Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0709-20190729

Решение за изпълнение на Комисията от 9 октомври 2014 година относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (нотифицирано под номер С(2014) 7222) (текст от значение за ЕИП) (2014/709/EC)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/709/2019-07-29

02014D0709 — BG — 29.07.2019 — 050.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2014 година

относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС

(нотифицирано под номер С(2014) 7222)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/709/EC)

(ОВ L 295, 11.10.2014 г., стp. 63)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/251 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 13 февруари 2015 година

  L 41

46

17.2.2015

►M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/558 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 1 април 2015 година

  L 92

109

8.4.2015

 M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/820 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 22 май 2015 година

  L 129

41

27.5.2015

 M4

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1169 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 14 юли 2015 година

  L 188

45

16.7.2015

 M5

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1318 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 29 юли 2015 година

  L 203

14

31.7.2015

 M6

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1372 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 август 2015 година

  L 211

34

8.8.2015

 M7

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1405 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 август 2015 година

  L 218

16

19.8.2015

 M8

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1432 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 25 август 2015 година

  L 224

39

27.8.2015

 M9

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1783 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 1 октомври 2015 година

  L 259

27

6.10.2015

►M10

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2433 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 декември 2015 година

  L 334

46

22.12.2015

 M11

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/180 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 9 февруари 2016 година

  L 35

12

11.2.2016

 M12

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/464 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 29 март 2016 година

  L 80

36

31.3.2016

 M13

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EU) 2016/857 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 май 2016 година

  L 142

14

31.5.2016

 M14

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1236 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 юли 2016 година

  L 202

45

28.7.2016

 M15

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1372 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 10 август 2016 година

  L 217

38

12.8.2016

 M16

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1405 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 22 август 2016 година

  L 228

33

23.8.2016

 M17

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1441 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 30 август 2016 година

  L 234

12

31.8.2016

 M18

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1771 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 30 септември 2016 година

  L 270

17

5.10.2016

 M19

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1900 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 26 октомври 2016 година

  L 293

46

28.10.2016

 M20

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2218 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 декември 2016 година

  L 334

40

9.12.2016

 M21

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/205 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 3 февруари 2017 година

  L 32

40

7.2.2017

 M22

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/351 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 24 февруари 2017 година

  L 50

82

28.2.2017

 M23

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/564 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 23 март 2017 година

  L 80

35

25.3.2017

 M24

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/767 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 28 април 2017 година

  L 114

26

3.5.2017

►M25

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1196 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 3 юли 2017 година

  L 172

16

5.7.2017

 M26

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1265 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 юли 2017 година

  L 182

42

13.7.2017

 M27

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1481 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 14 август 2017 година

  L 211

46

17.8.2017

 M28

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1521 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 1 септември 2017 година

  L 229

1

5.9.2017

►M29

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1850 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 октомври 2017 година

  L 264

7

13.10.2017

 M30

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2166 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 17 ноември 2017 година

  L 304

57

21.11.2017

 M31

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2267 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 декември 2017 година

  L 324

57

8.12.2017

 M32

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2411 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 20 декември 2017 година

  L 342

17

21.12.2017

 M33

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/169 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 1 февруари 2018 година

  L 31

88

3.2.2018

►M34

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/263 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 20 февруари 2018 година

  L 49

66

22.2.2018

 M35

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/478 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 20 март 2018 година

  L 79

38

22.3.2018

 M36

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/745 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 16 май 2018 година

  L 123

122

18.5.2018

►M37

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/834 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 4 юни 2018 година

  L 140

89

6.6.2018

 M38

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/883 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 юни 2018 година

  L 155

10

19.6.2018

 M39

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/910 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 25 юни 2018 година

  L 161

42

26.6.2018

 M40

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/950 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 3 юли 2018 година

  L 167

11

4.7.2018

 M41

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/971 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 9 юли 2018 година

  L 174

20

10.7.2018

 M42

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1008 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 16 юли 2018 година

  L 180

72

17.7.2018

 M43

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1036 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 19 юли 2018 година

  L 185

29

23.7.2018

 M44

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1068 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 юли 2018 година

  L 192

43

30.7.2018

 M45

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1114 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 9 август 2018 година

  L 203

37

10.8.2018

 M46

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1205 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 август 2018 година

  L 218

1

28.8.2018

 M47

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1282 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 21 септември 2018 година

  L 239

21

24.9.2018

 M48

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1512 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 10 октомври 2018 година

  L 255

18

11.10.2018

 M49

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1576 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 октомври 2018 година

  L 262

71

19.10.2018

 M50

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1635 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 30 октомври 2018 година

  L 272

38

31.10.2018

 M51

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1689 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 8 ноември 2018 година

  L 279

39

9.11.2018

 M52

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1856 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 ноември 2018 година година

  L 302

78

28.11.2018

 M53

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2015 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 17 декември 2018 година

  L 322

57

18.12.2018

 M54

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/100 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 22 януари 2019 година

  L 20

8

23.1.2019

 M55

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/122 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 25 януари 2019 година

  L 24

31

28.1.2019

 M56

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/161 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 31 януари 2019 година

  L 31

77

1.2.2019

 M57

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/246 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 февруари 2019 година

  L 40

78

12.2.2019

 M58

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/315 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 21 февруари 2019 година

  L 51

53

22.2.2019

 M59

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/404 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 12 март 2019 година

  L 72

50

14.3.2019

 M60

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/489 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 25 март 2019 година

  L 84

6

26.3.2019

►M61

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/609 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 април 2019 година

  L 104

92

15.4.2019

 M62

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/617 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 15 април 2019 година

  L 105

37

16.4.2019

 M63

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/666 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 25 април 2019 година

  L 112

47

26.4.2019

 M64

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/793 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 16 май 2019 година

  L 129

5

17.5.2019

 M65

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/875 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 май 2019 година

  L 140

123

28.5.2019

 M66

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/950 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 юни 2019 година

  L 152

97

11.6.2019

 M67

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/975 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 13 юни 2019 година

  L 157

31

14.6.2019

 M68

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1031 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 21 юни 2019 година

  L 167

34

24.6.2019

 M69

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1110 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 27 юни 2019 година

  L 175

52

28.6.2019

 M70

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1147 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 4 юли 2019 година

  L 181

91

5.7.2019

 M71

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1185 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 10 юли 2019 година

  L 185

52

11.7.2019

 M72

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1212 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 16 юли 2019 година

  L 191

14

17.7.2019

 M73

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1247 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 19 юли 2019 година

  L 194

27

22.7.2019

►M74

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1270 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 26 юли 2019 година

  L 200

44

29.7.2019
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2014 година

относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС

(нотифицирано под номер С(2014) 7222)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/709/EC)Член 1

Предмет и приложно поле

▼M37

С настоящото решение се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в държавите членки или в области на държавите членки съгласно посоченото в приложението („засегнатите държави членки“), както и във всички държави членки по отношение на придвижването на диви свине и на задълженията за подаване на информация.

▼B

То се прилага, без да се засягат плановете за ликвидиране на африканската чума по свинете сред популациите от диви свине в засегнатите държави членки, одобрени от Комисията в съответствие с член 16 от Директива 2002/60/ЕО.

Член 2

Забрана за изпращане на живи свине, сперма, яйцеклетки и ембриони от свине, свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и всякакви други продукти, съдържащи свинско месо, както и пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от някои области, изброени в приложението

Засегнатите държави членки налагат забрана за:

а) изпращането на живи свине от областите, изброени в части II, III и IV от приложението;

б) изпращането на пратки от сперма, яйцеклетки и ембриони от свине от областите, изброени в части III и IV от приложението;

в) изпращането на пратки от свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и всякакви други продукти, съдържащи такова месо, от областите, изброени в части III и IV от приложението;

г) изпращането на пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в части III и IV от приложението.

