Help Print this page 

Document 21996A0627(02)

Title and reference
Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република Индия относно договореностите за достъп до пазара на текстилни продукти
  • In force
OJ L 153, 27.6.1996, p. 53–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 64 - 79

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1996/386(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

11/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

144


21996A0627(02)


L 153/53

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Европейската общност и Република Индия относно договореностите за достъп до пазара на текстилни продукти

1.

Делегациите на правителството на Индия и Европейската общност проведоха консултации в Брюксел в периода 10—12 и 30—31 декември 1994 г., за да продължат обсъжданията по въпроси на достъпа до пазара за текстилни продукти и облекла.

2.

Правителството на Индия ще установи като задължителни прилаганите от страната мита за текстилните продукти и облеклата, изброени в приложението, в размера и съгласно графика, поместени в същото. Размерът на ставките ще бъде нотифициран на Секретариата на СТО в срок от шестдесет дни от датата на влизане в сила на Споразумението за СТО. Както в случая с тарифните ангажименти, които Индия вече е поела по отношение на някои текстилни продукти в рамките на Уругвайския кръг, предложенията за допълнително обвързване на митата, упоменати в това приложение, ще зависят от условието, ако процесът на интегриране, предвиден в член 2, параграфи 6 и 8 от Споразумението за текстила и облеклото по СТО, не бъде изцяло доведен до край или се забави, нивото на прилаганите мита ще бъде това, което е действащото към 1 януари 1990 г. В допълнение, правителството на Индия може да въведе конкретни алтернативни мита за определени изделия, изброени в приложението. Митото, което се налага, се определя като процент ad valorem или като сума в групи за отделно изделие/квадратен метър/килограми, което от двете е по-голямо. При определяне размера на конкретните митнически ставки индийското правителство се задължава да вземе под внимание съответните данни за експортните цени на продуктите, предоставени от ЕО. В случай че ЕО прецени, че подобни мита имат неблагоприятен ефект върху износа на въпросните продукти, правителството на Индия е съгласно да участва в незабавни консултации по искане на другата страна в опит да се отговори на загрижеността, по взаимно приемлив начин.

3.

Правителството на Индия ще осигури условия за отваряне на пазара чрез премахване на всички количествени ограничения за продуктите и изделията, изброени в приложението, до определените в същото дати.

4.

Като взе предвид изразената в това отношение от Европейската общност загриженост, правителството на Индия потвърди, че не прилага мерки, които представляват двойна ценова политика за износа на суров памук от страната.

5.

Европейската общност се съгласи да премахне, считано от 1 януари 1995 г., всички действащи понастоящем ограничения за износа от Индия на ръчно тъкани изделия и артикули, произведени от занаятчии, упоменати в член 5 от Споразумението за търговия с текстилни изделия между ЕО и Индия.

6.

Към датата на влизане в сила на Споразумението за СТО и за всяка следваща година, за която са определени квоти, Комисията ще разглежда благоприятно исканията от страна на Индия за евентуално въвеждане на изключително гъвкаво прилагане на ограниченията, в допълнение към договорените разпоредби за гъвкаво прилагане по двустранното споразумение за търговия с текстилни изделия, за всяка или всички категории, за които се прилагат ограниченията, до следните количества за всяка година, за която са определени квоти:

1995:

7 000 тона,

1996:

7 000 тона,

1997:

7 000 тона,

1998:

8 000 тона,

1999:

8 000 тона,

2000:

8 000 тона,

2001:

8 000 тона,

2002:

8 000 тона,

2003:

8 000 тона,

2004:

8 000 тона.

Правителството на Индия ще прибегне към изключително гъвкаво прилагане на ограниченията в следния ред: прехвърляне на неизползван остатък от предходната година за настоящата, прехвърляне между категориите и авансово използване на част от едно ограничение, в рамките на възможностите за използване на квотите. Освен това за всяка година, за която се отнася квотата, общото количество, за което се използва изключително гъвкаво прилагане на ограниченията, няма да надвишава съответно 2 500 тона за всяка отделна категория текстилни продукти или 3 000 тона за отделна категория облекла.

