EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0692

2008/692/ЕО: Решение № 2/2008 на Съвместния комитет по земеделие, създадено по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 24 юни 2008 година относно адаптирането на приложения 1 и 2

OJ L 228, 27.8.2008, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/692/oj

27.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/3


РЕШЕНИЕ № 2/2008 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЪЗДАДЕНО ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

от 24 юни 2008 година

относно адаптирането на приложения 1 и 2

(2008/692/ЕО)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти („Споразумението“), и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 юни 2002 г. и съдържа, наред с друго, приложения 1 и 2, които се отнасят до двустранните търговски концесии, предоставяни съответно от Конфедерация Швейцария и от Европейската общност (наричани по-долу „Страните“).

(2)

На 1 януари 2007 г. Европейският съюз се разшири с присъединяването на България и Румъния. Страните приеха да адаптират двустранните търговски концесии по такъв начин, че търговските потоци в съответствие с преференциите, предоставени по силата на двустранните споразумения между новите държави-членки на Европейския съюз и Швейцария, да бъдат запазени по същество. Страните приеха, на автономна и преходна основа, мерки, които да гарантират непрекъсваемостта на търговските потоци в този междинен период.

(3)

Страните се споразумяха също така да консолидират в Споразумението двустранните преференциални търговски потоци на колбаси и някои месни продукти,

РЕШИ:

Член 1

Приложения 1 и 2 към Споразумението се заменят съответно с приложения 1 и 2 към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2010 г.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Съвместния комитет по земеделие

Ръководител на делегацията на Общността

Aldo LONGO

Ръководител на швейцарската делегация

Jacques CHAVAZ

Секретар на Съвместния комитет по земеделие

Hans-Christian BEAUMOND


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Концесии, предоставени от Швейцария

Тарифните концесии, описани по-долу, се предоставят от Швейцария за следните продукти с произход от Общността и са, когато е приложимо, ограничени от годишни количества:

Позиция по швейцарската тарифа

Описание

Приложимо мито

(CHF/100 kg брутно тегло)

Годишно количество

(в тонове нетно тегло)

0101 90 95

Живи коне (с изключение на расови коне за разплод и коне, предназначени за клане) (брой глави)

0

100 глави

0204 50 10

Козе месо, прясно, охладено или замразено

40

100

0207 14 81

Гърди от птици от домашни видове, замразени

15

2 100

0207 14 91

Карантии и разфасовки, годни за консумация, от птици от домашни видове, включително черният им дроб (с изключение на гърди), замразени

15

1 200

0207 27 81

Гърди от пуйки от домашни видове, замразени

15

800

0207 27 91

Карантии и разфасовки, годни за консумация, от пуйки от домашни видове, включително черният им дроб (с изключение на гърди), замразени

15

600

0207 33 11

Патици от домашни видове, неразфасовани, замразени

15

700

0207 34 00

Тлъст черен дроб от патици, гъски или токачки от домашни видове, пресен или охладен

9,5

20

0207 36 91

Карантии и разфасовки, годни за консумация, от гъски или токачки от домашни видове, замразени (с изключение на тлъст черен дроб)

15

100

0208 10 00

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни или диви зайци, пресни, охладени или замразени

11

1 700

0208 90 10

Меса и карантии, годни за консумация, от дивеч, пресни, охладени или замразени (различни от домашни или диви зайци)

0

100

ex ex 0210 11 91

Бутове и техните разфасовки, необезкостени, от животни от рода на свинете (с изключение на глигани), осолени или в саламура, сушени или пушени

Осв.

1 000 (1)

ex ex 0210 19 91

Парчета обезкостен котлет, в саламура и пушени

Осв.

0210 20 10

Сушени меса от животни от рода на едрия рогат добитък

Осв.

200 (2)

ex ex 0407 00 10

Птичи яйца, годни за консумация, с черупки, пресни, консервирани или варени

47

150

ex ex 0409 00 00

Естествен мед от акация

8

200

ex ex 0409 00 00

Естествен мед, друг (с изключение на акация)

26

50

0602 10 00

Издънки, невкоренени, и калеми

Осв.

Неограничено

 

Дървета, храсти и дръвчета с меки плодове (калеми и издънки):

Осв.

 (3)

0602 20 11

присадени, невкоренени

0602 20 19

присадени, вкоренени

0602 20 21

неприсадени, невкоренени

0602 20 29

неприсадени, вкоренени

 

Плодни дървета, храсти и дръвчета (калеми и издънки):

Осв.

