Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1999

Регламент (ЕО) № 1999/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои седла с произход от Китайската народна република

OJ L 379, 28.12.2006, p. 11–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 660–685 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 263 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 263 - 288

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1999/oj

11/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

263


32006R1999


L 379/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1999/2006 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2006 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои седла с произход от Китайската народна република

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Започване

(1)

На 22 февруари 2006 г. Комисията получи жалба относно някои седла с произход от Китайската народна република (КНР), подадена в съответствие с член 5 от основния регламент от Европейската асоциация на производителите на седла (жалбоподателят) от името на производителите, които представляват сериозна част, в този случай 99 % от общата производство на Общността на някои седла.

(2)

Тази жалба съдържаше доказателства за дъмпинг и за материална вреда в резултат на това, което бе сметнато за достатъчно да оправдае започването на процедура.

(3)

На 7 април 2006 г. процедурата се откри с публикуване на известие за започване в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

2.   Страни, засегнати от процедурата

(4)

Комисията официално съобщава на производителите износителите в КНР, вносители, търговци, потребители, доставчици и асоциации, за които се знае, че са засегнати, представители на КНР и жалбоподателя - производители от Общността и други производители от Общността, за които се знае, че са засегнати от заповането на процедурата. На заинтересуваните страни бе дадена възможност да представят становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване.

(5)

За да могат производителите износителите да представят претенции за третиране като пазарна икономика (ТПИ) или индивидуално третиране (ИТ), ако желаят това, Комисията изпрати формуляри за искове до китайските производители износители, за които се знае, че са засегнати. Три групи производители износители и един индивидуален производител износител поискаха ТПИ в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент, или ИТ, ако разследването установи, че не отговарят на условията за ТПИ. Следва да се отбележи, че трима от тези производители износители включваха две или повече свързани дружества, участващи в производството и/или продажбите на седла.

(6)

Предвид на очевидно големия брой производители износители в КНР, вносители и производители в Общността, в известието за започване Комисията указа, че в това разследване може да се приложи подбор за определяне на дъмпинг и вреда в съответствие с член 17 от основния регламент.

(7)

За да може Комисията да реши дали ще е необходимо да се изследват и, ако е така, да подбере проба, всички производители износители в КНР, от вносители в Общността и производители от Общността бе поискано да се представят в Комисията и да предоставят, както е посочено в известието за започване, основна информация за техните дейности, свързани с разглеждания продукт през периода на разследване (1 януари 2005 г. - 31 декември 2005 г.).

(8)

Що се отнася за производители износители, като отчита че само три групи дружества и едно индивидуално дружество съдействаха в разследването, бе решено, че подборно изследване не е необходимо.

(9)

По отношение на производители от Общността, в съответствие с член 17 от основния регламент, бе подбрана проба на основата на най-големия представителен обем на производство на седла в Общността, което може логично да се разследва в рамките на предоставеното време. Въз основа на информацията, получена от производители от Общността, Комисията подбра пет дружества, установени в две различни държави-членки. Изразено като производствен обем, петте подбрани дружества представляваха 86 % от общата продукция на Общността. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент, разглежданите страни бяха консултирани и не направиха възражение. В допълнение, от останалите производители от Общността бе поискана да предоставят някои общи данни за анализа на вредата. Освен това, и в съответствие с член 17 от основния регламент, бе подбрана проба от вносители на основата на най-големия представителен обем на внос на разглеждания продукт в Общността, което може логично да се разследва в рамките на предоставеното време. Въз основа на информацията, получена от различни вносители и предвид различното качество на представената информация, за пробата бяха подбрани двама вносители, установени в една държава-членка. Двамата вносители, подбрани за пробата, представляват 21 % от вноса на разглеждания продукт в Общността. Предвид малкия брой отговори, получени от потребители бе решено, че подборно изследване на потребители не е необходимо.

(10)

На всички страни, за които се знае, че са засегнати, бяха изпратени въпросници, както и на всички други дружества, които обявиха за себе си в рамките на крайния срок, посочен в известието за започване. Отговори бяха получени от четирима производители износители от КНР и един износител в страната аналог, Бразилия. Пълни отговори на въпросника бяха получени и от петимата производители от Общността, подбрани за пробата. Въпреки че четирима вносители отговориха на формата за подборно изследване, само двама съдействаха, като представиха пълен отговор на въпросника. Нещо повече, четирима потребители на седла върнаха пълен отговор на въпросника. В допълнение, получи се един отговор на въпросника и от доставчик на суровина.

(11)

Комисията потърси и провери цялата информация, която сметна за необходима за предварителното определяне на дъмпинг, получената вреда и интерес на Общността и извърши проверки на обектите на следните дружества:

а)

Производители от Общността

Selle Royal S.p.A., Pozzoleone, Италия

Selle Italia s.r.l., Rossano Veneto, Италия

Bassano Selle s.r.l., Riese Pio X, Италия

Selle SMP S.A.S., Casalserugo, Италия

pph ABI sp.j., Nasielsk, Полша.

б)

Производители износители в КНР

Cionlli Group

Cionlli Bicycle (Taicang) Co., Ltd.

Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd., Shunde

Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd., Shenzhen

Cionlli Bicycle (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin.

Giching Group

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen

Velo Cycle (Kunshan) Co., Ltd., Kunshan.

Justek Group

Jiangyin Justek Vehicle Co., Ltd., Jiangyin

Jiangyin Justek Communication Equipment Co., Ltd., Jiangyin

Tianjin Justek Vehicle Co., Ltd., Tianjin

Viscount Vehicle (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen.

в)

Свързани дружества в КНР и Тайван

Cionlli Bicycle (Tianjin) Co., Ltd, Tianjin

Cionlli Industrial Co., Ltd.

г)

Несвързан вносител в Общността

Buechel GmbH, Fulda, Германия.

(12)

Предвид необходимостта да се установи нормална стойност за производители износители, на които ТПИ може да не бъде разрешено, проверка за установяване на нормалната стойност на базата на данни от страна аналог, в този случай Бразилия, бе направена на обектите на следната компания:

д)

Производител в Бразилия

Royal Ciclo Indústria de Componentes Ltda, Rio do Sul.

3.   Период на разследване

(13)

Разследването за дъмпинг и вреда покриваше периода от 1 януари-31 декември 2005 г. (период на разследване или ПР). Изследването на тенденциите, които имат значение за оценка на вредата, покриваше периода от 1 януари 2002 г. до края на периода на разследване („разглеждания период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданите продукти са някои седла и по-важни части от тях (тоест. основи, амортисьори и капаци), на велосипеди и други колела (включително триколки за доставки), не моторизирани, на колела снабдени с помощен двигател със или без кош, на машини за фитнес и на домашни тренажори, („разглеждания продукт“, или „седла“) с произход от Китайската народна република. Продуктът се декларира обикновено по кодове по КН 8714 95 00, ex 8714 99 90 и ex 9506 91 10.

(15)

Седлото се прави обикновено от три части: базата или опората, върху която се изгражда седлото, се произвежда по принцип посредством процес на отливане на пластмаса под налягане; амортисьор, който се полага върху основата, за да направи седлото удобно, което може да се направи от различни видове синтетична пяна или други материали; капакът, направен от синтетичен материал или естествена кожа, който покрива амортисьора и краищата на основата, като придава на седлото усещане за него и естетични свойства. Освен горните три компонента, седлото обикновено включва механизъм за прикрепване, направен от метал, като например вилица или скоба, и освен това може да включва пружина или еластомерен амортизационен механизъм.

(16)

Разглеждания продукт се използва във велосипеди и сходни превозни средства, а така също и в неподвижни уреди, като например машини за фитнес. Разследването показа, че въпреки разликите във формите, материалите и производствения процес, различните видове на разглеждания продукт споделят едни и същи основни физически и технически характеристики и се използват основно за едни и същи цели. Поради това се смята, че съставляват един-единствен продукт по смисъла на настоящата процедура.

2.   Сходен продукт

(17)

Разследването показа, че основните физически и технически характеристики на седлата, произвеждани и продавани от производството на Общността в Общността, седлата, произвеждани и продавани на вътрешния китайски пазар и седлата, внасяни в Общността от КНР, а така също и произвежданите и продавани в Бразилия, са едни и същи и че тези продукти имат една и съща употреба.

(18)

Поради това се заключава предварително, че тези продукти са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране като пазарна икономика (ТПИ)

(19)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, в антидъмпинговите разследвания относно вноса с произход от КНР, нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1-6 на споменатия член за онези производители, за които е установено, че отговарят на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(20)

Накратко, и само с оглед на по-лесна справка, критериите за ТПИ са изложени в резюмирана форма тук по-долу:

1.