Член 3

Дерогация от забраната за изпращане на живи свине от областите, изброени в част II от приложението

▼M10

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква а), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине от стопанство, разположено в областите, изброени в част II от приложението, до други области на територията на същата държава членка или до области, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, при условие че:

▼M25

1. свинете са пребивавали в продължение на най-малко 30 дни, или от раждането си, в стопанството и че най-малко 30 дни преди датата на движението живи свине от областите, изброени в части II, III и IV от приложението, не са били въвеждани във:

а) същото стопанство; или

б) производствената единица, където се държат свинете, които трябва да бъдат изпратени съгласно настоящия член; производствената единица може да бъде определена единствено от компетентния орган, при условие че официалният ветеринарен лекар потвърди, че конструкцията, размерът и разстоянието между производствените единици и извършваните там операции са от такъв характер, че производствените единици осигуряват напълно отделни съоръжения за подслон, отглеждане и хранене, така че вирусът не може да се разпространи от една производствена единица в друга, както и че.

▼M61

2. в срока от 7 дни преди датата на движението свинете са били подложени на изследване за идентифициране на патогена на африканската чума по свинете, което е показало отрицателни резултати и е извършено върху проби, взети в съответствие с процедурите за вземане на проби, предвидени в плана за ликвидиране на африканската чума по свинете, посочен в член 1, втора алинея от настоящото решение, а през 24-те часа преди движението на свинете официален ветеринарен лекар е извършил клиничен преглед за африканска чума по свинете на всяка пратка от свине в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, установени в глава IV, част A от приложението към Решение 2003/422/ЕО на Комисията ( 1 ), или

▼B

3. свинете идват от стопанство:

а) което поне два пъти годишно, през интервал от най-малко 4 месеца, е било обект на проверки от компетентния ветеринарен орган, който:

i) е следвал насоките и процедурите, определени в глава IV от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

▼M61

ii) е включвал клиничен преглед на свинете в стопанството в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, установени в глава IV, част А от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

▼B

iii) е проверил ефективното прилагане на мерките, предвидени в член 15, параграф 2, буква б), второ тире и от четвърто до седмо тире от Директива 2002/60/ЕО;

▼M61

б) в което по отношение на африканската чума по свинете се прилагат изисквания за биологична сигурност, определени от компетентния орган, и което гарантира, че всяка седмица най-малко първите две умрели свине на възраст над 60 дни във всяка производствена единица се подлагат на изследване за идентификация на патогена на африканската чума по свинете, което отговаря на общите процедури и критерии относно вземането и транспортирането на проби, установени в глава V от приложението към Решение 2003/422/ЕО,

▼M10

4. за живи свине, изпращани до областите, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, се прилагат следните допълнителни изисквания:

▼M61

а) свинете отговарят на всички други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценка на риска във връзка с мерките срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на мястото на произход и одобрени от компетентните органи на държавите членки на местата на транзитно преминаване и на местоназначение преди движението на свинете; одобрението от компетентните органи на държавите членки на местата на транзитно преминаване и на местоназначение обаче не се изисква, когато и местата на произход, и на транзитно преминаване, и местоназначението са области, включени в списъка в приложението и образуващи едно непрекъснато цяло, като по този начин се гарантира, че свинете се придвижват единствено през области, включени в списъка в приложението;

б) държавата членка на мястото на произход незабавно информира Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните и за одобрението от компетентните органи, посочено в буква а), и одобрява списък на стопанствата, които спазват посочените гаранции във връзка със здравето на животните; предоставянето на такава информация от държавата членка на произход обаче не се изисква, когато и местата на произход, и на транзитно преминаване, и местоназначението са области, включени в списъка в приложението и образуващи едно непрекъснато цяло, като по този начин се гарантира, че свинете се придвижват единствено през области, включени в списъка в приложението;

▼M10

в) въвежда се процедура в съответствие с член 16а за контролирано придвижване под контрола на компетентните органи на държавите членки на произход, транзит и местоназначение, за да се гарантира, че животните, придвижвани в съответствие с допълнителните изисквания, предвидени в буква а), се транспортират по безопасен начин и впоследствие няма да бъдат преведени в друга държава членка;

г) за живи свине, които отговарят на допълнителните изисквания по точка 4 от настоящия член, в съответния здравен сертификат за свине, предвиден в член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО, се добавя следният допълнителен текст:

„Свине, които отговарят на условията по член 3 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията“.

Член 3а

Дерогация от забраната за изпращане на живи свине от областите, изброени в част III от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква а), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине от областите, изброени в част III от приложението, до други области, изброени в част II, на територията на същата държава членка или до области, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, при условие че:

1. свинете произхождат от стопанство със съответно ниво на биологична сигурност, одобрено от компетентния орган; стопанството е под надзора на компетентния орган и свинете отговарят на изискванията, определени в член 3, точка 1, както и в точка 2 или 3 от същия член;

2. свинете са разположени в централната част на област с радиус най-малко три километра, в която всички животни в стопанствата отговарят на изискванията, определени в член 3, точка 1, както и в точка 2 или 3 от същия член;

3. компетентният орган на стопанството на изпращане трябва да информира своевременно компетентния орган на стопанството по местоназначение за намерението за изпращане на свинете, а компетентният орган на стопанството по местоназначение трябва да уведоми компетентния орган на стопанството на изпращане за пристигането на свинете;

4. превозът на свинете в пределите на и през области извън областите, изброени в част III от приложението, трябва да се извършва по предварително определени транспортни маршрути, като превозните средства, използвани за транспортиране на свинете, трябва да се почистват, а ако е необходимо — да се дезинсектират и дезинфектират възможно най-скоро след разтоварването;

5. за живи свине, изпращани до областите, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, се прилагат следните допълнителни изисквания:

а) свинете отговарят на други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценката на риска във връзка с мерките срещу разпространението на африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на произход и одобрени от компетентния орган на държавата членка на мястото на транзит и компетентния орган на държавата членка на местоназначение преди движението на животните;

б) държавата членка на произход информира незабавно Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните и за одобрението от компетентните органи, посочени в буква а), и одобрява списък със стопанства, които съответстват на гаранциите във връзка със здравето на животните;

в) въвежда се процедура в съответствие с член 16а за контролирано придвижване под контрола на компетентните органи на държавите членки на произход, транзит и местоназначение, за да се гарантира, че животните, придвижвани в съответствие с допълнителните изисквания, предвидени в буква а), се транспортират по безопасен начин и впоследствие няма да бъдат преведени в друга държава членка;

г) за живите свине, които отговарят на условията по настоящия член, в съответния здравен сертификат за свине, предвиден в член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО, се добавя следният допълнителен текст:

„Свине, които отговарят на условията по член 3а от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията“.

