Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1769

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 35/2017 от 3 февруари 2017 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2018/1769]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1769/oj

22.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/44


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 35/2017

от 3 февруари 2017 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2018/1769]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Япония по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение за изпълнение 2014/753/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Сингапур по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (2) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(3)

Решение за изпълнение 2014/754/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Хонг Конг по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (3) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(4)

Решение за изпълнение 2014/755/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Австралия по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (4) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(5)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2038 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Република Корея по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (5) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(6)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2039 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Южна Африка по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (6) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(7)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2040 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Канада по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (7) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(8)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2041 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Мексико по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (8) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(9)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2042 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Швейцария по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (9) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(10)

Ето защо приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 31бв (Регламент 648/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) от приложение IX към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„31бваа.

32014 D 0752: Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Япония по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 55).

31бваб.

32014 D 0753: Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Сингапур по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 58).

31бвав.

32014 D 0754: Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Хонг Конг по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 62).

31бваг.

32014 D 0755: Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Австралия по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 66).

31бвад.

32015 D 2038: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2038 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Република Корея по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 25).

31бвае.

32015 D 2039: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2039 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Южна Африка по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 29).

31бваж.

32015 D 2040: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2040 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Канада по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 32).

31бваз.

32015 D 2041: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2041 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Мексико по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 38).

31бваи.

32015 D 2042: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2042 на Комисията от 13 ноември 2015 г. относно еквивалентността на регулаторната рамка на Швейцария по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 42).“

Член 2

Текстовете на решения за изпълнение 2014/752/EС, 2014/753/EС, 2014/754/EС, 2014/755/EС, (ЕС) 2015/2038, (ЕС) 2015/2039, (ЕС) 2015/2040, (ЕС) 2015/2041 и (ЕС) 2015/2042 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 февруари 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1), или на датата, на която влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 206/2016 от 30 септември 2016 г. (10), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 58.

(3)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 62.

(4)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 66.

(5)  ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 29.

(7)  ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 32.

(8)  ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 38.

(9)  ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 42.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(10)  ОВ L 46, 23.2.2017 г., стр. 53.


Top