Решения, които се отнасят за цените и разходи се правят в отговор на пазарни сигнали и без съществена държавна намеса; а стойностите на сериозните разходи по същество отразяват пазарните стойности.

2.

Предприятията имат една ясна поредица от основни счетоводни документи, които се ревизират независимо, в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилагат за всички цели.

3.

Не съществуват съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика.

4.

Закони за банкрута и собствеността гарантират правната сигурност и стабилност.

5.

Преобразуванията на обменни курсове се извършват по пазарни курсове.

(21)

Две групи производители износители и един индивидуален производител износител поискаха ТПИ в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и отговориха на формата за иск за ТПИ за производители износители в рамките на посочения краен срок. Комисията потърси и провери на обектите на тези дружества цялата необходима информация, представена в молбите за ТПИ, която бе необходима. Разследването разкри, че ТПИ може да се предостави само на две групи производители износители, при което искът трябваше да се отхвърли за една група дружества и за индивидуалната компания.

(22)

По отношение на индивидуалния производител износител, разследването показа, че компанията не отговаря на изискванията на гореспоменатите критерии 1 и 3. А именно, компанията не можа да докаже, че нейните търговски решения са взети в отговор на пазарни сигнали, без съществена държавна намеса, по-специално тъй като количествата продажби на вътрешния и на пазарите за износ са ограничени от правилника на компанията, който не може да бъде променен без одобрението на държавата. Нещо повече, компанията не можа да докаже, че не съществуват несъответствия, пренесени от предишната система на непазарна икономика, по-специално като предостави писмени доказателства относно придобиването на права за използване на земята.

(23)

В допълнение, една група производители износители не декларира взаимоотношението си със сериозен вътрешен клиент както в отговора на формата за иск за пазарна икономика, така и в отговора на антидъмпинговия въпросник. Взаимоотношението бе открито едва при кръстосаните проверки, направени на обектите на тези производители износители. Последователната политика на Комисията е да извършва определяне за групи свързани дружества относно ТПИ/ИТ като цяло. Поради това предоставянето на ТПИ/ИТ на този износител би изисквало свързаните компания да съдействат напълно в разследването, за да се установят точните му дейности по разглеждания продукт, изпълнението на критериите за ТПИ и влиянието на взаимоотношението при сделките между двете дружества. Случаят не бе такъв, тъй като свързаната компания не съдейства в разследването. Поради това, Комисията не бе в състояние да извърши определяне за ТПИ/ИТ за тази група дружества. Следва да се отбележи, че този проблем засягаше едно много съществена част от вътрешните продажби на износителите. Нещо повече, този умишлен пропуск хвърля съмнения за надеждността на другата информация и документи, представени на Комисията. Предвид този пропуск и неговото значение както по отношение на анализа на ТПИ, така и на всякакви определяния за дъмпинг, които биха били базирани на индивидуалните данни, представени от тази група износители, бе решено, че е предоставена грешна и подвеждаща информация по смисъла на член 18 от основния регламент. Компанията бе информирана незабавно за основанието, на което се планира да се пренебрегне предоставената информация, като ѝ бе дадена възможност да предостави допълнителни обяснения, в съответствие с член 18, параграф 4 от основния регламент. Все пак обясненията, дадени от компанията, бяха незадоволителни и нито можаха да убедят Комисията, че не са представили подвеждаща информация, нито да разсеят съмненията относно чистота на останалите данни, представени от компанията. Така тази група производители износители се сметна за несъдействаща в разследването и искането ѝ за ТПИ и ИТ бе отхвърлено.

(24)

На заинтересуваните страни бе дадена възможност да коментират горните данни.

(25)

На тази основа,ТПИ бе предоставено на две групи производители износители:

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., и свързани дружества

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd., и свързани дружества.

2.   Индивидуално третиране (ИТ)

(26)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент мито за цялата страна, ако изобщо има мито, се установява за страните, попадащи по този член, с изключение на онези случаи, при които дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички критерии, изложени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(27)

Производителят износител, на който ТПИ не можеше да бъде предоставено, имаше претенция и за ИТ, в случай че не му бъде разрешено ТПИ. Все пак, претенцията на компанията за индивидуално третиране (ИТ) бе също отхвърлена, тъй като компанията не отговори на критериите, изложени в член 9, параграф 5, буква б), а именно че цени за износ и количества се определят свободно.

3.   Нормална стойност

а)   Определяне на нормална стойност за производители износители с разрешено ТПИ

(28)

Що се отнася за определяне на нормална стойност, Комисията първо установи, за всеки от разглежданите производители износители, дали общите му вътрешни продажби на седла са представителни в сравнение с общите му експортни продажби за Общността. В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент, вътрешните продажби се смятат за представителни, ако общият обем вътрешни продажби на производителя износител са най-малко 5 % от общия му обем експортни продажби за Общността.

(29)

Двете групи дружества с разрешено ТПИ включваха пет дружества, които произвеждат седла за износ, три от които имаха и вътрешни продажби. Едно друго дружество имаше вътрешни продажби, но никакъв износ.

(30)

За онези производители износители, за чиито общи вътрешни продажби бе установено, че са представителни, Комисията определи впоследствие видовете седла, продавани на вътрешния пазар, които бяха идентични или директно сравними с видовете, продавани за износ в Общността.

(31)

За всеки от тези видове бе установено дали вътрешните продажби са достатъчно представителни по смисъла на член 2, параграф 2 от основния регламент. Вътрешните продажби на конкретен вид се смятаха за достатъчно представителни, ако общият обем на вътрешните продажби на този вид през ПР представляваха 5 % или повече от общия обем продажби на сравнимия вид, изнасян за Общността.

(32)

Комисията впоследствие изследва за всяка компания дали вътрешните продажби на всеки вид от разглеждания продукт, продавани на вътрешния пазар в представителни количества, могат да се смятат за извършени в обичайния ход на търговията в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент, като установява съотношението на рентабилните продажби за независими клиенти на вътрешния пазар на въпросния вид.

(33)

В случаите, когато обемът на продажбите на един вид седло, продавано на нетна продажна цена, равна на или над разходите му за производство, като представлява повече от 80 % от общия обем продажби от този вид, и когато среднопретеглената цена на този вид бе равна на или над разходите му за производство, нормална стойност, по вид продукт, като се основава на действителната вътрешна цена. Тази цена бе изчислена като среднопретеглена стойност от цените на всички вътрешни продажби от този вид, направени през ПР, независимо от това дали тези продажби са рентабилни или не.

(34)

Ако обемът на рентабилните продажби на един вид седло представляваше 80 % или по-малко от общия обем продажби от този вид, или ако среднопретеглената цена на този вид бе под разходите му за производство, нормална стойност, по вид продукт, като се основава на действителната вътрешна цена, която бе изчислена като среднопретеглена стойност на рентабилните продажби само на този вид, при условие че тези продажбите представляваха 10 % или повече от общия обем продажби от този вид.

(35)

И най-накрая, ако обемът на рентабилните продажби на всеки вид седло представляваха по-малко от 10 % от общия обем продажби от този вид, се сметна, че този конкретен вид се продава в недостатъчни количества, за да може вътрешната цена да се използва като подходяща база за установяване на нормалната стойност.

(36)

Винаги когато не можеха да се използват вътрешни цени за конкретен вид, продаван от производител износител, като се използва конструирана нормална стойност.

(37)

В съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, нормалната стойност се конструира, като към производствените разходи на изнасяните видове от всеки износител, с корекция при необходимост, се добавяше една разумна сума за продажба, общи и административни разходи и за печалби. Във всички случаи продажба, общи и административни разходи и печалбите бяха установени в съответствие с методите, изложени в член 2, параграф 6 от основния регламент. За тази цел Комисията изследва дали направените разходи за продажба, общи и административните както печалбата, реализирана от всеки от разглежданите производители износители на вътрешния пазар съставляват надеждни данни.

(38)

Действителните вътрешни разходи за продажба, общи и административни разходи се смятаха надеждни, когато общият обем на вътрешните продажби на разглежданата компания можеше да се смята за представителен, в сравнение с обема на продажбите за износ за Общността. Маржът на вътрешна печалба бе определен на базата на вътрешните продажби на тези видове, които бяха продавани в обичайния ход на търговията. За тази цел бе приложена методиката, изложена по-горе.

(39)

За трите дружества с представителни вътрешни продажби бе намерено, че мнозинството видове от разглеждания продукт, които бяха изнасяни, бяха продавани на вътрешния пазар в обичайния ход на търговията. За онези видове, при които случаят не бе такъв, нормалната стойност се определяше, като се използва гореизложената методика, като използва информацията за продажба, общи и административни разходи и печалба за всяко разглеждано дружество.