7.

Настоящият Меморандум не засяга правото на всяка от страните да разглеждат всеки въпрос в рамките на членове XXII или XXIII от ГАТТ.

8.

Правителството на Индия и Европейската общност ще провеждат периодични консултации с цел да гарантират правилното изпълнение на настоящия Меморандум за разбирателство.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

ХС-6

Обвързани мита между Индия и ЕС

(%)

Отваряне на пазара

Описание на продукта

1.1.1995

1.1.1998

1.1.2000

1.1.2002

1.1.2005

SIL

Безмитен

5106 10

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди от щрайхгарна вълна, съдържащи тегловно > = 85 % вълна, непригодени за продажба на дребно

5106 20

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди от щрайхгарна вълна, съдържащи тегловно > 50 % до < 85 % вълна, непригодени за продажба на дребно

5111 11

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини косми, съдържащи тегловно > = 85 % вълна или фини косми, < = 300 g/m2

5111 19

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини косми, съдържащи тегловно > = 85 % вълна или фини косми, > 300 g/m2

5111 20

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Други тъкани от щрайхгарна вълна или щрайхгарни фини косми, съдържащи тегловно > 50 % до < 85 %, смесени със синтетични или изкуствени нишки

5111 30

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Други тъкани от щрайхгарна вълна или щрайхгарни фини косми, съдържащи тегловно > 50 % до < 85 %, смесени с щапелни синтетични или изкуствени влакна

5111 90

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Други тъкани от щрайхгарна вълна или щрайхгарни фини косми, съдържащи тегловно > 50 % до < 85 %, без смесените със синтетични или изкуствени нишки или щапелни синтетични или изкуствени влакна

5112 11

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини косми, съдържащи тегловно > = 85 % вълна или фини косми, = < 200 g/m2

5112 19

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини косми, съдържащи тегловно > = 85 % вълна или фини косми, > 200 g/m2

5112 20

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини косми, съдържащи тегловно > 50 % до < 85 % вълна или фини косми, смесени със синтетични или изкуствени нишки

5112 30

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини косми, съдържащи тегловно > 50 % до < 85 % вълна или фини косми, смесени с щапелни синтетични или изкуствени влакна

5112 90

65

40

30

30

25

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини косми, съдържащи тегловно > 50 % до < 85 % вълна или фини косми, без смесените със синтетични или изкуствени нишки или щапелни синтетични и изкуствени влакна

5113 00

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани от груби косми или от косми от гриви и опашки, различни от тъканите по позиция 5911

5204 11

65

40

20

20

20

1.1.1995

Шевни конци от памук, съдържащи тегловно > = 85 % памук, непригодени за продажба на дребно

5204 19

65

40

20

20

20

1.1.1995

Шевни конци от памук, съдържащи тегловно > 50 % и < 85 % памук, непригодени за продажба на дребно

5204 20

65

40

20

20

20

1.1.1995

Шевни конци от памук, пригодени за продажба на дребно

5309 11

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани от лен, съдържащи тегловно > = 85 % лен, неизбелени или избелени

5309 19

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани от лен, съдържащи тегловно > = 85 % лен, различни от неизбелени или избелени

5309 21

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани от лен, съдържащи тегловно > 50 % и < 85 % лен, неизбелени или избелени

5309 29

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани от лен, съдържащи тегловно > 50 % и < 85 % лен, боядисани, изработени в различни цветове или щамповани

5401 10

65

40

20

20

20

1.1.1995

Шевни конци от синтетични нишки, пригодени за продажба на дребно или не

5401 20

65

40

20

20

20

1.1.1995

Шевни конци от изкуствени нишки, пригодени за продажба на дребно или не

5402 10

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди с висока здравина (различни от шевните конци), от найлон или други полиамиди, непригодени за продажба на дребно

