Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R0881-20160624

Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/2016-06-24

2002R0881 — BG — 24.06.2016 — 081.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

▼M246

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

▼B

(ОВ L 139, 29.5.2002 г., стp. 9)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 951/2002 НА КОМИСИЯТА от 3 юни 2002 година

  L 145

14

4.6.2002

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1580/2002 НА КОМИСИЯТА от 4 септември 2002 година

  L 237

3

5.9.2002

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1644/2002 НА КОМИСИЯТА от 13 септември 2002 година

  L 247

25

14.9.2002

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1754/2002 НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2002 година

  L 264

23

2.10.2002

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1823/2002 НА КОМИСИЯТА от 11 октомври 2002 година

  L 276

26

12.10.2002

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1893/2002 НА КОМИСИЯТА от 23 октомври 2002 година

  L 286

19

24.10.2002

 M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2002 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2002 година

  L 295

11

30.10.2002

 M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2083/2002 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2002 година

  L 319

22

23.11.2002

 M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 145/2003 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2003 година

  L 23

22

28.1.2003

 M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 215/2003 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2003 година

  L 28

41

4.2.2003

 M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 244/2003 НА КОМИСИЯТА от 7 февруари 2003 година

  L 33

28

8.2.2003

 M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 342/2003 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2003 година

  L 49

13

22.2.2003

 M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 350/2003 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2003 година

  L 51

19

26.2.2003

 M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 370/2003 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 2003 година

  L 53

33

28.2.2003

 M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 414/2003 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2003 година

  L 62

24

6.3.2003

►M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2003 НА СЪВЕТА от 27 март 2003 година

  L 82

1

29.3.2003

►M17

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 742/2003 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2003 година

  L 106

16

29.4.2003

►M18

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 866/2003 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2003 година

  L 124

19

20.5.2003

 M19

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1012/2003 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2003 година

  L 146

50

13.6.2003

 M20

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1184/2003 НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2003 година

  L 165

21

3.7.2003

 M21

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1456/2003 НА КОМИСИЯТА от 14 август 2003 година

  L 206

27

15.8.2003

►M22

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1607/2003 НА КОМИСИЯТА от 12 септември 2003 година

  L 229

19

13.9.2003

 M23

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1724/2003 НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2003 година

  L 247

18

30.9.2003

 M24

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1991/2003 НА КОМИСИЯТА от 12 ноември 2003 година

  L 295

81

13.11.2003

 M25

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2049/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 година

  L 303

20

21.11.2003

 M26

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2003 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2003 година

  L 324

17

11.12.2003

 M27

COMMISSION REGULATION (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)

  L 4

11

8.1.2004

 M28

COMMISSION REGULATION (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)

  L 15

18

22.1.2004

 M29

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 180/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2004 година

  L 28

15

31.1.2004

 M30

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 391/2004 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2004 година

  L 64

36

2.3.2004

 M31

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 524/2004 НА КОМИСИЯТА от 19 март 2004 година

  L 83

10

20.3.2004

 M32

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 667/2004 НА КОМИСИЯТА от 7 април 2004 година

  L 104

110

8.4.2004

 M33

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 950/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 май 2004 година

  L 173

6

7.5.2004

 M34

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 984/2004 НА КОМИСИЯТА от 14 май 2004 година

  L 180

24

15.5.2004

 M35

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1187/2004 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2004 година

  L 227

19

26.6.2004

 M36

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1237/2004 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2004 година

  L 235

5

6.7.2004

 M37

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1277/2004 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2004 година

  L 241

12

13.7.2004

 M38

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1728/2004 НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2004 година

  L 306

13

2.10.2004

 M39

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1840/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година

  L 322

5

23.10.2004

 M40

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 2034/2004 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2004 година

  L 353

11

27.11.2004

►M41

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 2145/2004 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2004 година

  L 370

6

17.12.2004

►M42

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 14/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2005 година

  L 5

10

7.1.2005

 M43

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 187/2005 НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 2005 година

  L 31

4

4.2.2005

 M44

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 301/2005 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2005 година

  L 51

15

24.2.2005

 M45

COMMISSION REGULATION (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)

  L 121

62

13.5.2005

►M46

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 757/2005 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2005 година

  L 126

38

19.5.2005

 M47

РЕГЛАМЕНТ 853/2005 НА КОМИСИЯТА от 3 юни 2005 година

  L 141

8

4.6.2005

 M48

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1190/2005 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2005 година

  L 193

27

23.7.2005

 M49

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1264/2005 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2005 година

  L 201

29

2.8.2005

 M50

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1278/2005 НА КОМИСИЯТА от 2 август 2005 година

  L 202

34

3.8.2005

►M51

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1347/2005 НА КОМИСИЯТА от 16 август 2005 година

  L 212

26

17.8.2005

 M52

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1378/2005 НА КОМИСИЯТА от 22 август 2005 година

  L 219

27

24.8.2005

 M53

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1551/2005 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2005 година

  L 247

30

23.9.2005

 M54

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1629/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 октомври 2005 година

  L 260

9

6.10.2005

 M55

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1690/2005 НА КОМИСИЯТА от 14 октомври 2005 година

  L 271

31

15.10.2005

►M56

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1797/2005 НА КОМИСИЯТА от 28 октомври 2005 година

  L 288

44

29.10.2005

 M57

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1825/2005 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2005 година

  L 294

5

10.11.2005

►M58

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1956/2005 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2005 година

  L 314

14

30.11.2005

►M59

COMMISSION REGULATION (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)

  L 324

21

10.12.2005

 M60

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/2005 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2005 година

  L 335

34

21.12.2005

 M61

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 76/2006 НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2006 година

  L 12

7

18.1.2006

►M62

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 142/2006 НА КОМИСИЯТА от 26 януари 2006 година

  L 23

55

27.1.2006

 M63

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 246/2006 НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 2006 година

  L 40

13

11.2.2006

 M64

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 357/2006 НА КОМИСИЯТА от 28 февруари 2006 година

  L 59

35

1.3.2006

►M65

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 674/2006 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2006 година

  L 116

58

29.4.2006

 M66

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1189/2006 НА КОМИСИЯТА от 3 август 2006 година

  L 214

21

4.8.2006

 M67

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1210/2006 НА КОМИСИЯТА от 9 август 2006 година

  L 219

14

10.8.2006

 M68

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1217/2006 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2006 година

  L 220

9

11.8.2006

 M69

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1228/2006 НА КОМИСИЯТА от 14 август 2006 година

  L 222

6

15.8.2006

►M70

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1286/2006 НА КОМИСИЯТА от 29 август 2006 година

  L 235

14

30.8.2006

 M71

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1508/2006 НА КОМИСИЯТА от 11 октомври 2006 година

  L 280

12

12.10.2006

 M72

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1685/2006 НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 2006 година

  L 314

24

15.11.2006

 M73

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1823/2006 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2006 година

  L 351

9

13.12.2006

►M74

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1791/2006 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

1

20.12.2006

 M75

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 14/2007 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 2007 година

  L 6

6

11.1.2007

 M76

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 492/2007 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2007 година

  L 116

5

4.5.2007

 M77

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 507/2007 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2007 година

  L 119

27

9.5.2007

 M78

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 553/2007 НА КОМИСИЯТА от 22 май 2007 година

  L 131

16

23.5.2007

 M79

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 639/2007 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2007 година

  L 148

5

9.6.2007

 M80

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 732/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2007 година

  L 166

13

28.6.2007

 M81

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 760/2007 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2007 година

  L 172

50

30.6.2007

 M82

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 844/2007 НА КОМИСИЯТА от 17 юли 2007 година

  L 186

24

18.7.2007

 M83

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 859/2007 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2007 година

  L 190

7

21.7.2007

 M84

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 969/2007 НА КОМИСИЯТА от 17 август 2007 година

  L 215

6

18.8.2007

►M85

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 996/2007 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2007 година

  L 224

3

29.8.2007

 M86

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1025/2007 НА КОМИСИЯТА от 3 септември 2007 година

  L 231

4

4.9.2007

►M87

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1104/2007 НА КОМИСИЯТА от 25 септември 2007 година

  L 250

3

26.9.2007

 M88

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1239/2007 НА КОМИСИЯТА от 23 октомври 2007 година

  L 280

11

24.10.2007

 M89

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1291/2007 НА КОМИСИЯТА от 31 октомври 2007 година

  L 287

12

1.11.2007

►M90

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1389/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2007 година

  L 310

6

28.11.2007

 M91

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 46/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 януари 2008 година

  L 16

11

19.1.2008

 M92

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 59/2008 НА КОМИСИЯТА от 24 януари 2008 година

  L 22

4

25.1.2008

 M93

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 198/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 март 2008 година

  L 59

10

4.3.2008

 M94

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 220/2008 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2008 година

  L 68

11

12.3.2008

►M95

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 374/2008 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2008 година

  L 113

15

25.4.2008

 M96

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 400/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 май 2008 година

  L 118

14

6.5.2008

 M97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 580/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2008 година

  L 161

25

20.6.2008

 M98

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 678/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 юли 2008 г.

  L 189

23

17.7.2008

►M99

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 803/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2008 година

  L 214

52

9.8.2008

►M100

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 974/2008 НА КОМИСИЯТА от 2 октомври 2008 година

  L 265

10

4.10.2008

 M101

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1109/2008 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2008 година

  L 299

23

8.11.2008

 M102

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1190/2008 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2008 година

  L 322

25

2.12.2008

►M103

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1314/2008 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2008 година

  L 344

64

20.12.2008

 M104

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1330/2008 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2008 година

  L 345

60

23.12.2008

►M105

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 184/2009 НА КОМИСИЯТА от 6 март 2009 година

  L 63

11

7.3.2009

 M106

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 265/2009 НА КОМИСИЯТА от 31 март 2009 година

  L 89

6

1.4.2009

 M107

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 344/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2009 година

  L 105

3

25.4.2009

 M108

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 490/2009 НА КОМИСИЯТА от 10 юни 2009 година

  L 148

12

11.6.2009

 M109

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 574/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2009 година

  L 172

7

2.7.2009

►M110

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 601/2009 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2009 година

  L 179

54

10.7.2009

►M111

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 678/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2009 година

  L 196

8

28.7.2009

 M112

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 732/2009 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2009 година

  L 208

3

12.8.2009

►M113

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 774/2009 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2009 година

  L 223

24

26.8.2009

►M114

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 937/2009 НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2009 година

  L 264

7

8.10.2009

 M115

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 954/2009 НА КОМИСИЯТА от 13 октомври 2009 година

  L 269

20

14.10.2009

►M116

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1033/2009 НА КОМИСИЯТА от 28 октомври 2009 година

  L 283

51

30.10.2009

►M117

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1102/2009 НА КОМИСИЯТА от 16 ноември 2009 година

  L 303

39

18.11.2009

►M118

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1220/2009 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2009 година

  L 328

66

15.12.2009

►M119

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1286/2009 НА СЪВЕТА от 22 декември 2009 година

  L 346

42

23.12.2009

 M120

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 70/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 януари 2010 година

  L 20

1

26.1.2010

►M121

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 110/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2010 година

  L 36

9

9.2.2010

►M122

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 207/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година

  L 63

1

12.3.2010

►M123

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 262/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 март 2010 година

  L 80

40

26.3.2010

 M124

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 290/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2010 година

  L 87

29

7.4.2010

►M125

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 318/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2010 година

  L 97

10

17.4.2010

 M126

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 366/2010 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2010 година

  L 107

12

29.4.2010

►M127

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 372/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2010 година

  L 110

22

1.5.2010

►M128

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 417/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година

  L 119

14

13.5.2010

►M129

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 450/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 май 2010 година

  L 127

8

26.5.2010

►M130

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 507/2010 НА КОМИСИЯТА от 11 юни 2010 година

  L 149

5

15.6.2010

►M131

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 586/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2010 година

  L 169

3

3.7.2010

►M132

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 663/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2010 година

  L 193

6

24.7.2010

 M133

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 681/2010 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2010 година

  L 198

7

30.7.2010

►M134

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 713/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 август 2010 година

  L 209

14

10.8.2010

►M135

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 787/2010 НА КОМИСИЯТА от 3 септември 2010 година

  L 234

11

4.9.2010

►M136

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 835/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2010 година

  L 249

1

23.9.2010

 M137

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 851/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2010 година

  L 253

46

28.9.2010

 M138

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 906/2010 НА КОМИСИЯТА от 11 октомври 2010 година

  L 268

21

12.10.2010

►M139

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1001/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 ноември 2010 година

  L 290

33

6.11.2010

 M140

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1027/2010 НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2010 година

  L 296

13

13.11.2010

 M141

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1138/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2010 година

  L 322

4

8.12.2010

 M142

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1139/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2010 година

  L 322

6

8.12.2010

 M143

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1204/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2010 година

  L 333

45

17.12.2010

►M144

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 36/2011 НА КОМИСИЯТА от 18 януари 2011 година

  L 14

11

19.1.2011

►M145

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2011 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2011 година

  L 30

29

4.2.2011

►M146

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 178/2011 НА КОМИСИЯТА от 24 февруари 2011 година

  L 51

10

25.2.2011

 M147

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 260/2011 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2011 година

  L 70

33

17.3.2011

 M148

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 317/2011 НА КОМИСИЯТА от 31 март 2011 година

  L 86

63

1.4.2011

 M149

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 480/2011 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2011 година

  L 132

6

19.5.2011

►M150

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) № 577/2011 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2011 година

  L 159

69

17.6.2011

►M151

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 597/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2011 година

  L 162

3

22.6.2011

►M152

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 621/2011 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2011 година

  L 166

18

25.6.2011

►M153

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 640/2011 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2011 година

  L 173

1

1.7.2011

►M154

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 748/2011 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2011 година

  L 198

1

30.7.2011

►M155

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 754/2011 НА СЪВЕТА от 1 август 2011 година

  L 199

23

2.8.2011

►M156

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 796/2011 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2011 година

  L 205

1

10.8.2011

►M157

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 853/2011 НА КОМИСИЯТА от 24 август 2011 година

  L 219

3

25.8.2011

►M158

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 876/2011 НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2011 година

  L 227

11

2.9.2011

►M159

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 960/2011 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2011 година

  L 252

8

28.9.2011

 M160

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1024/2011 НА КОМИСИЯТА от 14 октомври 2011 година

  L 270

24

15.10.2011

►M161

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1081/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2011 година

  L 280

17

27.10.2011

►M162

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1285/2011 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2011 година

  L 328

34

10.12.2011

►M163

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 15/2012 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 2012 година

  L 8

27

12.1.2012

►M164

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 34/2012 НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2012 година

  L 15

1

18.1.2012

►M165

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 97/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2012 година

  L 35

4

8.2.2012

►M166

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 177/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2012 година

  L 61

10

2.3.2012

►M167

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 215/2012 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2012 година

  L 74

4

14.3.2012

►M168

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 253/2012 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2012 година

  L 84

23

23.3.2012

►M169

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 316/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 април 2012 година

  L 103

42

13.4.2012

►M170

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 335/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2012 година

  L 108

9

20.4.2012

►M171

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 403/2012 НА КОМИСИЯТА от 10 май 2012 година

  L 124

32

11.5.2012

►M172

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 415/2012 НА КОМИСИЯТА от 15 май 2012 година

  L 128

7

16.5.2012

►M173

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 598/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2012 година

  L 176

59

6.7.2012

►M174

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 619/2012 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2012 година

  L 179

11

11.7.2012

►M175

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 632/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2012 година

  L 182

31

13.7.2012

►M176

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 706/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 август 2012 година

  L 206

7

2.8.2012

►M177

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 718/2012 НА КОМИСИЯТА от 7 август 2012 година

  L 211

1

8.8.2012

►M178

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 803/2012 НА КОМИСИЯТА от 7 септември 2012 година

  L 244

5

8.9.2012

►M179

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 807/2012 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2012 година

  L 246

1

12.9.2012

►M180

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 921/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2012 година

  L 274

20

9.10.2012

►M181

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 933/2012 НА КОМИСИЯТА от 11 октомври 2012 година

  L 278

11

12.10.2012

►M182

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1002/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2012 година

  L 300

43

30.10.2012

►M183

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1142/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2012 година

  L 332

12

4.12.2012

►M184

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1155/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2012 година

  L 335

40

7.12.2012

►M185

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1187/2012 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2012 година

  L 338

23

12.12.2012

►M186

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 60/2013 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2013 година

  L 21

23

24.1.2013

►M187

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 123/2013 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2013 година

  L 42

18

13.2.2013

►M188

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 132/2013 НА КОМИСИЯТА от 15 февруари 2013 година

  L 45

6

16.2.2013

►M189

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 180/2013 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2013 година

  L 59

1

2.3.2013

►M190

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 242/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 март 2013 година

  L 75

25

19.3.2013

►M191

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 290/2013 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2013 година

  L 87

2

27.3.2013

►M192

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 309/2013 НА КОМИСИЯТА от 3 април 2013 година

  L 94

4

4.4.2013

►M193

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 439/2013 НА КОМИСИЯТА от 13 май 2013 година

  L 129

34

14.5.2013

►M194

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

►M195

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2013 НА СЪВЕТА от 24 юни 2013 година

  L 172

1

25.6.2013

 M196

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 632/2013 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2013 година

  L 179

85

29.6.2013

►M197

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 652/2013 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2013 година

  L 189

4

10.7.2013

►M198

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 682/2013 НА КОМИСИЯТА от 17 юли 2013 година

  L 195

18

18.7.2013

►M199

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 731/2013 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2013 година

  L 203

10

30.7.2013

►M200

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 754/2013 НА КОМИСИЯТА от 5 август 2013 година

  L 210

24

6.8.2013

►M201

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 831/2013 НА КОМИСИЯТА от 29 август 2013 година

  L 233

1

31.8.2013

►M202

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 852/2013 НА КОМИСИЯТА от 3 септември 2013 година

  L 235

8

4.9.2013

►M203

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 880/2013 НА КОМИСИЯТА от 13 септември 2013 година

  L 245

7

14.9.2013

►M204

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 895/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 септември 2013 година

  L 249

1

19.9.2013

►M205

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 943/2013 НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2013 година

  L 261

3

3.10.2013

►M206

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 965/2013 НА КОМИСИЯТА от 9 октомври 2013 година

  L 268

7

10.10.2013

►M207

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 996/2013 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2013 година

  L 277

1

18.10.2013

►M208

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1091/2013 НА КОМИСИЯТА от 4 ноември 2013 година

  L 293

36

5.11.2013

►M209

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1267/2013 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2013 година

  L 326

39

6.12.2013

►M210

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1338/2013 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2013 година

  L 335

23

14.12.2013

►M211

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 16/2014 НА КОМИСИЯТА от 9 януари 2014 година