(40)

За двете дружества без представителни вътрешните продажби, сумите за продажба, общи и административни разходи и печалба бяха определени на основата на средната стойност за продажба, общи и административни разходи и печалбата на четирите дружества с вътрешни продажби.

б)   Определяне на нормалната стойност за производители износители без разрешено ТПИ

i)   Страна аналог

(41)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, нормалната стойност за производители износители без разрешено ТПИ, трябва да се установи на основата на цените или конструираната стойност в страна аналог.

(42)

В известието за започване, Комисията указа намерението си да използва Бразилия като подходяща страна аналог по смисъла на установяване на нормалната стойност и заинтересуваните страни бяха поканени за коментар.

(43)

Никой от производители износители в КНР без разрешено ТПИ не възрази срещу това предложение.

(44)

Все пак, един вносител и един производител износител с разрешено ТПИ твърдяха, че Бразилия не е най-подходящата страна аналог, и че вместо това следва да се изберат Тайван или Мексико.

(45)

Относно Тайван се смята, че въпреки че там се разви промишленост за велосипедни части, основната част от производството бе прехвърлена на КНР. Съобразно с това, производителите на седла със седалище в Тайван биха били до голяма степен същите дружества или свързани дружества за онези, които изнасят от КНР за Общността на предполагаемо дъмпингови цени. Нещо повече, нормалното разделение на труда в рамките на тези групи означава, че само няколко специализирани модели, с по-високи маржове на печалба, се произвеждат все още в Тайван, докато производството на огромното мнозинство от модели среден клас до нисък клас бе прехвърлено на КНР по съображения за разходи. Поради това едва ли е вероятно цените или разходите за модели седло, произвеждани в Тайван, да е най-добрият заместител на база за нормалната стойност на седла, произведени в КНР.

(46)

Относно Мексико, тази страна се смята за отворен и конкурентен пазар, който представлява около една осма от размера на бразилския пазар. Комисията се свърза с двама известни производители в Мексико, но съдействие не бе предложено.

(47)

Относно Бразилия, разследването разкри, че е конкурентен пазар през разглеждания продукт с най-малко трима вътрешни производители, с различни размери и с внос от трети страни, който представлява около 15 % от вътрешното потребление от осем до девет милиона седла годишно. Един производител износител твърдеше, че нивото на конкуренция на бразилския пазар бе съмнително поради ниския брой производители. Все пак разследването показа, че не съществуват доказателства за доминираща позиция на един от бразилските производители или че цените са установени по неконкурентен начин. Освен това нямаше причина да се смята, че достъпът до суровини, разходи и други условия за производство в Тайван или Мексико биха приличали повече на тези в КНР, отколкото на тези в Бразилия. Поради това бразилският пазар бе приет за адекватен по смисъла на установяване на нормалната стойност.

(48)

Направи се връзка с тримата известни производители износители в Бразилия, и една компания се съгласи да съдейства. Поради това на този износител бе изпратен въпросник и на място бяха проверени данните, представени в неговия отговор. Този съдействащ износител е свързан с един от производителите от Общността, но няма основание да се смята, че това би засегнало надеждността на данните, които още повече бяха проверени на обектите на компанията.

(49)

Предвид горното, предварително се заключава, че Бразилия е най-подходящата и логична страна аналог в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент.

ii)   Нормална стойност

(50)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, нормалната стойност за производители износители без разрешено ТПИ бе установена на базата на проверена информация, получена от износителя в страните аналог, тоест на основата на цените, които са платени или платими на бразилския пазар за сравним вид продукти, в съответствие с методиката, изложена по-горе.

(51)

Нормалната стойност бе установена на основата на всички цени, които са платени или платими на бразилския пазар за сравним вид продукти, тъй като за всички сделки бе намерено, че са направени в обичайния ход на търговията.

4.   Цени на износа

(52)

Всички производители износители осъществяваха експортните продажби за Общността или директно до независими клиенти в Общността, или посредством свързани или несвързани търговски дружества, разположени в Хонконг, Британски Вирджински острови и Тайван.

(53)

Когато разглежданият продукт се изнасяше директно за независими клиенти в Общността, износните цени се основаваха на цените, които са действително платени или платими през разглеждания продукт, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(54)

Когато продажбите се правеха чрез свързан търговец, разположен извън Общността, износната цена бе установена на основата на цените за първа препродажба за независими клиенти в Общността.

5.   Сравнение

(55)

Нормалната стойност и износните цени се сравняваха на основата на заводски равнища. По смисъла на гарантиране на честно сравнение между нормалната стойност и цената на износ, бе предвиден надлежен толеранс под формата на корекции за разликите, които засягат средните цени в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Във всички случаи, когато бе намерено за разумно, точно и подкрепено с проверени доказателства, се разрешаваха подходящи корекции за транспорт, застраховка, обработка и спомагателни разходи, опаковка, кредит и банкови такси.

(56)

За продажбите, канализирани посредством свързани дружества в Тайван, бе приложена корекция в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент, когато за тези дружества се показваше, че изпълняват функции, аналогични на функцията на представител, който работи на комисионни начала. Като отчита, че разпределението на разходите за продажба, общи и административни разходи, предоставено от свързаната компания, не може да се смята за надеждно, тази корекция се базираше на данните за продажба, общи и административни разходи и печалбата, получени от несвързан търговец.

6.   Дъмпингови маржове

а)   За които съдействат производители износители с разрешено ТПИ

(57)

За дружествата с разрешено ТПИ, среднопретеглената нормална стойност на всеки вид от разглеждания продукт, изнасян за Общността, бе сравняван със среднопретеглената експортна цена на съответния вид разглеждан продукт, както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(58)

Последователна практика на Комисията е да разглежда свързани производители износители или производители износители, които принадлежат към една и съща група като едно-единствено юридическо лице при определяне на дъмпинговия марж и така да се установи един-единствен дъмпингов марж за тях. Това е по-специално, защото индивидуалните дъмпингови маржове биха могли да насърчат заобикаляне на антидъмпинговите мерки, като ги правят по този начин неефективни, като позволява на свързани производители износители да канализират експорта си за Общността посредством компанията с най-нисък индивидуален дъмпингов марж.

(59)

В съответствие с тази практика свързаните производители износители, които принадлежат към едни и същи групи, се разглеждат като едно-единствено юридическо лице и им се приписва дъмпинговия марж, който бе изчислен на основата на среднопретеглената стойност на дъмпинговите маржове на съдействащите производители в съответните групи.

(60)

На тази основа, временните среднопретеглени дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Общността, с неплатено мито, са:

Дружество

Временен дъмпингов марж

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd. и Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd.

7,5 %

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. и Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0 %

б)   За всички други производители износители

(61)

За да се изчисли дъмпинговия марж за цялата страна, приложим за всички други износители в КНР, Комисията първо установи нивото на съдействие. Бе направено сравнение между общите експортни количества, указани в отговорите на въпросника на тримата сътрудничещи производители за износ и общия дъмпингов внос от КНР, изчислен по начина, обяснен в съображение 71. Намереният процент бе 23 %. На тази основа, нивото на съдействие бе сметнато за ниско.

(62)

Поради това бе сметнато за подходящо дъмпинговият марж за цялата страна да се определи като среднопретеглена стойност от:

дъмпинговия марж, установен за съдействащия износител, на който не бе разрешено нито ТПИ, нито ИТ, и

най-високите дъмпингови маржове за представителен вид продукти на същия износител, тъй като не съществуваха индикации, че несъдействащите производители износители са упражнявали дъмпинг на по-ниско ниво.

(63)

На тази основа нивото на дъмпинг за цялата страна бе предварително установено на 30,9 % от цена cif на границата на Общността, с неплатено мито.

Г.   ВРЕДА

1.   Производство на Общността

(64)

В рамките на Общността, разглеждания продукт се знае, че се произвежда от девет производители, от името на които бе подадена жалбата. Те са разположени в Италия, Полша, Обединеното кралство и Португалия и представляват 99 % от продукцията на Общността през ПР.

(65)

Освен това, в началния стадий имаше само един известен износител от Общността, който не бе жалбоподател. Като отчита производствения обем на деветте производители, подали жалба и на износителя, неподал жалба от Общността, общото продукция на сходния продукт възлизаше на 16 165 936 броя през ПР.