 (3)

0602 20 31

присадени, невкоренени

0602 20 39

присадени, вкоренени

0602 20 41

неприсадени, невкоренени

0602 20 49

неприсадени, вкоренени

 

Дървета, храсти и дръвчета с меки плодове и костилкови такива (калеми и издънки) от видове, които дават годни за консумация плодове или ядки:

Осв.

Неограничено

0602 20 51

невкоренени

0602 20 59

различни от невкоренените

 

Дървета, храсти и дръвчета, които дават годни за консумация плодове или ядки, невкоренени:

Осв.

 (3)

0602 20 71

от видове, които дават меки плодове

0602 20 72

от видове, които дават костилкови плодове

0602 20 79

различни от видовете, които дават меки или костилкови плодове

Осв.

Неограничено

 

Дървета, храсти и дръвчета, които дават годни за консумация плодове или ядки, вкоренени:

Осв.

 (3)

0602 20 81

от видове, които дават меки плодове

0602 20 82

от видове, които дават костилкови плодове

0602 20 89

различни от видовете, които дават меки или костилкови плодове

Осв.

Неограничено

0602 30 00

Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

Осв.

Неограничено

 

Рози, присадени или неприсадени:

Осв.

Неограничено

0602 40 10

диви рози и стъбла от диви рози

 

различни от диви рози и стъбла от диви рози

0602 40 91

невкоренени

0602 40 99

различни от невкоренени, вкоренени

 

Разсад (калеми или издънки) на полезни видове; гъбен мицел:

Осв.

Неограничено

0602 90 11

зеленчукови или ягодови растения

0602 90 12

гъбен мицел

0602 90 19

различни от зеленчукови или ягодови растения или гъбен мицел

 

Други живи растения (включително корените им):

Осв.

Неограничено

0602 90 91

невкоренени

0602 90 99

различни от невкоренени, вкоренени

0603 11 10

Рози, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

Осв.

1 000

0603 12 10

Карамфили, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

0603 13 10

Орхидеи, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

0603 14 10

Хризантеми, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

 

Цветя и цветни пъпки (различни от карамфили, рози, орхидеи и хризантеми), отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 1 май до 25 октомври

0603 19 11

дървесни

0603 19 19

различни от дървесни

0603 12 30

Карамфили, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

Осв.

Неограничено

0603 13 30

Орхидеи, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

0603 14 30

Хризантеми, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

0603 19 30

Лалета, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април

 

Други цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, в периода от 26 октомври до 30 април:

Осв.

Неограничено

0603 19 31

дървесни

0603 19 39

различни от дървесни

 

Домати, пресни или охладени:

Осв.

10 000

 

домати „чери“:

0702 00 10

в периода от 21 октомври до 30 април

 

домати за машинно прибиране:

0702 00 20

в периода от 21 октомври до 30 април

 

други домати, с диаметър от 80 mm или повече („биволско сърце“):

0702 00 30

в периода от 21 октомври до 30 април

 

други:

0702 00 90

в периода от 21 октомври до 30 април

 

Маруля „Айсберг“, без външните листа:

Осв.

2 000

0705 11 11

в периода от 1 януари до края на февруари

 

Цикория, прясна или охладена:

Осв.

2 000

0705 21 10

в периода от 21 май до 30 септември

0707 00 10

Краставици за салата, в периода от 21 октомври до 14 април

5

200

0707 00 30

Краставици за консервиране, по-дълги от 6 cm, но по-къси от 12 cm, пресни или охладени, в периода от 21 октомври до 14 април

5

100

0707 00 31

Краставици за консервиране, по-дълги от 6 cm, но по-къси от 12 cm, пресни или охладени, в периода от 15 април до 20 октомври

5

2 100

0707 00 50

Корнишони, пресни или охладени

3,5

800

 

Патладжани, пресни или охладени:

Осв.

1 000

0709 30 10

в периода от 16 октомври до 31 май

0709 51 00

0709 59 00

Гъби, пресни или охладени, от вида Agaricus или други, с изключение на трюфели

Осв.

Неограничено

 

Сладки пиперки, пресни или охладени:

2,5

Неограничено

0709 60 11

в периода от 1 ноември до 31 март

0709 60 12

Сладки пиперки, пресни или охладени, в периода от 1 април до 31 октомври

5

1 300

 

Тиквички (включително цветовете), пресни или охладени:

Осв.

2 000

0709 90 50

в периода от 31 октомври до 19 април

ex ex 0710 80 90

Гъби (необработени или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени

Осв.

