EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D0929

Решение № 2/2023 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари, от 16 март 2023 година относно продължаването на действието на споразумението [2023/929]

PUB/2023/441

OB L 123, 8.5.2023, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/929/oj

8.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/36


РЕШЕНИЕ № 2/2023 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И УКРАЙНА ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ,

от 16 март 2023 година

относно продължаването на действието на споразумението [2023/929]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари (1), и по-специално член 7, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

1.

Съвместният комитет прие своя процедурен правилник с Решение № 1/2023 от 16 март 2023 г.

2.

Съгласно член 6, параграф 1 от Споразумението между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари („споразумението“), то се прилага до 30 юни 2023 г.

3.

Съгласно член 7, параграф 2 от споразумението, Съвместният комитет се свиква най-късно три месеца преди изтичането на срока на действие на споразумението, за да се оцени и реши въпросът за необходимостта от продължаване на действието на споразумението, включително срока на това продължаване.

4.

Контролът на споразумението показа, че то е от съществено значение за доброто функциониране на коридорите на солидарността между ЕС и Украйна.

5.

Следователно удължаването на срока на действие на споразумението е отговор на призива на държавните и правителствените ръководители от Европейския съюз към Европейския съюз „да продължи да подобрява ефективността на всички коридори на солидарността“, тъй като те „направиха възможен износа на значителни количества украински култури, селскостопански продукти и торове за най-нуждаещите се страни“ (2).

6.

Споразумението има положително въздействие и за Европейския съюз, тъй като позволява увеличаване на износа за Украйна. Споразумението обаче доведе само до ограничено увеличаване на операциите на украинските автомобилни превозвачи на територията на Европейския съюз и не повиши равнището на конкуренция за автомобилните превозвачи от ЕС по неприемлив начин.

7.

Споразумението също така подкрепи действията на органите на държавите членки, компетентни за контрола на документите на водачите, по отношение на борбата с измамите и подправянето.

8.

Удължаването на срока на действие на споразумението следва да се разбира и като принос към възстановяването на Украйна след агресивната война на Русия срещу нея.

9.

Поради това е целесъобразно срокът на действие на споразумението да бъде удължен до 30 юни 2024 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Продължаване на действието на споразумението

Срокът на действие на Споразумението между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари се удължава до 30 юни 2024 г.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 март 2023 година.

За Съвместния комитет

Съпредседатели

Oleksandr KUBRAKOV

Kristian SCHMIDT


(1)  ОВ L 179, 6.7.2022 г., стр. 4.

(2)  Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 октомври 2022 г., точка 15 (EUCO 31/22, 21.10.2022 г.).


Top