2.   Производство на Общността

(66)

Следните производители от Общността подкрепиха жалбата:

Selle Royal S.p.A., Pozzoleone, Италия със свързаната с нея компания:

Brooks England Ltd., West Midlands, Обединеното кралство

Selle Italia s.r.l., Rossano Veneto, Италия със свързаната с нея компания:

Bassano Selle s.r.l., Riese Pio X, Италия

Selle SMP S.A.S., Casalserugo, Италия

pph ABI sp.j., Nasielsk, Полша

Iberoselle Fabrica de Selins Lda., Agueda, Португалия

Selle Montegrappa s.n.c., Ramon di Loria, Италия

Selle San Marco S.p.A., Rossano, Италия.

(67)

Тъй като тези девет жалбоподатели са съдействащи производители от Общността (както участващите в пробата, така и не) представляват 99 % от производството на Общността на сходния продукт, те съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент. Подбраните за разследването производители от Общността, (наричани тук по-долу „подбрани производители“) представляват 86 % от общото продукция на Общността на седла през ПР. От останалите производители от Общността бе поискано да предоставят някои общи данни за анализ на вредите.

3.   Потребление на Общността

(68)

Потреблението на Общността бе установено на базата на обемите на продажбите на общностния пазар от петимата подбрани производители от Общността, четиримата производители от Общността, които не бяха включени в пробата, единия не подал жалба износител от Общността и на вноса от КНР и от други трети страни по съответните кодове по КН според Евростат. Както е споменато в съображение 14, разглежданият продукт се декларира понастоящем по кодове по КН 8714 95 00, ex 8714 99 90 и ex 9506 91 10. Данните на Евростат за последните два кода по КН (ex 8714 99 90 и ex 9506 91 10) включват и други части на велосипеди и апарати за фитнес. Тъй като не бе възможно да се извлекат от тези две по-широки категории само данните за седла, бе решено статистиката за вноса да се установи само на базата на един код по КН, а именно кодове по КН 8714 95 00. В резултат на това, обемите на внос, които се разглеждат за установяване на потреблението на Общността може да са леко занижени.

(69)

На основата на тези данни бе установено, че през разглеждания период, потреблението се увеличи със 17 % от 20 701 027 броя през 2002 г. на 24 179 012 броя през 2005 г.

Таблица 1

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Потребление на Общността (броя)

20 701 027

21 688 470

23 357 359

24 179 012

Индекс

100

105

113

117

4.   Внос на седла от КНР

а)   Дъмпингов марж и обем на внос и пазарен дял

(70)

Както е указано преди това, настоящото разследване показа, че средните дъмпингови маржове, установени за КНР, са над средния de minimis праг, както е определен в член 9, параграф 3 от основния регламент, и че обемът на внос от КНР не е пренебрежим по смисъла на член 5, параграф 7 от основния регламент.

(71)

Обемите на вноса бяха установени на основата на данни на Евростат. Както е споменато по-горе в съображение 68, данните за внос, дадени по-долу, могат да са леко занижени. Освен това, Евростат дава статистика относно обемите на внос на велосипедни седла в количества от 100 kg, а не в бройки. Поради това се сметна за подходящо да се използват 500 g на брой като средно тегло на внесените седла от Китай, тъй като това тегло бе документирано от един производител износител и един несвързани вносител.

(72)

Вносът от КНР се увеличи повече от четирикратно през разглеждания период. На практика, той се увеличи от 1 416 814 броя през 2002 г. до 6 276 749 броя през ПР. Пазарният дял се увеличи съответно от 7 % през 2002 г. до 26 % през ПР. Това трябва да се разглежда на фона на потребление, което нарасна със само 17 %, тоест относително по-малко отколкото увеличението на вноса от КНР.

(73)

Един несвързан вносител твърдеше, че статистиката за вноса е надценена, защото в жалбата за седлата се използва средно тегло 400 g на брой. Компанията претендираше, че средното тегло на седлата, внесени от КНР е между 600 и 800 g. Все пак, същата компания потвърди през време на посещението за проверка, което бе направено на обектите ѝ, че средното тегло на внесени седла от КНР бе 500 g, тоест точно теглото, което Комисията използва за преобразуване на данните на Евростат, дадени като 100 kg в бройки. Този вносител твърдеше освен това, че статистиката за внос от КНР е покачена, защото включва и вноса на облицовки на капаците на седлата, които се използват за защита на седлата. Както е споменато по-горе в съображение 71, статистиката за внос се основаваше на само един код по КН (сод по КН 8714 95 00), който не е кодът, по който капаците на седлата се декларират обикновено и поради това претенцията на вносителя е необоснована.

Таблица 2

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Внос (броя)

1 416 814

2 048 240

4 351 842

6 276 749

Индекс

100

145

307

443

Пазарен дял

7 %

9 %

19 %

26 %

б)   Цени

(74)

Среднопретеглената цена на вноса на седла с произход от КНР намаляваше постоянно всяка година през разглеждания период и общо с 21 %, тоест от 1,4 EUR на брой до 1,1 EUR на брой между 2002 г. и ПР.

Таблица 3

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Среднопретеглена цена cif на границата на Общността (EUR/брой)

1,4

1,3

1,1

1,1

Индекс

100

91

75

79

в)   Потискане

(75)

За определяне на потискането на цената, Комисията анализира данните, които се отнасят за ПР. Съответните продажни цени на производството на Общността бяха цените за независими клиенти, коригирани при необходимост до ниво франко завод, тоест като изключват транспортните разходи в Общността и след изваждане на отстъпки и рабати. Цените за различните видове седла, определени на основата, амортисьор, капак, вилица и тегло, бяха сравняване с продажните цени на сходни видове, таксувани от износителите, без отстъпки, и коригирани при необходимост до цена CIF на границата на Общността с подходяща корекция за митническите такси (1,2 %) и разходите след внос, така както се правят от вносител в Общността.

(76)

За изчислението на среднопретеглените маржове на потискане, бяха взети под внимание цените на износа на съдействащите производители износители. През ПР, среднопретегленият марж на потискане на съдействащите производители възлизаше на 67,3 %. Нещо повече, като отчита целия внос на седла, тоест на съдействащи и несъдействащи производители износители в КНР, изчислението на средния марж на потискане на база данни от Евростат показа аналогичен среден марж на потискане марж на 70,1 % за ПР.

5.   Ситуация на производството на Общността

(77)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент, изследването на въздействието на дъмпинговия внос върху производството на Общността включваше оценка на всички икономически фактори, които имат отношение към състоянието на производството на Общността през разглеждания период.

(78)

Анализът бе направен за подбраните дружества. Все пак, за да се даде пълна картина на ситуацията на производството на Общността, за онези индикатори, за които имаше надеждна информация за производството на Общността като цяло, тази информация се дава и по-долу. На тази основа, характеристиките на промишлеността, измерени с такива фактори, като цени, заплати, инвестиции, печалби, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток и способност за набиране на капитал, бяха установени на основата на информацията, предоставена от подбраните дружества. Факторите за вреда, като например пазарен дял, обем на продажбите и продукция бяха установени за цялата производство на Общността.

а)   Продукция

(79)

Производственият обем на цялата производство на Общността показва ясна отрицателна тенденция през разглеждания период. При това през 2002 г. производственият обем възлизаше на 19 546 740 броя седла, през ПР производството на Общността произвеждаше само 16 165 936 броя, което е почти 3,5 милиона броя или със 17 % по-малко отколкото през 2002 г. Тъй като седлата се произвеждат по принцип само по поръчки, получени от клиенти, отрицателното развитие на производствения обем също може да се свърже пряко с падналото търсене на седла, произвеждани от производството на Общността.

Таблица 4

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Продукция (броя)

19 546 740

19 022 491

17 698 103

16 165 936

Индекс

100

97

91

83

б)   Капацитет на производството и коефициенти на използване на капацитет

(80)

Производственият капацитет бе установен на основата на номиналния капацитет на производствените единици, притежавани от производството на Общността, като отчита прекъсванията в производството, а така също и факта, че в някои малобройни случаи част от капацитета бе използван за други произведени продукти, например кормила за инвалидни колички, на същите производствени линии.

(81)

Производственият капацитет за седлата се увеличи с 5 % през разглеждания период от 29 492 120 броя през 2002 г. на 30 921 920 броя през ПР. Лекото увеличение в производствения капацитет е в резултат на инвестициите, направени през 2004 г. и през ПР за производството на някои нови видове продукти, които се използват за състезателни велосипеди. Коефициентът на използване на капацитета отразява спада в производството и търсенето. То непрекъснато намаляваше през разглеждания период, като достигна само 45 % използване през ПР.

Таблица 5

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Капацитет на продукция (броя)

29 492 120

29 215 880

29 354 000

30 921 920

Индекс

100

99

100

105

Използване на капацитета

60 %

59 %

53 %

45 %

в)   Запаси

(82)

Що се отнася за запасите в края на годината, абсолютното мнозинство от производството се прави в отговор на поръчки. Поради това, докато през разглеждания период се наблюдаваше намаление на запасите от 35 %, смята се, че в този случай запасите не са релевантен индикатор за вреда.