▼M29

Член 3б

Дерогация от забраната за изпращане на живи свине, предназначени за незабавно клане, от областите, изброени в част II от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква а), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине, предназначени за незабавно клане, от стопанство, разположено в областите, изброени в част II от приложението (стопанство на изпращане), до други области на територията на същата държава членка, при условие че:

а) преди изпращането свинете са пребивавали в стопанството на изпращане за период от най-малко 30 дни или от раждането им;

б) свинете изпълняват условията, определени в член 3, точка 2 или 3;

в) всички свине в стопанството на изпращане произхождат единствено от едно отделно развъдно стопанство, разположено в областите, изброени в част I или II от приложението, на територията на същата държава членка (развъдното стопанство);

г) компетентният орган е издал предварително разрешение за придвижването на свинете от развъдното стопанство до стопанството на изпращане, въз основа на оценка на риска, свързана с действащите мерки за намаляване на риска както в развъдното стопанство, така и в стопанството на изпращане;

д) както стопанството на изпращане, така и развъдното стопанство разполагат с общ план за биологична сигурност, предварително одобрен от компетентния орган;

е) компетентният орган проверява редовно и най-малко веднъж на три месеца изпълнението на общия план за биологична сигурност, посочен в буква д);

ж) пратката от свине се транспортира за незабавно клане директно, без спиране или разтоварване, до кланица, одобрена в съответствие с член 12 и специално определена за тази цел от компетентния орган;

з) компетентният орган е предварително уведомен за намерението да се изпрати пратката от живи свине до кланицата за незабавно клане;

и) транспортирането на пратката от живи свине до кланицата в пределите на и през области, разположени извън областите, изброени в част II от приложението, се извършва по предварително посочени транспортни маршрути, като използваните за транспортиране превозни средства се почистват, дезинфекцират и, ако е необходимо, се дезинсектират възможно най-скоро след разтоварването;

й) всеки камион или друго превозно средство, използвано за транспортиране на пратката от живи свине, е регистриран индивидуално за тази цел от компетентния орган;

к) компетентният орган е систематично уведомяван за всяко изпращане и пристигане на пратки от живи свине от развъдното стопанство в стопанството на изпращане;

л) наблюдението в стопанството на изпращане и развъдното стопанство се подсилва чрез прилагането за всички свине на възраст над четири месеца на процедурите, установени в глава IV, част А, точка 4 от приложението към Решение 2003/422/ЕО.

▼B

Член 4

Дерогация от забраната за изпращане на пратки от живи свине, предназначени за незабавно клане, от областите, изброени в част III от приложението, и за изпращане на пратки от свинско месо, заготовки от свинско месо и продукти от свинско месо, получени от такива свине

▼M10

Чрез дерогация от забраните, предвидени в член 2, букви а) и в), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането за незабавно клане на живи свине от областите, изброени в част III от приложението, до други области на територията на същата държава членка или до области, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка при наличие на логистични ограничения на кланичния капацитет в кланиците, одобрени от компетентния орган в съответствие с член 12 и разположени в областите, изброени в част III от приложението, при условие че:

▼B

1. свинете са пребивавали в продължение на най-малко 30 дни или от раждането си в стопанството и че най-малко 30 дни преди датата на движението в същото стопанство не са били въвеждани живи свине от областите, изброени в части II, III и IV от приложението;

2. свинете отговарят на изискванията, установени в член 3, параграф 1 и в член 3, параграф 2 или 3;

3. свинете се транспортират за незабавно клане директно, без спиране или разтоварване, до кланица, одобрена в съответствие с член 12 и специално определена за тази цел от компетентния орган;

4. компетентният орган, отговарящ за кланицата, е бил информиран от изпращащия компетентен орган за намерението да бъдат изпратени свинете и уведомява изпращащия компетентен орган за тяхното пристигане;

▼M25

5. след пристигането в кланицата тези свине се държат и колят отделно от другите свине, като клането се извършва на конкретна дата, на която са клани само тези свине от областите, изброени в част III от приложението, или в края на кланичния ден, без след това да се колят други свине;

▼B

6. превозът на свинете до кланицата в пределите на и през области извън областите, изброени в част III от приложението, се извършва по предварително определени транспортни маршрути, а превозните средства, използвани за транспортиране на тези свине, се почистват, и ако е необходимо се дезинсектират, дезинфектират възможно най-скоро след разтоварването;

7. засегнатите държави членки гарантират, че прясното свинско месо, заготовките от свинско месо и продуктите от свинско месо, получени от такива свине:

а) са произведени, складирани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 12;

б) са маркирани в съответствие с член 16;

в) се предлагат единствено на територията на същата държава членка;

8. засегнатите държави членки гарантират, че страничните животински продукти от такива свине са подложени на обработка в обособена система, одобрена от компетентния орган, която гарантира, че производният продукт, получен от такива свине, не крие риск по отношение на африканската чума по свинете;

9. засегнатите държави членки незабавно информират Комисията за предоставянето на дерогацията, предвидена в настоящия член, и съобщават името/имената и адреса(ите) на кланицата(ите), одобрена(и) съгласно настоящия член;

▼M10

10. за живи свине, изпращани до областите, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, се прилагат следните допълнителни изисквания:

а) свинете отговарят на други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценката на риска във връзка с мерките срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на мястото на произход и одобрени от компетентния орган на държавата членка на транзит и компетентния орган на държавата членка на местоназначение преди движението на животните;

б) държавата членка на мястото на произход информира незабавно Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните и за одобрението от компетентните органи, посочени в буква а), и одобрява списък със стопанства, които съответстват на гаранциите във връзка със здравето на животните;

в) въвежда се процедура в съответствие с член 16а за контролирано придвижване под контрола на компетентните органи на държавите членки на произход, транзит и местоназначение, за да се гарантира, че животните, придвижвани в съответствие с допълнителните изисквания, предвидени в буква а), се транспортират по безопасен начин и впоследствие няма да бъдат преведени в друга държава членка;

г) за живи свине, които отговарят на условията по настоящия член, в съответния здравен сертификат за свине, предвиден в член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО, се добавя следният допълнителен текст:

„Свине, които отговарят на условията по член 4 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията“.

▼B

Член 5

Дерогация от забраната за изпращане на пратки от свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и каквито и да било други продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо от областите, изброени в част III от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква в), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и каквито и да било други продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо от областите, изброени в част III от приложението, при условие че те са:

а) получени от свине, които са държани от раждането си в стопанства, разположени извън областите, изброени в части II, III или IV от приложението, и че свинското месо, заготовките от свинско месо и продуктите от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова месо, са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 12; или

б) са получени от свине, които отговарят на изискванията, установени в член 3, параграф 1 и в член 3, параграф 2 или 3, и че свинското месо, заготовките от свинско месо и продуктите от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова месо, са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 12; или

в) са били произведени и преработени в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2002/99/ЕО в предприятия, одобрени в съответствие с член 12.

Член 6

Дерогация от забраната за изпращане на пратки от свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и каквито и да било други продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо от областите, изброени в част IV от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква в), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и каквито и да било други продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо от областите, изброени в част IV от приложението, при условие че те са:

а) получени от свине, които са държани от раждането си в стопанства, разположени извън областите, изброени в приложението, и че свинското месо, заготовките от свинско месо и продуктите от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова месо, са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 12; или

б) са били произведени и преработени в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2002/99/ЕО в предприятия, одобрени в съответствие с член 12.

Член 7

Дерогация от забраната за изпращане на пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в части III и IV от приложението

1.  Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква г), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на производни продукти съгласно посоченото в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), получени от странични животински продукти от животни от рода на свинете с произход от областите, изброени в части III и IV от приложението, при условие че тези продукти са били подложени на обработка, която гарантира, че производният продукт не представлява риск по отношение на африканската чума по свинете.