  L 8

11

11.1.2014

►M212

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 21/2014 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 2014 година

  L 8

22

11.1.2014

►M213

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 329/2014 НА КОМИСИЯТА от 31 март 2014 година

  L 98

11

1.4.2014

►M214

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 369/2014 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2014 година

  L 108

52

11.4.2014

►M215

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 450/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2014 година

  L 132

59

3.5.2014

►M216

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 583/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 май 2014 година

  L 160

27

29.5.2014

►M217

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 630/2014 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2014 година

  L 174

35

13.6.2014

►M218

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 735/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2014 година

  L 198

1

5.7.2014

►M219

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 914/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 август 2014 година

  L 248

7

22.8.2014

 M220

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 930/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2014 година

  L 258

4

29.8.2014

►M221

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 934/2014 НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2014 година

  L 262

1

2.9.2014

►M222

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1022/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2014 година

  L 283

40

27.9.2014

►M223

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1058/2014 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2014 година

  L 293

12

9.10.2014

►M224

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1193/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 ноември 2014 година

  L 318

23

5.11.2014

►M225

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1273/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2014 година

  L 344

16

29.11.2014

►M226

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/64 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2015 година

  L 11

65

17.1.2015

►M227

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/167 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2015 година

  L 28

40

4.2.2015

►M228

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/274 НА КОМИСИЯТА от 19 февруари 2015 година

  L 47

13

20.2.2015

►M229

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/480 НА КОМИСИЯТА от 20 март 2015 година

  L 77

1

21.3.2015

 M230

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/532 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2015 година

  L 86

9

31.3.2015

►M231

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/576 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2015 година

  L 96

7

11.4.2015

►M232

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/617 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2015 година

  L 102

35

21.4.2015

►M233

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/769 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2015 година

  L 121

3

14.5.2015

►M234

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/807 НА КОМИСИЯТА от 22 май 2015 година

  L 128

16

23.5.2015

►M235

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1330 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2015 година

  L 206

26

1.8.2015

►M236

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1390 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2015 година

  L 215

6

14.8.2015

►M237

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1330 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2015 година

  L 225

5

28.8.2015

►M238

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1517 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2015 година

  L 239

67

15.9.2015

►M239

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1740 НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2015 година

  L 253

7

30.9.2015

►M240

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1815 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2015 година

  L 264

6

9.10.2015

►M241

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2245 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2015 година

  L 318

26

4.12.2015

►M242

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/13 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2016 година

  L 4

10

7.1.2016

►M243

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/47 НА КОМИСИЯТА от 18 януари 2016 година

  L 12

42

19.1.2016

►M244

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/294 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2016 година

  L 55

9

2.3.2016

►M245

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/307 НА КОМИСИЯТА от 3 март 2016 година

  L 58

45

4.3.2016

►M246

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/363 НА СЪВЕТА от 14 март 2016 година

  L 68

1

15.3.2016

►M247

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/473 НА КОМИСИЯТА от 31 март 2016 година

  L 85

30

1.4.2016

►M248

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/647 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2016 година

  L 109

23

26.4.2016

►M249

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1018 НА КОМИСИЯТА от 23 юни 2016 година

  L 166

5

24.6.2016


Изменен с

►A1

АКТ относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз

  L 236

33

23.9.2003


поправен от

 C1

Поправка, ОВ L 051, 2.3.2010, стp.  26 (70/2010)

►C2

Поправка, ОВ L 051, 2.3.2010, стp.  25 (110/2010)

►C3

Поправка, ОВ L 036, 10.2.2011, стp.  12 (36/2011)

 C4

Поправка, ОВ L 347, 15.12.2012, стp.  43 (1155/2012)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

▼M246

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

▼BЧлен 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следнитеопределения:

1. „средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид, включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежнинареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции илидруги образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично ичастно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви, дивиденти или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи;кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или другифинансови ангажименти; акредитиви, товарителници, договори за продажба;документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и другиинструменти на финансиране на износа;

2. „икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани запридобиването на средства, стоки или услуги;

▼M119

3. „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение, трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства повсякакъв начин, който би довел до промяна на техния обем, количество, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или другапромяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства, включително управление на портфейла;

▼B

4. „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използванеза придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране;

▼M119

5.  ►M246  „комитет по санкциите“ означава Комитета на Съвета за сигурност на ООН, който е създаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, относно ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда; ◄

6. „изложение на мотивите“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичендостъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на мотивите завключване в списъка, както е предоставено от Комитета по санкциите;

▼M246

7. „компетентни власти“ означава органите на държавите членки, изброени в приложение II.

▼M119

Член 2

►M246

 

Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани, пряко или непряко, от физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I и приложение Ia, включително от трета страна, действаща от тяхно име или по тяхно указание, се замразяват.

 ◄

2.  Никакви финансови средства и икономически ресурси не сепредоставят пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания, органи или групи, изброени в приложение I.

▼M246

2а.  Забраната в параграф 2 включва, без да се ограничава до това, финансови средства и икономически ресурси, използвани за предоставянето на интернет хостинг и свързаните с това услуги, използвани за подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал Кайда и физически или юридически лица, образувания, органи или групи, изброени в приложение I; плащането на откупи на тях, независимо от това как и от кого откупът е платен; финансови средства и икономически ресурси, предоставени във връзка с пътуването на такива физически лица, включително разходите, направени във връзка с тяхното транспортиране и настаняване; и финансови средства и икономически ресурси, свързани с пряката или непряка търговия с нефт и рафинирани нефтени продукти, модуларни рафинерии и свързани материали, включително химикали и смазочни материали, както и други природни ресурси.

▼M119

3.  Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или отКомитета по санкциите като ►M246  свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) или Ал Кайда ◄ .

▼M195

3a.  Приложение Iа включва едно физическо лице, което преди е било определено от Съвета за сигурност на ООН и е било включено в приложение I, но по отношение на което Съветът за сигурност на ООН е решил, че следва да се приложат специфични условия за размразяване на неговите средства или икономически ресурси, които са били замразени в резултат на определянето на лицето в приложение I.

▼M119

4.  Забраната, установена с параграф 2, не поражда каквато и дабила отговорност за въпросните физически и юридически лица, образувания, органиили групи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им биха били в нарушение на ►M246  тази забрана ◄ .

▼M16

Член 2а

▼M195

1.  Член 2 не се прилага по отношение на средствата и икономическите ресурси, когато:

а) някой от компетентните органи на държавите членки, ►M246  ————— ◄ , е определил, по искане на заинтересовано физическо или юридическо лице, че тези средства или икономически ресурси:

i) са необходими за покриването на основни разходи, в т.ч. за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и сметки за комунални услуги;

ii) са предназначени изключително за заплащането на разумни професионални хонорари и за възстановяването на направени разходи във връзка с предоставянето на правни услуги;

iii) са предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за обслужване по рутинното притежаване или поддържане на замразени средства или икономически ресурси;

iv) са необходими за извънредни разходи; или

v) са били замразени в резултат на включването в приложение I на физическо лице, посочено в приложение Iа; и

б) комитетът по санкциите е уведомен относно определението по буква а); и

i) в случай на определение по буква а), подточка i), ii) или iii) Комитетът по санкциите не е възразил срещу определението в срок от три работни дни от уведомлението;

ii) в случай на определение по буква а), подточка iv) Комитетът по санкциите е одобрил определението; или

iii) в случай на определение по буква а), подточка v) компетентният орган на съответната държава членка, ►M246  ————— ◄ , е представил уверения на Комитета по санкциите, че средствата или икономическите ресурси няма да бъдат прехвърляни пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание, орган или група от списъка в приложение I, нито ще бъдат използвани по друг начин за терористични цели съгласно Резолюция 1373 (2001) на ССООН, и нито един член на Комитета по санкциите не е възразил срещу определението в срок от 30 дни от уведомлението.

▼M16

3.  Сметки, освободени и трансферирани в ►M246  Съюза ◄ , за да покриятразходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещиограничителни мерки, съгласно член 2.

4.  Член 2, параграф 2 не се прилага към добавени замразени сметкиза:

а) лихви или други печалби вследствие на тези сметки;или

б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали предмет наразпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведенипоследователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ( 5 ), Регламент (ЕО) № 467/2001 ( 6 ), или чрез настоящия регламент.

По същия начин както сметката, към която се прибавят такивалихви, други печалби и плащания също се замразяват.

▼M119

Член 2б

Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да кредитират замразени сметки, когато получават финансови средства по сметка на фигуриращо в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, при условие че всякакви допълнителни суми по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива транзакции.

▼M119

Член 3

Без да се засягат правомощията на държавите-членки при упражняването на публичната им власт, се забранява предоставянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности, включително в частност обучение и помощ, свързани с производството, поддръжката и използването на оръжия и свързаното с него снаряжение от всички видове, на което и да било физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в списъка от приложение I.

▼B

Член 4

1.  Забранява се участието, съзнателно и умишлено, в дейности, които имат за цел или резултат, пряко или непряко, да се заобиколи член 2 илида се насърчат сделките, посочени в член 3.

2.  Всяка информация, че разпоредбите на настоящия регламент сезаобикалят или са били заобиколени, се съобщава на компетентните власти надържавите-членки и, пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

Член 5

1.  Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на ►M246  член 337 от Договора за функционирането на Европейския съюз ◄ , физическите и юридическите лица, образувания и органи:

▼M246

а) предоставят незабавно всяка информация, която ще улесни съобразяването с настоящия регламент, като например информация за финансови средства и икономически ресурси, държани или контролирани, като същевременно се действа от името или по указание на физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I или приложение Iа, или за сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните власти на държавите членки, в които те пребивават или се намират, и пряко или чрез тези компетентни власти — на Комисията.

По-конкретно през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент, трябва да бъде предоставяна наличната информация за финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите и изброени в приложение I;

▼B

б) си сътрудничат с компетентните власти, ►M246  ————— ◄ , при всяка проверка на тази информация.

2.  Всяка информация, предоставена или получена в съответствие стози член, се използва само за целите, за които тя е предоставена илиполучена.

3.  Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответните държави-членки.

▼M119

Член 6

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно на основание, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до пораждане на отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, които ги изпълняват, или на техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени или не са предоставени в резултат на небрежност.

▼B

Член 7

▼M119

1.  Комисията се упълномощава:

а) да изменя приложение I ►M195   и приложение Iа ◄ при необходимост, в съответствиес процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и

б) да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

▼B

2.  Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членкив съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисиятаподдържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективнотоизпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119

Член 7а

1.  Когато Съветът за сигурност на Организацията на обединенитенации или Комитетът по санкциите реши да включи в списъка физическо илиюридическо лице, образувание, орган или група за първи път, Комисията вземарешение за включване на това лице, образувание, орган или група в приложение I, веднага след като бъдат изложени мотивите от страна на Комитета посанкциите.

2.  След като бъде взето решението, посочено в параграф 1, Комисията незабавно съобщава на въпросното лице, образувание, орган или групамотивите, представени от страна на Комитета по санкциите, или пряко, акоадресът е известен, или чрез публикуването на известие, като им предоставявъзможност да изразят становището си по въпроса.

3.  При представяне на становища Комисията преразглеждапосоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и катоследва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращатна Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането сина въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът отпреразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.

4.  При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

5.  Когато Организацията на обединените нации реши да отпише отсписъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, или даизмени идентификационните данни на фигуриращо в списъка лице, образувание, орган или група, Комисията изменя съответно приложение I.

▼M246

Член 7б

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 11 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

▼M119

Член 7в

1.  Лица, образувания, органи и групи, които са били включени вприложение I преди 3 септември 2008 г. и продължават дафигурират в списъка, могат да представят на Комисията искане за изложение намотивите. Искането се представя в писмена форма на един от официалните езици наСъюза.

2.  Веднага след предоставянето на исканото изложение на мотивитеот страна на Комитета по санкциите, Комисията ги съобщава на въпросното лице, образувание, орган или група, като им предоставя възможност да изразят мнениетоси по въпроса.

3.  При представяне на становища Комисията преразглежда решениетоза включване на въпросното лице, образувание, орган или група в приложение I, всъответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисиятасъобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът от преразглеждането се препраща също и на Комитетапо санкциите.

4.  При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

Член 7г

1.  Комисията обработва лични данни, за да изпълни задачите сисъгласно настоящия регламент и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО)№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата налицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи наОбщността и за свободното движение на такива данни ( 8 ).

2.  Когато такава съществува, ►M195  приложение I и приложение Iа съдържат ◄ информацияотносно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурностна ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето навъпросните лица. Тази информация може да включва:

а) фамилни и собствени имена, вкл. псевдоними и титли, акоима такива;

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф3;

Член 7д

Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относноюридически лица и образувания, предоставена от Съвета за сигурност на ООН илиот Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпроснителица или образувания. Тази информация може да включва:

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

г) основно място на стопанска дейност или друга информацияотносно местонахождението;

д) дата на определянето съгласно член 2, параграф 3.

▼B

Член 8

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно относно мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност информация, получена в съответствие с член 5 и във връзка с нарушения на настоящия регламент и с проблеми по прилагането му и с произнесените от националните съдилища решения.

Член 9

Настоящият регламент се прилага въпреки предоставени права или задължения, наложени от подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешение, предоставени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 10

1.  Всяка държава-членка определя санкциите, които трябва дабъдат наложени, когато разпоредбите на настоящия регламент са нарушени.Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.  До приемането, при необходимост, на законодателство за тазицел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване наразпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени отдържавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) №467/2001.

3.  Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производствосрещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо поднейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящиярегламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M119

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

а) в рамките на територията на Съюза, включително нейнотовъздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство илиплавателен съд под юрисдикцията на някоя държава-членка;

в) за всяко физическо лице на или извън територията на Съюза, което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, които сарегистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;

д) за всяко физическо или юридическо лице, образувание, органили група, които извършват стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките наСъюза.

▼B

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на ►M246  Европейския съюз ◄ .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряковъв всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лица, групи и образувания, посочени в член 2

Юридически лица, групи и образувания

▼M2 —————

▼M164

Abu Sayyaf Group (известна още като Al Harakat Al Islamiyya). Адрес: Филипините. Допълнителна информация: а) свързана с Jemaah Islamiyah (JI); б) настоящ лидер е Radulan Sahiron. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Комитет за подпомагане на Афганистан (ASC) (известен още като а) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, б) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, в) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, г) Ahya ul Turas, д) ASC). Адрес: а) седалище — G. T. Road (вероятно Grand Trunk Road), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Пакистан; б) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Афганистан. Допълнителна информация: а) Свързан с Обществото за възраждане на ислямското наследство; б) Abu Bakr al-Jaziri е бил финансов ръководител на ASC. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M90 —————

▼M166 —————

▼M169

Ал Кайда (известна още като: а) „Базата“, б) Al Qaeda, в) Фондация за спасение на исляма, г) Група за опазване на светите места, д) Ислямска армия за освобождение на светите места, е) Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците, ж) Мрежа „Осама бин Ладен“, з) Организация „Осама бин Ладен“, и) Al Qa’ida, й) Al Qa’ida/ Ислямска армия). Други сведения: включена преди в списъка като Al Qa’ida/Ислямска армия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M164

Al Rashid Trust (известна още като а) Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж) Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust, Pakistan). Адрес: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; в) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Пакистан; д) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Пакистан Тел. a) 668 33 01; б) 0300- 820 91 99, Факс 662 38 14); з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Пакистан (Тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Пакистан (Тел. 587 25 45); й) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Пакистан (Тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Пакистан (Тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а) централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) до 21.10.2008 г. списъкът на ООН включваше вписванията „Al Rashid Trust“ (вписване на 6.10.2001 г.) и „Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан“ (вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.); Двете вписвания бяха консолидирани на 21 октомври 2008 г.; г) Основана от Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; д) Свързана с Jaish-i-Mohammed, е), Забранена в Пакистан от октомври 2001 г.; ж) Въпреки затварянето на нейните офиси в Пакистан през февруари 2007 г. тя е продължила своите дейности. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M123 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M184 —————

▼M152

Ислямска фондация Al-Haramain (известна още като: a) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64 Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна и Херцеговина. Други сведения: Сред нейните служители и сътрудници е Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M236

Al-Haramain Islamic Foundation (Сомалия). Адрес: Сомалия. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M191

Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (известна още като AIAI). Други сведения: има сведения, че оперира в Сомалия и Етиопия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M164

Египетски ислямски джихад (известна още като: a) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г) Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Допълнителна информация: съосновател Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, който е бил и нейният военен лидер. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M132 —————

▼M164

Ansar al-Islam (известна също като a) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Допълнителна информация: a) Основател е Najmuddin Faraj Ahmad; б) свързана с Al-Qaida в Ирак; в) разположена и с основна дейност в Северен Ирак, но поддържа присъствие в западната и централната част на Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

Въоръжена ислямска група (известна още като а) Al Jamm’ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) Groupe Islamique Armé). Допълнителна информация: разположена в Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001.

▼M131 —————

▼M164

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Допълнителна информация: а) дейност в Северен Ирак; б) свързана с Al-Qaida в Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M116 —————

▼M134 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M2 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M184 —————

▼M164

Benevolence International Fund (още известна като а) Benevolent International Fund, б) BIF — Канада) Адрес: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада; б) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада; в) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Канада; г) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Канада. Допълнителна информация: свързана с Benevolence International Foundation. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M184 —————

▼M85 —————

▼M164

Източно туркистанско ислямско движение (ETIM) (известно още като: а) Източна туркистанска ислямска партия, б) Източна туркистанска ислямска партия на Аллах, в) Ислямска партия на Туркистан, г) Djamaat Turkistan, д) ETIM). Допълнителна информация: дейност в Китай, Южна Азия и Централна Азия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼M213

Global Relief Foundation (GRF). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; Други сведения: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Бангладеш, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Западния бряг и ивицата Газа, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼M2 —————

▼M90 —————

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като a) Al-Faran, б) Al-Hadid, в) Al-Hadith, г) Harakat Ul-Ansar, д) HUA, е) Harakat Ul-Mujahideen), ж) HUM. Адрес: Пакистан. Допълнителна информация: а) свързана с Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) и Lashkar-e-Tayyiba; б) действа в Пакистан и Афганистан; в) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M184 —————

▼B

Ислямска армия на Аден.