Таблица 6

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Запаси (броя)

1 365 040

1 192 612

1 000 376

884 829

Индекс

100

87

73

65

г)   Инвестиции

(83)

Между 2002 г. и 2003 г., инвестициите за производството на сходния продукт намаляха от 3 808 057 EUR на 1 664 147 EUR. През 2004 г. производителите от Общността вдигнаха инвестициите си и изразходваха почти два пъти по-голяма сума, тоест 3 381 996 EUR, в сравнение с предишната година. През ПР инвестициите възлизаха на 3 638 962, което е с 4 % по-малко от нивото, достигнато в началото на разглеждания период през 2002 г. През време на разследването бе намерено, че инвестициите в сгради, инсталации и машини се правят основно с цел поддържане на производствения капацитет и, само през 2004 г. и ПР, в по-малка степен, за разработка на нов вид продукти. Предвид ниското използване на капацитета, споменато по-горе, инвестициите във всички случаи не са с цел увеличение на общия производствен обем.

(84)

Разследването разкри, че производството на Общността се смята за световен лидер по отношение на дизайна на продукта, и иновациите при седлата. Между 2000 г. и ПР, производителите от Общността проектираха и продадоха над хиляди нови видове седла. Разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на приблизително 8 % -10 % от оборота на производството на Общността. За да запази тази позиция, производството на Общността трябва да запази известно ниво на инвестиции, дори ако използването на капацитета е ниско.

Таблица 7

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Инвестиции (EUR)

3 808 057

1 664 147

3 381 996

3 638 962

Индекс

100

44

89

96

д)   Обем на продажбите и пазарен дял

(85)

Съществуват два основни канала за продажби на седла: пазар на първоначалния производител на оборудване (ППО) и „след продажба“. В първия случай, седлата се продават, за да се поставят на нов велосипед, а във втория случай седлата се продават, за да заместят използвано велосипедно седло. Бе намерено, че продажбите ППО представляват приблизително 60 %, а след пазарните продажби - приблизително 40 % от общия пазар. Както и гумите, седлата са онези компоненти на велосипеда, които се сменят най-често.

(86)

Обемите на продажби на цялата производство на Общността спаднаха с 20 % през разглеждания период от 15 109 569 броя на 12 139 162 броя през ПР, тоест. производството на Общността продаде почти три милиона седла по-малко през ПР, отколкото през 2002 г. След едно малко намаление от 1 % през 2003 г. в сравнение с 2002 г., загубата в обема на продажби бе по-изразен през 2004 г. и ПР.

(87)

Изразено като стойност, през разглеждания период продажбите на седла от производството на Общността се увеличиха само с 1 %. Стойността на продажбите на общностния пазар се увеличи с 5 % от 54 460 180 EUR през 2002 г. на 56 978 530 EUR през 2003 г. и след това до нови 58 052 609 EUR през 2004 г. Все пак, през ПР, стойността на продажбите на производството на Общността намаля с почти три милиона EUR в сравнение с предишната година. Фактът, че продажбите по стойност не се развиха успоредно на същата тенденция, както продажбите по обем, се обяснява с увеличение в средните цени, които ще обясним по-долу.

(88)

Съответно на спада в обема на продажбите, пазарният дял на Общността също се спадна значително надолу, от 81 % през 2002 г. до 58 % през ПР. С други думи, производството на Общността загуби 23 процентни пункта от пазарния дял през разглеждания период спрямо увеличаващия се внос от КНР.

Таблица 8

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Стойност на продажбите (EUR)

54 460 180

56 978 530

58 052 609

55 228 738

Индекс

100

105

107

101

Продажби в ЕО (броя)

15 109 569

15 024 427

13 803 151

12 139 162

Индекс

100

99

91

80

Пазарен дял

81 %

77 %

67 %

58 %

е)   Цени

(89)

Средната единична продажна цена на производството на Общността се увеличи с 25 % през разглеждания период. Това увеличение в цената може да се обясни, от една страна, като резултат от увеличения разход за суровината, който оказва влияние върху цялата промишленост и, от друга страна, с изместване от нискотехнологични към високотехнологични видове продукти, които включват по-скъпи суровини и чието продукция е също по-трудоемко.

(90)

Основните суровини, използвани за производството на седла, включват пластмасови черупки, обшивки, полиуретан, перила и крепежни детайли. Цените на тези суровини са непряко свързани с развитието на цената на нефта и цените на металите. Суровината е сериозен разходен компонент в производствените разходи за седлата и представляват приблизително половината от общите производствените разходи, като имат пряко влияние върху развитието на продажната цена.

(91)

Бе намерено, че средните цени на суровините останаха стабилни между 2002 г. и 2003 г., но се увеличиха след 2003 г. и също през ПР, което се отрази в по-високите продажни цени на производството на Общността.

(92)

Един несвързан вносител твърдеше, че вдигането на цените на производството на Общността е в резултат на промяна в потребителското търсене. Компанията твърдеше, че търсенето на велосипеди на ниски цени и съответно на седла на ниски цени е спаднало, при което търсенето на по-скъпи висококачествени седла се е увеличило. Това изявление противоречи на факта, че вносът на ниски цени от КНР се увеличи в относителни измерения значително повече, отколкото общото потребление на седла в Общността, така както е посочено в съображение 72.

Таблица 9

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Среднопретеглена цена (EUR/брой)

3,6

3,8

4,2

4,5

Индекс

100

106

117

125

ж)   Рентабилност и паричен поток

(93)

През разглеждания период среднопретеглената рентабилност за нетния оборот на производството на Общността намаля рязко от 3,8 % през 2002 г. на едва 0,4 % през ПР. Докато рентабилността се увеличи на 5,0 % през 2003 г., тя падна на 3,1 % през 2004 г. и достигна накрая 0,4 % през ПР. Ниският марж на печалба е последица от факта, че производството на Общността не бе в състояние да прехвърли в достатъчна степен на клиентите си увеличената цена на суровините.

Таблица 10

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Марж на печалба преди данъчно облагане

3,8 %

5,0 %

3,1 %

0,4 %

Производството на Общността генерира паричен поток от 3 990 473 EUR през ПР, който бе приблизително 1,1 милион EUR или с 22 % по-малък, отколкото през 2002 г. Все още значителното количество ликвидност на производството на Общността се обяснява с факта, че това е капиталоемка промишленост, която изисква големи суми за амортизация. По принцип може да се види, че ликвидността на производството на Общността се разви с аналогична тенденция, както рентабилността.

Таблица 11

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Паричен поток (EUR)

5 084 871

6 655 555

6 574 821

3 990 473

Индекс

100

131

129

78

з)   Възвръщаемост на нетните активи

(94)

Възвръщаемостта на нетните активи бе изчислена, като печалбата на сходния продукт преди данъчно облагане бе изразена като процент от нетната балансова стойност на основните средства, определени за сходния продукт. Този индикатор следваше аналогична тенденция както рентабилност, като намалява от 12 % през 2002 г. на само 1 % през ПР.

Таблица 12

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Възвръщаемост на нетните активи

12 %

16 %

10 %

1 %

и)   Способност за набиране на капитал

(95)

Нямаше претенция от страна на производството на Общността, нито индикация, че среща проблеми при набиране на капитал за своите дейности и поради това се заключава, че производството на Общността, като цяло, е в позиция да набира капитал за своите дейности през разглеждания период.

й)   Заетост и заплати

(96)

Заетостта в производството на Общността остана стабилна през разглеждания период. След едно малко увеличение през 2003 г. и 2004 г., производството на Общността назначи 418 лица на пълен работен ден през ПР, тоест почти същия брой, както през 2002 г. Отбелязва се обаче, че всички производители от Общността изнасят значителни части от своето продукция към други малки и средни предприятия, разположени в Общността и, в малък брой случаи, почти целия производствен процес към други малки и средни предприятия. Поради това, общият брой лица, наети на пълен работен ден в производството на седла е много по-висок от броя на служителите, наети директно от производството на Общността. Преценява се, че общият брой служители, които работят в производството на сходния продукт, е най-малко три пъти по-висок, тоест приблизително 1 200 лица през ПР. Средните годишни заплати се развиваха успоредно със същата тенденция, както за разходите за труд, тоест те се увеличиха с 5 % през разглеждания период - от 7 784 339 EUR през 2002 г. на 8 190 911 EUR през ПР, което е под процента на инфлация в Общността през същия този период.