▼M2

2.  Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква г), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на странични животински продукти от свине, различни от диви свине, включително непреработени трупове от стопанства или кланични трупове от кланици, одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004, разположени в области, изброени в част III от приложението, до съоръжения за преработка, изгаряне или съвместно изгаряне, посочени в член 24, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, разположени извън областите, изброени в част III от приложението, при условие че:

▼B

а) страничните животински продукти произхождат от стопанства или кланици, разположени в областите, изброени в част III от приложението, където не е имало огнище на африканска чума по свинете в продължение на най-малко 40 дни преди датата на изпращане;

б) всеки камион и другите превозни средства, които се използват за транспортиране на посочените странични животински продукти, са били поотделно регистрирани от компетентния орган в съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и че

i) закритият непропусклив товарен отсек, предназначен за транспортирането на тези странични животински продукти, е изграден по начин, който позволява ефективното му почистване и дезинфекция, а подовата конструкция улеснява оттичането и събирането на течностите;

ii) заявлението за регистрация на камиона и на другите превозни средства съдържа доказателства за това, че камионът или съответното друго превозно средство успешно са преминали редовните технически прегледи;

iii) всеки камион трябва да бъде придружен от спътникова навигационна система за определяне на местоположението му в реално време. Транспортният оператор дава възможност на компетентния орган да контролира в реално време движението на камиона и да съхранява електронните записи на движението в продължение на най-малко 2 месеца;

в) след натоварването товарният отсек, предназначен за транспортирането на посочените странични животински продукти, се запечатва от официалния ветеринарен лекар. Само официалният ветеринарен лекар може да наруши целостта на запечатващата пломба и да я замени с нова. Всяко товарене или подмяна на пломби се съобщава на компетентния орган;

г) всяко влизане на камионите или на други превозни средства в свиневъдни стопанства се забранява, а компетентният орган осигурява безопасното събиране на кланичните трупове на свине;

д) транспортирането до горепосочените съоръжения се извършва само директно до тези съоръжения, без спиране по маршрута, одобрен от компетентния орган, от определения пункт за дезинфекция на излизане от областта, посочена в част III от приложението. В определения пункт за дезинфекция камионите и другите превозни средства трябва да бъдат подлагани на подходящо почистване и дезинфекция под контрола на официалния ветеринарен лекар;

е) всяка пратка от странични животински продукти е придружена от надлежно попълнения търговски документ, посочен в глава III от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията ( 3 ). Официалният ветеринарен лекар, отговарящ за преработвателното предприятие по местоназначение, трябва да потвърждава пристигането на всяка пратка на компетентния орган, посочен в буква б), подточка iii);

ж) след разтоварването на страничните животински продукти камионът или превозното средство и всяко друго оборудване, които се използват за транспортирането на тези странични животински продукти и биха могли да бъдат заразени, се почистват, дезинфектират и, при необходимост, дезинсектират изцяло в рамките на затворения участък на преработвателното предприятие под надзора на официалния ветеринарен лекар. Прилага се член 12, буква а) от Директива 2002/60/ЕО.

з) страничните животински продукти незабавно се преработват. Складирането им в преработвателното предприятие е забранено;

и) компетентният орган следи за това изпращаните количества странични животински продукти да не надхвърлят съответния дневен капацитет за преработка на преработвателното предприятие;

й) преди първото изпращане от областите, изброени в част III от приложението, компетентният орган следи за това да бъдат предприети необходимите мерки със съответните органи по смисъла на буква в) от приложение VI към Директива 2002/60/ЕО с цел да се осигури план за случаите, изискващи спешна намеса, съответна йерархична система и пълно сътрудничество между службите в случай на инциденти по време на транспортирането, сериозна повреда на камиона или превозното средство или всякакви измамни действия на оператора. Операторите на камионите незабавно уведомяват компетентния орган за всеки инцидент или повреда на камиона или съответното превозно средство.

Член 8

Забрана за изпращане за други държави членки и трети държави на живи свине от областите, изброени в приложението

▼M10

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 3, член 3а и член 4, засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки от тяхната територия да не се изпращат живи свине за други държави членки и трети държави, с изключение на случаите, когато тези живи свине идват от:

▼B

а) области извън изброените в приложението;

б) стопанство, в което за период от най-малко 30 дни непосредствено преди датата на изпращане не са били въвеждани живи свине с произход от областите, изброени в приложението.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине от стопанство, разположено в областите, изброени в част I от приложението, в случай че тези живи свине отговарят на следните условия:

▼M25

а) непрекъснато са пребивавали в стопанството в продължение на най-малко 30 дни преди датата на изпращане или от раждането си и че живи свине от областите, изброени в части II, III и IV от приложението, не са били въвеждани в същото стопанство най-малко 30 дни преди датата на изпращане;

▼M61

б) идват от стопанство, в което по отношение на африканската чума по свинете се прилагат изисквания за биологична сигурност, определени от компетентния орган, и което гарантира, че всяка седмица най-малко първите две умрели свине на възраст над 60 дни във всяка производствена единица се подлагат на изследване за идентификация на патогена на африканската чума по свинете, което отговаря на общите процедури и критерии относно вземането и транспортирането на проби, установени в глава V от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

в) в срока от 7 дни преди датата на движението те са били подложени на изследване за идентификация на патогена на африканската чума по свинете, което е показало отрицателни резултати и е извършено върху проби, взети в съответствие с процедурите за вземане на проби, предвидени в плана за ликвидиране на африканската чума по свинете, посочен в член 1, втора алинея от настоящото решение, а през 24-те часа преди движението на живите свине официален ветеринарен лекар е извършил клиничен преглед за африканска чума по свинете на всяка пратка от живи свине в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, установени в глава IV, част A от приложението към Решение 2003/422/ЕО; или

▼B

г) идват от стопанство, което поне два пъти годишно, през интервал от най-малко 4 месеца, е било обект на проверки от компетентния ветеринарен орган, който:

i) е следвал насоките и процедурите, определени в глава IV от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

▼M61

ii) е включвал клиничен преглед на свинете в стопанството в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, установени в глава IV, част А от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

iii) е проверил ефективното прилагане на мерките, предвидени в член 15, параграф 2, буква б), второ тире и от четвърто до седмо тире от Директива 2002/60/ЕО.

▼B

3.  За пратки от живи свине, отговарящи на условията на дерогацията, предвидена в параграф 2, в съответните ветеринарни документи и/или здравни сертификати, посочени в член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО и член 3, параграф 1 от Решение 93/444/ЕИО, се добавя следният допълнителен текст:

„Свине, които отговарят на условията в член 8, параграф 2 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията ( *1 ).

▼M10

Член 9

Забрана за изпращане за други държави членки и трети държави на пратки от сперма, яйцеклетки и ембриони, събрани от свине от областите, изброени в приложението

1.  Засегнатата държава членка предприема необходимите мерки от нейната територия да не се изпращат за други държави членки и трети държави пратки със следните стоки:

а) сперма от свине, освен когато тя е събрана от нерези донори, държани в център за получаване и съхранение на сперма, одобрен в съответствие с член 3, буква а) от Директива 90/429/ЕИО на Съвета ( 4 ) и разположен извън областите, изброени в части II, III и IV от приложението към настоящото решение;

б) яйцеклетки и ембриони от свине, освен когато яйцеклетките и ембрионите произхождат от женски животни донори от рода на свинете, държани в стопанства, които отговарят на условията на член 8, параграф 2 и са разположени извън областите, изброени в части II, III и IV от приложението, а ембрионите са получени in vivo и са заченати в резултат от изкуствено осеменяване или са получени in-vitro и са заченати в резултат от оплождане със сперма, която отговаря на условията, определени в буква а) от настоящия параграф.

