EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1026(01)

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на срока на действие на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

OJ L 356, 26.10.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/1545/oj

26.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 356/9


СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОСТРОВИТЕ КУК ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОСТРОВИТЕ КУК

A.   Писмо от Европейския съюз

Уважаеми дами и господа,

Имам честта да потвърдя нашето съгласие по посочените по-долу временни договорености за удължаване на срока на действащия протокол (14 октомври 2016 г. — 13 октомври 2020 г.), наричан по-нататък „протоколът“, в който се определят възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук, в изчакване на приключването на преговорите за подновяване на протокола.

Във връзка с това Европейският съюз и правителството на островите Кук се договориха за следното:

1)

Считано от 14 октомври 2020 г. или от друга, по-късна дата след подписването на настоящата размяна на писма, съществуващите през последната година от прилагането на протокола договорености се удължават за максимален период от една година при непроменени условия.

2)

Финансовото участие от страна на Съюза за достъп на неговите кораби до водите на островите Кук в рамките на удължаването на срока се равнява на годишната сума предвидена в член 2 от протокола. Средствата ще бъдат преведени с един транш до три месеца след началната дата на временното прилагане на настоящото споразумение под формата на размяна на писма.

3)

Сумата на секторната подкрепа по настоящото споразумение за удължаване на срока възлиза на 350 000 евро. Съвместният комитет, предвиден в член 6 от споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство, одобрява програмното планиране във връзка с тази сума съгласно разпоредбите на член 3 от протокола в срок до четири месеца от началната дата на прилагане на настоящото споразумение под формата на размяна на писма. Условията по член 3 от протокола, свързани с изпълнението и плащанията за секторната подкрепа, се прилагат mutatis mutandis.

4)

В случай, че бъде договорено подписването на подновения протокол и той влезе в сила преди изтичането на едногодишния период, предвиден в точка 1 по-горе, плащанията на финансовото участие по точки 2 и 3 по-горе ще бъдат намалени pro rata temporis. Съответната вече изплатена сума ще бъде приспадната от първата вноска по финансовото участие, дължимо по силата на новия протокол.

5)

По време на прилагането на настоящото споразумение за удължаване на срока се издават разрешения за риболов в рамките на ограниченията, определени в протокола, срещу заплащане на такси или авансови плащания, които отговарят на посочените в приложението, глава II, раздел 5 към протокола, за последната година от неговото прилагане.

6)

Настоящото споразумение под формата на размяна на писма се прилага временно, считано от 14 октомври 2020 г. или от или от по-късна дата, считано от подписването му, до неговото влизане в сила. То влиза в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на процедурите, необходими за целта.

Моля да потвърдите получаването на настоящото писмо и да изразите съгласието си по неговото съдържание.

С уважение,

За Европейския съюз

B.   Писмо от правителството на островите Кук

Уважаеми дами и господа,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от днешна дата със следното съдържание:

„Уважаеми дами и господа,

Имам честта да потвърдя нашето съгласие по посочените по-долу временни договорености за удължаване на срока на действащия протокол (14 октомври 2016 г. — 13 октомври 2020 г.), наричан по-нататък „протоколът“, в който се определят възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук, в изчакване на приключването на преговорите за подновяване на протокола.

Във връзка с това Европейският съюз и правителството на островите Кук се договориха за следното:

1)

Считано от 14 октомври 2020 г. или от друга, по-късна дата след подписването на настоящата размяна на писма, съществуващите през последната година от прилагането на протокола договорености се удължават за максимален период от една година при непроменени условия.

2)

Финансовото участие от страна на Съюза за достъп на неговите кораби до водите на островите Кук в рамките на удължаването на срока се равнява на годишната сума, предвидена в член 2 от протокола. Средствата ще бъдат преведени с един транш до три месеца след началната дата на временното прилагане на настоящото споразумение под формата на размяна на писма.

3)

Сумата на секторната подкрепа по настоящото споразумение за удължаване на срока възлиза на 350 000 евро. Съвместният комитет, предвиден в член 6 от споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство, одобрява програмното планиране във връзка с тази сума съгласно разпоредбите на член 3 от протокола в срок до четири месеца от началната дата на прилагане на настоящото споразумение под формата на размяна на писма. Условията по член 3 от протокола, свързани с изпълнението и плащанията за секторната подкрепа, се прилагат mutatis mutandis.

4)

В случай, че бъде договорено подписването на подновения протокол и той влезе в сила преди изтичането на едногодишния период, определен в точка 1 по-горе, плащанията на финансовото участие по точки 2 и 3 по-горе ще бъдат намалени pro rata temporis. Съответната вече изплатена сума ще бъде приспадната от първата вноска по финансовото участие, дължимо по силата на новия протокол.

5)

По време на прилагането на настоящото споразумение за удължаване на срока се издават разрешения за риболов в рамките на ограниченията, определени в протокола, срещу заплащане на такси или авансови плащания, които отговарят на посочените в приложението, глава II, раздел 5 към протокола, за последната година от неговото прилагане.

6)

Настоящото споразумение под формата на размяна на писма се прилага временно, считано от 14 октомври 2020 г. или или от по-късна дата, считано от подписването му, до неговото влизане в сила. То влиза в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на процедурите, необходими за целта.

Моля да потвърдите получаването на настоящото писмо и да изразите съгласието си по неговото съдържание.“

Потвърждавам, че съдържанието на Вашето писмо е приемливо за моето правителство.

Вашето писмо и настоящото писмо представляват споразумение в съответствие с Вашето предложение.

С уважение,

За правителството на островите Кук


Top