▼M164

Ислямска международна бригада (IIB) (известна още като a) Ислямска мироопазваща бригада, б) Ислямска мироопазваща армия, в) Международна бригада, г) Ислямски мироопазващ батальон, д) Международен батальон, е) Ислямска мироопазваща международна бригада), ж) (IIB). Допълнителна информация: Свързана с Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM) и Ислямския полк със специална цел (SPIR). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

Ислямско движение на Узбекистан (известно още като IMU). Допълнителна информация: а) свързано с Източното туркистанско ислямско движение, Islamic Jihad Group и Emarat Kavkaz; б) действа в граничната област между Пакистан и Афганистан, Северен Афганистан и Централна Азия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Jaish-I-Momhammed (известна още като Армия на Мохамед). Адрес: Пакистан. Допълнителна информация: а) установена в Peshawar и Muzaffarabad, Пакистан; б) свързана с Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International и Harakat-ul Jihad Islami; в) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

Jam’yah Ta’awun Al-Islamia (известна още като a) Society of Islamic Cooperation, б) Jam’iyat Al Ta’awun Al Islamiyya, в) JIT). Адрес: Kandahar City, Афганистан. Допълнителна информация: Основана от Usama Mohammad Awad bin Laden през 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

Jemaah Islamiya (известна още като a) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: а) функционира в Югоизточна Азия, включително Индонезия, Малайзия и Филипините; б) свързана с Abu Sayyaf Group. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.10.2002 г.

▼M203 —————

▼M164

Lashkar i Jhangvi (LJ) (известна още като LJ). Допълнителна информация: a) Установена първоначално в региона на Punjab в Пакистан и в град Karachi; б) с дейност в Пакистан, макар и забранена към 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.2.2003.

Либийска ислямска бойна група (известна още като LIFG). Адрес: Либия. Допълнителна информация: членовете от Афганистан се присъединиха към Al-Qaida през ноември 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M132 —————

▼M90 —————

▼M164

Мароканска ислямска бойна група (известна още като a) GICM, б) Groupe Islamique Combattant Marocain). Адрес: Мароко. Допълнителна информация: свързана с Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M90 —————

▼M134 —————

▼M169

Rabita Trust. Адрес: а) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Пакистан; б) Wares Colony, Lahore, Пакистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M184 —————

▼M236

Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society) (известно още като: а) Общество за възраждане на ислямското наследство на африканския континент, б) Jamia Ihya ul Turath, в) RIHS, г) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, д) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, е) Al-Furqan Welfare Foundation. Адрес: а) Пакистан, б) Афганистан. Други сведения: а) посочени са само пакистанските и афганистански офиси на това образувание; б) свързано с Abu Bakr al-Jaziri и Комитета за подпомагане на Афганистан (ASC). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M164

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM) (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група за разузнаване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRSBCM). Допълнителна информация: свързан с Ислямската международна бригада (IIB), Ислямския полк със специална цел (SPIR) и Emarat Kavkaz. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

Организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб (известна още като a) AQIM, б) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), в) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), г) Salafist Group for Call and Combat. Адрес: a) Алжир, б) Мали, в) Мавритания, г) Мароко, д) Нигер, е) Тунис. Допълнителна информация: a) ръководена от Abdelmalek Droukdel; б) зоната на дейност включва Алжир и части от Мали, Мавритания, Нигер, Тунис и Мароко. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M134 —————

▼M184 —————

▼M134 —————

▼M164

Ислямски полк със специална цел (SPIR) (известен още като: а) The Islamic Special Purpose Regiment, б) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, в) Ислямски полк със специално значение, г) SPIR).“ Допълнителна информация: свързан с Ислямската международна бригада (IIB) и Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

▼M150 —————

▼M164

Тунизийска бойна група (известна още като: a) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, в) GICT. Адрес: Тунис. Допълнителна информация: свързана с Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (известна още като UTN). Адрес: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Афганистан, Пакистан. Допълнителна информация: a) сред директорите са Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry и Mohammed Tufail; б) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.12. 2001 г.

▼M169

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като: a) Al Wafa, б) Al Wafa Organisation, в) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Адрес: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Пакистан (по време на включването в списъка); б) Саудитска Арабия (по време на включването в списъка); в) Кувейт (по време на включването в списъка); г) Обединени арабски емирства (по време на включването в списъка); д) Афганистан (по време на включването в списъка). Други сведения: седалище в Kandahar, Афганистан към 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M123 —————

▼M164

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (известен също като а) DHDS, б) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, в) Katibat el Ahouel). Адрес: Алжир. Допълнителна информация: свързан с Въоръжената ислямска група (GIA) и Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още като: Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Адрес: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Индонезия (по време на включването в списъка). Други сведения: а) телефон: 021-86611265 и 021-86611266; б) факс: 021-8620174. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramain Foundation (Пакистан). Адрес: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Пакистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramayn Foundation (Кения). Адрес: а) Nairobi, Кения (по време на включването в списъка); б) Garissa, Кения (по време на включването в списъка); в) Dadaab, Кения (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramayn Foundation (Танзания). Адрес: а) PO box 3616, Dar es Salaam, Танзания (по време на включването в списъка), б) Tanga (по време на включването в списъка); в) Singida (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

▼M117

Al Furqan (известна още като: a)Dzemilijati Furkan, б) Dzem’ijjetul Furqan, в) Асоциация за граждански права иборба с лъжите, г) Dzemijetul Furkan, д) Гражданска асоциация за защита наистината и премахването на лъжата, е) Sirat ж) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество — Sirat, з) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Гражданскаасоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan). Адрес: a)30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukaca Street), 71000Сараево, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzijahica, Сараево, Босна иХерцеговина; г) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Босна иХерцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: a) Регистрирана в Босна иХерцеговина като гражданска органицация под името„Гражданска асоциация заподкрепа и предовратяване на лъжите — Furqan“ на 26.9.1997 г.; б) Al Furqanпреустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието наФедерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); в) Al Furqan несъществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Taibah International – босненски офиси (известна още като: а) Агенция за международна помощ „Taibah“, б) Асоциация за международнапомощ „Taibah“, в) Al Taibah, Intl, г) Асоциацияза международно подпомагане „Taibah“). Адрес: а) 6 Avde SmajlovicStreet, Novo Sarajevo, Босна и Херцеговина; б) 26, TabhanskaStreet, Visoko, Босна и Херцеговина; в) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Босна и Херцеговина; Допълнителна информация: a) През 2002—2004г. Taibah International — босненски офиси в ползвала помещенията на Културниядом в Hadzici, Сараево, Босна и Херцеговина; б) Организацията е била официалнорегистрирана в Босна и Херцеговина като клон на Асоциация за международна помощ „Taibah“ под регистрационен номер 7; в)aibah International – босненски офиси преустанови работата си с решение наМинистерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-70/03). Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Благотворителна фондация„Al-Haramain & AlMasjed Al-Aqsa“ (известна още като: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б)Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and AlMasjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa).Адрес: a) 2A Hasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина(адрес на клона); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна иХерцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна иХерцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: a)Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain &Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е преустановила своята дейност с решениена Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува сдействие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяхапрехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, нареченоSretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, букваб): 28.6.2004 г.

▼M169

Al-Haramain (афганистански клон). Адрес: Афганистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Албания (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Бангладеш (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Етиопия (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼M170

Al-Haramain (нидерландски клон) (известна още като Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Адрес: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Нидерландия (по времето на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2006 г.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Съюз на Коморските острови). Адрес: B/P: 1652 Moroni, Съюз на Коморските острови (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.

▼M224 —————

▼M217

Ал Кайда в Ирак (известна още като: a) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад в страната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в страната на двете реки, е) Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки, з) Базата на организацията на джихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ, м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) мрежата „al-Zarqawi“, п) Ислямска държава в Ирак и в Изтока). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

▼M168

Lashkar e-Tayyiba (известна още като: a) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansooreen, д) Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на „чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmir и) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л) Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п) Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama’at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaat ul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama’at-i-Dawat, ц) Jamaiat-ud-Dawa, ч) Jama’at-ud-Da’awah, ш) Jama’at-ud-Da’awa, щ) Jamaati-ud-Dawa, ъ) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.

▼M164

Islamic Jihad Group (известна още като: a) Jama’at al-Jihad, б) Либийско общество, в) Kazakh Jama’at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union). Допълнителна информация: а) основана и ръководена от Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov и Suhayl Fatilloevich Buranov; б) свързана с Ислямското движение на Узбекистан и Emarat Kavkaz; в) действа в граничната област между Пакистан и Афганистан, Централна Азия, Южна Азия и някои европейски държави. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 1.6.2005 г.

▼M174 —————

▼M164

Al-Akhtar Trust International (известен още като: a) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) Akhtarabad Medical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е) Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителна информация: а) регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; б) Akhtarabad Medical Camp се намира в Spin Boldak, Афганистан; в) регистриран от членове на Jaish-i-Mohammed; г) свързан с Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) и Lashkar-e-Tayyiba; д) забранен в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.8.2005 г.

▼M153 —————

▼M207 —————

▼M153 —————

▼M212 —————

▼M164

Движение Rajah Solaiman (известно също като a) Ислямско движение Rajah Solaiman, б) Революционно движение Rajah Solaiman). Адрес: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Филипини; в) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини. Допълнителна информация: а) основано и ръководено от Hilarion Del Rosario Santos III; б) свързано в Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини, клонове, и Khadafi Abubakar Janjalani. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

▼M116 —————

▼M236

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (известно още като: a) AQAP, б) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, в) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, е) Ansar al-Shari'a, ж) AAS, з) Al-Qaida in Yemen, и) AQY). Други сведения: а) местоположение: Йемен или Саудитска Арабия (2004—2006 г.). б) образуванo през януари 2009 г., когато Al-Qaida в Йемен се обедини с действащите членове на Ал-Кайда в Саудитска Арабия, в) лидер на AQAP е Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, г) Ansar al-Shari'a беше образуванo в началото на 2011 г. от AQAP и пое отговорността за множество нападения в Йемен както срещу правителствени, така и срещу граждански обекти. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼M164

Harakat-ul Jihad Islami (известен още като: a) HUJI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Допълнителна информация: а) създаден в Афганистан през 1980 г.; б) през 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) през 1997 г. се отделя от Harakat ul-Ansar и възобновява предишното си име; г) развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. д) забранен в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼M156

Emarat Kavkaz. Други сведения: а) Действа главно в Руската федерация, Афганистан и Пакистан; б) Предводител — Doku Khamatovich Umarov. Дата на определянето съгласно член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼M236

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (известно още като: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, б) Tehrik-e-Taliban, в) Pakistani Taliban, г) Tehreek-e-Taliban). Други сведения: а) Tehrik-e Taliban е базирано в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан; б) образуванo през 2007 г., негов лидер е Maulana Fazlullah. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼M168

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (известно още като: a) Jemaah Anshorut Tauhid, б) Jemmah Ansharut Tauhid, в) Jem’mah Ansharut Tauhid, г) Jamaah Ansharut Tauhid, д) Jama’ah Ansharut Tauhid, е) Laskar 99). Адрес: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Индонезия; Телефон: 0271-2167285, ел. адрес: info@ansharuttauhid.com. Други сведения: ) Основател и ръководител — Abu Bakar Ba'asyir; б) Създадено на 27 юли 2008 г. в Solo, Индонезия; в) Свързано с Jemmah Islamiya (JI); г) Интернет сайт: http:/ansharuttauhid.com/. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.

▼M185

Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Адрес: a) Мали, б) Алжир. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 5.12.2012 г.

▼M191

Ansar Eddine (известно още като Ansar Dine). Адрес: Мали. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 20.3.2013 г.

▼M208

Muhammad Jamal Network (известна още като: а) MJN, б) Muhammad Jamal Group, в) Jamal Network, г) Abu Ahmed Group, д) Al-Qaida in Egypt, е) AQE. Други сведения: Действа в Египет, Либия и Мали. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 21.10.2013 г.

▼M216

Фронта Al-Nusrah за хората от Изтока (известен още като а) Победния фронт, б) Jabhat al-Nusrah, в) Jabhet al-Nusra, г) Фронта Al-Nusrah, д) Фронта Al-Nusra, е) Мрежата „Ansar al-Mujahideen“, ж) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Други сведения: а) действа в Сирия; б) преди е фигурирал в списъка между 30 май 2013 г. и 13 май 2014 г. като друго име за Ал Кайда в Ирак. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 14.5.2014 г.

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (известна още като а) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad, б) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad, в) Боко Харам, г) Western Education is a Sin). Адрес: Нигерия. Други сведения: а) помощна организация на Ал Кайда и на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб (AQIM), б) свързана с Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), в) ръководителят е Abubakar Shekau. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.5.2014 г.

▼M217

Al Mouakaoune Biddam (известен още като: a) Les Signataires par le Sang; б) Ceux Qui Signent avec le Sang; в) Those Who Sign in Blood). Адрес: Мали. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.6.2014 г.

Al Moulathamoun (известен още като: a) Les Enturbannés; б) The Veiled. Адрес: a) Алжир; б) Мали; в) Нигер). Други сведения: Дейност в Сахел/Сахара. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.6.2014 г.

Al Mourabitoun (известен още като: a) Les Sentinelles; б) The Sentinels). Адрес: Мали. Други сведения: Дейност в региона на Сахел/Сахара. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.6.2014 г.

▼M218

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (известна още като: a) Ansaru; б) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; в) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); г) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); д) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); е) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; ж) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa). Адрес: Нигерия. Други сведения: a) група, създадена през 2012 г.; б) осъществява дейност в Нигерия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.6.2014 г.

▼M223

Ansar Al-shari'a in Tunisia (AAS-T) (известно още като a) AAS-T; б) Ansar al-Sharia in Tunisia; в)Ansar al-Shari'ah in Tunisia; г)Ansar al-Shari'ah; д) Ansar al-Sharia; е)Supporters of Islamic Law (Поддръжници на ислямския закон); ж) Медийна фондация Al-Qayrawan). Друга информация: a) Извършва дейност в Тунис; б) Лидерът ѝ е Seifallah ben Hassine. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Abdallah Azzam Brigades (AAB) (известно още като а) AAB; б) Abdullah Azzam Brigades; в) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades; г) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades). Друга информация: Извършва дейност в Ливан, Сирия и Арабския полуостров. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

▼M225

Ansar Al Charia Derna (известно също като: a) Ansar al-Charia Derna; б) Ansar al-Sharia Derna; в) Ansar al Charia; г) Ansar al-Sharia; д) Ansar al Sharia). Други сведения: a) осъществява дейност в Derna и Jebel Akhdar, Либия; б) подкрепяща го мрежа в Тунис. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.11.2014 г.

Ansar Al Charia Benghazi (известно още като: a) Ansar al Charia; б) Ansar al-Charia; в) Ansar al-Sharia; г) Ansar al-Charia Benghazi; д) Ansar al-Sharia Benghazi; е) Ansar al Charia in Libya (ASL); ж) Katibat Ansar al Charia; з) Ansar al Sharia). Други сведения: а) осъществява дейност в Бенгази, Либия; б) подкрепяща го мрежа в Тунис. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.11.2014 г.

▼M229

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (известна още като: a) Yayasan Hilal Ahmar, б) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria). Друга информация: a) привидно хуманитарна част на Jemaah Islamiyah; б) развива дейност в Lampung, Джакарта, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya и Makassar, Индонезия; в) не е свързана с хуманитарната група Международна федерация на Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК). Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2015 г.

▼M236

The Army Of Emigrants And Supporters (известно още като: а) Battalion of Emigrants and Supporters, б) Army of Emigrants and Supporters organization, в) Battalion of Emigrants and Ansar, г) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA). Адрес: района на Jabal Turkuman, провинция Латакия, Сирийска арабска република. Други сведения: Създадено през 2013 г. от чуждестранни бойци терористи. Местоположение: Сирийска арабска република. Свързано с Ислямска държава в Ирак и Леванта, посочено като Ал Кайда в Ирак и Фронта Al-Nusrah за хората от Изтока. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.8.2015 г.

▼M240

Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (известен още като: a) Mujahidin of Eastern Indonesia, б) East Indonesia Mujahideen, в) Mujahidin Indonesia Timor, г) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), д) Mujahidin of Western Indonesia); адрес: Индонезия; друга информация: действа в Java и Сулавеси, Индонезия и също е активен в източните провинции на Индонезия. Ръководител му е Abu Wardah, известен още като Santoso (не е включен в списъка). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (известен още като: a) Jund al Khalifa, б) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, в) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, г) Soldiers of the Caliphate in Algeria, д) Soldiers of the Caliphate of Algeria, е) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria); адрес: Kabylie region, Алжир; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

▼M245

Harakat Sham Al-Islam (известно още като а) Haraket Sham al-Islam, б) Sham al- Islam, в) Sham al-Islam Movement. Адрес: Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

▼B

Физически лица

(длъжностите в скоби са тези, заемани прибившия режим на талибаните в Афганистан)

▼M155 —————

▼M242

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (известен също като а) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, в) Omar Uthman Mohammed, г) Abdul Hadi Arif Ali, д) Abu Abdallah е) Abdul Hadi al-Taweel, ж) Abd al-Hadi al-Ansari, з) Abd al-Muhayman, и) Abu Ayub). Национален идентификационен номер: Продоволствена карта № 0094195. Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул, Ирак. Гражданство: иракско. Друга информация: а) име на бащата: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. б) Име на майката: Nadira Ayoub Asaad. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

▼M191 —————

▼C3

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (известен още като: a) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане: Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: Депортиран от Италия в Алжир на 12.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

Abdul Rahman YASIN известен също като a) Taha, Abdul RahmanS., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud);дата на раждане: 10 април 1960 г.; място нараждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: a) 27082171САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Amman, Йордания), б) MO887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ);друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (също: а) Abu Mariam, б) Al-Masri, Abu Mohamed, в) Saleh).Дата на раждане: 6.6.1963 г. Място на раждане:Gharbia, Египет. Националност: египетско.

