EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0323-20181206

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 година относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/323/2018-12-06

02015R0323 — BG — 06.12.2018 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/323 НА СЪВЕТА

от 2 март 2015 година

относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие

(ОВ L 058, 3.3.2015, p.17)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2018/1877 на Съвета от 26 ноември 2018 година

L 307

1

3.12.2018

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02015R0323-20160610
Top