Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0008

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 8/2013 от 1 февруари 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OJ L 144, 30.5.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 162 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/8(2)/oj

30.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 8/2013

от 1 февруари 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 221/2012 на Комисията от 14 март 2012 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията клозантел (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 222/2012 на Комисията от 14 март 2012 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията триклабендазол (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 13 (Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията) от глава XIII на приложение II към Споразумението се добавят следните тирета:

„—

32012 R 0221: Регламент за изпълнение (ЕС) № 221/2012 на Комисията от 14 март 2012 г. (ОВ L 75, 15.3.2012 г., стр. 7),

32012 R 0222: Регламент за изпълнение (ЕС) № 222/2012 на Комисията от 14 март 2012 г. (ОВ L 75, 15.3.2012 г., стр. 10).“

Член 2

Текстовете на регламенти за изпълнение (ЕС) № 221/2012 и (ЕС) № 222/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 2 февруари 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 75, 15.3.2012 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 75, 15.3.2012 г., стр. 10.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top