Таблица 13

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Служители

421

434

456

418

Индекс

100

103

108

99

Разходи за труд (EUR/година)

11 427 812

12 136 974

12 319 136

12 121 976

Индекс

100

106

108

106

Заплати (EUR/година)

7 784 339

8 136 410

8 428 090

8 190 911

Индекс

100

105

108

105

к)   Производителност

(97)

Измерена като годишна производителност за работник, производителността се е покачила на 42 225 броя през 2002 г. и след това е спаднала равномерно през годините до 33 317 броя през ПР. Това намаление е предизвикано от намаляващия производствен обем.

Таблица 14

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г. (ПР)

Производителност (броя/служител)

42 225

39 752

34 388

33 317

Индекс

100

94

81

79

л)   Растеж

(98)

Докато потреблението на Общността се увеличи с 17 % между 2002 г. и ПР, обемът на продажбите на производството на Общността остана стабилен през същия период. Така, продажбите от производството на Общността се увеличиха много по-малко от търсенето през разглеждания период. От друга страна, пазарният дял на вноса от КНР се вдигна с 19 процентни пункта.

м)   Големина на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(99)

Що се отнася за въздействието върху производството на Общността на големината на действителния дъмпингов марж, като отчита обема и цените на вноса от КНР, това въздействие не може да се смята за пренебрежимо.

(100)

За производството на Общността не бе установено, че се възстановява от ефектите на предишен дъмпинг или субсидиране.

6.   Заключение относно вредата

(101)

Анализът на индикаторите за вреда разкри, че ситуацията на производството на Общността се влошаваше значително през разглеждания период. Мнозинството от индикаторите за вреда (нето продажби по обем, производствен обем, използване на капацитет, рентабилност, възвръщаемост на инвестиции, инвестиции, паричен поток и заетост) следват отрицателна тенденция през разглеждания период.

(102)

И все пак, някои индикатори за вреда показват стабилно развитие (нето продажби по стойност и способност за набиране на капитал), или дори показват положителна тенденция (средни продажни цени, производствен капацитет и запаси при приключване). Все пак, увеличението по продажни цени и нето продажбите по стойност през ПР не могат да бъдат приписани на подобрение на ситуацията на производството на Общността като такава, а са последица от увеличените цени на суровини и също от изместване на производството на Общността към продукция на видове продукти с по-висока стойност. Що се отнася за запасите при приключване, както е споменато в съображение 82, предвид своеобразието на тази промишленост, запасите при приключване не могат да се смятат за релевантни при определяне на вредата.

(103)

Като отчита силно отрицателното развитие на индикаторите, свързани с печалбата, за жизнеспособността на промишлеността може да се смята, че е изложена на риск, ако тази ситуация не бъде поправена. И наистина, тъй като производството на Общността е съставена от малки и средни предприятия и оперира в капиталоемка търговия, едва ли е вероятно производството на Общността да може да оцелее финансово за по-дълъг период на това ниво.

(104)

Предвид на горното се заключава, че производството на Общността е претърпяла материална вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Увод

(105)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент, Комисията изследва дали дъмпинговият внос на разглеждания продукт с произход от КНР е предизвикал вреда за производството на Общността до степен, която да позволява тя да бъде класифицирана като материална. Бяха изследвани и други фактори, освен дъмпинговия внос, които биха могли да ощетят същевременно производството на Общността, за да се гарантира, че възможната вреда, предизвикана от тези други фактори, не може да бъде приписана на дъмпинговия внос.

2.   Ефект на дъмпинговия внос

(106)

Вносът от КНР се увеличи повече от четири пъти през разглеждания период, тоест увеличи се с 343 %, изразено като обем, и с 19 процентни пункта, изразено като пазарен дял. В същото време, средните цени на всички производители износители в КНР подбиваха средните цени на производството на Общността с 70,1 % през ПР. Същественото увеличение в обема на вноса от КНР и получаването им на пазарен дял през разглеждания период при цени, които бяха само част от цените на производството на Общността, съвпадна с явното влошаване на общата финансова ситуация на производството на Общността през същия този период.

(107)

Докато единичните цени на вноса от КНР падаха монотонно през разглеждания период с 21 % от 1,4 EUR през 2002 г. на 1,1 EUR през ПР, цените на производството на Общността се увеличиха за същия период с 26 % от 3,6 EUR през 2002 г. на 4,5 EUR през ПР. Това ценово развитие в обратна посока може само отчасти да се обясни с различна продуктова смес от седла, произвеждани в Общността и в КНР. Нещо повече, производителите от Общността представиха доказателства, че достъпът до и цените на повечето суровини са сходни в Общността и в КНР. Те освен това показаха, че разходът за суровини за седла в Общността се е увеличил през разглеждания период. И наистина, някои производители износители от КНР продават своите продукти на Общността под разходите за суровини и това ясно показва, че това не е ситуация, при която цените са ниски поради сравнително предимство на производителите в КНР, а поради съществуването на дъмпингови практики.

(108)

Прилагането на тази политика на нелояални цени за дъмпинговия внос от КНР бе, че цените на производството на Общността бяха потиснати и дори не можеха да покрият увеличението на разходите за суровините. Това се потвърди допълнително от значителното намаление на рентабилността на производството на Общността.

(109)

Въз основа на горните съображения е явно, че вносът на ниски цени от КНР, който значително подби цените на производството на Общността, които имат решаваща роля за влошаване на ситуацията на производството на Общността, което се отразява по-специално в намалението на производството и обема на продажбите, пазарния дял, и в рязкото намаление на рентабилността.

3.   Ефект на други фактори

а)   Недъмпингов внос с произход от КНР

(110)

За един производител износител установеният дъмпингов марж бе под прага de minimis. Поради това, вносът на това дружество не бе разгледан в анализа на вредата по-горе. От целия внос от КНР, вносът на този производител износител бе в обхвата от 28 % - 33 % през годините 2002 и 2003, мина през обхват между 18 % и 23 % през 2004 г. и стигне до между 12 % и 17 % през ПР. Средните цени на тази компания все пак подбиват значително цените на производството на Общността през разглеждания период. Все пак, средните маржове на потискане на това дружество бяха много по-малки от маржовете на дружествата, за които бе установен дъмпинг. Предвид факта, че вносът от тази компания не бе значителен и, което е по-важно, рязко намаля през разглеждания период, се заключава, че недъмпинговият внос на този производител износител не прекъсва причинно-следствената връзка, тоест че дъмпинговият внос от КНР е предизвикал материална вреда за производството на Общността.

б)   Внос с произход от трети страни, без разглежданата страна

(111)

Според Евростат и според събраната информация през време на разследването, основните трети страни, от които са внесени седла, са Тайван, Индия и Виетнам.

(112)

Вносът от Тайван възлизаше на 1 145 000 броя през 2002 г. и се увеличи през разглеждания период с 25 % до 1 429 200 броя през ПР. Пазарният дял на седлата, внесени от Тайван, възлизаше на 6 % през 2002 г., тоест същото ниво, както през ПР. Тайванският внос бе на цени с аналогични нива спрямо нивата на производството на Общността. Тъй като пазарният дял на тайванския внос не се увеличи, а остана стабилен със 6 % през разглеждания период и цените бяха на същото ниво както цените на производството на Общността, за вноса от Тайван не се смята, че има отрицателен ефект върху ситуацията на производството на Общността.

(113)

Вносът от Индия възлизаше на 204 200 броя през 2002 г. и нарасна с 30 % до 264 600 през ПР. Средните цени на вноса от Индия останаха през целия разглеждан период доста под нивото на вноса от КНР. Те възлизаха на 0,63 EUR през 2002 г., след това се увеличиха на 0,91 EUR през 2003 г., след което рязко спаднаха до 0,47 EUR и достигнаха 0,6 EUR през ПР. Този внос представлява обаче пазарен дял от само 1 % през целия разглеждан период. Поради това се заключава, че въпреки ниското ценово ниво на вноса от Индия, този внос нямаше значителен ефект върху ситуацията на производството на Общността.

(114)

Що се отнася за вноса от Виетнам, статистиката на Евростат показва много ниско ниво от 4 400 внесени седла през 2002 г., което нарасна до 136 600 броя през ПР. Цените на вноса от Виетнам останаха в същия обхват, както цените от КНР. Аналогично както в случая с Индия обаче, пазарният дял на виетнамския внос бе под 1 % през 2002 г. и 2003 г. и едва достигна 1 % през 2004 г. и през ПР. В резултат се заключава, че този внос няма значително въздействие върху състоянието на производството на Общността.

(115)

Така предварително може да се заключава, че вносът от други страни, без КНР не допринася за материалната вреда, претърпяна от производството на Общността.