2.  Чрез дерогация от забраните, предвидени в параграф 1, буква а) от настоящия член и в член 2, буква б), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на пратки със сперма от свине, ако спермата е била събрана от нерези донори, държани в център за получаване и съхранение на сперма, одобрен в съответствие с член 3, буква а) от Директива 90/429/ЕИО, в който се прилагат всички правила за биологична сигурност, които имат отношение към болестта африканска чума по свинете, и който е разположен в областите, изброени в части II и III от приложението към настоящото решение, до области, изброени в част II или III от приложението, на същата държава членка или на друга държава членка, при условие че:

а) пратките със сперма от свине отговарят на всички други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценка на риска във връзка с мерките срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на произход и одобрени от компетентния орган на държавата членка на местоназначение преди изпращането на пратката със сперма;

б) държавата членка на произход информира незабавно Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните, предвидени в буква а);

в) нерезите донори отговарят на изискванията, определени в член 3, точка 1, както и в точка 2 или 3 от същия член;

▼M29 —————

▼M10

д) към съответните здравни сертификати, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 90/429/ЕИО, се добавя следното допълнително удостоверение:

„Сперма от свине, която отговаря на член 9 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС.“

▼B

Член 10

Забрана за изпращане за други държави членки и трети държави на пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в приложението

1.  Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, така че от тяхната територия да не се изпращат пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете за други държави членки и трети държави, освен ако тези странични животински продукти произхождат от свине, които произхождат или идват от стопанства, разположени в области извън изброените в части II, III и IV от приложението.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на производни продукти, получени от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в части II, III и IV от приложението, за други държави членки и трети държави, при условие че:

а) посочените странични животински продукти са били подложени на обработка, която гарантира, че производният продукт, получен от животни от рода на свинете, не представлява риск по отношение на африканската чума по свинете;

б) пратките от производни продукти се придружават от търговски документ, издаден в съответствие с глава III от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Член 11

Забрана за изпращане на прясно свинско месо и на някои заготовки и продукти от свинско месо от областите, изброени в приложението, за други държави членки и трети държави

1.  Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, така че пратките от прясно свинско месо от свине с произход от стопанства, разположени в областите, изброени в приложението, и от заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи месо от такива свине, да не се изпращат за други държави членки и трети държави, освен в случаите, когато посоченото свинско месо е произведено от свине, които произхождат и идват от стопанства, разположени извън областите изброени в части II, III или IV от приложението.

▼M1

2.  Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в части II, III или IV от приложението, могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки и трети държави, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които от раждането си са държани в стопанства, разположени извън областите, изброени в части II, III и IV от приложението, и че прясното свинско месо, заготовките от свинско месо и продуктите от свинско месо са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 12.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в част II от приложението, могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки и трети държави, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които отговарят на изискванията, установени в член 3, параграф 1 и в член 3, параграф 2 или 3.

▼M29

4.  Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки, чиито области са изброени в част II от приложението, могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, в други държави членки и трети държави, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които отговарят на изискванията, установени в член 3б.

▼B

Член 12

Одобряване на кланици, транжорни и месопреработвателни предприятия за целите на членове 4, 5 и 6 и член 11, параграф 2

Компетентният орган на засегнатите държави членки одобрява само кланици, транжорни и месопреработвателни предприятия за целите на членове 4, 5 и 6 и член 11, параграф 2, в които производството, съхранението и преработката на прясно свинско месо и заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи свинско месо, което отговаря на изискванията за изпращане за други държави членки и трети държави в съответствие с дерогациите, предвидени в членове 4—6 и член 11, параграф 2, се извършват отделно от производството, съхранението и преработката на други продукти, състоящи се от или съдържащи прясно свинско месо, и заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи месо, получено от свине, които произхождат или идват от стопанства, разположени в областите, изброени в приложението, различни от одобрените в съответствие с настоящия член.

▼M25

Член 12а

Дерогации за кланици, транжорни и месопреработвателни предприятия, разположени в защитни и надзорни зони

Без да се засягат разпоредбите на членове 4, 5 и 6 и членове 11, 12 и 13 от настоящото решение, и чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2002/99/ЕО, засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и каквито и да било други продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо, от кланици, транжорни и месопреработвателни предприятия, които са разположени в защитни и надзорни зони, определени с Директива 2002/60/ЕО, при условие че тези продукти:

а) са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, които са разположени в области, изброени в част I, II или III от приложението, и са одобрени съгласно член 12; както и

б) са получени от свине, които произхождат или идват от стопанства, разположени в областите, изброени в част II, III или IV от приложението, или от свине, които произхождат или идват от стопанства, разположени в областите, изброени в част II от приложението, при условие че свинете отговарят на изискванията, установени в член 3, точка 1 и в член 3, точка 2 или точка 3; както и

в) са маркирани в съответствие с член 16.

▼B

Член 13

Дерогация от забраната за изпращане на прясно свинско месо и на някои заготовки и продукти от свинско месо от областите, изброени в приложението

Чрез дерогация от член 11 засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, заготовки от свинско месо и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова месо от областите, изброени в части II, III или IV от приложението, за други държави членки и трети държави, при условие че съответните продукти:

а) са били произведени и преработени в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2002/99/ЕО;

б) са преминали ветеринарно сертифициране в съответствие с член 5 от Директива 2002/99/ЕО;

в) са придружени от съответния здравен сертификат за вътресъюзна търговия, предвиден в приложението към Регламент (ЕО) № 599/2004, част II от който се допълва със следното:

„Продукти, които отговарят на условията в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки ( *2 ).

Член 14

Информация във връзка с членове 11, 12 и 13

На всеки 6 месеца, считано от датата на настоящото решение, държавите членки изпращат на Комисията и на останалите държави членки актуализиран списък на одобрените предприятия, посочени в член 12, и всякаква друга информация от значение за прилагането на членове 11, 12 и 13.

Член 15

Мерки, свързани с живи диви свине, прясно месо, месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи месо от диви свине

▼M37

1.  Засегнатите държави членки:

a) забраняват изпращането на живи диви свине от областите, изброени в приложението, до други области на територията на същата държава членка, които не са включени в него;

б) гарантират, че няма да се изпращат пратки от прясно месо от диви свине, месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи такова месо от областите, изброени в приложението, до други държави членки или до други области на територията на същата държава членка.

▼B

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква б) засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на пратки от прясно месо от диви свине, месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи такова месо от областите, изброени в част I от приложението, за други области на територията на същата държава членка, които не са изброени в приложението, при условие че дивите свине са били изследвани за африканска чума по свинете в съответствие с диагностичните процедури, посочени в глава VI, части В и Г от приложението към Решение 2003/422/ЕО, и са дали отрицателни резултати.

▼M29

Чрез дерогация от параграф 1, буква б) засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на месо от диви свине от областите, изброени в части I и II от приложението, в други области на територията на същата държава членка или в други държави членки, при условие че това месо:

а) е произведено и преработено в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2002/99/ЕО и е преминало топлинна обработка, както е предвидено в буква а) или г) от приложение III към същата директива;

б) подлежи на ветеринарно сертифициране в съответствие с член 5 от Директива 2002/99/ЕО;

в) е придружено от съответния здравен сертификат за вътресъюзна търговия, предвиден в приложението към Регламент (ЕО) № 599/2004, част II от който се допълва със следното изречение: „Продукти, които съответстват на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията.“

▼M37

3.  Всички държави членки забраняват изпращането на живи диви свине до други държави членки и до трети държави.

▼M37 —————

▼M34

Член 15а

Задължения на държавите членки за предоставяне на информация

1.  Засегнатите държави членки гарантират, че от превозвачите на пътници, в това число летищните и пристанищните оператори, от пътническите агенции (включително организаторите на ловни пътувания) и от дружествата, предоставящи пощенски услуги, се изисква да привличат вниманието на своите клиенти към мерките за контрол, установени в настоящото решение, по-специално чрез предоставяне по подходящ начин на информация относно основните забрани, установени в настоящото решение, на пътниците, пътуващи от областите, посочени в приложението към настоящото решение, и на клиентите, използващи пощенски услуги.

