EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2855

Регламент (ЕО) № 2855/2000 на Комисията от 27 декември 2000 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 332, 28.12.2000, p. 41–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 105 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 105 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 101 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2855/oj

02/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

105


32000R2855


L 332/41

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2855/2000 НА КОМИСИЯТА

от 27 декември 2000 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатурата и Общата митническа тарифа (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2559/2000 на Съвета (2), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към горецитирания регламент, е необходимо да се приемат мерки за класирането на стоките, включени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която се основава, изцяло или частично на нея, или която добавя, ако е необходимо, подразделения към нея, и която е установена със специални разпоредби на Общността, с оглед прилагането на тарифните и или другите мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Чрез прилагане на упоменатите по-горе общи правила стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към настоящия регламент, трябва да се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3.

(4)

При спазване на мерките, които са в сила в Общността относно системите за двоен контрол и за предварително и последващо наблюдение на текстилни продукти при внос в Общността, е целесъобразно ползването на обвързващата тарифна информация за класиране на стоки в Комбинираната номенклатура, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, да може да се продължи за период от шестдесет дни съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица, се класират в Комбинираната номенклатура под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

Член 2

При спазване на мерките, които са в сила в Общността относно системите за двоен контрол и за предварително и последващо наблюдение на текстилни продукти при внос в Общността, ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да бъде продължено за период от шестдесет дни съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 21-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 декември 2000 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 22.11.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране (Код по КН)

Мотиви

(1)

(2)

(3)

1.

Тоалетни несесери, раздавани от компаниите за въздушен транспорт на пасажерите (по време на пътуването или на мястото на пристигане, за тези, чиито багажи не са пристигнали), представляващи правоъгълна чантичка с размери около 25 × 16 × 12 сm с пластмасова подплата, съдържаща малки количества продукти, предназначени за ограничена употреба, като например:

4202 92 91

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на съответните кодове по КН.

Артикулите не съставляват тоалетен пътнически комплект за пътниците по смисъла на позиция 9605, нито комплект по смисъла на общо правило 3b (самостоятелно класиране на всеки артикул).

— 1 флакон (40 ml) течен сапун,

3401 20 90

 

— 1 флакон (40 ml) тоалетно мляко,

3304 99 00

 

— 1 флакон (40 ml) одеколон,

3303 00 90

 

1 самобръсначка за еднократна употреба с крем за бръснене и крем за след бръснене, в общ калъф,

9605 00 00

 

— 1 четка за зъби,

9603 21 00

 

— 1 туба паста за зъби,

3306 10 00

 

— 1 гъба за почистване на обувки,

3405 10 00

 

— 1 шевен несесер,

9605 00 00

 

— 3 картонени пилички за нокти,

6805 20 00

 

— 1 пластмасов гребен,

9615 11 00

 

— 10 хартиени кърпички,

4818 20 10

 

— 1 четка за дрехи,

9603 90 91

 

— 1 пластмасова обувалка,

3926 90 99

 

1 чифт трикотажни чорапи без подметка (100 % памук),

6115 92 00

 

1 тоалетна ръкавица тип гъба (100 % памук),

6302 60 00

 

1 трикотажна пижама унисекс, представляваща фанелка с къс ръкав (50 % полиестер/50 % акрил) и къси панталони (100 % акрил)

6109 90 30

6104 93 90

 

2.   Едноцветна трикотажна дреха (100 % памук), лека и свободна, права кройка, с декоративни мотиви и надпис „Don't wake the sleepy lion“, щампован на предницата и на ръкавите, с дължина до средата на бедрата (обща дължина: 90 сm). Дрехата е с кръгло деколте без отвор отпред, с трикотажно бие и къси ръкави, с поръбени ръкави и долен край.

(роба)

(Виж фотография № 604) (1)

6104 42 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 9 към глава 61, както и от текстовете на кодове по КН 6104 и 6104 42 00.

Виж също така обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, отнасящи се за кодове по КН 6104 41 00 до 6104 49 00.

Изключва се класиране като пижама, тъй като въпросната дреха със своите обективни характеристики може да бъде носена както за спане, така и на други места, т.е. не е изключително и основно предназначена за спално бельо.

Като се има предвид дължината на дрехата, тя може да се класира под код по КН 6109.

3.   Едноцветна трикотажна дреха (100 % памук), лека и свободна, права кройка, с къс ръкав, с декоративни мотиви и надпис „Good night“, щампован на предницата и на ръкавите, с дължина до средата на бедрата (обща дължина: 90сm).

Дрехата е с кръгло деколте без отвор отпред, като от вътрешната страна на гърба има полукръгла платка в контрастен цвят. Тя е с пришито трикотажно, подплатено бие на ръкавите от същия контрастен плат. Също така е с декоративен шев по края и около деколтето.

(роба)

(Виж фотография № 605) (1)

6104 42 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 9 към глава 61, както и от текстовете на кодове по КН 6104 и 6104 42 00.

