Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0866

Регламент (ЕО) 866/2003 на Комисиятa от 19 май 2003 година за изменение за осемнадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

OJ L 124, 20.5.2003, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 114 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 47 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 47 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 57 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/866/oj

18/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

47


32003R0866


L 124/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 866/2003 НА КОМИСИЯТA

от 19 май 2003 година

за изменение за осемнадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 742/2003 (2) на Комисията, и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и организациите, спрямо които се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси по смисъла на посочения регламент.

(2)

На 10 април 2003 г. Комитетът по санкциите реши да внесе някои изменения в списъка на лицата, групите и организациите, спрямо които следва да се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси, и следователно приложение I следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2003 година.

За Комисията

Christopher PATTEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 106, 29.4.2003 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (EО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1.

Текстът „Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Швеция, с дата на раждане 20 ноември 1974 г.“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Ali Ahmed Yusaf (известен също като Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spеnga, Швеция; дата на раждане 20 ноември 1974 г.; място на раждане: Garbaharey, Сомалия; националност: шведска; паспорт №: шведски паспорт № 1041635; национален идентификационен №: 741120-1093“.

2.

Текстът „Al-Kadr, Ahmad Said, (известен също като: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); роден на 1.3.1948 г., Кайро, Eгипет; смятан за египетски и канадски гражданин“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Ahmad Sa'id Al-Kadr; дата на раждане: 1 март 1948 г.; място на раждане: Кайро, Египет; националност: канадска и смятан за египетски гражданин“.

3.

Текстът „AOUADI, Mohamed Ben Belgacem, (известен също като AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); дата на раждане 12 ноември 1974 г.; място на раждане Тунис; адрес: Via A. Masina n. 7, Mилано Италия; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH, известен също като Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Mилано Италия, б) Via Dopini n. 3, Gallarati, Италия; дата на раждане 12 ноември 1974 г., място на раждане: Тунис, Тунис; националност: Тунис; паспорт № L 191609, издаден на 28 февруари 1996 г.; национален идентификационен №: 04643632, издаден на 18 юни 1999 г.; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Друга информация: името на майка му е Bent Ahmed Ourida“.

4.

Текстът „ESSID, Sami Ben Khemais; дата на раждане 10 февруари 1968 г.; място на раждане: Тунис; адрес: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Италия; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH, известен също като: a) Omar El Mouhajer б) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Италия; дата на раждане: 10 февруари 1968 г.; място на раждане: Menzel Jemil Bizerte, Tунис; паспорт №: K) 929139, издаден на 14 февруари 1995 г.; национален идентификационен №: 00319547, издаден на 8 декември 1994 г.; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Друга информация: име на майка му: Saidani Beya“.

5.

Текстът „BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq, (известен също като: AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; известен също като: AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; известен също като AIADI, Ben Muhammad; известен също като AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mюнхен, Германия; 129 Park Road, Лондон NW8, Англия; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Белгия; Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Aвстрия; Tунис; роден на 21.1.1963 г., Safais (Sfax), Tунис“; под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED, известен също като a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, б) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, в) Aiadi, Ben Muhammad, г) Aiady, Ben Muhammad, д) Ayadi Shafig Ben Mohamed, е) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, ж) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mюнхен, Германия, б) 129 Park Road,NW8, Лондон, Англия в), 28 Chaussée De Lille, Moscron, Белгия, г) Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Aвстрия; дата на раждане: 21 март 1963 г.; място на раждане: Sfax, Tунис; националност: Tунис, Босна, Aвстрия; паспорт №: E423362, издаден в Исламабад на 15 май 1988 г.; национален идентификационен №: 1292931; друга информация: име на майка Medina Abid; всъщност в Ирландия“.

6.

Текстът „BOUCHOUCHA, Mokhtar, (известен също като BUSHUSHA, Mokhtar); дата на раждане 13 октомври 1969 г.; място на раждане: Tунис; Aдрес: Via Mila № 38, Spinadesco (CR), Италия; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T“; под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR известен също като Bushusha, Mokhtar), Via Mila № n. 38, Spinadesco (CR), Италия; дата на раждане: 13 октомври 1969 г.; място на раждане: Tунис, Tунис; националност: Tунис; паспорт №: K/754050, издаден на 26 май 1999 г.; национален идентификационен №: 04756904, издаден на 14 септември 1987 г.; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Друга информация: името на майка му е Bannour Hedia“.

7.

Текстът „CHARAABI, Tarek, (известен също като SHARAABI, Tarek); дата на раждане 31 март 1970 г.; място на раждане: Tунис; Aдрес: Viale Bligny n. 42, Mилано, Италия; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U“ под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA, известен също като: a) Sharaabi, Tarek, б) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Mилано, Италия; дата на раждане: 31 март 1970 г.; място на раждане: Tунис, Tунис; националност: Tунис; паспорт №: L 579603, издаден в Mилано на 19 ноември 1997 г.; национален идентификационен №: 007-99090; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U. Друга информация: името на майка му е Charaabi Hedia“.

8.

Текстът „DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Хамбург, 2085 Германия; роден на 4 август 1958 г., Aleppo, Сирия; паспортен № 1310636262 (Германия)“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mamoun DARKAZANLI, известен също като: a) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Хамбург, 22085 Германия; дата на раждане: 4 август 1958 г.; място на раждане: Дамаск, Сирия; националност: Сирия и Германия; паспорт №: 1310636262 (Германия), изтича на 29 октомври 2005 г.; национален идентификационен №: германска идентификационна карта № 1312072688, валидна до 20 август 2011 г.“

9.

