EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014O0015-20220201

Consolidated text: Насоки на Европейската централна банка от 4 април 2014 година относно паричната и финансовата статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2014/15) (2014/810/ЕС)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/2022-02-01

02014O0015 — BG — 01.02.2022 — 006.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 април 2014 година

относно паричната и финансовата статистика

(преработен текст)

(ЕЦБ/2014/15)

(2014/810/ЕС)

(ОВ L 340, 26.11.2014, p.1)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Насоки (ЕС) 2021/835 наЕвропейската централна банка от 26 март 2021 година

L 208

335

11.6.2021

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02014O0015-20191002
Top