Виж също така обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, отнасящи се за кодове по КН 6104 41 00 до 6104 49 00.

Изключва се класиране като пижама, тъй като въпросната дреха, със своите обективни характеристики може да бъде носена както за спане, така и на други места, т.е. не е изключително и основно предназначена за спално бельо.

Като се има предвид дължината на дрехата, тя може да се класира под код по КН 6109.

4.   Детска дреха, за височина над 86 сm (търговска мярка над 86), на райета, трикотажна (60 % памук, 40 % полиестер), лека и свободна, права кройка, с бродиран надпис „Sleep Wear“, и други апликирани бродерии на предницата. Тази дреха е до колената (обща дължина: 82 сm)

Дрехата е с кръгло деколте, с апликирано трикотажно бие с отвор отпред, със закопчаване дясно върху ляво, но не до края на дрехата, с къс ръкав.

Деколтето, краищата на ръкавите и долният край на дрехата са с трикотажен апликиран кант с декоративен шев. Долният край на дрехата е закръглен и е със странични цепки от около 10 сm.

(роба за момиченца)

(Виж фотография № 606) (1)

6104 42 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2А към раздел ХI, забележка към позициите 2А към раздел ХI, забележка 9 към глава 61, както и от текстовете на кодове по КН 6104 и 6104 42 00.

Виж също така обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, отнасящи се за кодове по КН 6104 41 00 до 6104 49 00.

Изключва се класиране като пижама, тъй като въпросната дреха със своите обективни характеристики може да бъде носена както за спане, така и на други места, т.е. не е изключително и основно предназначена за спално бельо.

Като се има предвид дължината на дрехата, тя може да се класира под код по КН 6109.

5.

Асортимент от три дрехи, опаковани за продажба на дребно, включващ:

 

 

а)   Дреха от цветна синтетична тъкан (100 % полиамид), предназначена за покриване на горната част на тялото до ханша (обща дължина 67 сm) с трикотажна подплата.

Дрехата е с висока яка, с качулка към яката, със закрит цип до долу, като парчето прихлупва от ляво на дясно и е с копчета тик-так. Дългите ръкави са с ластичен край и система за затягане тип „велкро“. Яката може да се пристяга с връзка, а краят на дрехата е ластичен.

Дрехата е с два вътрешни джоба, разположени над талията и затворени с цип, както и с два външни джоба под талията с капаци, които се затварят с копчета тик-так. Също така има подвижна платка за дъжд, отпред и на гърба, както и приспособление за окачване на пояс.

(анорак)

(Виж фотография № 607 А) (1)

6201 93 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 13 към раздел ХI, от забележки 3b) и 8 към глава 62, както и от текстовете на кодове по КН 6201 и 6201 93 00.

Като се има предвид, че тези дрехи не са с една и съща структура, един и същи цвят, една и съща материя, нито един и същи стил, те не могат да се класират като „комплекти“ съгласно забележка 3b) към глави 61 и 62.

Виж също обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура за кодове по КН 6201 91 00 и 6201 99 00.

б)   Едноцветна трикотажна дреха от синтетични влакна за покриване на горната част на тялото до под талията (обща дължина: 65 сm), с частична подплата на предницата и ръкавите.

Дрехата е с висока яка и пълно закопчаване отпред с цип; дългите ѝ ръкави са с ластичен край, а долният край на дрехата се затяга с връзка. Дрехата има и два вътрешни джоба на предницата на нивото на кръста, с ципове и е ушита от разкроени парчета

(блузон)

(Виж фотография № 607 Б) (1)

6102 30 90

Kласирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 13 към раздел ХI, от забележки 3b) и 9 към глава 61, както и от текстовете на кодове по КН 6102 и 6102 30 и 6102 30 90.

Като се има предвид, че тези дрехи не са с една и съща структура, един и същи цвят, една и съща материя, нито един и същи стил, те не могат да се класират като „комплекти“ съгласно забележка 3b) към глави 61 и 62.

Виж също обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура за позиция 6102.

в)   Панталон от едноцветна синтетична тъкан (100 % полиамид) за покриване на долната част на тялото до глезена, с текстилна подплата и два вътрешни джоба

Дрехата е с отвор отпред, затварящ се с цип и тик-так копче, с капак, прихлупващ ципа от ляво на дясно

Двата крачола на панталона са с ципове по цялата дължина, скрити с капаци тип „велкро“, а долната част може да се притяга с лепенка тип „велкро“

(панталон)

(Виж фотография № 607 В) (1)

6203 43 19

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 13 към раздел ХI, от забележки 3b) и 8 към глава 62, както и от текстовете на кодове по КН 6203 и 6203 43 и 6203 43 19.

Като се има предвид, че тези дрехи не са с една и съща структура, един и същи цвят, една и съща материя, нито един и същи стил, те не могат да се класират като „комплекти“ съгласно забележка 3b) към глави 61 и 62.

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Фотографиите имат само индикативен характер.


Top