EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1798-20191028

Consolidated text: Решение (ЕС) 2019/1798 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за назначаване на европейски главен прокурор на Европейската прокуратура

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1798/2019-10-28

02019D1798 — BG — 28.10.2019 — 000.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

▼C1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1798 на Европейския парламент и на Съвета

от 23 октомври 2019 година

за назначаване на европейски главен прокурор на Европейската прокуратура

▼B

(ОВ L 274, 28.10.2019 г., стp. 1)


Поправено със:

►C1

Поправка, ОВ L 279I, 31.10.2019, стp.  11 (2019/1798)
▼B

▼C1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1798 на Европейския парламент и на Съвета

от 23 октомври 2019 година

за назначаване на европейски главен прокурор на Европейската прокуратура

▼BЧлен 1

Г-жа Laura Codruța KÖVESI се назначава за европейски главен прокурор на Европейската прокуратура като срочно нает служител със степен AD 15 с мандат от седем години, считано от 31 октомври 2019 година, който не подлежи на подновяване.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила три дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Top