Неограничено

0711 90 90

Временно консервирани зеленчуци или зеленчукови смеси (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

0

150

0712 20 00

Лук, сушен, дори нарязан на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработен по друг начин

0

100

0713 10 11

Грах (Pisum sativum), сух, без шушулките, цял, непреработен, предназначен за храна на животни

Намаление от 0,9 върху приложимото мито

1 000

0713 10 19

Грах (Pisum sativum), сух, без шушулките, цял, непреработен (с изключение на предназначения за храна на животни, за технически цели или за приготвяне на бира)

0

1 000

 

Лешници (Corylus spp.), пресни или сушени:

Осв.

Неограничено

0802 21 90

с черупки, различни от използваните за фураж или извличане на масло

0802 22 90

без черупки, различни от използваните за фураж или извличане на масло

0802 32 90

Черупкови плодове

Осв.

100

ex ex 0802 90 90

Пеканови орехи, пресни или сушени

Осв.

Неограничено

0805 10 00

Портокали, пресни или сушени

Осв.

Неограничено

0805 20 00

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени

Осв.

Неограничено

0807 11 00

Дини, пресни

Осв.

Неограничено

0807 19 00

Пъпеши, пресни, различни от дини

Осв.

Неограничено

 

Кайсии, пресни, в отворени опаковки:

Осв.

2 100

0809 10 11

в периода от 1 септември до 30 юни

 

в други опаковки:

0809 10 91

в периода от 1 септември до 30 юни

0809 40 13

Пресни сливи, в отворени опаковки, в периода от 1 юли до 30 септември

0

600

0810 10 10

Ягоди, пресни, в периода от 1 септември до 14 май

Осв.

10 000

0810 10 11

Ягоди, пресни, в периода от 15 май до 31 август

0

200

0810 20 11

Малини, пресни, в периода от 1 юни до 14 септември

0

250

0810 50 00

Плодове от киви, пресни

Осв.

Неограничено

ex ex 0811 10 00

Ягоди, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители, непоставени в опаковки за продажба на дребно, предназначени за промишлена преработка

10

1 000

ex ex 0811 20 90

Малини, къпини, черници, кръстоска между малини и къпини, френско грозде, включително касис и цариградско грозде, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители, непоставени в опаковки за продажба на дребно, предназначени за промишлена преработка

10

1 200

0811 90 10

Боровинки, неварени или варени във вода или на пара, замразени, независимо дали с добавка на захар или други подсладители

0

200

0811 90 90

Плодове, годни за консумация, неварени или варени във вода или на пара, замразени, независимо дали с добавка на захар или други подсладители (с изключение на ягоди, малини, къпини, черници, кръстоска между малини и къпини, френско грозде, включително касис и цариградско грозде, боровинки и тропически плодове)

0

1 000

0904 20 90

Плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta, сушени, натрошени или, смлени, преработени

0

150

0910 20 00

Шафран

Осв.

Неограничено

1001 90 60

Пшеница и смес от пшеница и ръж (с изключение на твърда пшеница), предназначена за храна за животни

Намаление от 0,6 върху приложимото мито

50 000

1005 90 30

Царевица, предназначена за храна за животни

Намаление от 0,5 върху приложимото мито

13 000

 

Натурално маслиново масло, различно от предназначеното за фураж:

 

 

1509 10 91

в стъклени съдове с обем до 2 l

60,60 (4)

Неограничено

1509 10 99

в стъклени съдове с обем над 2 l или в други съдове

86,70 (4)

Неограничено

 

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени, различно от предназначеното за фураж:

 

 

1509 90 91

в стъклени съдове с обем до 2 l

60,60 (4)

Неограничено

1509 90 99

в стъклени съдове с обем над 2 l или в други съдове

86,70 (4)

Неограничено

ex ex 0210 19 91

Бутове, в саламура, обезкостени, в пикочен мехур или в изкуствено черво

Осв.

3 715

ex ex 0210 19 91

Парче обезкостен котлет, пушен

1601 00 11

1601 00 21

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти от животни от позиции 0101—0104, с изключение на дивите свине

ex ex 0210 19 91

ex ex 1602 49 10

Свински врат, сушен на въздух, с подправки или без, цял, разфасован или тънко нарязан

 

Домати, цели или нарязани на парчета, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина:

 

 

2002 10 10

в съдове, побиращи над 5 kg

2,50

Неограничено

2002 10 20

в съдове, побиращи до 5 kg

4,50

Неограничено

 

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, различни от целите или нарязаните на парчета:

Осв.

Неограничено

2002 90 10

в съдове, побиращи над 5 kg

2002 90 21

Доматена каша, пюре и концентрат, в херметично затворени съдове, със съдържание на сухо вещество 25 % тегловни или по-голямо, състоящи се от домати и вода и евентуално сол или други подправки, в съдове, побиращи до 5 kg

Осв.

