EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R2007-20161006

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/2016-10-06

2004R2007 — BG — 06.10.2016 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2007/2004 НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2004 година

за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

(ОВ L 349, 25.11.2004, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година

L 251

1

16.9.2016

Top