5402 20

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди с висока здравина (различни от шевните конци), от полиестер, непригодени за продажба на дребно

5402 31

65

40

20

20

20

1.1.1995

Текстурирани синтетични прежди от найлон или други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда < = 50 teх, без шевни конци и прежда, предназначени за продажба на дребно

5402 32

65

40

20

20

20

1.1.1995

Текстурирани синтетични прежди от найлон или други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда > 50 teх, без шевни конци и прежда, пригодени за продажба на дребно

5402 33

65

40

20

20

20

1.1.1995

Текстурирани синтетични прежди от полиестери, непригодени за продажба на дребно

5402 39

65

40

20

20

20

1.1.1995

Текстурирани синтетични прежди, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, и текстурирани прежди от полиестер, найлон или други полиамиди

5402 41

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от найлон или други полиамиди, с единична нишка < 67 deciteх, със или без сук = < 50 на метър, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, прежди с висока здравина и текстурирани прежди

5402 42

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от полиестер, с единична нишка < 67 deciteх, със или без сук = < 50 на метър, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, прежди с висока здравина и текстурирани прежди

5402 43

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от полиестер, с единична нишка < 67 deciteх, със или без сук = < 50 на метър, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, прежди с висока здравина и текстурирани прежди и прежди с частично ориентирана полиестерна нишка

5402 49

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от полиестер, с единична нишка < 67 deciteх, със или без сек = < 50 на метър, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, прежди с висока здравина и текстурирани прежди и синтетични прежди от полиестер, найлон или други полиамиди

5402 51

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от найлон или други полиамиди, с нишка < 67 deciteх, единични, със сук > 50 на метър, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, прежда с висока здравина и текстурирана прежда

5402 52

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от полиестер, с нишка < 67 deciteх, единични, със сук > 50 на метър, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, и текстурирана прежда

5402 59

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от полиестер, с нишка < 67 deciteх, единична, със сук > 50 на метър, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, текстурирана прежда и прежди от полиестер, найлон или други полиамиди

5402 61

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от найлон или други полиамиди, многократно пресукани, с нишка < 67 deciteх, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, и прежда с висока здравина и текстурирана прежда

5402 62

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди от полиестер, многократно пресукани, с нишка < 67 deciteх, безшевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, и текстурирана прежда

5402 69

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични прежди, многократно пресукани, с единична синтетична нишка < 67 deciteх, без шевни конци, прежда, пригодена за продажба на дребно, текстурирана прежда и синтетични прежди от полиестер, найлон или други полиамиди

5407 42

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % нишки от найлон или други полиамиди с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, обагрени

5407 43

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % нишки от найлон или други полиамиди с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, от прежди с различни цветове

5407 44

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % нишки от найлон или други полиамиди с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, печатани

5407 52

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % текстурирани нишки от полиестер с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, обагрени

5407 53

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % текстурирани нишки от полиестер с > =67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, от прежди с различни цветове

5407 54

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % текстурирани нишки от полиестер с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, печатани

5407 60

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % нетекстурирани нишки от полиестер с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm

5407 72

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % синтетични нишки с > =67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, обагрени, без тъкани от полиестер, найлон, или с други полиамидни нишки, и тъкани с единична нишка

5407 73

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % синтетични нишки с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, от прежди с различни цветове, без тъкани от полиестер, найлон, или с други полиамидни нишки, и тъкани с единична нишка

5407 74

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % синтетични нишки с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, печатани, без тъкани от полиестер, найлон, или с други полиамидни нишки, и тъкани с единична нишка

5407 82

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, смесени с вълна, обагрени

5407 83

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, смесени с вълна, от прежда с различни цветове

5407 84

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, смесени с вълна, печатани

5407 92

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, различни от смесените с вълна, обагрени

5407 93

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, различни от смесените с вълна, от прежди с различни цветове

5407 94

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, различни от смесените с вълна, от прежди с различни цветове, печатани

