EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D1220

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 32/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП [2019/1220]

OJ L 192, 18.7.2019, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1220/oj

18.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 32/2019

от 29 март 2019 година

за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП [2019/1220]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2019/500 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 г. за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение VI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 1 (Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета) в приложение VI към Споразумението за ЕИП се добавя следната точка:

„1a.

32019 R 0500: Регламент (ЕС) 2019/500 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 г. за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (ОВ L 85I, 27.3.2019, стр. 35).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2019/500 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 март 2019 г. или в деня, следващ последната от нотификациите, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 март 2019 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 85I, 27.3.2019 г., стр. 35.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top