EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0028R(01)

Поправка на Директива 94/28/ЕО на Съвета от 23 юни 1994 година относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони, и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък ( ОВ L 178, 12.7.1994 г., стp. 66 ) (Специално издание 2007 г., глава 03, том 15, стр. 109)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 34–34 (BG, CS, ET, EN, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/28/corrigendum/2008-08-02/oj

2.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/34


Поправка на Директива 94/28/ЕО на Съвета от 23 юни 1994 година относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони, и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

( Официален вестник на Европейския съюз L 178 от 12 юли 1994 г., стp. 66 )

(Специално издание 2007 г., глава 03, том 15, стр. 109)

На страница 109 в член 1, параграф 3, второ тире и на страница 110 в член 3, параграф 2, буква а)

вместо:

„компетентните органи“

да се чете:

„компетентните власти“.


Top