паспорт №: валиден паспорт 3865548, издаден на 29.8.2002 г. в Баня Лука. Валиден до 29.8.2007 г. Невалидни паспорти: 0280280, издаден на 4.12.1999 г. в Баня Лука (валиден до 4.12.2004 г.) и 0062130, издаден на 16.9.1998 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина

Лична карта № 03GCE6934

Личен идентификационен № 1505956160012

Други имена (прякори):

Адрес: 14 Save Ljuboje, Баня Лука, Босна и Херцеговина

40.

ZOGOVIC, Milan

Син на Jovan

Дата на раждане/Място на раждане: 7.10.1939 г., Dobrusa

Паспорт №

Лична карта №

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

41.

ZUPLJANIN, Divna (моминско име STOISAVLJEVIC)

Дъщеря на: Dobrisav и Zorka STOISAVLJEVIC

Дата на раждане/Място на раждане: 15.11.1956 г., Maslovare, община Kotor Varos, Босна и Херцеговина

Паспорт №: паспорт от Босна и Херцеговина 0256552, издаден на 26 април 1999 г.

Лична карта №: идентификационен номер 04GCM2618, издаден на 5 ноември 2004 г. и свидетелство за правоуправление на МПС номер 05GCF8710, издадено на 3 януари 2005 г.

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Markovica 3, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: съпруга на Stojan ZUPLJANIN.

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Син на: Stojan и Divna ZUPLJANIN

Дата на раждане/Място на раждане: 21.7.1980 г., Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: Паспорт от Босна и Херцеговина 4009608 от 7 февруари 2003 г.

Лична карта №: лична карта 04GCG6605, свидетелство за управление на МПС 04GCC6937 от 8 март 2004 г.

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Markovica 3, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Stojan ZUPLJANIN

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Син на: Stojan и Divna ZUPLJANIN

Дата на раждане/Място на раждане: 18.7.1984 г., Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: паспорт от Босна и Херцеговина 5049445 от 26 април 2006 г.

Лична карта №: лична карта 03GCB5148 от 10 юни 2003 г., свидетелство за управление на МПС 04GCF5074 от 30 ноември 2004 г.

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Markovica 3, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: син на Stojan ZUPLJANIN

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Син на: Stanko и Cvijeta ZUPLJANIN

Дата на раждане/Място на раждане: 17.11.1957 г., Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: паспорт от Босна и Херцеговина 0023955, издаден на 24 август 1998 г.

Лична карта №: лична карта 04GCL4072, свидетелство за управление на МПС 04GCE8351 от 18 септември 2004 г.

Други имена (прякори): Bebac.

Адрес: Vojvode Momica 9a, Баня Лука, Босна и Херцеговина

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: братовчед на Stojan ZUPLJANIN


Top