▼M103 —————

▼M151

Mohamad Iqbal Abdurrahman (известен още като: a) Rahman, Mohamad Iqbal, б) Rahman, Mohamad Iqbal, в) Abu Jibril Abdurrahman, г) Fikiruddin Muqti, д) Fihiruddin Muqti, е) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Адрес: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Индонезия. Дата на раждане: а) 17.8.1957 г. б) 17.8.1958 г. Месторождение: а) Korleko-Lombok Timur, Индонезия, б) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3603251708570001. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

Mahfouz Ould Al-Walid (известен още като: a) Abu Hafs the Mauritanian, б) Khalid Al-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г. Месторождение: Мавритания. Гражданство: мавританско. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M144

Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (известен още като: a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Място на раждане: Риад, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Други сведения: а) близък сътрудник на Осама бен Ладен, подпомагащ пътуването на терористи; б) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M226

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (известен още като: a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, б) Zakariya). Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., изтекъл на 3.10.2005 г.), б) W334061 (тунизийски паспорт, издаден на 9.3.2011 г.), в) BNSDLA70L14Z352B (италиански данъчен код). Адрес: Тунис. Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 28 февруари 2004 г., б) от януари 2010 г. излежава 12 годишна присъда лишаване от свобода в Тунис за членство в терористична организация в чужбина, в) задържан в Тунис през 2013 г., г) променил законно фамилното си име от Ben Soltane на Hamdi през 2014 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M2 —————

▼M155 —————

▼M197

Abdul Manan Agha (известен също като a) Abdul Manan, б) Abdul Man’am Saiyid, в) Saiyid Abd al-Man (посочен преди като)). Титла: хаджи. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (наричан също а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu ). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: a) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийска. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M229 —————

▼M155 —————

▼M219

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (известен още катоa) Khaled Al-Fauwaz, б) Khaled A. Al-Fauwaz, в) Khalid Al-Fawwaz, г) Khalik Al Fawwaz, д) Khaled Al-Fawwaz, е) Khaled Al Fawwaz, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad AbdullahAl-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д)Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamalstreet, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името MuhammadMuhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номерна йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M144

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (известен също като: а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, Dr Amin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) координатор по сигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M175 —————

▼M2 —————

▼M70 —————

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan (известен ощекато: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) SalemAhmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата нараждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен.Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Другаинформация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йеменпрез ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M150

Abu Bakr Al-Jaziri (известен също като Yasir Al-Jazari). Гражданство: а) алжирско, б) палестинско. Други сведения: а) главен финансист на Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC), б) посредник на Al-Qaida и неин експерт по комуникациите, в) счита се, че се намира в Алжир от април 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M127 —————

▼M155 —————

▼M236

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен още като: а) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al- Rahman, и) Abdel Ilah Sabri (фалшив документ за самоличност, свързан с подправен южноафрикански идентификационен номер 6910275240086, свързан с номер на южноафрикански паспорт 434021161, и двата документа са конфискувани)). Адрес: Триполи, Либия (към февруари 2014 г.). Дата на раждане: 2.2.1966 г. Място на раждане: Al Aziziyya, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: а) номер на либийски паспорт 203037, издаден в Триполи, Либия, б) номер на либийски паспорт 347834, издаден на името на Ibrahim Ali Tantoush, изтекъл на 21. февруари 2014 г.). Други сведения: а) свързан с Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC)), Обществото за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)) и с Либийската ислямска бойна група (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)). Снимка и пръстови отпечатъци са налице за включване в специално известие на ИНТЕРПОЛ и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M219

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (известен още като a) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Mostafa Kamel Mostafa, е) Abu Hamza Al-Masri, ж) Abu Hamza, з) Abu Hamza Al-Misri). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M181 —————

▼M171 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M241 —————

▼M155 —————

▼M244

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (известен още като a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, б) Fathi Hannachi.) Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., изтекъл на 27.2.2001 г.), б) 04643632 (тунизийски паспорт, издаден на 18 юни 1999 г.), в) DAOMMD74T11Z352Z (италиански данъчен код). Адрес: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Тунис. Други сведения: а) ръководител на звеното за сигурността на Ansar al-Shari'a в Тунис (AAS-T), б) името на майка му е Ourida Bint Mohamed, Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 24.4.2002 г.

▼M155 —————

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, висш ръководител на Обществото наЧервения полумесец на Афганистан (ARCS).

▼M155 —————

▼M132 —————

▼M191

Hassan Dahir Aweys (известен още като: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) Hassen Dahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys Hassan Dahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й) Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а) ислямски учен (Sheikh), б) полковник. Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 1935 г. Месторождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Други сведения: а) намира се в Южна Сомалия (от ноември 2012 г.), б) също така има информация, че е в Еритрея от ноември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M236

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен още като: a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Ayman Al Zawahari, м) Ahman Fuad Salim, н) Abu Fatma, о) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) д-р. Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Гражданство: египетско. Паспорт №: а) 1084010 (египетски паспорт), б) 19820215. Други сведения: а) лидер на Ал-Кайда, б) бивш оперативен и военен лидер на Египетския ислямски джихад, бил е близък съратник на Осама бин Ладен (починал), б) смята се, че живее в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155 —————

▼M144

Said Bahaji (известен още като: a) Zouheir Al Maghribi, б) Mohamed Abbattay, в) Abderrahmane Al Maghribi). Адрес: последно местожителство Bunatwiete 23, D-21073, Хамбург, Германия. Дата на раждане: 15.7.1975 г. Място на раждане: Haselünne (Lower Saxony), Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорти: а) временен германски паспорт № 28642163, издаден в Хамбург, б) изтекъл марокански паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко. Национален идентификационен номер: BPA Nr. 1336597587. Други сведения: а) заместник-ръководител на комитета по медиите на Ал Кайда от април 2010 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M226

Mohamed Lakhal (известен още като: a) Lased Ben Heni, б) Al-As'ad Ben Hani, в) Mohamed Ben Belgacem Awani, г) Mohamed Aouani, д) Mohamed Abu Abda, е) Abu Obeida). Дата на раждане: а) 5.2.1970 г., б) 5.2.1969 г. Място на раждане: а) Tripoli, Либия, б) Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: W374031 (тунизийска карта за самоличност, издадена на 11.4.2011 г.). Други сведения: а) професор по химия, б) екстрадиран от Италия в Тунис на 27 август 2006 г., в) променил законно фамилното си име от Aouani на Lakhal през 2014 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M144

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (известен още като: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba“ Amar, (к) Ramzi Omar). Дата на раждане: а) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г. Място на раждане: а) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: йеменска. Паспорт №: 00 085 243 (издаден на 17.11.1997 г. в Сана, Йемен). Други сведения: а) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски щати от май 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼B

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼M161 —————

▼M144

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (известен още като: Bushusha, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт, издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Национален идентификационен номер: 04756904, издаден на 14.9.1984 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BCHMHT69R13Z352T, б) име на майката: Hedia Bannour. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M152 —————

▼M190 —————

▼M155 —————

▼M144

Mounir El Motassadeq (известен още като: Mounir el Moutassadeq). Адрес: Германия. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: E-491591 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) в затвор в Германия, б) име на бащата: Brahim Brik. име на майката: Habiba Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M151

Zakarya Essabar (известен още като Zakariya Essabar). Дата на раждане: 3.4.1977 г. Месторождение: Essaouira, Мароко. Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) M 271351 (издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин), б) K-348486 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: а) E-189935 (марокански национален идентификационен номер), б) G-0343089 (Мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Mohamed ben Ahmed, б) име на майката: Sfia bent Toubali. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (известен също като: а) Es Sayed, Kader, б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed), б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Дата на раждане: 26.12.1962 г. Месторождение: Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) италиански данъчен код: SSYBLK62T26Z336L, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M226

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (известен още като: а) Omar El Mouhajer, б) Saber). Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil, Bizerte, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., изтекъл на 13.2.2000 г.), б) 00319547 (тунизийски паспорт, издаден на 8.12.1994 г.), в) SSDSBN68B10Z352F (италиански данъчен код). Адрес: Ibn Al-Haythman Street, № 6, Manubah, Tunis, Тунис. Други сведения: а) името на майка му е Beya Al-Saidani, б) екстрадиран от Италия в Тунис на 2 юни 2008 г., в) лишен от свобода в Тунис през август 2014 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M179 —————

▼M155 —————

▼M183 —————

▼M155 —————

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (първи народен представител Министерския съвет, губернатор на Кандахар)

▼M155 —————

▼M150

Gulbuddin Hekmatyar (известен още като: а) Gulabudin Hekmatyar, б) Golboddin Hikmetyar, в) Gulbuddin Khekmatiyar, г) Gulbuddin Hekmatiar, д) Gulbuddin Hekhmartyar, е) Gulbudin Hekmetyar). Дата на раждане: 1.8.1949 г. Месторождение: провинция Kunduz, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Други сведения: а) принадлежи към племето Kharoti, б) счита се, че към януари 2011 г. се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. в) име на бащата: Ghulam Qader. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (известен още като: а) Hijazi, Raed M. б) Al-Hawen, Abu-Ahmad в) Al-Shahid, Abu-Ahmad г) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, д) Al-Maghribi, Rashid (мароканеца) е) Al-Amriki, Abu-Ahmad (американеца)). Дата на раждане: 30.12.1968 г. Месторождение: Калифорния, САЩ. Гражданство: йорданско. Национален идентификационен номер: 9681029476. Други сведения: а) номер за социална осигуровка в САЩ: 548-91-5411, б) задържан в Йордания от март 2010 г., в) име на бащата: Mohammad Hijazi, име на майката: Sakina. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Адрес: а) ViaPosero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия, б) другоМестоживеене вИталия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане:Дамаск, Сирия. Националност: италианска от 1990 г.

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M100 —————

▼M2 —————

▼M145 —————

▼M150

Nurjaman Riduan Isamuddin (известен още като: a) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman (рождено име), е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Месторождение: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) висш ръководител на Jemaah Islamiyah, б) брат на Gun Gun Rusman Gunawan, в) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M155 —————

▼M166 —————

▼B

Kabir, A., Maulavi (губернатор на провинция Нангарар).

▼M155 —————

▼M180 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M204 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (известен още катоMahmood, Sultan Bashiruddin; известен още като Mehmood, Dr. Bashir Uddin;известен още като Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Кабул, Афганистан; алтернативна дата на раждане 1937 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; алтернативна дата на раждане 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1940 г.; алтернативна дата на раждане 1941 г.; алтернативнадата на раждане 1942 г.; алтернативна дата на раждане 1943 г.; алтернативнадата на раждане 1944 г.; алтернативна дата на раждане 1945 г.; гражданство:пакистанско.

Majeed, Abdul (известен още като Majeed Chaudhry Abdul;известен още като Majid, Abdul); дата на раждане 15 април 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; гражданство: пакистанско.

▼M164

Makhtab Al-Khidamat (известна още като: a) MAK, б) Al Kifah). Допълнителна информация: погълната от Al-Qaida. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M62 —————

▼M117

Isam Ali Mohamed Alouche (известен още като Mansour Thaer). Дата на раждане: а) 1972г.; б) 21.3.1974 г. Място на раждане:Багдад, Ирак. Националност: йорданска. Допълнителна информация: депортиран отГермания в Йордания през месец февруари 2005 г. Дата на определянето, посоченав член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M144

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (известен още като: Salmane). Адрес: Via Masina 7, Милано, Италия. Дата на раждане: 3.4.1968 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307707 (тунизийски паспорт, издаден на 12.4.2000 г., изтекъл на 11.4.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: KMMMHD68D03Z352N, б) депортиран от Италия в Тунис на 22.7.2005 г., в) излежава осемгодишна присъда в Тунис. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼B

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M175 —————

▼B

Muhammad ’Atif (известен още като Abu Hafs); роден (вероятно) 1944 г., Египет; смята се, че е с египетска националност; старши лейтенант на Осама бин Ладен

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M229 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼B

Muttaqi, Amir Khan (представител на талибаните впреговорите, ръководени от ООН).

▼M212 —————

▼M114 —————

▼M155 —————

▼M90 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼B

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийскиякомитет).

▼M155 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (кмет на град Кабул).

▼M56 —————

▼M155 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼M111 —————

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

▼M200

Sayf-Al Adl (известен също като (a) Saif Al-’Adil, б) Seif al Adel, в) Muhamad Ibrahim Makkawi, г) Ibrahim al-Madani). Дата на раждане: a) 1963 г., б) 11.4.1963 г., в) 11.4.1960 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M144 —————

▼M155 —————

▼M144

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (известен още като: a) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: а) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Брюксел, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Националност: a) тунизийска. Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Други сведения: а) Белгийската му националност е отнета на 26.1.2009 г., б) задържан в Nivelles, Белгия от октомври 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed Ahmed (известен още като: a) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi, в) Tarek Anwar El Sayed Ahmad. Дата на раждане: 15.3.1963 г. Месторождение: Александрия, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: по получена информация починал през октомври 2001 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M144

Tharwat Salah Shihata (известен още като: a) Tarwat Salah Abdallah, б) Salah Shihata Thirwat, в) Shahata Thirwat), г) Tharwat Salah Shihata Ali). Дата на раждане: 29.6.1960 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M145

Mohammed Tufail (известен също като а) Tufail, S.M.; б) Tufail, Sheik Mohammed). Дата на раждане: 5.5.1930 г. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Изпълнявал длъжността „директор“ в Ummah Tameer e-Nau (UTN). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.12.2001 г.

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M195 —————

▼M95

Uthman Omar Mahmoud (известен също като a) Uthman, Al-Samman, б) Uthman, Umar, в)Al-Filistini, г) Abu Qatada, д) Takfiri, Abu Umr, е) Abu Umar, Abu Omar, ж)Umar, Abu Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Други сведения:Понастоящем задържан в Обединеното кралство.

▼M111 —————

▼M221 —————

▼M155 —————

▼M144

Yassine Chekkouri. Адрес: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Мароко. Дата на раждане: 6.10.1966 г. Място на раждане: Safi, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: F46947 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: H-135467 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на майката: Feue Hlima Bent Barka, име на бащата: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, б) депортиран от Италия в Мароко на 26.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (заместник-министър на мините и индустрията).

▼M118 —————

▼M155 —————

▼M215 —————

▼M241 —————

▼M150

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (известен още като: а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) Meherez Hamdouni, г) Amdouni Mehrez ben Tah, д) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, е) Abu Thale). Адрес: Италия. Дата на раждане: а) 18.12.1969 г., б) 25.5.1968 г., в) 18.12.1968 г., г) 14.7.1969 г. Месторождение: а) Asima-Tunis, Тунис, б) Неапол, Италия, в) Тунис, г) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G737411 (тунизийски паспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.) Други сведения: а) име на бащата: Mahmoud Ben Sasi, б) име на майката: Maryam bint al- Tijani, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M241 —————

▼M169 —————

▼M135

Lionel Dumont (или още: a) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Франция. Дата на раждане: 21.1.1971 г. Място на раждане: Roubaix, Франция. Националност: френска. Друга информация: От май 2004 г. е задържан във Франция. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M176

Мoussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (известен още като: a) Dah Dah, б) Abdelrahmman и в) Bechir). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Месторождение: Табарка, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L335915 (тунизийски паспорт, издаден в Милано, Италия, на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Друга информация: напуснал Судан в посока към Тунис през 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M173 —————

▼M183 —————

▼M135

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (или още: а) Khalil Yarraya, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Abdel Aziz Ben Narvan, г) Amro, д) Omar, е) Amrou, ж) Amr). Адрес: Nuoro, Италия. Дата на раждане: a) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чиито срок е изтекъл на 25.7.2000 г.). Друга информация: Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M171 —————

▼M233 —————

▼M171 —————

▼M233 —————

▼M173 —————

▼M151 —————

▼M103 —————

▼M236

Zulkifli Abdul Hir (известен още като а) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) Armand Escalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) Norhana Mohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л) Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan (ширко известен под това име)). Адрес: а) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия (предишно местожителство), б) Maguindanao, Филипините (от 1 януари 2015 г.). Дата на раждане: а) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане: Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт номер: а) A 11263265, б) национален идентификационен номер: 660105-01-5297, в) шофьорска книжка D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Друга информация: а) Съдът в Северния окръг на Калифорния, САЩ издаде за него заповед за арест на 1 август 1997 г., б) потвърдено е, че е починал в Maguindanao, Филипините през януари 2015 г., в) името на майката е Minah Binto Aogist Abd Aziz. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M128 —————

▼M216

Agus Dwikarna. Дата на раждане: 11.8.1964 г. Място на раждане: Makassar, South Sulawesi, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: индонезийски документ за задгранично пътуване № XD253038. Други сведения: а) физическо описание: 165 см; б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

▼M128 —————

▼M125 —————

▼M164

Salim Y Salamuddin Julkipli (известен още като: a) Kipli Sali, б) Julkipli Salim). Дата на раждане: 20.6.1967 г. Място на раждане: Tulay, Jolo Sulu, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: Задържан във Филипините към май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M192 —————

▼M214 —————

▼M192 —————

▼M132 —————

▼M226

Aris Munandar. Дата на раждане: a) 1.1.1971 г., б) между 1962 г. и 1968 г. Място на раждане: Sambi, Boyolali, Java, Индонезия. Гражданство: индонезийско (към декември 2003 г.). Други сведения: беглец от декември 2003 г.

▼M150

Abdul Hakim Murad (известен още като: а) Murad, Abdul Hakim Hasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim al Hashim, г) Saeed Akman, д) Saeed Ahmed, е) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Дата на раждане: 11.4.1968 г. Месторождение: Кувейт. Гражданство: пакистанско. Номер на паспорта: а) 665334 (пакистански паспорт, издаден в Кувейт), б) 917739 (пакистански паспорт, издаден в Пакистан на 8.9.1991 г., изтекъл на 7.8.1996 г.) Други сведения: а) име на майката: е Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, б) задържан в Съединените американски щати. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M128 —————

▼M22

Parlindungan SIREGAR (известен също като: a) Siregar, Parlinб) Siregar, Saleh Parlindungan); дата на раждане: a) 25 април 1957 г., б) 25 април 1967 г.; място нараждане: Индонезия; националност: индонезиец.

▼M150

Yazid Sufaat (известен още като: a) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman Bukit Ampang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964 г. Месторождение: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 10472263. Национален идентификационен номер: 640120-01-5529. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M226

Yassin Syawal (известен още като: а) Salim Yasin, б) Yasin Mahmud Mochtar, в) Abdul Hadi Yasin, г) Muhamad Mubarok, д) Muhammad Syawal, е) Yassin Sywal, ж) Abu Seta, з) Mahmud, и) Abu Muamar, ѝ) Mubarok). Дата на раждане: около 1972 г. Гражданство: индонезийско. Други сведения: беглец от декември 2003 г.

▼M192 —————

▼M150

Yunos Umpara Moklis (известен още като: a) Muklis Yunos, б) Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos, д) Hadji Onos). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 7.7.1966 г. Месторождение: Lanao del Sur, Филипините. Гражданство: филипинска. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M192 —————

▼M42 —————

▼M240 —————

▼M151

Aschraf Al-Dagma (известен още като: Aschraf Al Dagma). Адрес: Германия. Дата на раждане: 28.4.1969 г. Месторождение: а) Abasan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Други сведения: а) бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30.4.2000 г., б) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa and Mohamed Abu Dhess. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼M150 —————

▼M150

Djamel Moustfa (известен още като: a) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г., месторождение: Мароко), б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.), в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г., месторождение: Mahdia, Алжир), д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Algiers, Алжир), й) Djamal Mostafa, роден на 31.12.1979 г. в Mascara, Алжир, к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.), л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Maskara, Алжир), м) Djamel Mostafa (дата на раждане: a) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г., месторождение: Tiaret, Алжир), о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.), п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Месторождение: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Djelalli Moustfa, б) име на майката: Kadeja Mansore, в) алжирски акт за раждане, издаден на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир, г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко), д) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess и Aschraf Al-Dagma, е) депортиран от Германия в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼M240 —————

▼M123

Dawood Ibrahim Kaskar (известен същокато a) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г)Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) DaudIbrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м)Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh IsmailAbdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица№ 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане:а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602(индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б)M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г)F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY)(индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098(BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY)(издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849(BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288(MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537(MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi), к)C-267185 (издаден в Karachi през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден вRawalpindi през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Rawalpindi), н) KC-285901.Друга информация: Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство.Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.11.2003 г.

