EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013R(02)

Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци ( ОВ L 190, 12.7.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172)

OJ L 318, 28.11.2008, p. 15–15 (BG, CS, DA, EN, FR, NL, PT, RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/corrigendum/2008-11-28/1/oj

28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/15


Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

( Официален вестник на Европейския съюз L 190 от 12 юли 2006 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172)

На страница 177, член 2, точка 15, буква б):

вместо:

„б)

в случая на внос в или транзит през Общността на отпадъци, което не произхождат от държава-членка, всяко от следните физически или юридически лица под юрисдикцията на страната по местоназначение, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен, или му е бил извършен превоз на отпадъци, и което е или:

i)

лицето, посочено от законодателството на страната по местоназначение; или при липса на такова посочване,

ii)

притежателят по времето, когато се прави износа;“,

да се чете:

„б)

в случая на внос в или транзит през Общността на отпадъци, които не произхождат от държава-членка, всяко от следните физически или юридически лица под юрисдикцията на страната на изпращане, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен, или му е бил извършен превоз на отпадъци, и което е или:

i)

лицето, посочено от законодателството на страната на изпращане; или при липса на такова посочване,

ii)

притежателят по времето, когато се прави износът;“.


Top