в)   Нарушение на правата за интелектуална собственост

(116)

Както бе споменато по-горе в съображение 84, около 8 %-10 % от оборота на производството на Общността е посветен на инвестиции в НИРД. Тези инвестиции включват изследвания на стойката, тестове и проектиране на нови модели седла. Някои производители от Общността твърдяха, че някои производители износители от КНР просто копират патентовани европейски продукти и с това могат да генерират предимство при разходите, в сравнение с производителите в Общността, което се отразява в ниската цена на седлата, внесени от КНР. От друга страна, един несвързан вносител изрази становище, че фалшификации тръгват не само от КНР, а че те са и причина за съдебни спорове между производителите в Общността. Признава се, че фалшификацията е важен проблем в тази промишленост и може наистина да е утежнила ситуацията за производството на Общността. Във всеки случай, загубите причинени с нарушаване на правата за интелектуална собственост, причинени от самата производство на Общността не са такива, че да нарушат силната причинно-следствена връзка между върха на дъмпинговия внос и материалната вреда, понесена от производството на Общността. Следва да се отбележи и това, че до размера, в който дъмпинговият внос от КНР се е възползвал от нарушенията на правата за интелектуална собственост, това не може да се смята за друг фактор, тъй като това нарушение все пак ще се свързва с дъмпинговия внос.

4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(117)

Съвпадението по време между, от една страна, увеличението на дъмпинговия внос от КНР, увеличението на пазарните дялове и установеното потискане на цените и, от друга страна, явното влошаване на ситуацията на производството на Общността, води до заключението, че дъмпинговият внос е предизвикал материалната вреда, понесена от производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент. Бяха анализирани и други фактори, но за тях не бе намерено, че са решаваща причина за понесената вреда.

(118)

Въз основа на горния анализ, който по същество различи и отдели ефектите на всички известни фактори, които имат влияние върху ситуацията на производството на Общността от увреждащото влияние на дъмпинговия внос, предварително се заключава, че вносът на седла от КНР е предизвикал материална вреда за производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

Е.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(119)

В съответствие с член 21 от основния регламент бе изследвано дали, въпреки заключението относно увреждащия дъмпинг, съществуват належащи причини да се заключава, че не е в интерес на Общността да се приемат мерки в този конкретен случай. В това отношение трябва да се обсъди вероятното въздействие на възможните мерки върху всички страни, които участват в процедурата, както и последиците, ако не бъдат взети мерки.

1.   Производството на Общността

(120)

Увреждащата ситуация на производството на Общността е в резултат на затруднението да се конкурира с дъмпинговия внос на ниски цени.

(121)

Налагането на мерки следва да позволи на производството на Общността да увеличи обема на продажбите си и да си възстанови пазарния дял, като при това генерира по-добри икономии на мащаба, като постига по този начин необходимото ниво на печалба, което да оправдае непрекъснатите инвестиции в производствените му мощности и в научните изследвания, така че да остане конкурентноспособно.

(122)

Един вносител претендираше, че един износител от Общността има доминираща позиция на пазара, но не потвърди това си твърдение. Като отчита факта, че седла са произвеждани през разглеждания период от най-малко 10 различни конкуриращи се производители в Общността, и че в хода на разследването не е намерено нищо в подкрепа на това твърдение, тази претенция се отхвърля.

(123)

Ако не бъдат наложени мерки, влошаването на ситуацията на производството на Общността ще продължи. То няма да е в състояние да инвестира в нови технологии и да се конкурира ефективно с внос от трети страни. В допълнение, ако не бъдат наложени мерки, производството на Общността ще продължи да се лишава от големите обеми на пазара на седла от среден обхват и поради няма да е в състояние да разпредели постоянните си разходи. Наистина, някои дружества ще трябва да прекратят производството на сходния продукт и да уволнят служителите си, така както това вече се случи с един износител от Общността през 2005 г. Поради това се заключава, че налагането на антидъмпингови мерки е в интерес на производството на Общността.

2.   Интерес на несвързаните вносители

(124)

Що се отнася за вносителите, само двама несвързани вносители отговориха на въпросника и след това бе направено посещение за проверка на един от тях. Обемите на разглеждания продукт, внесени от тези двама вносители, представляваха 21 % от общия внос в Общността от Китай и 7 % от потреблението на Общността.

(125)

Предвид факта, че огромната част от целия внос на седла в Общността се канализира посредством вносители, които не са свързани с производители износители, вносът на тези несвързани вносители се смята за представителен за всички други несвързани вносители.

(126)

За двамата вносители, вносът на разглеждания продукт от КНР представляваше 100 % от общия им внос на седла. По отношение на единия вносител, съответната продажна стойност на седла представляваше 8 % от общия оборот на вносителя през ПР. Продажбите на внесените седла от КНР бяха рентабилни през ПР. Все пак, рентабилността на продажбите на седла бе 0,7 процентни пункта под общата рентабилност на това дружество, което бе в обхвата от приблизително 2 % - 6 % през ПР. По отношение на другия вносител, продажната стойност на внесените седла през ПР представляваше само 1,2 % от общия оборот на дружеството и за рентабилността на продажбите бе преценено, че съответства на общата рентабилност на това дружество. От информацията, предоставена от други вносители, може да се предположи, че ситуацията на тези двама описани вносители е представителна за повечето вносители на седла от КНР.

(127)

Тъй като и двете дружества внасяха седла само от КНР, може да се заключава, че налагането на мерки може действително да има отрицателен ефект върху финансовата ситуация на тези дружества. Все пак, като взема под внимание това, че продажбите на седла представляват само минимален дял от общия оборот и печалба на дружествата, не се очаква мерките да имат значително финансово въздействие върху общата ситуация на тези двама вносители. В допълнение, тези дружества биха могли да внасят също седла или от групата дружества, за които бе установен нулев дъмпинг, или от други трети страни, например Тайван.

3.   Интерес на потребителите

(128)

Четирима потребители и дистрибутори на разглеждания продукт отговориха на въпросника, изпратен от Комисията. Това са дружества, които използват седла, произвеждани в Общността, а така също внасят седла за сглобяване на велосипеди. Тези четири дружества използваха общ брой от 1 255 655 седла през ПР, като повече от половината от тях (55 %) бяха седла с произход от КНР. Броят на седлата, внесени от КНР и използвани от четирите дружества, представляваше 5,7 % от обема на продажбите на производството на Общността и 2,9 % от общото потребление на седла в Общността през ПР. Що се отнася за монтажниците на велосипеди, бе намерено, че седлата съставляват само малка разходна компонента от общия разход за завършения велосипед. Средно взето седлата, в зависимост от модела, съставляват 1 % до 4 % от общата цена на велосипеда.

(129)

Двама от четиримата потребители декларираха, че налагането на антидъмпингово мито най-вероятно няма да има голям ефект върху тяхната търговия, защото едно увеличение в цената на седлата ще се прехвърли вероятно на крайния им клиент. Освен това те твърдяха, че ценовата разлика между седлата, произвеждани и продавани от производството на Общността и вноса от Китай е такава, че дори след налагането на антидъмпингови мита седлата с произход от КНР ще останат все пак конкурентни.

(130)

Другите двама потребители не предоставиха неповерителен вариант на тяхното становище. Поради това, в съответствие с член 19, параграф 3, тази информация бе предварително пренебрегната.

(131)

Един производител износител претендираше, че налагането на мерки върху вноса на седла не е в интерес на Общността, тъй като ще подложи съществуването на жизнеспособна европейска промишленост на продукция на велосипеди на допълнителен риск. Дружеството твърдеше, че производителите в Общността биха спрели своята търговия на сглобяване и ще започнат вместо това да внасят завършени велосипеди от КНР, въпреки съществуването на антидъмпингово мито за велосипеди. В това отношение следва да се отбележи, че износителите нямат мнение относно определянето на интереса на Общността. Въпреки това обаче, същността на аргумента бе изследвана. Като отчита, че двама от четиримата потребители на велосипедни седла декларираха, че налагането на мерки не би имало съществено въздействие върху тяхната търговия поради ниската стойност на седлото в общата производствена стойност на велосипеда, аргументът следва във всеки случай да се отхвърли.

(132)

Предвид факта, че четирите дружества закупиха съществена част от седлата (45 % през ПР) в Общността и като отчита относително ниското влияние на седлото в общата стойност на един напълно сглобен велосипед, се заключава, че въздействието върху разходите в резултат на налагането на антидъмпингови мерки за седлата не би довело до значително въздействие в общите разходи на потребителите. Във всеки случай, ако това въздействие се случи, много вероятно е потребителите на внесени седла да могат да прехвърлят тази допълнителна стойност.