За тази цел засегнатите държави членки организират и провеждат редовни кампании за осведомяване на обществеността за оповестяване и разпространение на информацията относно мерките за контрол, посочени в настоящото решение.

2.  Всички държави членки гарантират, че по всички основни сухопътни маршрути, като например международните пътища и свързаните с тях пътни мрежи, на вниманието на всички пътници по видим и забележим начин се предоставя подходяща информация относно рисковете от предаване на африканската чума по свинете и мерките за контрол, предвидени в настоящото решение.

По-специално тази информация се представя по начин, който е лесен за разбиране от пътниците, идващи от или пътуващи към областите, изброени в приложението към настоящото решение, или от трети държави, изложени на риск от разпространение на африканската чума по свинете.

3.  Засегнатите държави членки координират своите усилия, за да гарантират, че информацията, посочена в параграф 1, се разпространява по ефективен начин от превозвачите и дружествата, предоставящи пощенски услуги, до изрично посочени целеви групи.

▼B

Член 16

Специални здравни маркировки и изисквания за сертифициране за прясно месо, месни заготовки и месни продукти, по отношение на които действа забрана по член 2, член 11, параграф 1 и член 15, параграф 1

Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, така че прясното месо, месните заготовки и месните продукти, по отношение на които действат забраните, предвидени в член 2, член 11, параграф 1 и член 15, параграф 1, да бъдат маркирани със специална здравна маркировка, която не е овална и не може да бъде сбъркана със:

а) идентификационната маркировка за месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо, предвидена в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004;

б) здравната маркировка за прясно свинско месо, предвидена в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004.

▼M10

Член 16a

Процедура за контролирано придвижване

Компетентният орган предприема необходимите мерки процедурата за обособяване да отговаря на следните изисквания:

1. всеки камион и другите превозни средства, които се използват за транспортиране на живи свине, са:

а) регистрирани поотделно от компетентния орган на държавата членка на изпращане за целите на транспортирането на живи свине, при които се прилага процедурата за обособяване;

б) запечатани от официалния ветеринарен лекар след натоварването; само служителят от компетентния орган може да наруши целостта на запечатващата пломба и да я замени с нова; всяко товарене или подмяна на пломба трябва да се съобщи на компетентния орган;

2. транспортирането се осъществява:

а) директно, без спиране;

б) като се следва маршрутът, който е разрешен от компетентния орган;

3. официалният ветеринарен лекар, отговарящ за стопанството по местоназначение, трябва да потвърди пристигането на всяка пратка на компетентния орган по произход на пратката;

4. след разтоварването на живите свине камионът или превозното средство и всяко друго оборудване, използвано при транспортирането на свинете, се почистват и дезинфектират изцяло в рамките на затворения участък по местоназначението на товара под надзора на официалния ветеринарен лекар. Прилага се член 12, буква а) от Директива 2002/60/ЕО;

5. преди първото изпращане от областите, изброени в част III от приложението, компетентният орган по произход следи за това да бъдат предприети необходимите мерки със съответните органи по смисъла на буква в) от приложение VI към Директива 2002/60/ЕО с цел да се осигури наличието на план в случаите, изискващи спешна намеса, съответна йерархична система и пълно сътрудничество между службите при инциденти по време на транспортирането, сериозна повреда на камиона или съответното друго превозно средство или всякакви измамни действия на оператора. Операторите на камионите незабавно уведомяват компетентния орган за всеки инцидент или сериозна повреда на камиона или съответното друго превозно средство.

▼B

Член 17

Изисквания относно стопанствата и превозните средства в областите, изброени в приложението

Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, така че:

а) условията, определени в член 15, параграф 2, буква б), второ тире и от четвърто до седмо тире от Директива 2002/60/ЕО, да се прилагат в свиневъдните стопанства, разположени в областите, изброени в приложението към настоящото решение;

б) превозните средства, използвани за транспортирането на свине или на странични животински продукти от животни от рода на свинете, които произхождат от стопанства, разположени в областите, изброени в приложението към настоящото решение, да се почистват и дезинфектират незабавно след всяка операция, а превозвачът да представя и държи в превозното средство доказателство за това почистване и дезинфекция.

Член 18

Изисквания към засегнатите държави членки по отношение на предоставянето на информация

В рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите засегнатите държави членки информират Комисията и останалите държави членки за резултатите от наблюдението за африканска чума по свинете, извършвано в областите, изброени в приложението, съгласно предвиденото в плановете за ликвидиране на африканска чума по свинете сред популациите от диви свине, одобрени от Комисията по реда на член 16 от Директива 2002/60/ЕО и посочени в член 1, втора алинея от настоящото решение.

Член 19

Съответствие

Държавите членки изменят мерките, които прилагат към търговията, така че да ги приведат в съответствие с настоящото решение, и пристъпват към незабавно подходящо разгласяване на приетите мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 20

Отмяна

Решение за изпълнение 2014/178/ЕС се отменя.

Член 21

Приложимост

Настоящото решение се прилага до ►M61  21 април 2021 г. ◄

Член 22

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

▼M74
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.    Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

 областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

 Frontière avec la France,

 Rue Mersinhat,

 La N818 jusque son intersection avec la N83,

 La N83 jusque son intersection avec la N884,

 La N884 jusque son intersection avec la N824,

 La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

 Le Routeux,

 Rue d'Orgéo,

 Rue de la Vierre,

 Rue du Bout-d'en-Bas,

 Rue Sous l'Eglise,

 Rue Notre-Dame,

 Rue du Centre,

 La N845 jusque son intersection avec la N85,

 La N85 jusque son intersection avec la N40,

 La N40 jusque son intersection avec la N802,

 La N802 jusque son intersection avec la N825,

 La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

 La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

 N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

 Rue du Tombois,

 Rue Du Pierroy,

 Rue Saint-Orban,

 Rue Saint-Aubain,

 Rue des Cottages,

 Rue de Relune,

 Rue de Rulune,

 Route de l'Ermitage,

 N87: Route de Habay,

 Chemin des Ecoliers,

 Le Routy,

 Rue Burgknapp,

 Rue de la Halte,

 Rue du Centre,

 Rue de l'Eglise,

 Rue du Marquisat,

 Rue de la Carrière,

 Rue de la Lorraine,

 Rue du Beynert,

 Millewée,

 Rue du Tram,

 Millewée,

 N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

 Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

 Frontière avec la France,

 La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

 La N871 jusque son intersection avec la N88,

 La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

 La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

 La N811 jusque son intersection avec la N88,

 La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

 La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

 La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

 La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

 La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

 Rue du Fet,

 Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

 Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

 Rue des Bruyères,

 Rue de Neufchâteau,

 Rue de la Motte,

 La N894 jusque son intersection avec la N85,

 La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.    България

Следните области в България:

цялата област Ямбол,

цялата област Сливен,

цялата област Видин,

в област София:

 цялата община Драгоман,

 цялата община Своге,

 цялата община Ботевград,

 цялата община Етрополе,

цялата област Ловеч, с изключение на областите в част III,

цялата област Бургас, с изключение на областите в част III,

3.    Естония

Следните области в Естония:

 Hiiu maakond.