Неограничено

2002 90 29

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, различни от целите или нарязаните на парчета и различни от доматена каша, пюре и концентрат:

в съдове, побиращи до 5 kg

Осв.

Неограничено

2003 10 00

Гъби от вида Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

0

1 700

 

Артишок, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразен, различен от продуктите от позиция № 2006:

 

 

ex ex 2004 90 18

в съдове, побиращи над 5 kg

17,5

Неограничено

ex ex 2004 90 49

в съдове, побиращи до 5 kg

24,5

Неограничено

 

Аспержи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006:

Осв.

Неограничено

2005 60 10

в съдове, побиращи над 5 kg

2005 60 90

в съдове, побиращи до 5 kg

 

Маслини, приготвени или консервирани по друг начин, освен с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006:

Осв.

Неограничено

2005 70 10

в съдове, побиращи над 5 kg

2005 70 90

в съдове, побиращи до 5 kg

 

Каперси и артишок, приготвени или консервирани по друг начин, освен с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006:

 

 

ex ex 2005 99 11

в съдове, побиращи над 5 kg

17,5

Неограничено

ex ex 2005 99 41

в съдове, побиращи до 5 kg

24,5

Неограничено

2008 30 90

Цитрусови плодове, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, които не са описани или включени другаде

Осв.

Неограничено

2008 50 10

Кайсиева каша, приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, която не е описана или включена другаде

10

Неограничено

2008 50 90

Кайсии, обработени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или друг подсладител, или алкохол, които не са описани или включени другаде

15

Неограничено

2008 70 10

Каша от праскови, приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, която не е описана или включена другаде

Осв.

Неограничено

2008 70 90

Праскови, обработени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или друг подсладител, или алкохол, които не са описани или включени другаде

Осв.

Неограничено

 

Сок от който и да било друг цитрусов плод, различен от портокал, грейпфрут или помело, неферментирал, без прибавка на алкохол:

 

 

ex ex 2009 39 19

без прибавка на захар или друг подсладител, концентриран

6

Неограничено

ex ex 2009 39 20

с прибавка на захар или друг подсладител, концентриран

14

Неограничено

 

Сладки вина, специалитети и гроздова мъст в съдове:

 

 

2204 21 50

с обем до 2 l (5)

8,5

Неограничено

2204 29 50

с обем над 2 l (5)

8,5

Неограничено

ex ex 2204 21 50

Вино „Порто“, в съдове с обем до 2 l, както е описано (6)

Осв.

1 000 hl

ex ex 2204 21 21

Рецина (бяло гръцко вино), в съдове с обем до 2 l, както е описано (7)

Осв.

500 hl

 

Рецина (бяло гръцко вино), в съдове с обем над 2 l, както е описано (7), с алкохолен градус:

ex ex 2204 29 21

над 13 % обемни

ex ex 2204 29 22

до 13 % обемни


(1)  Включително 480 t шунка Парма и Сан Даниеле, при условията на размяната на писма от 25 януари 1972 г. между Общността и Швейцария.

(2)  Включително 170 t Бресаола, при условията на размяната на писма от 25 януари 1972 г. между Общността и Швейцария.

(3)  При условие на прилагане на обща годишна квота от 60 000 растения.

(4)  Включително вноската за задължително съхранение в Гаранционния фонд.

(5)  Обхваща само продуктите, описани в приложение 7 към споразумението.

(6)  Описание: вино „Порто“ означава качествено вино, произвеждано в определен регион (Опорто в Португалия) съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999.

(7)  Описание: „Рецина“ означава трапезно вино по смисъла на разпоредбите на Общността, упоменати в буква А.2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Концесии, предоставени от Общността

Тарифните концесии, описани по-долу, се предоставят от Общността за следните продукти с произход от Швейцария и са, когато е приложимо, ограничени от годишни количества:

Код по КН

Описание на стоката

Приложимо мито

(EUR/100 kg нетно тегло)

Годишно количество

(в тонове нетно тегло)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Живи животни от рода на едрия рогат добитък, превишаващи 160 kg

0

4 600 глави

ex 0210 20 90

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, обезкостени, сушени

Осв.

1 200

ex 0401 30

Сметана с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %

Осв.

2 000

0403 10

Кисело мляко

0402 29 11

ex 0404 90 83

Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 % (1)

43,8

Неограничено

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

Осв.

Неограничено

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи

Осв.

Неограничено

0701 10 00

Картофи за посев, пресни или охладени

Осв.