▼M136 —————

▼M222

Mokhtar Belmokhtar (известен още като а) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Belmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, ѝ) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: a) Името на баща му е Mohamed, а на майка му Zohra Chemkha, б) член на Съвета на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб (AQIM); в) началник на AI Mouakaoune Biddam, AI Moulathamoun and AI Mourabitoun. Дата на определянето, посоченo в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼M150

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (известен още като: а) Cherif Said, б) Binhamoda Hokri, в) Hcrif Ataf, г) Bin Homoda Chokri, д) Atef Cherif, е) Sherif Ataf, ж) Ataf Cherif Said, з) Cherif Said, и) Cherif Said, й) Djallal, к) Youcef, л) Abou Salman, м) Said Tmimi). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 25.1.1970 г., б) 25.1.1971 г., в) 12.12.1973 г. Месторождение: а) Menzel Temime, Тунис. б) Тунис, в) Sosa, Тунис, г) Solisse, Tunisia, д) Тунис, Тунис, е) Алжир, ж) Aras, Алхир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Други сведения: име на майката: Radhiyah Makki. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Imed Ben Mekki Zarkaoui (известен още като а) Dour Nadre, б) Dour Nadre, в) Daour Nadre, г) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, е) Zarga, ж) Nadra). Адрес: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Франция. Дата на раждане: а) 15.1.1973 г., б) 15.1.1974 г., в) 31.3.1975 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Други сведения: име на майката: Zina al-Zarkaoui. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (известен още като: а) Hamroui Kamel ben Mouldi, б) Hamraoui Kamel, в) Kamel, г) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Италия, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: а) 21.10.1977 г. б) 21.11.1977 г. Месторождение: а) Beja, Tunisia. б) Мароко, в) Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения: а) име на майката: Khamisah al-Kathiri, б) срещу него е издадено постановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съд по правата на човека. в) арестуван отново в Италия на 20 май 2008 г., г) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M237

Maxamed Cabdullaah Ciise, (известен също като: a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, б) Maxammed Cabdullaahi, в) Cabdullah Mayamed Ciise. Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 8.10.1974 г. Място на раждане: Kismaayo, Сомалия. Гражданство: сомалийско. Други сведения: Намира се в Сомалия от април 2009 г. след прехвърляне от Обединеното кралство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M150

Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (известен още като: Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Месторождение: El Gharbia (Egypt). Други сведения: а) задържан в Италия, очаква се да бъде освободен на 6.1.2012 г., б) подлежи на експулсиране от Италия след излежаване на присъдата. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (известен още като: а) Gamel Mohamed, б) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, в) Mahmoud Hamid). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel Mohamed), в) 9.5.1986 г. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко (Gamel Mohamed), в) Египет (Abd El wanis Abd Gawwad Abd El Latif Bahaa). Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г. изтекъл на 4.5.2003 г.) Други сведения: затворник в Италия до 28 юли 2011 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M242

Mohammad Tahir Hammid Hussein (известен също като Abdelhamid Al Kurdi). Титла: имам. Дата на раждане: 1.11.1975 г. Място на раждане: Poshok, Ирак. Гражданство: иракско. Адрес: Sulaymaniya, Ирак. Друга информация: име на майката: Attia Mohiuddin Taha. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.11.2003 г.

▼M178 —————

▼M201 —————

▼M150

Mohamed Amin Mostafa. Адрес: Via della Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 11.10.1975 г. Месторождение: Kirkuk, Ирак. Други сведения: наложена му е мярка за административен контрол в Италия, която по график изтича на 15 януари 2012 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait ElHadi. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Месторождение: Tunis, Tunisia. Националност: а) алжирска, б) германска. Допълнителна информация: а)син на Abdelkader и Amina Aissaoui. б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон, Германия.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (известен още като: а) Nassim Saadi, б) Dia el Haak George, в) Diael Haak George, г) El Dia Haak George, д) Abou Anis, е) Abu Anis). Адрес: а) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Италия, б) Via Cefalonia 11, Milan, Италия (постоянно местожителство, последен известен адрес). Дата на раждане: а) 30.11.1974 г. б) 20.11.1974 г. Месторождение: а) Haidra Al-Qasreen, Тунис, б) Ливан, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M788331 (тунизийски паспорт, издаден на 28.9.2001 г., изтекъл на 27.9.2006 г.). Други сведения: а) задържан в Италия до 27.4.2012 г., б) име на бащата: Mohamed Sharif, в) име на майката: Fatima. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (известен още като: a) Drissi Noureddine, б) Abou Ali, в) Faycal). Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.) Други сведения: а) наложена му е мярка за административен контрол в Италия до 5 май 2010 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Khadijah al-Drissi, Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M244

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (известен още като a) Salmane, б) Lazhar). Адрес: 2, 89th Steet, Zehrouni, Tunis, Тунис Дата на раждане: 20.11.1975 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) P182583 (тунизийски паспорт, издаден на 13.9.2003 г., изтекъл на 12.9.2007 г.), б) 05258253 (национален идентификационен номер). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 12.11.2003 г.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (известен още като a) Aboue Chiba Brahim, б) Arouri Taoufik, в) Ben Salah Adnan, г) Sassi Adel, д) Salam Kamel, е) Salah Adnan, ж) Arouri Faisel, з) Bentaib Amour, и) Adnan Salah, й) Hasnaoui Mellit, к) Arouri Taoufik ben Taieb, л) Abouechiba Brahim, м) Farid Arouri, н) Ben Magid, o) Maci Ssassi, п) Salah ben Anan, р) Hasnaui Mellit. Адрес: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Тунис. Дата на раждане: a) 20.5.1969 г., б) 2.9.1966 г., в) 2.9.1964 г., г) 2.4.1966 г., д) 2.2.1963 г., е) 4.2.1965 г., ж) 2.3.1965 г., з) 9.2.1965 г., и) 1.4.1966 г., й) 1972 г., к) 9.2.1964 г., л) 2.6.1964 г., м) 2.6.1966 г., н) 2.6.1972 г. Място на раждане: a) Manzil Tmim, Тунис, б) Либия, в) Тунис, г) Алжир, д) Мароко, е) Ливан. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) G827238 (тунизийски паспорт, издаден на 1.6.1996 г., изтекъл на 31.5.2001 г.), б) 05093588 (национален идентификационен номер). Други сведения: името на майката е Mabrukah al-Yazidi. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 12.11.2003 г.

▼M150

Saifi Ammari (известен още като: a) El Para (боен псевдоним), б) Abderrezak Le Para, в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Адрес: Алжир. Дата на раждане: а) 1.1.1968 г. б) 24.4.1968 г. Месторождение: а) Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Бивш член на GSPC, включена в списъка на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 4.12.2003 г.

▼M152 —————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (известен още като: Abo Ghaith). Дата на раждане: 14.12.1965 г. Месторождение: Кувейт. Паспорт №: 849594 (кувейтски паспорт, издаден на 27.11.1998 г. в Кувейт, изтекъл на 24.6.2003 г.). Други сведения: а) лишен от кувейтско гражданство през 2002 г., б) напуснал Пакистан през юни 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼M150

Djamel Lounici (известен още като: Jamal Lounici). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 1.2.1962 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Abdelkader и име на майката: Johra Birouh, б) върнат от Италия в Алжир, където пребивава от ноември 2008 г., в) зет на Othman Deramchi. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼M151

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (известен още като: а) Abdelmajid Al-Zindani, б) ‘Abd Al-Majid Al-Zindani, в) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: P.O. Box 8096, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1950 г. Месторождение: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: A005487 (издаден на 13.8.1995 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 27.2.2004 г.

▼M150

Othman Deramchi (известен още като Abou Youssef). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 7.6.1954 г. Месторождение: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: (a) италиански данъчен код DRMTMN54H07Z301T, б) депортиран от Италия в Алжир на 22.8. 2008 г., в) тъст на Djamel Lounici. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼M249 —————

▼M211 —————

▼M213 —————

▼M214 —————

▼M176 —————

▼M243 —————

▼M150

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (известен още като: a) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad). Адрес: а) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Италия (постоянно местожителство). Дата на раждане: а) 28.6.1963 г. б) 28.3.1963 г. Месторождение: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.) Други сведения: италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼M206 —————

▼M210 —————

▼M164

Hacene Allane (наричан още: a) Hassan the Old (Стария Хасан), б) Al Sheikh Abdelhay, в) Boulahia, г) Abu al-Foutouh, д) Cheib Ahcéne). Дата на раждане: 17.1.1941 г. Място на раждане: Médéa, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Потвърдено е, че е починал на 16.4.2004 г. в Северен Нигер. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

Kamel Djermane (известен още като: а) Bilal, б) Adel, в) Fodhil, г) Abou Abdeljalil). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.10.1965 г. Място на раждане: Oum el Bouaghi, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Задържан в Алжир към април 2010 г.: б) Бивш член на Katibat Tarek Ibn Ziad на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

Dhou El-Aich (известен още като: Abdel Hak). Дата на раждане: 5.8.1964 г. Място на раждане: Blida, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Чад на 8.3.2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

Ahmad Zerfaoui (известен още като: а) Abdullah, б) Abdalla, в) Smail, г) Abu Khaoula, д) Abu Cholder, е) Nuhr). Дата на раждане: 15.7.1963 г. Място на раждане: Chréa, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Бивш член на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб, б) Потвърдено е, че е починал в Северно Мали на 19.9.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

▼M193 —————

▼M172 —————

▼M130 —————

▼M244

Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Адрес: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Тунис (домашен адрес). Дата на раждане: 25.1.1968 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) K693812 (тунизийски паспорт, издаден на 23.4.1999 г., изтекъл на 22.4.2004 г.), б) 01846592 (национален идентификационен номер). Други сведения: а) италиански данъчен код: JMM MDI 68A25 Z352D, б) името на майката е Jamilah. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 23.6.2004 г.

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (известен още като: Аl-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Адрес: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Тунис. Дата на раждане: 17.11.1961 г. Място на раждане: Menzel Tmim, Nabul, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: а) M788439 (тунизийски паспорт, издаден на 20.10.2001 г., изтекъл на 19.10.2006 г.), б) 01817002 (национален идентификационен номер). Други сведения: а) италиански данъчен код: LBR HBB 61S17 Z352F, б) името на майката е Fatima al-Galasi. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 23.6.2004 г.

▼M173 —————

▼M226 —————

▼M191

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (известен още като: a) Hassan Turki, б) Hassen Abdelle Fihiye, в) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, г) Hassan Al- Turki, д) Hassan Abdillahi Hersi Turki, е) Sheikh Hassan Turki, ж) Xasan Cabdilaahi Xirsi, з) Xasan Cabdulle Xirsi). Дата на раждане: около 1944 г.; Място на раждане: регион V, Етиопия (регион Ogaden в Източна Етиопия). Гражданство: сомалийско. Адрес: има сведения, че се намира в Южна Сомалия, долната част на Juba, близо до Kismayo, главно в Jilibe и Burgabo към ноември 2012 г.; Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼M188 —————

▼M174 —————

▼M186 —————

▼M117

Khadafi Abubakar Janjalani (известен още като: a) Khadafy Janjalani, б) KhaddafyAbubakar Janjalani, в) Abu Muktar). Дата на раждане: 3.3.1975 г. Място на раждане:Isabela, Basilan, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителнаинформация: по получени данни починал през 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 22.12.2004 г.

▼M183 —————

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli (известен също като a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli б)Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, в) Abu Majid Samiyah, г) Abu Samia). Адрес: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Кувейт. Дата на раждане: 24.4.1981 г. Месторождение:Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: a) 106261543 (кувейтски паспорт), б) 1420529 (кувейтски паспорт, издаден в Кувейт, изтекъл на 31.3.2006 г.). Допълнителнаинформация: издирва се от кувейтските служби за сигурност; беглец от юли 2008г.

▼M145 —————

▼M46

Abu Rusdan (известен също като a) AbuThoriq, б) Rusdjan, в) Rusjan, г) Rusydan, д) Thoriquddin, е) Thoriquiddin, ж)Thoriquidin, з) Toriquiddin). Дата на раждане: 16.8.1960 г. Място на раждане:Kudus, Централна Ява, Индонезия

Zulkarnaen (известен също като a)Zulkarnan, б) Zulkarnain, в) Zulkarnin, г) Arif Sunarso, д) Aris Sumarsono, е)Aris Sunarso, ж) Ustad Daud Zulkarnaen, з) Murshid). Дата на раждане: 1963 г.Място на раждане: Gebang village, Masaran, Stragen, Централна Ява, Индонезия.Националност: индонезиец.

▼M164

Faycal Boughanemi (известен още като: a) Faical Boughanmi, б) Faysal al-Bughanimi). Адрес: Viale Cambonino 5/B, Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Други сведения: а) Италиански данъчен код: BGHFCL66R28Z352G, б) Задържан в Италия, към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.

▼M178 —————

▼M164

Abdelkader Laagoub (известен още като Rachid). Адрес: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Италия. Дата на раждане: 23.4.1966 г. Място на раждане: Casablanca, Мароко. Гражданство: мароканско. Паспорт №: D-379312 (марокански). Национален идентификационен номер: DE-473900 (мароканска карта за самоличност). Други сведения: а) Италиански данъчен код LGBBLK66D23Z330U; б) Име на бащата: Mamoune Mohamed; в) Име на майката: Fatna Ahmed. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.

▼M158 —————

▼M164

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (известен още като: а) Abu Al-Khayr, б) Ahmad Hasan, в) Abu Jihad). Дата на раждане: 3.11.1957 г. Място на раждане: Kafr Al-Shaykh, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) Смята се, че се намира в Пакистан или Афганистан. б) Член на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

Zaki Ezat Zaki Ahmed (известен още като: a) Rif’at Salim, б) Abu Usama). Адрес: а) Пакистан, б) Афганистан. Дата на раждане: 21.4.1960. Място на раждане: а) Sharqiyah, Египет, б) Zaqazig, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) Име на бащата: Ahmed Ezat Zaki, б) Член на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

▼M241 —————

▼M237 —————

▼M164

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (известен още като: a) Ali Salim, б) Abd Al-Aziz al-Masri). Дата на раждане: 18.4.1966 г. Място на раждане: Beni-Suef, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: Член на Съвета Shura на Ал Кайда и на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

▼M183 —————

▼M165

Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif (известен още като: а) Hani Yousef Al-Sebai, б) Hani Youssef, в) Hany Youseff, г) Hani Yusef, д) Hani al-Sayyid Al-Sabai, е) Hani al-Sayyid El Sebai, ж) Hani al-Sayyid Al Siba’i, з) Hani al-Sayyid El Sabaay, и) El- Sababt, й) Abu Tusnin, к) Abu Akram, л) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, м) Abu Karim, н) Hani Elsayed Youssef). Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 1.3.1961 г., б) 16.6.1960 г. Място на раждане: Qaylubiyah, Египет. Националност: египетска. Други сведения: име на бащата: Mohamed Еlsayed Elsebai. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

▼M242

Ata Abdoulaziz Rashid (известен също като а) Ata Abdoul Aziz Barzingy, б) Abdoulaziz Ata Rashid). Дата на раждане: 1.12.1973 г. Място на раждане: Sulaymaniya, Ирак. Гражданство: иракско. Адрес: Германия. Национален идентификационен номер: Продоволствена карта 6110922. Друга информация: име на майката: Khadija Majid Mohammed. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 6.12.2005 г.

▼M183

Dieman Abdulkadir Izzat (известен също като Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Адрес: Бавария, Германия. Дата на раждане: 4.7.1965 г.. Място на раждане: Киркук, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0141062 (отменен към септ. 2012 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005.

▼M239 —————

▼M183

Mazen Salah Mohammed (известен още като a) Mazen Ali Hussein, б) Issa Salah Muhamad). Дата на раждане: a) 1.1.1982 г., б) 1.1.1980 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0144378 (отменен към септ. 2012 г.). Адрес: 94051 Hauzenberg, Германия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼M242

Farhad Kanabi Ahmad (известен също като а) Kaua Omar Achmed, б) Kawa Hamawandi (преди включен в списъка с това име), в) Kawa Omar Ahmed. Дата на раждане: 1.7.1971 г. Място на раждане: Арбил, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: Немски документ за пътуване („Reiseausweise“) A 0139243 (отменен към септ. 2012 г.). Адрес: Arbil — Qushtuba — дом № SH 11, алея 5380, Ирак. Друга информация: Име на майката: Farida Hussein Khadir. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 6.12.2005 г.

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) AbuMusab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Place of birth:Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino.

▼M242 —————

▼M243

Ibrahim Mohamed Khalil (известен също като a) Khalil Ibrahim Jassem, б) Khalil Ibrahim Mohammad, в) Khalil Ibrahim Al Zafiri, г) Khalil), д) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Дата на раждане: а) 2.7.1975 г., б) 2.5.1972 г., в) 3.7.1975 г., г) 1972 г., д) 2.5.1975 г. Място на раждане: а) Дейр ез-Зор, Сирия, б) Багдад, Ирак, в) Мосул, Ирак. Гражданство: сирийско. Паспорт №: T04338017. Адрес: Подслон за бежанци „Alte Ziegelei“, 55128 Майнц, Германия. Налични са снимка и дактилоскопични отпечатъци за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 6.12.2005 г.

▼M87 —————

▼M59

Radulan Sahiron (alias (a) Radullan Sahiron, (b) RadulanSahirun, (c) Radulan Sajirun, (d)Commander Putol). Date of birth: (a) 1955, (b) circa 1952. Place of birth:Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines. Nationality: Filipino.

▼M217 —————

▼M163 —————

▼M153 —————

▼M65

Abdullah Anshori (наричан още: а) AbuFatih, б) Thoyib, Ibnu, в) Toyib, Ibnu, г) Abu Fathi). Дата на раждане: 1958 г.Място на раждане: Pacitan, Източна Джава, Индонезия. Националност:индонезиец.

▼M241

Abu Bakar Ba'asyir (наричан още: а) Baasyir, Abu Bakar, б) Bashir, Abu Bakar, в) Abdus Samad, г) Abdus Somad). Дата на раждане: 17.8.1938 г. Месторождение: Jombang, East Java, Индонезия. Адрес: Индонезия (в затвор). Гражданство: индонезийско.

▼M164

Gun Gun Rusman Gunawan (известен още като: а) Gunawan Rusman, б) Abd Al-Hadi, в) Abdul Hadi, г) Abdul Karim, д) Bukhori, е) Bukhory). Дата на раждане: 6.7.1977 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Джава, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: брат на Nurjaman Riduan Isamuddin. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.4.2006 г.

