Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0097

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 97/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

OJ L 291, 31.10.2013, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 47–47 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/97/oj

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/63


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 97/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на Комисията от 29 януари 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 по отношение на досиета с микроданни за предаване на данни (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 7ва (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 на Комисията) в приложение XXI към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, изменен със:

32013 R 0081: Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на Комисията от 29 януари 2013 г. (ОВ L 28, 30.1.2013 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 28, 30.1.2013 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top