EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A1115(01)

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Арабска република Египет за изменение в режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет

OJ L 292, 15.11.1996, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 64 - 65

In force

03/ 20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13


21996A1115(01)


L 292/29

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Европейската общност и Арабска република Египет за изменение в режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет

Брюксел, 4 ноември 1996 година

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Арабска република Египет относно режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет.

По силата на това споразумение митата върху вноса на ориз (код по КН 1006) с произход и идващ от Египет следва да се изчисляват в съответствие с член 12 на Регламент (ЕИО) № 1418/76, намалени със сума равна на 25 % от стойността на цитираните мита.

Прилагането на договореното намаление на митата повече не се подчинява на събирането от страна на Египет на налог върху износа на цитирания продукт.

Намалението на митата се прилага от 1 май 1996 година.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете моите най-дълбоки почитания.

За Европейската общност

Image

Брюксел, 4 ноември 1996 година

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата, в което пише следното:

„Имам честта да се позова на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Арабска република Египет относно режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет.

По силата на това споразумение митата върху вноса на ориз (код по КН 1006) с произход и идващ от Египет следва да се изчисляват в съответствие с член 12 на Регламент (ЕИО) № 1418/76, намалени със сума, равна на 25 % от стойността на цитираните мита.

Прилагането на договореното намаление на митата повече не се подчинява на събирането от страна на Египет на налог върху износа на цитирания продукт.

Намалението на митата се прилага от 1 май 1996 година.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на настоящото писмо.“

Имам честта да потвърдя съгласието на правителството на Арабска република Египет.

Моля приемете моите най-дълбоки почитания.

За правителството на Арабска република Египет

Image


Top