Текстът „HIJAZI, Riad, известен също като HIJAZI, Raed M.; (известен също като AL-HAWEN, Abu-Ahmad; известен също като ALMAGHRIBI, Rashid theMoroccan); известен също като AL-AMRIKI, Abu-Ahmad the American); известен също като AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Йордания; роден през 1968 г., Калифорния, САЩ; SSN: 548-91-5411“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI, известен също като: a) Hijazi, Raed M., б) Al-Hawen, Abu-Ahmad, в) Al-Shahid, Abu-Ahmad, г) Al-Maghribi, Rashid (Мароканеца), д) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Американеца); дата на раждане: 30.12.1968 г.; място на раждане: Калифорния, САЩ; националност: Йордания; национален идентификационен №: SSN: 548-91-5411, национален № 9681029476; друга информация: произход от Ramlah; място на пребиваване в Йордания — al-Shumaysani Sheisani), (област Aман), зад комплекса на профсъюзите“.

10.

Текстът „Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Швейцария; дата на раждане 16 юни 1938 г.; място на раждане: Дамаск, Сирия; гражданин на Швейцария и Тунис“; под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия; дата на раждане: 16 юни 1938 г.; място на раждане: Дамаск, Сирия; националност: Швейцария“.

11.

Текстът „Huber, Albert Friedrich Armand (известен също като Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland, дата на раждане през 1927 г.“; под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Armand Albert Friedrich HUBER (известен също като Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Берн, Швейцария; дата на раждане 1927 г.; националност: Швейцария“.

12.

Текстът „Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (известен също като Abu Zubaida и Abd Al-Hadi Al-Wahab). Роден на 12.3.1971 г., Riyadh, Saudi Arabia. Смятан от Саудитска Арабия, Палестина и Йордания. Близък с UBL и подпомагащ пътувания с терористична цел“; под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN, известен също като a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, г) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, д) Abu Zubaydah, е) Tariq); дата на раждане: 12.3.1971 г.; място на раждане: Riyadh, Saudi Arabia: националност: смятан от Саудитска Арабия и Палестина; паспортен №: носи египетски паспорт № 484824, издаден на 18 януари 1984 г. от египетското посолство в Riyadh; близък на Осама бен Ладен и помощник при пътувания с терористична цел“.

13.

Текстът „NASREDDIN, Ahmed Idris (известен също като NASREDDIN, Ahmad I.; известен също като NASREDDIN, Hadj Ahmed; известен също като NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Mилано, Италия; 1 via delle Scuole, 6900 Лугано, Швейцария; Piazzale Biancamano, Mилано, Италия; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; дата на раждане: 22.11.1929 г.; място на раждане: Adi Ugri, Eтиопия; Италиански фискален код: NSRDRS29S22Z315Y“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Nasreddin Ahmed IDRIS, известен също като a) Nasreddin, Ahmad I, б) Nasreddin, Hadj Ahmed, в) Nasreddine, Ahmed Idriss, г) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Mилано, Италия, б) Piazzale Biancamano, Mилано, Италия, в) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Mароко, г) № 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Mароко; дата на раждане: 22.11.1929 г.; място на раждане: Adi Ugri, Eтиопия сега Eritrea); националност: Италия; национален идентификационен №:Италианска карта № AG 2028062 валидна до 7 септември 2005 г.); чуждестранна ИД карта №: K 5249; италиански фискален код: NSRDRS29S22Z315Y. Друга информация: през 1994 г., Mr. Nasreddin напуснал адрес 1 via delle Scuole,6900 Lugano, Швейцария и се преместил в Мароко“.

14.

Текстът „Mansour, Mohamed (известен също като Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Швейцария; Zurich, Швейцария; дата на раждане през 1928 г., място на рждане: Египет или ОАЕ“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mansour MOHAMED, известен също като Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH Цюрих), Швейцария; дата на раждане: 30 август 1928 г.; място на раждане: a) Egypt, б) ОАЕ; националност: Швейцария“.

15.

Текстът „Nada, Youssef (известен също като Nada, Youssef M.), (известен също като Nada, Youssef Mustafa), Via Arog № 32, 6911 Campione d'Italia, Италия; Via per Arog № 32, CH-6911 Campione d'Italia, Швейцария; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Швейцария; дата на раждане: 17 май 1931 г. или 17 май 1937 г.; място на раждане: Alexandria, Egypt; гражданин на Тунис“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Nada Youssef MUSTAFA, известен също като а) Nada, Youssef, б) Nada, Youssef M.), a) via Arog № 32, 6911 Campione d'Italia, Италия, б) Via per Arog № 32, CH-6911 Campione d'Italia, Италия, в) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Италия; дата на раждане: a) 17 май 1931 г., б) 17 май 1937 г.; място на раждане: Alexandria, Eгипет; национален личен №: италианска лична карта № AE 1111288, валидна до 21 март 2005 г.“

16.

Текстът „Abdul Rahman Yasin, известен също като TAHA, Abdul Rahman S.; известен също като TAHER, Abdul Rahman S.; известен също като YASIN, Abdul Rahman Said; известен също като YASIN, Aboud); роден на 10 април 1960 г., Bloomington, Индиана, САЩ; SSN 156-92- 9858 (САЩ); паспорт № 27082171 САЩ, (издаден на 21 юни 1992 г. в Amman, Йордания) или паспорт № M0887925, Ирак); гражданин на САЩ“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Abdul Rahman YASIN известен също като a) Taha, Abdul Rahman S., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud); дата на раждане: 10 април 1960 г.; място на раждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: a) 27082171 САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Amman, Йордания), б) MO887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ); друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак“.

17.

Текстът „Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Switzerland“, под заглавие „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Швейцария; дата на раждане: 7 май 1933 г.“.


Top