5408 22

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % изкуствени нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, обагрени, без тези от вискозна прежда с висока здравина

5408 23

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % изкуствени нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, от прежди с различни цветове, без тези от вискозна прежда с висока здравина

5408 24

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % изкуствени нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, печатани, без тези от вискозна прежда с висока здравина

5408 32

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % изкуствени нишки, с единична нишка с > = 67 deciteх и максимален диаметър = < 1 mm, обагрени, без тези от вискозна прежда с висока здравина

5503 10

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, от найлон или други полиамиди

5503 20

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, от полиестери

5503 30

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, акрилни или модакрилни

5503 40

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, от полипропилен

5503 90

65

40

20

20

20

1.1.1995

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, без тези от полипропилен, акрил, модакрил, полиестери, найлон или други полиамиди

5509 31

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди, съдържащи тегловно > = 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, единични, без шевни конци и прежда, пригодена за продажба на дребно

5509 32

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди, съдържащи тегловно > = 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, многократно пресукани, без конци за шев и прежда, пригодена за продажба на дребно

5509 52

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени с вълна или фини косми, без конци за шев и прежда, пригодена за продажба на дребно

5509 61

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, смесени с вълнa или фини косми, без шевни конци и прежда, пригодена за продажба на дребно

5509 91

65

40

20

20

20

1.1.1995

Прежди, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени с вълна или фини косми, без шевни конци и прежда, пригодена за продажба на дребно, и прежди от полиестерни, акрилни или модакрилни щапелни влакна

5512 19

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % полиестерни щапелни влакна, обагрени, от прежди с различни цветове, или печатани

5512 29

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, обагрени, от прежди с различни цветове, или печатани

5512 99

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > = 85 % синтетични щапелни влакна, обагрени, от прежди с различни цветове, или печатани, без тъкани, съдържащи акрилни, модакрилни или полиестерни щапелни влакна

5513 21

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, със сплитка лито, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, обагрени

5513 22

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, смесени с памук, с тегло = < 170 g/m2, обагрени

5513 23

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени с памук, с тегло = < 170 g/m2, обагрени, без тъкани със спитка лито и кепър

5513 29

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени с памук, с тегло = < 170 g/m2, обагрени, без тъкани от полиестерни щапелни влакна

5513 31

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, със сплитка лито, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, от прежди с различни цветове

5513 32

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, със сплитка кепър, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, от прежди с различни цветове

5513 33

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, от прежди с различни цветове, без тъкани със сплитка кепър и лито

5513 39

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, от прежди с различни цветове, без тъкани от полиестерни щапелни влакна

5513 41

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, печатани

5513 42

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани със сплитка кепър, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, печатани

5513 43

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени с или от памук, с тегло = < 170 g/m2, печатани, без тъкани със сплитка кепър и лито

5513 49

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло = < 170 g/m2, печатани, без тъкани от полиестерни щапелни влакна

5514 21

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, обагрени

5514 22

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани със сплитка кепър, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, обагрени

5514 23

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, обагрени, без тъкани със сплитка кепър и лито

5514 29

35

65

40

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, обагрени, без тъкани от полиестерни щапелни влакна

5514 31

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, от прежди с различни цветове

5514 32

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани със сплитка кепър, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, от прежди с различни цветове

5514 33

65

40

35

35

31

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани със сплитка кепър, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, от прежди с различни цветове, без тъкани със сплитка лито и кепър

5514 39

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, от прежди с различни цветове, без тъкани от полиестерни щапелни влакна

5514 41

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, печатани

5514 42

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани със сплитка кепър, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, печатани

5514 43

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, печатани, без тъкани със сплитка кепър и лито

5514 49

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени със или от памук, с тегло > 170 g/m2, печатани, без тъкани от полиестерни щапелни влакна

5515 11

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със или от щапелни влакна от вискозна коприна

5515 12

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени със синтетични или изкуствени нишки