4.   Интерес на доставчиците и потребителите на суровини

(133)

Един доставчик на суровини отговори на въпросника. Това дружество продава металните части на седлата на производители в Общността, а именно рамки и пружини, направени от желязо, стомана, титан, ванадий, манган или въглеродна стомана. Компанията одобрява налагането на антидъмпингови мита, тъй като очаква производствените обеми на производството на Общността да се увеличат и съответно, по-високо търсене на нейните суровини.

(134)

Въз основа на горните данни и при липсата на някакъв друг елемент или реакция от страна на потребителски организации се заключава, че въздействието на предложените мерки върху потребителите едва ли ще е от значение.

5.   Заключение относно интереса на Общността

(135)

Като отчита горното се заключава, че не съществуват належащи причини, основани на интереса на Общността, заради които временни антидъмпингови мита да не бъдат налагани.

Ж.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Ниво на елиминиране на вредата

(136)

Предвид достигнатите заключения относно дъмпинг, получена вреда, причинно-следствена връзка и интерес на Общността, следва да се наложат временни мерки, за да се възпрепятства вредата, причинена на производството на Общността от дъмпинговия внос.

(137)

Мерките следва да се наложат на ниво, достатъчно да елиминира вредата, причинена от този внос, без да се превишава установения дъмпингов марж. Когато се изчислява сумата на митото, необходима за отстраняване на ефектите на увреждащия дъмпинг, бе счетено, че всякакви мерки следва да позволят на производството на Общността да покрие разходите си за продукция и да получи обща печалба преди данъчно облагане, която би могла логично да се постигне от промишлеността за този вид в сектора при нормални условия на конкуренция, тоест при липса на дъмпингов внос, за продажбите на сходния продукт в Общността. Маржът на печалба преди данъчно облагане, използван за това изчисление, бе 5 % от оборота, на основата на рентабилността, установена в предишни разследвания за производителите на велосипедни части, които включват производителите от Общността, както е определено в съображение 67.

(138)

Необходимото ценово увеличение се определяше след това на основата на сравнение между среднопретеглената вносна цена, както бе установено за изчисленията на потискане на цената (виж съображение 75 по-горе), и неувреждащата цена на продуктите, продавани от производството на Общността на общностния пазар. Неувреждащата цена бе получена, като се коригира продажбената цена на производството на Общността с действителната загуба/печалба през ПР и като се добави гореспоменатият марж на печалба. Всяка разлика в резултат на това сравнение се изразяваше след това като процент от общата вносна стойност CIF.

(139)

За да се изчисли нивото на елиминиране на вредата за цялата страна за всички други износители от КНР, следва да се напомни, че нивото на съдействие бе ниско. Поради това, маржът на вредата бе изчислен като среднопретеглена стойност на маржа, изчислен за съдействащия износител и най-високите маржове, установени за представителни видове, изнесени от същия износител.

(140)

Маржовете за вреда бяха значително по-високи от установените дъмпингови маржове.

2.   Временни мерки

(141)

Предвид на горното се счита, че следва да се наложи временно антидъмпингово мито на нивото на установения дъмпингов марж, но в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, то не следва да е по-високо от маржа на вреда, изчислен по-горе.

(142)

Индивидуалните антидъмпингови митнически ставки за дружеството, посочени в настоящия регламент, бяха установени на основата на данните от настоящото разследване. Поради това те отразяват ситуацията, установена при това разследване по отношение на тези дружества. В резултат тези митнически ставки (противно на митото за цялата страна, приложимо за „всички други дружества“) са приложими изключително за внос на продукти с произход от разглежданата страна и произвеждани от дружествата и така, от конкретните споменати юридически лица. Внесените продукти, произведени от всяка друго дружество, което не е конкретно споменато в оперативната част на настоящия документ със своето име и адрес, включително юридически лица, свързани с конкретно споменатите, не могат да се възползват от тези ставки и са под условие на митническата ставка, приложима за „всички други дружества“

(143)

Всеки иск, който изисква прилагане на тези индивидуални антидъмпингови митнически ставки за дружеството (например след промяна в името на юридическото лице или след създаване на нови юридически лица за продукция или продажби) следва да се адресира незабавно до Комисията (3) с цялата съществена информация, по-специално всяко изменение в дейностите на компанията, свързано с продукция, вътрешни и външни продажби, които се асоциират например с тази промяна на името или с тази промяна на юридическите лица за продукция или продажби. Комисията, ако е необходимо, след съгласуване с Консултативния комитет, поправя регламента съответно, като актуализира списъка на дружествата, които ползват индивидуални митнически ставки. За да се гарантира правилно изпълнение на антидъмпинговото мито, дъмпинговият марж следва да се прилага и за онези производители, които не са имали износ за Общността през ПР.

(144)

На основа на горното, временните митнически ставки са:

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Части Co. Ltd. и Safe Strong Bicycle Части Shenzhen Co. Ltd.

7,5 %

Giching Bicycle части (Shenzhen) Co. Ltd. и Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0 %

Всички други дружества

30,9 %

3.   Специален мониторинг

(145)

За да се минимизира рискът от заобикаляне поради високата разлика в митническите ставки се смята, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилно прилагане на антидъмпинговите мита. Само вносът на разглеждания продукт, произведен от съответния производител износител, може да се възползва от специфичния дъмпингов марж, изчислен за разглеждания износител. Тези специални мерки включват следното:

(146)

Представяне на митническите органи на държавите-членки на валидна търговска фактура, която трябва да отговаря на изискванията, изложени в приложението към настоящия регламент. Вносът, който не е придружен от такава фактура, е под условие на остатъчното антидъмпингово мито, приложимо за всички други дружества.

(147)

Напомня се, че ако износът на дружествата, които се възползват от по-ниски индивидуални митнически ставки, се увеличи значително по обем след налагането на антидъмпингови мерки, това увеличение по обем следва да се смята за съставляващо само по себе си промяна в модела на търговия поради налагането на мерки по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При тези обстоятелства и при условие че са спазени условията, може да започне разследване срещу заобикалянето. Това разследване може, inter alia, да изследва необходимостта от премахване на индивидуалните митнически ставки и последващо налагане на мито за цялата страна.

З.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(148)

В интерес на надеждното администриране следва да се фиксира период, в рамките на който заинтересуваните страни, обявили за себе си в рамките на срока, определен в известието за започване, могат да представят становищата си в писмен вид и да поискат изслушване. Освен това следва да се отбележи, че данните относно налагането на антидъмпингови мита по смисъла на настоящия регламент са временни и ще трябва може би да бъдат преразгледани по смисъла на всяко окончателно мито,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито за вноса на седла и по-важните части от тях, тоест основи, амортисьори и капаци, на велосипеди и други колела (включително триколки за доставки), не моторизирани, на колела, снабдени с помощен двигател със или без кош, на машини за фитнес и на домашни тренажори, класифицирани по кодове по КН 8714 95 00, ex 8714 99 90 и ex 9506 91 10 (ТАРИК кодове 8714999081 и 9506911010) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на временното антидъмпингово мито, приложимо за нетна цена франко границата на Общността, преди митническо облагане на продукти, произведени от дружествата по-долу, е:

Дружество

Антидъмпингово мито

Допълнителен ТАРИК код

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd. и Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd.

7,5 %

A787

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. и Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0 %

A788

Всички други дружества

30,9 %

A999

3.   Прилагането на индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, споменати в параграф 2, е под условие на представяне на митническите органи на държавите-членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, изложени в приложението. Ако такава фактура не бъде представена, прилага се митническата ставка, приложима за всички други дружества.

4.   Освобождаването за свободно обращение в Общността на продукта, цитиран в параграф 1, е под условие на предоставянето на обезпечение, еквивалентно на сумата на временното мито.

5.   Освен когато е предвидено друго се прилагат действащите разпоредби относно митническите задължения.

Член 2

Без да се засяга член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, заинтересуваните страни могат да поискат разкриване на по-съществените факти и съображения, на основата на които е приет настоящият регламент, да изразят становищата си в писмен вид и да помолят да бъдат изслушани устно от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96, разглежданите страни могат да коментират по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2006 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ С 84, 7.4.2006 г., стр. 4.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Direction B, 1049 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, цитирана в член 1, параграф 3 от настоящия регламент трябва да включва декларация, подписана от служебно лице от дружеството, в следния формат:

(1)

Име и функция на служебното лице от дружеството, издало търговската фактура.

(2)

Следната декларация: „Аз, долуподписаният, удостоверявам че (обемът) седла, продадени за износ за Европейската общност, предмет на настоящата фактура, са произведени от (име и адрес на компанията) (допълнителен ТАРИК код) в Китайската народна република. Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и точна.“


Top