4.    Унгария

Следните области в Унгария:

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.    Латвия

Следните области в Латвия:

 Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

 Alsungas novads,

 Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

 Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

 Pāvilostas novads,

 Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

 Grobiņas novads,

 Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.    Литва

Следните области в Литва:

 Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

 Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

 Pagėgių savivaldybė,

 Plungės rajono savivaldybė,

 Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

 Rietavo savivaldybė,

 Skuodo rajono savivaldybė,

 Šilalės rajono savivaldybė,

 Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

 Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.    Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

 część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

 gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

 gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

 gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

 gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

 gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

 gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

 gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

 gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

 gmina Poświętne w powiecie białostockim,

 gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

 gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

 powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

 powiat ostrołęcki,

 powiat miejski Ostrołęka,

 powiat płocki,

 powiat sierpecki,

 powiat żuromiński,

 gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

 gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

 powiat przasnyski,

 powiat makowski,

 gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

 gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

 gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

 gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

 gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

 powiat żyrardowski,

 gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

 gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

 gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

 gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

 gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

 gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

 gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

 gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

 gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

 gminy Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Radecznica w powiecie zamojskim,

 powiat miejski Zamość,

 gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

 gmina Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

 gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

 gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Turobin, Frampol, Goraj w powiecie biłgorajskim,

 gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

 gminy Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów i Batorz w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

 gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

 gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

 gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

 gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

 gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

 gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.    Румъния

Следните области в Румъния:

 Județul Alba,

 Județul Cluj,

 Județul Harghita,

 Județul Hunedoara,

 Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

 Județul Neamț,

 Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

 

 Comuna Garla Mare,

 Hinova,

 Burila Mare,

 Gruia,

 Pristol,

 Dubova,

 Municipiul Drobeta Turnu Severin,

 Eselnița,

 Salcia,

 Devesel,

 Svinița,

 Gogoșu,

 Simian,

 Orșova,

 Obârșia Closani,

 Baia de Aramă,

 Bala,

 Florești,

 Broșteni,

 Corcova,

 Isverna,

 Balta,

 Podeni,

 Cireșu,

 Ilovița,

 Ponoarele,

 Ilovăț,

 Patulele,

 Jiana,

 Iyvoru Bârzii,

 Malovat,

 Bălvănești,

 Breznița Ocol,

 Godeanu,

 Padina Mare,

 Corlățel,

 Vânju Mare,

 Vânjuleț,

 Obârșia de Câmp,

 Vânători,

 Vladaia,

 Punghina,

 Cujmir,

 Oprișor,

 Dârvari,

 Căzănești,

 Husnicioara,

 Poroina Mare,

 Prunișor,

 Tămna,

 Livezile,

 Rogova,

 Voloiac,

 Sisești,

 Sovarna,

 Bălăcița,

 Județul Gorj,

 Județul Suceava,

 Județul Mureș,

 Județul Sibiu,

 Județul Caraș-Severin.

ЧАСТ II

1.    Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

 областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

 La frontière avec la France au niveau de Florenville,

 La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

 La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

 La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

 La rue de Neufchâteau,

 La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

 La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

 La rue de l'Accord,

 La rue du Fet,

 La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

 La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

 La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

 La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

 La N88 jusque son intersection avec la N811,

 La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

 La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

 La N88 jusque son intersection avec la N871,

 La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

 La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.    България

Следните области в България:

 цялата област Варна,

 цялата област Добрич,

 цялата област Шумен,

3.    Естония

Следните области в Естония:

 Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.    Унгария

Следните области в Унгария:

 Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.    Латвия

Следните области в Латвия:

 Ādažu novads,

 Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

 Aglonas novads,

 Aizkraukles novads,

 Aknīstes novads,

 Alojas novads,

 Alūksnes novads,

 Amatas novads,

 Apes novads,

 Auces novads,

 Babītes novads,

 Baldones novads,

 Baltinavas novads,

 Balvu novads,

 Bauskas novads,

 Beverīnas novads,

 Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

 Burtnieku novads,

 Carnikavas novads,

 Cēsu novads,

 Cesvaines novads,

 Ciblas novads,

 Dagdas novads,

 Daugavpils novads,

 Dobeles novads,

 Dundagas novads,

 Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

 Engures novads,

 Ērgļu novads,

 Garkalnes novads,

 Gulbenes novads,

 Iecavas novads,

 Ikšķiles novads,

 Ilūkstes novads,

 Inčukalna novads,

 Jaunjelgavas novads,

 Jaunpiebalgas novads,

 Jaunpils novads,

 Jēkabpils novads,

 Jelgavas novads,

 Kandavas novads,

 Kārsavas novads,

 Ķeguma novads,

 Ķekavas novads,

 Kocēnu novads,

 Kokneses novads,

 Krāslavas novads,

 Krimuldas novads,

 Krustpils novads,

 Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

 Lielvārdes novads,

 Līgatnes novads,

 Limbažu novads,

 Līvānu novads,

 Lubānas novads,

 Ludzas novads,

 Madonas novads,

 Mālpils novads,

 Mārupes novads,

 Mazsalacas novads,

 Mērsraga novads,

 Naukšēnu novads,

 Neretas novads,

 Ogres novads,

 Olaines novads,

 Ozolnieku novads,

 Pārgaujas novads,

 Pļaviņu novads,

 Preiļu novads,

 Priekules novads,

 Priekuļu novads,

 Raunas novads,

 republikas pilsēta Daugavpils,

 republikas pilsēta Jelgava,

 republikas pilsēta Jēkabpils,

 republikas pilsēta Jūrmala,

 republikas pilsēta Rēzekne,

 republikas pilsēta Valmiera,

 Rēzeknes novads,

 Riebiņu novads,

 Rojas novads,

 Ropažu novads,

 Rugāju novads,

 Rundāles novads,

 Rūjienas novads,

 Salacgrīvas novads,

 Salas novads,

 Salaspils novads,

 Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

 Saulkrastu novads,

 Sējas novads,

 Siguldas novads,

 Skrīveru novads,

 Skrundas novads,

 Smiltenes novads,

 Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 Strenču novads,

 Talsu novads,

 Tērvetes novads,

 Tukuma novads,

 Vaiņodes novads,

 Valkas novads,

 Varakļānu novads,

 Vārkavas novads,

 Vecpiebalgas novads,

 Vecumnieku novads,

 Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

 Viesītes novads,

 Viļakas novads,

 Viļānu novads,

 Zilupes novads.

6.    Литва

Следните области в Литва:

 Alytaus miesto savivaldybė,

 Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

 Anykščių rajono savivaldybė,

 Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

 Biržų miesto savivaldybė,

 Biržų rajono savivaldybė,

 Druskininkų savivaldybė,

 Elektrėnų savivaldybė,

 Ignalinos rajono savivaldybė,

 Jonavos rajono savivaldybė,

 Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

 Jurbarko rajono savivaldybė,

 Kaišiadorių rajono savivaldybė,

 Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

 Kauno miesto savivaldybė,

 Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

 Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

 Kėdainių rajono savivaldybė,

 Kupiškio rajono savivaldybė,

 Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

 Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

 Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

 Molėtų rajono savivaldybė,

 Pakruojo rajono savivaldybė,

 Panevėžio rajono savivaldybė,

 Panevėžio miesto savivaldybė,

 Pasvalio rajono savivaldybė,

 Radviliškio rajono savivaldybė,

 Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

 Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

 Rokiškio rajono savivaldybė,

 Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

 Šalčininkų rajono savivaldybė,

 Šiaulių miesto savivaldybė,

 Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

 Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

 Širvintų rajono savivaldybė,

 Švenčionių rajono savivaldybė,

 Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

 Telšių rajono savivaldybė,

 Trakų rajono savivaldybė,

 Ukmergės rajono savivaldybė,

 Utenos rajono savivaldybė,

 Varėnos rajono savivaldybė,

 Vilniaus miesto savivaldybė,

 Vilniaus rajono savivaldybė,

 Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

 Visagino savivaldybė,

 Zarasų rajono savivaldybė.