5515 13

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени с памук или фини косми

5515 19

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % полиестерни щапелни влакна, различни от тъканите смесени с вълна или фини косми, синтетични или изкуствени нишки, вискозни щапелни влакна от памук

5515 21

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, различни от тъканите, смесени със синтетични или изкуствени нишки

5515 22

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, различни от тъканите, смесени с щрайхгарна вълна или щрайхгарни фини косми

5515 29

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, различни от тъканите, смесени с вълна, фини косми, синтетични или изкуствени нишки или памук

5515 91

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени със или от синтетични и изкуствени нишки, без тъкани от акрилни, модакрилни или полиестерни щапелни влакна

5515 92

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени със или от вълна или фини косми, без тъкани от акрилни, модакрилни или полиестерни щапелни нишки

5515 99

65

40

30

30

30

1.1.1995

1.1.1998

Тъкани, съдържащи тегловно > 50 до < 85 % синтетични щапелни влакна, различни от тъканите, смесени с вълна, фини косми, синтетични или изкуствени нишки или памук, без тези от акрилни, модакрилни или полиестерни щапелни влакна

5603 00

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, невключени другаде

5702 32

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Килими и други подови постелки от синтетични или изкуствени текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, с влас, без килими, наречени „kelem“, „schumacks“, „karamanie“ и подобни килими, тъкани на ръка

5702 42

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Килими и други подови постелки от синтетични или изкуствени текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, с влас, дори конфекционирани, без килими, наречени „kelem“, „schumacks“, „karamanie“ и подобни килими, тъкани на ръка

5702 52

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Килими и други подови постелки от синтетични или изкуствени текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, с влас, неконфекционирани, без килими, наречени „kelem“, „schumacks“, „karamanie“ и подобни килими, тъкани на ръка

5702 92

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Килими и други подови постелки от синтетични или изкуствени текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, без влас, конфекционирани, без килими, наречени „kelem“, „schumacks“, „karamanie“ и подобни килими, тъкани на ръка

5703 20

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Килими и други подови постелки от найлон или други полиамиди, тъфтинг, дори конфекционирани

5703 30

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Килими и други подови постелки от синтетични или изкуствени текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани, различни от тези от найлон или други полиамиди

5704 90

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Килими и други подови постелки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, без тези с квадратна форма, с повърхност = < 0,3 m2

5801 10

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 21

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 22

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Рипсени кадифета и рипсени плюшове от памук, с разрязан флор, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 23

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Кадифета и плюшове, вътъчни, с разрязан флор, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 24

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Кадифета и плюшове от памук, основни, с неразрязан флор, епингле, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 25

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Кадифета и плюшове, от памук, основни, с разрязан флор, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 26

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани от шенилна прежда, от памук, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 31

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Плюшове, вътъчни, с неразрязан флор, от синтетични или изкуствени влакна, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 32

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Кадифета от синтетични или изкуствени нишки, вътъчни, с нарязян флор, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 33

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Плюшове, вътъчни, от синтетични или изкуствени нишки, с нарязан флор, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 34

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Плюшове от синтетични или изкуствени нишки, с неразрязан флор, епингле, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 35

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Плюшове от синтетични или изкуствени нишки, с разрязан флор, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 36

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани от шенилна прежда от синтетични или изкуствени влакна, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5801 90

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило от № 5806

5802 19

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Хавлиени и подобни тъкани от памук, различни от неизбелени и тесни материи от № 5806, килими и други подови постелки

5804 10

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тюлове, включващи други мрежести тъкани (тюлове-бобини и тъкани със завързани бримки)

5804 21

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Машинно изработени дантели от синтетични или изкуствени нишки, на парчета, ленти или мотиви

5804 29

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Машинно изработени дантели, на парчета, ленти или мотиви, невключващи дантели от синтетични или изкуствени нишки

5804 30

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Ръчно изработени дантели, на парчета, ленти или мотиви