4 000

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

Осв. (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Лук, различен от лук за посев, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

Осв.

5 000

0704 10 00

0704 90

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, с изключение на Брюкселско зеле, пресни или охладени

Осв.

5 500

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

Осв.

3 000

0706 10 00

Моркови и репи, пресни или охладени

Осв.

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплоди, годни за консумация, с изключение на хрян (Cochlearia armoracia), пресни или охладени

Осв.

3 000

0707 00 05

Краставици, пресни или охладени

Осв. (2)

1 000

0708 20 00

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), пресен или охладен

Осв.

1 000

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени

Осв.

500

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

Осв.

500

0709 51 00

0709 59

Гъби и трюфели, пресни или охладени

Осв.

Неограничено

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени

Осв.

1 000

0709 90 10

Салати, различни от марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.), пресни или охладени

Осв.

1 000

0709 90 20

Листно цвекло и бяло цвекло

Осв.

300

0709 90 50

Копър, пресен или охладен

Осв.

1 000

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени

Осв. (2)

1 000

0709 90 90

Други зеленчуци, пресни или охладени

Осв.

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Гъби (неварени или варени във вода или на пара), замразени

Осв.

Неограничено

0712 90

Зеленчуци, сушени, цели, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, независимо дали получени от варени зеленчуци, но необработени по друг начин, с изключение на лук, гъби и трюфели

Осв.

Неограничено

ex 0808 10 80

Ябълки, различни от предназначените за промишлени цели, пресни

Осв. (2)

3 000

0808 20

Круши и дюли, пресни

Осв. (2)

3 000

0809 10 00

Кайсии, пресни

Осв. (2)

500

0809 20 95

Череши, различни от вишни (Prunus cerasus), пресни

Осв. (2)

1 500 (2)

0809 40

Сливи и трънки, пресни

Осв. (2)

1 000

0810 10 00

Ягоди

Осв.

200

0810 20 10

Малини, пресни

Осв.

100

0810 20 90

Къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, пресни

Осв.

100

1106 30 10

Брашно, грис и прах от банани

Осв.

5

1106 30 90

Брашно, грис и прах от други плодове от глава 8

Осв.

Неограничено

ex 0210 19 50

Бутове, в саламура, обезкостени, в пикочен мехур или в изкуствено черво

Осв.

1 900

ex 0210 19 81

Парче обезкостен котлет, пушен

ex 1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продуктиот животни от позиции 0101—0104, с изключение на дивите свине

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Свински врат, сушен на въздух, с подправки или без, цял, разфасован или тънко нарязан

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Домати на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

2003 90 00

Гъби, различни от вида Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

Осв.

Неограничено

0710 10 00

Картофи, неварени или варени във вода или на пара, замразени

Осв.

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите по позиция № 2006, с изключение на брашно, грис или люспи

2005 20 80

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите по позиция № 2006, с изключение на брашно, грис или люспи и продукти, които са на тънки резени, пържени, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, предназначени за пряка консумация в това си състояние

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Продукти от зеленчуци и смеси от зеленчуци на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 30

Цитрусови плодове на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 40

Круши на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 50

Кайсии на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

2008 60

Череши, приготвени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или друг подсладител или алкохол, неупоменати, нито включени другаде

Осв.

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Череши, неварени или варени във вода или на пара, замразени, с добавка на захар или други подсладители

0811 90 80

Череши, различни от вишни (Prunus cerasus), неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители

ex 2008 70

Праскови на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 80

Ягоди на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2008 99

Други плодове на люспи или на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители или нишесте (4)

Осв.

Неограничено

ex 2009 19

Сок от портокал на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Сок от грейпфрут на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 31

ex 2009 39

Сокове от други цитрусови плодове на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 41

ex 2009 49

Сок от ананас на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 71

ex 2009 79

Сок от ябълки на прах, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено

ex 2009 80

Сокове от други плодове или зеленчуци, със или без прибавка на захар или други подсладители

Осв.

Неограничено


(1)  За продуктите от тази подпозиция „специални млека за кърмачета“ означава продукти, които не съдържат патогенни или токсикогенни микроорганизми и които съдържат по-малко от 10 000 жизнеспособни аеробни бактерии и по-малко от 2 колиформни бактерии на грам.

(2)  Когато е уместно, се прилага не минималното мито, а специфично мито.

(3)  Включително 1 000 t съгласно условията на размяната на писма от 14 юли 1986 г.

(4)  Вж. Съвместната декларация относно тарифното класиране на зеленчуци и плодове на прах.


Top