Taufik Rifki (известен още като: а) Refke Taufek, б) Rifqi Taufik, в) Rifqi Tawfiq, г) Ami Iraq, д) Ami Irza, е) Amy Erja, ж) Ammy Erza, з) Ammy Izza, и) Ami Kusoman, й) Abu Obaida, к) Abu Obaidah, л) Abu Obeida, м) Abu Ubaidah, н) Obaidah, о) Abu Obayda, п) Izza Kusoman, р) Yacub, Eric). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 19.8.1974 г. Място на раждане: Dacusuman Surakarta, Централна Джава, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: Задържан във Филипините към май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.4.2006 г.

▼M162 —————

▼M226 —————

▼M118

Jamal Housni (известен още като a) Djamel il marocchino, б) Jamal AlMaghrebi, в) Hicham). Дата на раждане: 22.2.1983 г. Място на раждане:Мароко. Адрес: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Италия, б)Via F. De Lemene 50, Milan, Италия. Допълнителна информация:задържан е от 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼M164

Nessim Ben Romdhane Sahraoui (известен още като: а) Dass, б) Nasim al-Sahrawi). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Гражданство: тунизийско. Други сведения: Задържан в Тунис към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

Merai Zoghbai (известен още като: а) Mohamed Lebachir, б) Meri Albdelfattah Zgbye, в) Zoghbai Merai Abdul Fattah, г) Lazrag Faraj, д) Larzg Ben Ila, е) Muhammed El Besir, ж) F’raji di Singapore, з) F’raji il Libico, и) Farag, й) Fredj). Дата на раждане: а) 4.4.1969 г., б) 4.4.1960 г., в) 4.6.1960 г., г) 13.11.1960 г., д) 11.8.1960 г., е) 13.11.1960 г., ж) 14.1.1968 г. Място на раждане: а) Bengasi, Либия, б) Bendasi, Либия, в) Мароко, г) Либия. Други сведения: Член на Либийската ислямска бойна група. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼M197 —————

▼M243

Najmuddin Faraj Ahmad (известен също като а) Mullah Krekar, б) Fateh Najm Eddine Farraj, в) Faraj Ahmad Najmuddin). Национален идентификационен номер: продоволствена карта № 0075258. Адрес: Heimdalsgate 36-V, 0578 Осло, Норвегия. Дата на раждане: а) 7.7.1956 г., б) 17.6.1963 г. Място на раждане: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Ирак. Гражданство: иракско. Други сведения: Име на майката: Masouma Abd al-Rahman. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

▼M150 —————

▼M235

Mohammed Al Ghabra (известен още като: a) Mohammed El' Ghabra б) Danial Adam) Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Гражданство: британско. Паспорт №: 094629366 (Обединено кралство). Други сведения: а) Име на бащата: Mohamed Ayman Ghabra; б) Име на майката: Dalal. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.12.2006 г.

▼M164

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (известен още като: a) Abu Al-Ward, б) Abdullah Ragab, в) Abu Naim, г) Abdallah al- Masri). Адрес: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: а) 345751 (либийски паспорт); б) 1990/345751 (либийски паспорт). Национален идентификационен номер: 220334. Други сведения: а) Име на майката: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; б) Висш член на Либийската ислямска бойна група и член на Ал Кайда. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 8.6.2007 г.

▼M202 —————

▼M164

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (известен още като: a) Ibn El Qaim, б) Mohamed Osman, в) Adam). Адрес: Ghout El Shamal, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: 96/184442 (либийски паспорт). Други сведения: Член на Либийската ислямска бойна група. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 8.6.2007 г.

Abdelmalek Droukdel (известен още като Abou Mossaab Abdelouadoud). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 20.4.1970 г. Място на раждане: Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Ръководител на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб; б) Име на бащата: Rabah Droukdel; в) Име на майката: Z’hour Zdigha. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 27.8.2007 г.

▼M155 —————

▼M164

Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (известен още като: а) Fahad H. A. Khashayban, б) Fahad H. A. al-Khashiban, в) Fahad H. A. Kheshaiban, г) Fahad H. A. Kheshayban, д) Fahad H. A. al-Khosiban, е) Fahad H. A. Khasiban, ж) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban з) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, и) Fahad al-Khashiban, й) Fahd Khushaiban, к) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, л) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, м) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, н) Abu Thabit, о) Shaykh Abu Thabit, п) Shaykh Thabet, р) Abu Abdur Rahman, с) Abdur Abu Rahman). Адрес: Саудитска Арабия. Дата на раждане: 16.10.1966 г. Място на раждане: Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: G477835 (саудитски, издаден на 26.6.2006 г., изтекъл на 3.5.2011 г.) Гражданство: саудитско. Други сведения: участва в оказването на финансова и друг вид помощ на групата Abu Sayyaf. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.10.2007 г.

▼M234 —————

▼M199 —————

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (известенсъщо като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamidbin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Датана раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане:Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаденна 26.5.2003 г. в Кувейт, изтекъл на25.5.2008 г.). Друга информация:живее в Кувейт (от март 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) JabirAbdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д)Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане:областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б)2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.), ►C2  в)002327881 (кувейтски паспорт). ◄ Национален идентификационен номер: 259092401188 (Кувейт). Дата на определянетопосочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

Mubarak Mushakhas Sanad MubarakAl-Bathali (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б)Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak MishkhasSanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C2  е)Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, ж) Abu Abdulrahman). ◄ Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане:Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.), б) 002955916(кувейтски паспорт). Национален идентификационен номер: 261122400761 (Кувейт).Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

▼M183 —————

▼M164

Ricardo Perez Ayeras (известен още като: a) Abdul Kareem Ayeras, б) Abdul Karim Ayeras, в) Ricky Ayeras, г) Jimboy, д) Isaac Jay Galang Perez, е) Abdul Mujib). Адрес: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Филипините; б) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Филипините; Дата на раждане: 15.9.1973 г. Място на раждане: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Филипините. Гражданство: филипинско. Допълнителна информация: a) член на движението Rajah Solaiman; б) арестуван от филипинските власти на 14 март 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Pio Abogne De Vera (известен още като: а) Ismael De Vera, б) Khalid, в) Ismael, г) Ismail, д) Manex, е) Tito Art, ж) Dave, з) Leo). Адрес: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Филипините. Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: а) име на бащата: Honorio Devera; б) име на майката: Fausta Abogne; в) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Redendo Cain Dellosa (известен още като: а) Abu Ilonggo, б) Brandon Berusa, в) Abu Muadz, г) Arnulfo Alvarado, д) Habil Ahmad Dellosa, е) Uthman, ж) Dodong, з) Troy). Адрес: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Манила, Филипините; Дата на раждане: 15.5.1972 г. Място на раждане: Punta, Santa Ana, Манила, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: а) име на бащата: Fernando Rafael Dellosa; б) име на майката: Editha Parado Cain; в) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (известен още като: а) Abubakar Abdillah, б) Abdul Abdillah). Титла: Учител по ислям (Ustadz). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 4.11.1963 г. Място на раждане: Arco, Lamitan, Basilan, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: а) име на бащата: Feliciano Delos Reyes Sr.; б) име на майката: Aurea Semborio; в) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Ruben Pestano Lavilla, Jr. (известен още като: а) Reuben Lavilla, б) Sheik Omar, в) Mile D Lavilla, г) Reymund Lavilla, д) Ramo Lavilla, е) Mike de Lavilla, ж) Abdullah Muddaris, з) Ali Omar, и) Omar Lavilla, й) Omar Labella, к) So, л) Eso, м) Junjun). Титла: ислямски учен (Sheik). Адрес: 10th Avenue, Caloocan City, Филипините. Дата на раждане: 4.10.1972 г. Място на раждане: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Филипините. Гражданство: филипинско. Паспорт №: a) MM611523 (филипински паспорт, 2004 г.); б) EE947317 (филипински паспорт 2000—2001 г.); в) P421967(филипински паспорт 1995—1997 г.). Други сведения: а) Свързан с Khadafi Abubakar Janjalani и с Международната ислямска организация за подпомагане, клонове във Филипините; б) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Dinno Amor Rosalejos Pareja (известен още като: a) Johnny Pareja, б) Khalil Pareja, в) Mohammad, г) Akmad, д) Mighty, е) Rash). Адрес: Atimonana, Quezon Province, Филипините. Дата на раждане: 19.7.1981 г. Място на раждане: Cebu City, Филипините. Гражданство: филипинско. Допълнителна информация: a) член на движението Rajah Solaiman б) име на бащата: Amorsolo Jarabata Pareja; в) име на майката: Leonila Cambaya Rosalejos. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Hilarion Del Rosario Santos III (известен още като: а) Akmad Santos, б) Ahmed Islam, в) Ahmad Islam Santos, г) Abu Hamsa, д) Hilarion Santos III, е) Abu Abdullah Santos, ж) Faisal Santos, з) Lakay, и) Aki, й) Aqi). Титла: Amir. Адрес: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипините. Дата на раждане: 12.3.1966 г. Място на раждане: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Филипините. Гражданство: филипинско. Паспорт №: AA780554 (филипински паспорт). Други сведения: а) основател и водач на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group. в) Задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Angelo Ramirez Trinidad (известен още като: а) Calib Trinidad, б) Kalib Trinidad, в) Abdul Khalil, г) Abdukahlil, д) Abu Khalil, е) Anis). Адрес: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Манила, Филипини; Дата на раждане: 20.3.1978 г. Място на раждане: Gattaran, провинция Cagayan, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: a) отличителните му белези включват белези на двата крака; б) член на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; в) Задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

▼M183

Ahmed Deghdegh (известен още като a) Abd El Illah, б) Abdellillah, в) Abdellah Ahmed, г) Said). Дата на раждане: 17.1.1967 г. Място на раждане: Anser, Wilaya (провинция) на Jijel, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Друга информация: а) името на майката е Zakia Chebira; б) името на бащата е Lakhdar. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.

Yahia Djouadi (известен още като a) Yahia Abou Ammar, б) Abou Ala). Дата на раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане: M’Hamid,Wilaya (провиниця) на Sidi Bel Abbes, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008 г.; б) името на майката е Zohra Fares; в) името на бащата е Mohamed. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.

▼M244

Salah Eddine Gasmi (известен още като a) Abou Mohamed Salah, б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1971 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Algeria. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Други сведения: а) името на майката е Yamina Soltane, б) името на бащата е Abdelaziz. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 3.7.2008 г.

▼M183

Amor Mohamed Ghedeir (известен още като a) Abdelhamid Abou Zeid, б) Youcef Adel, в) Abou Abdellah, г) Abid Hammadou). Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (провинция) на Illizu, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) името на майката е Benarouba Bachira; б) името на бащата е Mabrouk. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.

▼M236

Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (известен още като: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; б) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Дата на раждане: 2.3.1984 г. Място на раждане: Бахрейн. Гражданство: бахрейнско. Паспорт №: 1632207 (Бахрейн). Друга информация: а) действал е от името на и е оказвал финансова, материална и логистична подкрепа на Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група (ЛИБГ); б) арестуван в Обединените арабски емирства (ОАЕ) през януари 2007 г. по обвинения, че е член на Ал Кайда и на ЛИБГ; в) след като е осъден в Обединените арабски емирства в края на 2007 г., той е прехвърлен в Бахрейн в началото на 2008 г., за да излежи остатъка от присъдата си; г) след освобождаването си през 2008 г. той поднови дейностите за набиране на средства за Ал Кайда, поне в течение на 2012 г.; д) освен това той е събирал средства за талибаните. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼M231 —————

▼M229

Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (известен(а) още като: а) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, в) Khalifa Al-Subayi, г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, д) Abu Mohammed al-Qatari, е) Katrina). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Място на раждане: Доха, Катар. Гражданство: катарско. Паспорт №: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г. и изтичащ на 4.2.2011 г.). Номер на личната карта: 26563400140 (Катар). Адрес: Доха, Катар. Друга информация: Името на майката е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼M144 —————

▼M183

Redouane El Habhab (известен още като Abdelrahman). Адрес: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Гражданство: а) немско, б) мароканско. Паспорт №: 1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Номер на личната карта: 1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.

▼M144 —————

▼M164

Fritz Martin Gelowicz (известен също като „Robert Konars, б) Markus Gebert, в) Malik, г) Benzl, д) Bentley). Адрес: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: a) 1.9.1979 г., б) 10.4.1979 г. Място на раждане: а) Мюнхен, Германия; б) Лиеж, Белгия. Гражданство: германско. Номер на паспорта: 7020069907 (немски паспорт, издаден в Улм, Германия, изтекъл на 11 май 2010 г.). национален идентификационен номер: 7020783883 (немска федерална лична карта, издадена в Улм, Германия, изтекла на 10.6.2008 г.). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group; б) Свързан с Daniel Martin Schneider и Adem Yilmaz; в) задържан в Германия от юни 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 27.10.2008 г.

Daniel Martin Schneider (известен също като Abdullah). Адрес: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 9.9.1985 г. Място на раждане: Neunkirchen (Saar), Германия. Гражданство: германско. Номер на паспорта: 2318047793 (немски паспорт, издаден във Friedrichsthal, Германия, от 17.5.2006 г., изтекъл на 16.5.2011 г.). Национален идентификационен номер: 2318229333 (немска федерална лична карта, издадена в Friedrichsthal, Германия, от 17.5.2006 г., изтекла на 16.5.2011 г. (обявена за изгубена)). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group; б) Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Adem Yilmaz; в) задържан в Германия от юни 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 27.10.2008 г.

Adem Yilmaz (известен също като Talha). Дата на раждане: 4.11.1978 г. Място на раждане: Bayburt, Турция. Гражданство: турско. Паспорт №: TR-P 614166 (турски паспорт, издаден от турската генерално консулство във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г, изтекъл на 15.9.2009 г. Адрес: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Daniel Martin Schneider; б) задържан в Германия от юни 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 27.10.2008 г.

▼M200

Haji Muhammad Ashraf (известен още като a) Haji M. Ashraf, б) Muhammad Ashraf Manshah, в) Muhammad Ashraf Munsha). Дата на раждане: a) 1.3.1965 г., б) 1955 г. Място на раждане: Faisalabad, Пакистан. Националност: пакистанска. Паспорт №: a) AT0712501 (пакистански, издаден на 12.3.2008 г., изтекъл на 11.3.2013 г.), б) A-374184 (пакистански). Национален идентификационен номер: a) 6110125312507 (пакистански), б) 24492025390 (пакистански). Друга информация: името на бащата е Noor Muhammad. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (известен също като a) Bahaziq Mahmoud, б) Abu Abd al-‘Aziz, в) Abu Abdul Aziz, г) Shaykh Sahib). Дата на раждане: a) 17.8.1943 г., б) 1943 г., в) 1944г. Месторождение: Индия. Националност: саудитска. Национален идентификационенномер: 4-6032-0048-1 (Саудитска Арабия). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

Zaki-ur-Rehman Lakhvi (известен също като a) Zakir Rehman Lakvi, б) Zaki Ur-RehmanLakvi, в) Kaki Ur-Rehman, г) Zakir Rehman, д) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, е) Chachajee). Адрес: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and DistrictIslamabad, Пакистан (местоположение към май 2008 г.), б) Chak No.18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Пакистан(предишно местоположение). Дата на раждане: 30.12.1960 г. Месторождение:Okara, Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер:61101-9618232-1 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼M117

Hafiz Muhammad Saeed (известен още като: a) Hafiz Muhammad, б) Hafiz Saeed, в)Hafiz Mohammad Sahib, г) Hafez Mohammad Saeed, д) Hafiz Mohammad Sayeed, е)Hafiz Mohammad Sayid, ж) Tata Mohammad Syeed, з) Mohammad Sayed, и) Hafiz Ji, й) Muhammad Saeed). Адрес: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, град Lahore, община Lahore, Пакистан (местонахождение през месец май2008 г.). Дата на раждане: 5.6.1950 г. Място на раждане:Sargodha, Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Националенидентификационен номер: 3520025509842-7 (Пакистан). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼M172 —————

▼M164

Abdul Haq (известен също като a) Maimaitiming Maimaiti, б) Abdul Heq, в) Abuduhake, г) Abdulheq Jundullah, д) 'Abd Al- Haq, е) Memetiming Memeti, ж) Memetiming Aximu, з) Memetiming Qekeman, и) Maiumaitimin Maimaiti, й) Abdul Saimaiti, к) Muhammad Ahmed Khaliq, л) Maimaiti Iman, м) Muhelisi, н) Qerman, о) Saifuding). Дата на раждане: 10.10.1971 г. Място на раждане: Chele County, Khuttan Area, автономен район Xinjiang Uighur, Китай. Гражданство: китайско. Национален идентификационен номер: 653225197110100533 (китайска карта за самоличност). Допълнителна информация: а) пребивава в Пакистан от април 2009 г.; б) по получени данни починал в Пакистан през февруари 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 15.4.2009 г.

▼M177 —————

▼M212 —————

▼M110

Arif Qasmani (известен също като a) Muhammad Arif Qasmani, б) Muhammad ‘Arif Qasmani, в)Mohammad Arif Qasmani, г) Arif Umer, д) Qasmani Baba, е)Memon Baba, ж) Baba Ji). Адрес: House Number 136, KDA Scheme No. 1, TipuSultan Road, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1944 г.Място на раждане: Пакистан. Националност: пакистанска. Допълнителна информация:Задържан през юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

Mohammed Yahya Mujahid (известен също като Mohammad Yahya Aziz). Дата на раждане: 12 март 1961 г. Място на раждане:Lahore, провинция Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Националенидентификационен номер: 35404-1577309-9 (Пакистански националенидентификационен номер). Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г.Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼M200

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (известен също като a) Shaykh Aminullah, б) Sheik Aminullah, в) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, г) Abu Mohammad Amin Bishawri, д) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, е) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, ж) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Националност: афганистанска. Дата на раждане: a) около 1967 г., б) около 1961 г., в) около 1973 г. Място на раждане: село Shunkrai, окръг Sarkani, провинция Konar, Афганистан. Адрес: Ganj District, Peshawar, Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼M199

Omar Mahmoud Uthman (известен още като: a) Al-Samman Uthman, б) Umar Uthman, в) Omar Mohammed Othman, г) Abu Qatada Al-Filistini, д) Abu Umr Takfiri, е) Abu Omar Abu Umar, ж) Abu Umar Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: a) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Място на раждане: Витлеем, Западен бряг, Палестински територии. Гражданство: йорданско. Адрес: Йордания (от юли 2013 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M113

Ali Ghaleb Himmat. Адрес: a) ViaPosero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Италия б) друго местонахождение вИталия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане:Дамаск, Сирия. Гражданство: италианско, от 1990 г.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait ElHadi. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Гражданство: а) алжирско, б) немско. Допълнителна информация: а)син на Abdelkader и Amina Aissaoui. б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон, Германия.