5810 10

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Бродерии без видима основа и бродерии с изрязана основа, на парчета, ленти или мотиви

5903 10

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с поливинил хлорид, невключващи стенни облицовки от текстилни материали, импрегнирани или покрити с поливинил хлорид; подови постелки върху текстилна основа и покритие от поливинил хлорид

5903 20

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с полиуретан, невключващи стенни облицовки от текстилни материали, импрегнирани или покрити с полиуретан; подови постелки върху текстилна основа и с покритие от полиуретан

5903 90

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаса, различна от поливинил хлорид и полиуретан, невключващи платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна; стенни облицовки от текстилни материали, импрегнирани или покрити с пластмаса; подови постелки върху текстилна основа и покритие от пластмаса

5911 10

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, промазани или покрити с каучук или други материали, или ламинирани с каучук, кожа или други материали, от видовете, използвани за производството на гарнитури за дараци и аналогични продукти за други технически приложения

5911 20

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани за пресяване и прецеждане, дори конфекционирани

5911 31

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машините за производство на хартия или подобни машини (например за целулозна маса или азбестоцимент), с тегло < 650 g/m2

5911 32

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машините за производство на хартия или подобни машини (например за целулозна маса или азбестоцимент), с тегло > = 650 g/m2

5911 40

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Филтриращи тъкани от видовете, използвани в пресите за масло или за аналогични технически приложения, включително тези от човешка коса

5911 90

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Текстилни продукти и артикули за техническо приложение съгласно забележка 7 към глава 59, невключени другаде

6101 10

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, от вълна или фини косми, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, невключващи костюми, ансамбли, сака, блейзери и панталони

6101 20

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, от памук, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, невключващи костюми, ансамбли, сака, блейзери и панталони

6101 30

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, от синтетични или изкуствени нишки, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, невключващи костюми, ансамбли, сака, блейзери и панталони

6102 10

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, от вълна или фини косми, трикотажни или плетени, за жени или момичета, невключващи костюми, ансамбли, сака, блейзери, рокли, поли, поли панталони и панталони

6102 20

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, от памук, трикотажни или плетени, за жени или момичета, невключващи костюми, ансамбли, сака, блейзери, рокли, поли, поли панталони и панталони

6102 30

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени, за жени или момичета, невключващи костюми, ансамбли, сака, блейзери, рокли, поли, поли панталони и панталони

6104 41

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Рокли от вълна или фини косми, за жени или момичета, трикотажни или плетени, различни от фусти

6104 43

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Рокли от синтетични влакна, за жени или момичета, трикотажни или плетени, различни от фусти

6104 44

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Рокли от изкуствени влакна, за жени или момичета, трикотажни или плетени, различни от фусти

6104 49

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Рокли от други текстилни материали, за жени или момичета, трикотажни или плетени, невключващи рокли от вълна, фини косми, памук, синтетични или изкуствени влакна и фусти

6104 51

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Поли и поли панталони, за жени или момичета, от вълна или фини косми, трикотажни или плетени, различни от фусти

6104 52

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Поли и поли панталони, за жени или момичета, от памук, трикотажни или плетени, различни от фусти

6104 53

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Поли и поли панталони, за жени или момичета, от синтетични влакна, трикотажни или плетени, различни от фусти

6104 59

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Поли и поли панталони, за жени или момичета, от други текстилни материали, трикотажни или плетени, невключващи поли и поли панталони от вълна, фини косми или синтетични влакна и фусти

6105 10

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ризи, трикотажни или плетени, от памук, за мъже или момчета, невключващи фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки

6105 20

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Ризи, трикотажни или плетени, от синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета, невключващи фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки

6105 90

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Ризи, трикотажни или плетени, от други текстилни материали, за мъже или момчета, невключващи ризи от памук или синтетични и изкуствени влакна, фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки

6106 10

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ризи, блузи, блузи ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от памук, невключващи фланелки без яка (тениски) и долни фланелки

