Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0011

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 11/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

OJ L 73, 19.3.2009, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 176 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/11(1)/oj

19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 11/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 г. (1)

(2)

Решение 2008/386/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. за изменение на приложение А към Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система, и на приложение А към Решение 2006/860/ЕО относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точки 37и (Решение 2006/679/ЕО на Комисията) и 37й (Решение 2006/860/ЕО на Комисията) от приложение XIII към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 D 0386: Решение 2008/386/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 11).“

Член 2

Текстовете на Решение 2008/386/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 11.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top