EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12008E352

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ СЕДМА: ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ - Член 352 (предишен член 308 от ДЕО)

OJ C 115, 9.5.2008, p. 196–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_352/oj

12008E352

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ СЕДМА: ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ - Член 352 (предишен член 308 от ДЕО)

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0196 - 0196


Член 352

(предишен член 308 от ДЕО)

1. Ако действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел, без последните да предвиждат необходимите за това правомощия, Съветът, като действа с единодушие по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент, приема необходимите разпоредби. Когато тези разпоредби се приемат от Съвета в съответствие със специална законодателна процедура, той действа също с единодушие, по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент.

2. Комисията, в рамките на процедурата за контрол на принципа на субсидиарност, посочена в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, насочва вниманието на националните парламенти към предложенията, основаващи се на настоящия член.

3. Мерките, основаващи се на настоящия член, не могат да включват хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки в случаите, когато Договорите изключват такова хармонизиране.

4. Настоящият член не може да служи като основа за постигане на цел, отнасяща се до общата външна политика и политика на сигурност, и всеки акт, приет в съответствие с настоящия член спазва ограниченията, определени в член 40, втора алинея от Договора за Европейския съюз.

--------------------------------------------------

Top