6106 20

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ризи, блузи, блузи ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от синтетични или изкуствени влакна, невключващи фланелки без яка (тениски) и долни фланелки

6106 90

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ризи, блузи, блузи ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от други текстилни материали, невключващи тези от памук или синтетични или изкуствени влакна, фланелки без яка (тениски) и долни фланелки

6109 10

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени, от памук

6109 90

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени, от други текстилни материали, невключващи памук

6110 10

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от вълна или фини косми, невключващи ватирани елечета

6110 20

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от памук, невключващи ватирани елечета

6110 30

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от синтетични или изкуствени влакна, невключващи ватирани елечета

6115 11

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Чорапогащи от синтетични влакна, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единичната прежда < 67 deciteх

6115 12

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Чорапогащи от синтетични влакна, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единичната прежда > = 67 deciteх

6115 19

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Чорапогащи от други текстилни материали, трикотажни или плетени, различни от чорапогащи от синтетични влакна и ританки за бебета от трикотаж

6115 20

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Дълги и три-четвърти дамски чорапи, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единичната прежда < 67 deciteх, невключващи чорапогащи

6115 91

70

50.

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Чорапи, дълги, три-четвърти или къси и други подобни артикули, включително и медицински чорапи за разширени вени, трикотажни или плетени, от вълна или фини косми, невключващи чорапогащи, дамски дълги или три-четвърти чорапи с линейна дължина на единичната прежда < 67 deciteх, и ританки за бебета от трикотаж

6115 93

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Чорапи, дълги, три-четвърти или къси и други подобни артикули, включително и медицински чорапи за разширени вени, трикотажни или плетени, от синтетични влакна, невключващи чорапогащи, дамски дълги или три-четвърти чорапи с линейна дължина на единичната прежда < 67 deciteх, и ританки за бебета от трикотаж

6115 99

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Чорапи, дълги, три-четвърти или къси и други подобни артикули, включително и медицински чорапи за разширени вени, трикотажни или плетени, от други текстилни материали, невключващи чорапогащи, дамски дълги или три-четвърти чорапи с линейна дължина на единичната прежда < 67 deciteх, и ританки за бебета от трикотаж

6201 11

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или момчета, от вълна или фини животински косми, различни от трикотажните или плетените

6201 12

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или момчета, от памук, различни от трикотажните или плетените

6201 91

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, от вълна или от фини животински косми, различни от трикотажни или плетени костюми, ансабли, сака, блейзъри и панталони

6201 92

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, от памук, нетрикотажни или неплетени, различни от костюми, ансабли, сака, блейзери, панталони и горнища на ски костюми

6202 11

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или момичета, от вълна или фини животински косми, различни от трикотажни или плетени

6202 13

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или момичета, от синтетични или изкуствени влакна, различни от трикотажни или плетени

6202 91

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, от вълна или фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени, костюми, ансамбли, сака, блейзери и панталони

6202 92

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, от памук, невключващи трикотажни или плетени, костюми, ансамбли, сака, блейзери, панталони и горнища на ски костюми

6203 11

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Костюми, за мъже или момчета, от вълна или фини животински косми, различни от трикотажни или плетени, спортни и бански костюми

6203 12

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Костюми, за мъже или момчета, от синтетични влакна, невключващи трикотажни или плетени, спортни и бански костюми

6203 19

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Костюми, за мъже или момчета, от други текстилни материали, невключващи трикотажни или плетени, спортни и бански костюми

6203 21

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ансамбли, за мъже или момчета, от вълна или фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени, ски ансамбли и бански костюми

6203 22

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ансамбли, за мъже или момчета, от памук, невключващи трикотажни или плетени, ски ансамбли и бански костюми

6203 23

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ансамбли, за мъже или момчета, от синтетични влакна, невключващи трикотажни или плетени, ски ансамбли и бански костюми