7.    Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

 gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

 powiat miejski Elbląg,

 powiat gołdapski,

 gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

 gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

 gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

 gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

 powiat braniewski,

 gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

 gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

 gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

 powiat grajewski,

 powiat moniecki,

 powiat sejneński,

 gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

 powiat miejski Łomża,

 gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

 gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

 gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

 gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

 miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

 powiat suwalski,

 powiat miejski Suwałki,

 powiat augustowski,

 powiat sokólski,

 powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

 gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

 powiat miejski Siedlce,

 gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

 powiat węgrowski,

 powiat łosicki,

 gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

 gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

 powiat nowodworski,

 powiat płoński,

 gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

 gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

 część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

 gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

 powiat otwocki,

 powiat warszawski zachodni,

 powiat legionowski,

 powiat piaseczyński,

 powiat pruszkowski,

 gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

 gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

 gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

 gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

 powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

 gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

 powiat miejski Biała Podlaska,

 gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

 gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

 gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

 gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

 gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

 gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

 gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

 Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

 część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

 gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

 gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

 gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

 gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

 gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.    Румъния

Следните области в Румъния:

 Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

 

 Comuna Vișeu de Sus,

 Comuna Moisei,

 Comuna Borșa,

 Comuna Oarța de Jos,

 Comuna Suciu de Sus,

 Comuna Coroieni,

 Comuna Târgu Lăpuș,

 Comuna Vima Mică,

 Comuna Boiu Mare,

 Comuna Valea Chioarului,

 Comuna Ulmeni,

 Comuna Băsești,

 Comuna Baia Mare,

 Comuna Tăuții Magherăuș,

 Comuna Cicărlău,

 Comuna Seini,

 Comuna Ardusat,

 Comuna Farcasa,

 Comuna Salsig,

 Comuna Asuaju de Sus,

 Comuna Băița de sub Codru,

 Comuna Bicaz,

 Comuna Grosi,

 Comuna Recea,

 Comuna Baia Sprie,

 Comuna Sisesti,

 Comuna Cernesti,

 Copalnic Mănăstur,

 Comuna Dumbrăvița,

 Comuna Cupseni,

 Comuna Șomcuța Mare,

 Comuna Sacaleșeni,

 Comuna Remetea Chioarului,

 Comuna Mireșu Mare,

 Comuna Ariniș,

 Județul Bistrița-Năsăud,

 Județul Iași cu următoarele comune:

 

 Bivolari,

 Trifești,

 Probota,

 Movileni,

 Țigănași,

 Popricani,

 Victoria,

 Golăești,

 Aroneanu,

 Iași,

 Rediu,

 Miroslava,

 Bârnova,

 Ciurea,

 Mogosești,

 Grajduri,

 Scânteia,

 Scheia,

 Dobrovăț,

 Schitu Duca,

 Tuțora,

 Tomești,

 Bosia,

 Prisăcani,

 Osoi,

 Costuleni,

 Răducăneni,

 Dolhești,

 Gorban,

 Ciortești,

 Moșna,

 Cozmești,

 Grozești,

 Holboca.

ЧАСТ III

1.    България

Следните области в България:

цялата област Монтана,

цялата област Русе,

цялата област Разград,

цялата област Силистра,

цялата област Плевен,

цялата област Враца,

цялата област Търговище,

в област Ловеч:

 в община Ловеч:

 

 Баховица,

 Владиня,

 Горан,

 Деветаки,

 Дойренци,

 Дренов,

 Йоглав,

 Лисец,

 Славяни,

 Слатина,

 Смочан,

 в община Луковит:

 

 Бежаново,

 Дерманци,

 Карлуково,

 Луковит,

 Петревене,

 Тодоричене,

 Ъглен,

 в община Угарчин:

 

 Драгана,

 Катунец,

в област Велико Търново:

 цялата община Свищов,

 цялата община Павликени,

 цялата община Полски Тръмбеш,

 цялата община Стражица,

в област Бургас:

 цялата община Бургас,

 цялата община Камено,

 цялата община Малко Търново,

 цялата община Приморско,

 цялата община Созопол,

 цялата община Средец,

 цялата община Царево.

2.    Латвия

Следните области в Латвия:

 Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

 Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

 Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

 Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.    Литва

Следните области в Литва:

 Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

 Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

 Birštono savivaldybė,

 Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

 Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

 Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

 Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

 Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

 Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

 Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

 Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

 Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

 Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

 Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

 Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.    Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

 część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

 gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

 gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

 gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

 powiat węgorzewski,

 gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

 gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

 gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

 gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

 gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

 gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

 gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

 powiat miński,

 gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

 gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

 część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

 gmina Nur w powiecie ostrowskim,

w województwie lubelskim:

 gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

 gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

 powiat miejski Chełm,

 gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

 gmina Stary Zamość, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

 gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

 powiat łęczyński,

 gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

 gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

 gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

 powiat parczewski,

 powiat radzyński,

 powiat lubartowski,

 gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

 gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

 gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

 powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

 gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.    Румъния

Следните области в Румъния:

 Zona orașului București,

 Județul Constanța,

 Județul Satu Mare,

 Județul Tulcea,

 Județul Bacău,

 Județul Bihor,

 Județul Brăila,

 Județul Buzău,

 Județul Călărași,

 Județul Dâmbovița,

 Județul Galați,

 Județul Giurgiu,

 Județul Ialomița,

 Județul Ilfov,

 Județul Prahova,

 Județul Sălaj,

 Județul Vaslui,

 Județul Vrancea,

 Județul Teleorman,

 Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

 

 Comuna Petrova,

 Comuna Bistra,

 Comuna Repedea,

 Comuna Poienile de sub Munte,

 Comuna Vișeu e Jos,

 Comuna Ruscova,

 Comuna Leordina,

 Comuna Rozavlea,

 Comuna Strâmtura,

 Comuna Bârsana,

 Comuna Rona de Sus,

 Comuna Rona de Jos,

 Comuna Bocoiu Mare,

 Comuna Sighetu Marmației,

 Comuna Sarasau,

 Comuna Câmpulung la Tisa,

 Comuna Săpânța,

 Comuna Remeti,

 Comuna Giulești,

 Comuna Ocna Șugatag,

 Comuna Desești,

 Comuna Budești,

 Comuna Băiuț,

 Comuna Cavnic,

 Comuna Lăpuș,

 Comuna Dragomirești,

 Comuna Ieud,

 Comuna Saliștea de Sus,

 Comuna Săcel,

 Comuna Călinești,

 Comuna Vadu Izei,

 Comuna Botiza,

 Comuna Bogdan Vodă,

 Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

 Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

 Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

 Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

 

 Comuna Strehaia,

 Comuna Greci,

 Comuna Brejnita Motru,

 Comuna Butoiești,

 Comuna Stângăceaua,

 Comuna Grozesti,

 Comuna Dumbrava de Jos,

 Comuna Băcles,

 Comuna Bălăcița,

 Județul Argeș,

 Județul Olt,

 Județul Dolj,

 Județul Arad,

 Județul Timiș,

 Județul Covasna,

 Județul Brașov,

 Județul Botoșani,

 Județul Vâlcea.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

 tutto il territorio della Sardegna.( 1 ) Решение 2003/422/ЕО на Комисията от 26 май 2003 година за одобрение на Наръчника за диагностика на африканската чума по свинете (ОВ L 143, 11.6.2003 г., стр. 35).

( 2 ) Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

( *1 ) ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63.“

( 4 ) Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62).

( *2 ) ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63.“

Top