6203 29

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ансамбли, за мъже или момчета, от други текстилни материали, невключващи тези от вълна, фини животински косми, памук или синтетични влакна, трикотажни или плетени, ски ансамбли и бански костюми

6203 31

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Сака и блейзери, за мъже или момчета, от вълна или фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени, анораци и подобни артикули

6203 32

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Сака и блейзери, за мъже или момчета, от памук, невключващи трикотажни или плетени, анораци и подобни артикули

6203 39

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Сака и блейзери, за мъже или момчета, от други текстилни материали, невключващи от вълна, фини животински косми, памук или синтетични влакна, трикотажни или плетени, анораци и подобни артикули

6203 41

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от вълна или фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени, долни гащи и бански костюми

6203 42

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от памук, невключващи трикотажни или плетени, долни гащи и облекло за плуване

6204 32

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Сака и блейзери, за жени или момичета, от памук, невключващи трикотажни или плетени, анораци и подобни артикули

6204 41

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Рокли, за жени или момичета, от вълна или от фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени, и фусти

6204 43

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Рокли, за жени или момичета, от синтетични влакна, невключващи трикотажни или плетени, и фусти

6204 44

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Рокли, за жени или момичета, от изкуствени влакна, невключващи трикотажни или плетени, и фусти

6204 49

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Рокли, за жени или момичета, от други текстилни материали, невключващи трикотажни или плетени, и фусти

6204 51

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Поли и поли панталони, за жени или момичета, от вълна или фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени и фусти

6204 61

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и шорти, за жени или момичета, от вълна или фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени, пликчета и бански костюми

6204 62

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и шорти, за жени или момичета, от памук, невключващи трикотажни или плетени, пликчета и бански костюми

6205 10

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ризи, за мъже или момчета, от вълна или финни животински косми, невключващи трикотажни или плетени, фланелки с ръкав и долни фланелки

6206 20

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета, от вълна или от фини животински косми, невключващи трикотажни или плетени и долни фланелки

6210 20

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Други облекла от видовете, класирани в № 6201 11 до 6201 19, с каучукова нишка или импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаса или други материали

6210 30

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Други облекла от видовете, класирани в № 6201 11 до 6201 19, с каучукова нишка или импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаса или други продукти

6211 32

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Горни спортни облекла и други облекла, за мъже и момчета, от памук, невключени другаде, различни от трикотажните и плетените

6211 33

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Горни спортни облекла и други облекла, за мъже и момчета, от синтетични или изкуствени влакна, невключени другаде, различни от трикотажните и плетените

6211 42

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Горни спортни облекла и други облекла, за жени и момичета, от памук, невключени другаде, различни от трикотажните и плетените

6211 43

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Горни спортни облекла и други облекла, за жени и момичета, от синтетични или изкуствени влакна, невключени другаде, различни от трикотажните и плетените

6212 10

70

50

40

40

40

1.1.1995

1.1.2002

Сутиени и бюстиета от всички видове текстилни материали, дори ластични, включително и трикотажни и плетени

6214 10

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от трикотажните или плетените

6214 20

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от вълна или фини животински косми, различни от трикотажните или плетените

6214 30

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от синтетични влакна, различни от трикотажните или плетените

6214 40

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от изкуствени влакна, различни от трикотажните или плетените

6214 90

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от други текстилни материали, различни от тези от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, от вълна, фини животински косми, от синтетични или изкуствени влакна, трикотажните или плетените

6215 10

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от трикотажните и плетените

6215 20

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки от синтетични или изкуствени влакна, различни от трикотажните и плетените

6215 90

70

50

35

35

35

1.1.1995

1.1.2000

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки от други текстилни материали, различни от тези от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна или от синтетични или изкуствени влакна, трикотажните и плетените

6301 20

65

40

35

35

35

1.1.1995

1.1.2002

Одеяла от вълна или фини животински косми, различни от електрическите, покривките за маса, кувертюрите и артикулите от № 9404


Top