▼M229 —————

▼M236

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (известен още като: а) Nasir al-Wahishi, б) Abu Basir Nasir al-Wahishi, в) Naser Abdel Karim al-Wahishi, г) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, д) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, е) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, ж) Abu Baseer al-Wehaishi, з) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, и) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, й) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, к) Abu Basir, л) Abu Bashir). Дата на раждане: a) 1.10.1976 г., б) 8.10.1396 г. (съгласно ислямското летоброене Хиджра). Място на раждане: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 40483 (номер на йеменски паспорт, издаден на 5.1.1997 г.). Други сведения: а) от 2007 г. насам, лидер на Ал Кайда в Йемен (AQY), б) от януари 2009 г. насам, лидер на Ал Кайда на територията на Арабския полуостров, действащ в Йемен и Саудитска Арабия, в) сътрудник на висшето ръководство на Ал Кайда, г) твърди, че е бил секретар на Осама бин Ладен (починал) преди 2003 г., д) арестуван в Иран и екстрадиран в Йемен през 2003 г., където избягва от затвора през 2006 г. и остава беглец след януари 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼M242

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (известен също като а) Akram Turki Al-Hishan, б) Abu Jarrah, в) Abu Akram). Дата на раждане: а) 1974 г., б) 1975 г., в) 1979 г., Адрес: а) Deir ez-Zor Governorate, Сирийска арабска република; б) Ирак, в) Йордания. Национален идентификационен номер: Продоволствена карта № 0075258. Друга информация: Име на майката: Masouma Abd al-Rahman. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 11.3.2010 г.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (известен също като а) Ghazy Fezzaa Hishan, б) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, в) Abu Faysal, г) Abu Ghazzy). Дата на раждане: а) 1974 г., б) 1975 г., Адрес: а) Сирийска арабска република, б) Ирак. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 11.3.2010 г.

Muthanna Harith Al-Dari (известен също като a) Dr. Muthanna Al Dari, б) Muthana Harith Al Dari, в) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, г) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, д) Muthanna Hareth Al-Dhari, е) Muthana Haris Al-Dhari, ж) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', з) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, и) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, й) Muthanna Hareth al-Dari, к) Muthana Haris al-Dari, л) Доктор Muthanna al-Dari, м) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Титла: доктор. Адрес: а) Amman, Jordan, б) Khan Dari, Ирак (предишен адрес), в) Asas Village, Abu Ghurayb, Ирак (предишен адрес), г) Египет (предишен адрес). Дата на раждане: 16.6.1969 г. Място на раждане: Ирак. Гражданство: иракско. Национален идентификационен номер: Продоволствена карта номер: 1729765. Друга информация: Име на майката: Heba Khamis Dari. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 25.3.2010 г.

▼M127

Mohamed Belkalem (известен също като a) Abdelali Abou Dher, б) El Harrachi).Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане:Hussein Dey, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: a)предполага се, че е в Mali, б) името на баща му е Ali Belkalem, името на майкаму е Fatma Saadoudi; в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

Tayeb Nail (известенсъщо като a) Djaafar Abou Mohamed, б) Abou Mouhadjir, в) Mohamed OuldAhmed Ould Ali). Дата на раждане: a) приблизително 1972 г., б) 1976 г. (MohamedOuld Ahmed Ould Ali). Място на раждане: Faidh El Batma, Djelfa, Алжир.Гражданство: алжирско. Друга информация: a) предполага се, че е в Mali, б)името на баща му е Benazouz Nail, името на майка му е Belkheiri Oum El Kheir;в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

▼M198 —————

▼M129

Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (известен още като: a) Qasim Al-Rimi, б) Qasim al-Raymi, в)Qassim al-Raymi, г) Qasim al-Rami, д) Qasim Yahya Mahdi ’Abd al-Rimi, е) AbuHurayah al-Sana’ai, ж) Abu ’Ammar). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 5.6.1978 г. Място на раждане:Санаа, Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 00344994 (йеменски паспорт, издаден на 3 юли 1999 г.). Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2010 г.

▼M155 —————

▼M162

Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (известен също като а) Anwar al-Aulaqi, б) Anwar al-Awlaki, в) Anwar al-Awlaqi, г) Anwar Nasser Aulaqi, д) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, е) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Дата на раждане: а) 21.4.1971 г., б) 22.4.1971 г. Място на раждане: Las Cruces, New Mexico, САЩ. Националност: а) американска, б) йеменска. Други сведения: потвърдено е, че е починал на 30 септември 2011 г. в Йемен. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

▼M155 —————

▼M217 —————

▼M135

Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr (или още: a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair, б) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr, в) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr“, г) Abdallah al-Halabi, д) „Abdallah al-Halabi al-Madani“, е) Abdallah al-Makki, ж) Abdallah el-Halabi, з) Abdullah al-Halabi, и) Abu „Abdallah al-Halabi“, й) Abu Abdallah al-Madani, к) Muhannad al-Jaddawi). Адрес: Йемен. Дата на раждане: a) 19.6.1975 г., б) 18.6.1975 г. Място на раждане: Madinah al-Munawwarah, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 1006010555. Паспорт №: A741097 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 14 ноември 1995 г., чиито срок е изтекъл на 19 септември 2000 г.). Друга информация: Фигурира в списък от 2009 г. с 85 лица, обявени за издирване в Саудитска Арабия. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.8.2010 г.

▼M229 —————

▼M216 —————

▼M155 —————

▼M205 —————

▼M155 —————

▼M146

Said Jan ‘Abd Al-Salam (известен още като: а) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, б) Dilawar Khan Zain Khan, в) Qazi ‘Abdallah, г) Qazi Abdullah, д) Ibrahim Walid, е) Qasi Sa’id Jan, ж) Said Jhan, з) Farhan Khan, и) Aziz Cairo, й) Nangiali). Дата на раждане: a) 5.2.1981 г., б) 1.1.1972 г. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: а) OR801168 (афганистански паспорт на името на Said Jan ‘Abd al-Salam, издаден на 28.2.2006 г., валиден до: 27.2.2011 г.), б) 4117921 (пакистански паспорт на името на Dilawar Khan Zain Khan, издаден на 9.9.2008 г., валиден до: 9.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: 281020505755 (кувейтски граждански идентификационен номер на името на Said Jan ‘Abd al-Salam). Други сведения: приблизително през 2005 г. е ръководил лагер за „начално обучение“ на Ал Кайда в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.2.2011 г.

▼M226

Doku Khamatovich Umarov (известен още като: а) Умаров Доку Хаматович, б) Lom-ali Butayev (Butaev). Дата на раждане: a) 13.4.1964 г., б) 13.4.1965 г., в) 12.5.1964 г., г) 1955 г. Място на раждане: село Харсеной (Kharsenoy), Шатойский (Советский) район, Чеченска Република, Руска федерация. Гражданство: а) руско, б) СССР (до1991 г.). Паспорт №: 96 03 464086 (руски паспорт, издаден на 1.6.2003 г.). Други сведения: физическо описание: висок 180 см, тъмна коса, белег на лицето с дължина 7—9 см, липсва част от езика, дефект в говора. Пребивава в Руската федерация към ноември 2010 г. Международна заповед за арест, издадена през 2000 г. По получена информация е починал през април 2014 г. В специално известие на Интерпол се съдържа биометрична информация. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.3.2011 г.

▼M236

Ibrahim Hassan Tali Аl-Аsiri (известен още като: a) Ibrahim Hassan Tali Аsiri, б) Ibrahim Hasan Talea Аseeri, в) Ibrahim Hassan al-Аsiri, г) Ibrahim Hasan Tali Аsiri, д) Ibrahim Hassan Tali Аssiri, е) Ibrahim Hasan Tali'А 'Аsiri, ж) Ibrahim Hasan Tali al-'Аsiri, з) Ibrahim al-'Аsiri, и) Ibrahim Hassan Аl Аsiri, й) Аbu Saleh, к) Аbosslah, л) Аbu-Salaah). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.4.1982 г., б) 18.4.1982 г., в) 24.6.1402 г. (съгласно ислямското летоброене Хиджра). Място на раждане: Riyadh, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F654645 (номер на саудитски паспорт, издаден на 30.4.2005 г., изтекъл на 7.3.2010 г., дата на издаване 24.6.1426 г. съгласно ислямското летоброене Хиджра, изтекъл съгласно ислямското летоброене Хиджра на 21.3.1431 г.). Национален идентификационен номер: 1028745097 (саудитски граждански идентификационен номер). Други сведения: а) действащ главен производител на бомби за Ал Кайда на Арабския полуостров; б) счита се, че се укрива в Йемен от март 2011 г.; в) обявен за издирване от Саудитска Арабия; г) свързан е също с Nasir 'abd-al-Karim 'Аbdullah Аl-Wahishi, Said Аli al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Аnwar Nasser Аbdulla Аl-Аulaqi. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.3.2011 г.

▼M155 —————

▼M152

Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi (известен още като a) Othman al-Ghamdi, б) Uthman al-Ghamdi, в) Uthman al-Ghamidi, г) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, д) Othman Ahmed Othman Al Omairah, е) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, ж) Othman Ahmed Othman al-Omirah, з) Al Umairah al-Ghamdi, и) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Адрес: Йемен. Дата на раждане: a) 27.5.1979 г., б) 1973 г. (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Място на раждане: a) Саудитска Арабия, б) Йемен (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Гражданство: a) саудитско, б) йеменско (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Национален идентификационен номер: 1089516791 (саудитска национална карта за самоличност). Други сведения: a) име на бащата: Ahmed Othman Al Omirah, б) командващ операциите на Al-Qaida на Арабския полуостров (AQAP). Участвал е в набирането на средства и натрупването на оръжия за операции на AQAP и действия в Йемен, в) известен сътрудник на Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, г) оранжево предупреждение на ИНТЕРПОЛ (досие 2009/52/OS/CCC, #14). Червено предупреждение на ИНТЕРПОЛ (контролен номер A-596/3-2009, досие 2009/3731), д) дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 16.6.2011 г.

▼M154

Abdul Rahim Ba’aysir (известен още като a) Abdul Rahim Bashir, б) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, в) 'Abd Al-Rahim Bashir, г) Abdurrahim Ba'asyir, д) Abdurrahim Bashir, е) Abdul Rachim Ba'asyir, ж) Abdul Rachim Bashir, з) Abdul Rochim Ba'asyir, и) Abdul Rochim Bashir, й) Abdurochim Ba'asyir, к) Abdurochim Bashir, л) Abdurrochim Ba'asyir, м) Abdurrochim Bashir, н) Abdurrahman Ba'asyir, о) Abdurrahman Bashir). Адрес: Индонезия. Дата на раждане: a) 16.11.1977 г., б) 16.11.1974 г. Място на раждане: a) Solo, Индонезия; б) Sukoharjo, Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: a) старши ръководител в организацията Jemaah Islamiyah; б) името на баща му е Abu Bakar Ba'asyir. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.

▼M166

Umar Patek (известен още като: a) Omar Patek, б) Mike Arsalan, в) Hisyam Bin Zein, г) Anis Alawi Jafar, д) Pa’tek, е) Pak Taek, ж) Umar Kecil, з) Al Abu Syekh Al Zacky, и) Umangis Mike. Адрес: Индонезия. Дата на раждане: 20.7.1970 г. Място на раждане: Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: старши член на организацията Jemaah Islamiyah. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.

▼M157

Muhammad Jibril Abdul Rahmam (известен още като a) Mohammad Jibril Abdurrahman, б) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, в) Mohammad Jibriel Abdurrahman, г) Muhamad Ricky Ardhan, д) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, е) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, ж) Muhammad Yunus, з) Heris Syah). Адрес: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, Южна Джакарта, Индонезия; б) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Индонезия. Дата на раждане: a) 28.5.1984 г., б) 3.12.1979 г., в) 3.3.1979 г., г) 8.8.1980 г. Място на раждане: East Lombok, West Nusa Tenggara, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: S335026 (фалшив индонезийски паспорт). Национален идентификационен номер: a) 3219222002.2181558 (индонезийска лична карта), б) 2181558 (идентификационен номер). Други сведения: a) Старши член на организацията Jemaah Islamiyah, която участва пряко в набирането на финансиране за терористични атаки; б) Името на баща му е Mohamad Iqbal Abdurrahman. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.8.2011 г.

▼M208

Mati ur-Rehman Ali Muhammad (известен още като: а) Mati-ur Rehman, б) Mati ur Rehman, в) Matiur Rahman, г) Matiur Rehman, д) Matti al-Rehman, е) Abdul Samad, ж) Samad Sial, з) Abdul Samad Sial, и) Ustad Talha, й) Qari Mushtaq, к) Tariq, л) Hussain). Дата на раждане: приблизително 1977 г. Място на раждане: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, окръг Бахавалпур, провинция Пенджаб, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Физическо описание: 5 фута и 2 инча; 157,4 см. Име на бащата: Ali Muhammad. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.8.2011 г.

▼M159

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (известен също като a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, б) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, в) Muhammad Hassan Qayed, г) Mohammad Hassan Abu Bakar, д) Hasan Qa'id, е) Muhammad Hasan al-Libi, ж) Abu Yahya al-Libi, з) Abu Yahya, и) Sheikh Yahya, й) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, к) Abu Yunus Rashid, л) al-Rashid, м) Abu al-Widdan, н) Younes Al-Sahrawi, о) Younes Al-Sahraoui). Адрес: Wadi 'Ataba, Либия (предишно местонахождение през 2004 г.). Дата на раждане: a) 1963 г., б) 1969 г. Място на раждане: Marzaq, Либийска арабска джамахирия. Гражданство: либийско. Паспорт №: 681819/88 (либийски паспорт). Национален идентификационен номер: 5617/87 (либийски национален идентификационен номер). Други сведения: а) Старши лидер на Ал Кайда, който от края на 2010 г. е ръководел други висши кадри на Ал Кайда; б) От 2010 г. насам командир на Ал Кайда в Пакистан; предоставя финансова подкрепа на бойците на Ал Кайда в Афганистан, в) водещ стратег и полеви командир на Ал Кайда в Афганистан и инструктор в тренировъчен лагер на Ал Кайда; г) Името на майка му е Al-Zahra Amr Al-Khouri (известна още като al Zahra’ ‘Umar). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (известен още като: a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, б) Yunis al-Mauritani, в) Younis al-Mauritani, г) Sheikh Yunis al-Mauritani, д) Shaykh Yunis the Mauritanian, е) Salih the Mauritanian, ж) Mohamed Salem, з) Youssef Ould Abdel Jelil, и) El Hadj Ould Abdel Ghader, й) Abdel Khader, к) Abou Souleimane, л) Chingheity). Дата на раждане: около 1981 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Гражданство: мавританско. Други сведения: а) старши лидер на Ал Кайда, базиран в Пакистан, чието име се свързва също така с организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб; б) издирван от мавританските власти. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.

▼M243

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (известен също като а) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim“ Ali al-Badri al-Samarrai', б) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, в) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, г) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, д) Abu Du'a, е) Abu Duaa, ж) Dr. Ibrahim, з) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, и) Abu Bakr al-Baghdadi). Титла: доктор Адрес: а) Ирак, б) Сирия. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: а) Самара, Ирак, б) Ирак. Гражданство: иракско. Идентификационен номер: продоволствена карта № 0134852. Други сведения: а) понастоящем е установен в Ирак и Сирия, б) широко известен с бойното си име (Abu Du'a, Abu Duaa'), в) име на съпругата: Saja Hamid al-Dulaimi, г) име на съпругата: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi, д) описание: височина: 1,65 m; тегло: 85 kg. Черна коса и черни очи. Бяла кожа. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 5.10.2011 г.

▼M165

Monir Chouka (известен още като Abu Adam). Дата на раждане: 30.7.1981 г. Място на раждане: Бон, Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорт №: 5208323009 (немски паспорт, издаден в град Бон, Германия на 2.2.2007 г., изтича на 1.2.2012 г.). Национален идентификационен номер: 5209530116 (немска национална лична карта, издадена в град Бон, Германия на 21. 6.2006 г., изтекла на 20.6.2011 г.). Допълнителна информация: а) предишен адрес: Ungartenstraße 6, Бон, 53229, Германия; б) свързан е с Ислямско движение на Узбекистан; в) брат на Yassin Сhouka. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2012 г.

Yassin Chouka (известен още като Abu Ibraheem). Дата на раждане: 11.12.1984 г. Място на раждане: Бон, Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорт №: 5204893014 (немски паспорт, издаден в град Бон, Германия на 5.10.2000 г., изтекъл на 5.10.2005 г.). Национален идентификационен номер: 5209445304 (немска национална лична карта, издадена в град Бон, Германия на 5.9.2005 г., изтекла на 4.9.2010 г.). Допълнителна информация: а) предишен адрес: Karl-Barth-Straße 14, Бон, 53129, Германия; б) свързан е с Ислямско движение на Узбекистан; в) брат на Monir Chouka. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2012 г.

Mevlüt Kar (известен още като: a) Mevluet Kar, б) Abu Obaidah, в) Obeidah Al Turki, г) Al-Turki, д) Al Turki Kyosev, е) Yanal Yusov, ж) Abu Udejf el-Turki, з) Abu Obejd el-Turki, и) Abdurrahman Almanci). Дата на раждане: 25.12.1978 г. Място на раждане: Ludwigshafen, Германия. Националност: турска. Паспорт №: TR-M842033 (турски паспорт, издаден на 2 май 2002 г. в Майнц, Германия от турското генерално консулство, изтекъл на 24 юли 2007 г.). Допълнителна информация: a) предишен адрес (от август 2009 г.): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Истанбул, Турция; б) свързан е с Islamic Jihad Group. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2012 г.

▼M167

Fazal Rahim (известен още като: а) Fazel Rahim, б) Fazil Rahim, в) Fazil Rahman). Дата на раждане: а) 5.1.1974 г., б) 1977 г., в) 1975 г., г) 24.1.1973 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: афганистански паспорт № R512768. Адрес: а) пограничният район между Афганистан и Пакистан (предишен адрес), б) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Кабул, Афганистан (предишен адрес), в) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Кабул, Афганистан (предишен адрес). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 5.3.2012 г.

▼M168

Mochammad Achwan (известен още като: a) Muhammad Achwan, б) Muhammad Akhwan, в) Mochtar Achwan, г) Mochtar Akhwan, д) Mochtar Akwan). Адрес: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Индонезия. Дата на раждане: a) 4.5.1948 г. б) 4.5.1946 г. Място на раждане: Tulungagung, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3573010405480001 (индонезийска лична карта под името Mochammad Achwan). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.

Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir (известен още като: a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, б) Rashid Rida Ba’aysir, в) Rashid Rida Bashir). Адрес: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Индонезия. Дата на раждане: 31.1.1974 г. Място на раждане: Sukoharjo, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 1127083101740003 (индонезийска лична карта под името Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.

Mustafa Hajji Muhammad Khan (alias (a) Hassan Ghul, (b) Hassan Gul, (c) Hasan Gul, (d) Khalid Mahmud, (e) Ahmad Shahji, (f) Mustafa Muhammad, (g) Abu Gharib al-Madani, (h) Abu-Shaima, (i) Abu- Shayma). Date of birth: (a) between August 1977 and September 1977, (b) 1976. Place of birth: (a) Al-Madinah, Saudi Arabia, (b) Sangrar, Sindh Province, Pakistan. Nationality: (a) Pakistani, (b) Saudi Arabian. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (известен още като: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, б) Hafiz Abdusalam Budvi, в) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, г) Abdul Salam Budvi, д) Abdul Salam Bhattwi, е) Abdul Salam Bhutvi, ж) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, з) Molvi Abdursalam Bhattvi). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) Mullah. Дата на раждане: 1940 г. Място на раждане: Gujranwala, Punjab Province, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.

Zafar Iqbal (известен още като: a) Zaffer Iqbal, б) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, в) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, г) Malik Zafar Iqbal, д) Zafar Iqbal Chaudhry, е) Muhammad Zafar Iqbal). Дата на раждане: 4.10.1953 г. Място на раждане: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Паспорт №: DG5149481 (паспорт, издаден на 22.8.2006 г., изтекъл на 21.8.2011 г., паспортна книжка номер A2815665). Национален идентификационен номер: a) 35202-4135948-7 б) 29553654234. Други сведения: друга титла — професор. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.

Abdur Rehman (известен още като: a) Abdul Rehman, б) Abd Ur-Rehman, в) Abdur Rahman, г) Abdul Rehman Sindhi, д) Abdul Rehman al-Sindhi, е) Abdur Rahman al-Sindhi, ж) Abdur Rehman Sindhi, з) Abdurahman Sindhi, и) Abdullah Sindhi, й) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Адрес: Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 3.10.1965 г. Място на раждане: Mirpur Khas, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Паспорт №: CV9157521 (пакистански паспорт, издаден на 8.9.2008 г., изтича на 7.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: 44103-5251752-5. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.

▼M214 —————

▼M182

Ayyub Bashir (известен още като a) Alhaj Qari Ayub Bashar, б) Qari Muhammad Ayub). Титла: a) Qari, б) Alhaj. Дата на раждане: a) 1966 г., б) 1964 г., в) 1969 г., г) 1971 г. Гражданство: a) узбекско, б) афганистанско. Адрес: Мир Али, Северен Уазиристан, Федерално управляеми племенни територии, Пакистан. Дата на определянето по член 2a, параграф 4, буква б): 18.10.2012 г.

Aamir Ali Chaudhry (известен още като a) Aamir Ali Chaudary, б) Aamir Ali Choudry, в) Amir Ali Chaudry, г) Huzaifa). Дата на раждане: 3.8.1986 г. Гражданство: пакистанско. Номер на паспорта: BN 4196361 (пакистански паспорт, издаден на 28.10.2008 г., валиден до 27.10.2013 г. Национален идентификационен номер: 33202-7126636-9 (номер на пакистанска карта за самоличност). Дата на определянето по член 2a, параграф 4, буква б): 18.10.2012 г.

▼M187

Djamel Akkacha (известен още като а) Yahia Abou el Hoummam, б) Yahia Abou el Hammam). Дата на раждане: 9.5.1978 г. Място на раждане: Rouiba, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Мали. Други сведения: Името на бащата е Slimane. Името на майката е Akrouf Khadidja. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 5.2.2013 г.

▼M189

Abderrahmane Ould El Amar (известен още като: a) Ahmed el Tilemsi, б) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, в) Ahmad Ould Amar). Дата на раждане: 1977—1982 г. Място на раждане: Tabankort, Мали. Гражданство: малийско. Адрес: a) Gao, Мали, б) Tabankort, Мали, в) In Khalil, Мали, г) Al Moustarat, Мали. Допълнителна информация: Името на бащата е Leewemere. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 22.2.2013 г.

Hamada Ould Mohamed El Khairy (известен още като: a) Hamad el Khairy, б) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, в) Ould Kheirou, г) Abou QumQum). Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Nouakchott, Мавритания. Гражданство: a) мавританско, б) малийско. Паспорт №: A1447120 (малийски паспорт, изтекъл на 19.10.2011 г.). Адрес: Gao, Мали. Други сведения: Името на майката е Tijal Bint Mohamed Dadda. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 22.2.2013 г.

▼M223

Iуаd аg Ghаli (известен още като: а) Ѕidi Μоhamеd Аrhаli). Длъжност: Лидер на Anѕаr Eddinе. Адрес: Мали. Дата на раждане: а) 1.1.1958 г.; б) 1958 г. Място на раждане: а) Abеibаrа, Регион Kidal, Мали. б) Воurеѕѕa, Регион Воurеm, Мали. Паспорт №: A1037434 (паспорт на Мали, издаден на 10.8.2001 г., със срок на валидност до 1.12.2014 г.). Друга информация: a) име на бащата Ag Воbасеr Arhali, име на майката Rhiасhаtоu Wаllеt Ѕidi; б) акт на раждане от Мали № 012546. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.2.2013 г.

▼M242

Abu Mohammed Al-Jawlani (известен също като а) Abu Mohamed al-Jawlani, б) Abu Muhammad al-Jawlani, в) Abu Mohammed al-Julani, г) Abu Mohammed al-Golani, д) Abu Muhammad al-Golani, е) Abu Muhammad Aljawlani, ж) Muhammad al-Jawlani, з) Shaykh al-Fatih; и) Al Fatih; й) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi; к) Abu Ashraf). Дата на раждане: а) между 1975 г. и 1979 г.; б) 1980 г. Място на раждане: Сирия. Гражданство: сирийско. Адрес: а) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; б) В Сирия към юни 2013 г. Друга информация: Име на майката: Fatma Ali Majour. Описание: Тъмен цвят на кожата. Височина: 1,70 м. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 24.7.2013 г.

▼M208

Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif (известен още като: а) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif, б) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef, в) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, г) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif, д) Muhammad Jamal Abdu, е) Muhammad Jamal, ж) Muhammad Jamal Abu Ahmad (военно име), з) Abu Ahmad (военно име), и) Abu Jamal (военно име), й) Muhammad Gamal Abu Ahmed, к) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (военно име), л) Muhammad Jamal Abduh (военно име), м) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (военно име), н) Riyadh (военно име). Адрес: Египет. Дата на раждане: а) 1.1.1964 г., б) 1.2.1964 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Гражданство: египетско. Паспорт №: а) египетски паспорт № 6487, издаден на 30.1.1986 г. на името на Muhammad Jamal Abdu, б) египетски паспорт, издаден през 1993 г. на името на Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, в) йеменски паспорт № 388181 на името на Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 21.10.2013 г.

Mohamed Lahbous (известен още като: а) Mohamed Ennouini, б) Hassan, в) Hocine). Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Мали. Гражданство: малийско. Адрес: Мали. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.10.2013 г.

▼M209

Abd-Al-Hamid Al-Masli (известен също като a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli, б) Abd-al-Hamid Musalli, в) Hamid Masli, г) Hamza al-Darnawi, д) Hamzah al-Darnawi, е) Hamza Darnawi, ж) Hamzah Darnawi, з) Hamzah Dirnawi, и) Hamza Darnavi, й) Hamza al-Darnavi, к) Abdullah Darnawi, л) Abu-Hamzah al-Darnawi). Дата на раждане: 1976 г. Място на раждане: a) Darnah, Либия б) Danar, Либия. Гражданство: либийско. Други сведения: Според наличната информация с местонахождение Waziristan, федерално управлявани племенни територии, Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 26.11.2013 г.

▼M213

Malik Muhammad Ishaq (известен още като Malik Ishaq). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1959 г. Място на раждане: Rahim Yar Khan, провинция Пенджаб, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Други сведения: а) физическо описание: тежко телосложение с черни очи, черна коса и средно кафяв тен с гъста черна брада; б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 14.3.2014 г.

▼M218

Shekau Mohammed Abubakar (известен още като: a) Abubakar Shekau; б) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; в) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; г) Shekau; д) Shehu; е) Shayku; ж) Imam Darul Tauhid; з) Imam Darul Tawheed). Титла: имам. Длъжност: Лидер на Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad („Боко Харам“). Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: село Shekau, щат Йобе, Нигерия. Гражданство: нигерийско. Адрес: Нигерия. Други сведения: a) физическо описание: цвят на очите: черен; цвят на косата: черен; б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.6.2014 г.

▼M219

Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani (известен още катоa) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni, б) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni, в) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani, г) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani, д) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani, е) Abu al-Wafa', ж) Abu Anas, з) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani, и) Abu Wafa al-Saudi, й) Abu al-Wafa, к) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni, л) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani, м) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan, н) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani, o) Abou Wafa al Saoudi). Дата на раждане: a) 4 декември 1971 г. б) 1977 г. Място на раждане: Kharj, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F50859. Национален идентификационен номер: саудитски национален идентификационен номер 1027508157. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.8.2014 г.

Hajjaj Bin Fahd al Ajmi (известен още като a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi, б) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi, в) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi, г) Sheikh Hajaj al-Ajami, д) Hajaj al-Ajami, е) Ajaj Ajami). Дата на раждане: 10 август 1987 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.8.2014 г.

Abou Mohamed al Adnani (известен още като a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi, б) Jaber Taha Falah, в) Abou Khattab, г) Abou Sadeq Alrawi, д) Tah al Binchi, е) Abu Mohammed al-Adnani, ж) Taha Sobhi Falaha, з) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi, и) Abu Baker al-Khatab, й) Abu Sadek al-Rawi, к) Taha al-Banshi, л) Abu Mohamed al-Adnani, м) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami, н) Hajj Ibrahim). Дата на раждане: приблизително 1977 г. Място на раждане: Binnish, Сирийска арабска република. Гражданство: иракско. Други сведения: официален говорител на ISIL (Islamic State of Iraq and Levante — Ислямска държава в Ирак и Леванта), посочена като Ал Кайда в Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.8.2014 г.

Said Arif (известен още като a) Said Mohamed Arif, б) Omar Gharib, в) Abderahmane, г) Abdallah al-Jazairi, д) Slimane Chabani, е) Souleiman). Дата на раждане: a) 25 юни 1964 г. б) 5 декември 1965 г. Място на раждане: Oran, Алжир. Гражданство: алжирско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.8.2014 г.

Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh (известен още като: a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh, б) Sanafi al Nasr). Дата на раждане: 13 юли 1985 г. Място на раждане: Saqra, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.8.2014 г.

▼M222

Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Дата на раждане: 17.11.1960 г. Място на раждане: a) Кувейт, б) Катар. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 001714467 (кувейтски паспорт), б) 101505554 (кувейтски паспорт). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.8.2014 г.

▼M222 —————

▼M223

Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani (известен още като a) Abu Maryam al-Zahrani; б) Abu Maryam al-Saudi; в) Ahmed Abdullah Sal-Zahrani; г) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; д) Abu Maryam al-Azadi; е) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; ж) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri). Длъжност: Висш служител на Ал Кайда. Дата на раждане: 15.9.1978 г. Място на раждане: Dammam, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: E126785 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 27.5.2002 г., изтекъл на 3.4.2007 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: матов; б) говори арабски език; в) името на бащата е Abdullah Saleh al Zahrani; г) снимката му е включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; д) намира се в Сирия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (известен още като a) Mansur al-Harbi; б) Azzam al-Subhi; в) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; г) Abu Muslem al-Maky; д) Abu Suliman al-Harbi; е) Abu Abdalla al-Harbi; ж) Azam A.R. Alsbhua). Дата на раждане: 12.4.1976 г. Място на раждане: Al Baraka, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: C389664 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 15.9.2000 г., изтекъл на 15.9.2005 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: тъмен. б) говори арабски език; в) име на бащата Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; г) снимката му е включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Anders Cameroon Ostensvig Dale (известен още като a) Muslim Abu Abdurrahman; б) Abu Abdurrahman „Норвежеца“; в) Abu Abdurrahman „Мароканеца“). Дата на раждане: 19.10.1978 г. Място на раждане: Осло, Норвегия. Гражданство: норвежко. Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв; височина: 185 cm. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (известен още като a) Barahim Suliman H. al Hblian; б) Abu Jabal; в) Abu-Jabal). Длъжност: експерт по експлозиви и извършва дейност за Abdallah Azzam Brigades (AAB). Дата на раждане: 17.12.1984 г. Място на раждане: Buraidah, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F800691 (паспорт на Саудитска Арабия). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: матов; б) говори арабски език; г) снимката му е включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Seifallah Ben-Hassine (известен още като a) Seif Allah ben Hocine; б) Saifallah ben Hassine; в) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; г) Sayf Allah bin Hussayn; д) Abu Iyyadh al-Tunisi; е) Abou Iyadh el-Tounsi; ж) Abu Ayyad al-Tunisi; з) Abou Aayadh; и) Abou Iyadh). Дата на раждане: 8.11.1965 г. Гражданство: тунизийско. Друга информация: Лидер на Ansar al-Shari'a в Тунис. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (известен още като a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; б) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; в) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; г) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; д) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; е) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; ж) A. Rahman al-Naimi; з) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; и) A. Rahman Omair J Alnaimi; ѝ) Abdulrahman Omair al Neaimi). Дата на раждане: 1954 г. Паспорт №: 00868774 (паспорт на Катар, изтекъл на 27.4.2014 г.). Национален идентификационен номер: 25463401784 (номер на лична карта на Катар, със срок на валидност до 6.12.2019 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Abd Al-Rahman Khalaf „Ubayd Juday“Al-'Anizi (известен още като a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; б) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; в) Abu Usamah al-Rahman; г) Abu Shaima' Kuwaiti; д) Abu Usamah al-Kuwaiti; е) Abu Usama; ж) Yusuf. Дата на раждане: 1973 г. (приблизително). Гражданство: кувейтско. Друга информация: намира се в Сирия от 2013 г. насам. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Anas Hasan Khattab (известен още като a) Samir Ahmed al-Khayat; б) Hani; в) Abu Hamzah; г) Abu-Ahmad Hadud). Титла: амир. Дата на раждане: 7.4.1986 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Национален идентификационен номер: 00351762055. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi (известен още като a) Muyassir al-Jiburi; б) Muyassir Harara; в) Muyassir al-Shammari; г) Muhammad Khalid Hassan; д) Al-Shammari; е) Mus'ab al-Qahtani; ж) Abu Maria al-Qatani). Титла: амир. Дата на раждане: 1.6.1976 г. Място на раждане: a) Al-Shura, Mosul, Ирак б) Harara, провинция Ninawa, Ирак. Гражданство: иракско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi (известен още като a) Shafi al-Ajmi; б) Sheikh Shafi al-Ajmi; в) Shaykh Abu-Sultan). Титла: доктор. Дата на раждане: 1.1.1973 г. Място на раждане: Warah, Кувейт. Адрес: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Кувейт Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 0216155930. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli (известен още като а) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari; б) Umar Muhammad Khalil Mustafa; в) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; г) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati; д) Aliazra Ra'ad Ahmad; е) Abu-Shuayb; ж) Hajji Iman; з) Abu Iman; и) Abu Ala ѝ) Abu Hasan к) Abu Muhammad л) Abu Zayna). Длъжност: висш служител на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ). Дата на раждане: a) 1959 г. б) 1957 г. Място на раждане: Mosul, провинция Ninawa, Ирак. Гражданство: иракско. Друга информация: Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Emilie Konig. Дата на раждане: 9.12.1984 г. Място на раждане: Ploemeur, Франция. Гражданство: френско. Друга информация: намира се в Сирия от 2013 г. насам. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Kevin Guiavarch. Дата на раждане: 12.3.1993 г. Място на раждане: Париж, Франция. Гражданство: френско. Друга информация: намира се в Сирия от 2012 г. насам. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

Oumar Diaby (известен още като: a) Omsen б) Oumar Omsen). Дата на раждане: 5.8.1975 г. Място на раждане: Дакар, Сенегал. Гражданство: сенегалско. Друга информация: намира се в Сирия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.

▼M227

Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (известен още като: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; б) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; в) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; г) Khattab; д) Ibn al-Khattab). Дата на раждане: 1984 г. Място на раждане: Ирак. Гражданство: йорданско. Паспорт №: a) K048787 (йордански паспорт); б) 486298 (йордански паспорт). Национален идентификационен номер: 28440000526 (национален идентификационен номер от Катар). Адрес: Сирийска арабска република (към декември 2014 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.1.2015 г.

Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (известен още като: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; б) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; в) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; г) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; д) Ibrahim 'Issa al-Bakar; е) Ibrahim al-Bakr; ж) Abu-Khalil). Дата на раждане: 12.7.1977 г. Място на раждане: Катар. Гражданство: Катар. Паспорт №: 01016646 (паспорт от Катар) Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.1.2015 г.

Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili (известен още като: a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; б) Tarkhan Batirashvili; в) Omar Shishani; г) Umar Shishani; д) Abu Umar al-Shishani; е) Omar al-Shishani; ж) Chechen Omar; з) Omar the Chechen; и) Omer the Chechen; й) Umar the Chechen; к) Abu Umar; л) Abu Hudhayfah). Дата на раждане: a) 11.1.1986 г.; б) 1982 г. Място на раждане: Akhmeta, Village Birkiani, Грузия. Гражданство: Грузия. Паспорт №: 09AL14455 (грузински паспорт, чиято валидност изтича на 26.6.2019 г.). Национален идентификационен номер: 08001007864 (грузински национален идентификационен номер). Адрес: Сирийска арабска република (към декември 2014 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.1.2015 г.

'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (известен още като: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; б) 'Umar al-Qatari; в) 'Umar al-Tayyar). Дата на раждане: 13.7.1989 г. Гражданство: йорданско. Паспорт №: K 475336 (йордански паспорт, издаден на 31.8.2009 г. и изтекъл на 30.8.2014 г.). Национален идентификационен номер: 28940000602 (национален идентификационен номер от Катар) Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.1.2015 г.

▼M228

Denis Mamadou Gerhard Cuspert (известен още като Abu Talha al-Almani). Дата на раждане: 18.10.1975 г. Място на раждане: Берлин, Германия. Гражданство: германско. Национален идентификационен номер: 2550439611 (германски национален идентификационен номер, издаден в район Friedrichshain-Kreuzberg на Берлин, издаден на 22.4.2010 г., изтичащ на 21.4.2020 г.). Адрес: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Берлин, Германия. Други сведения: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: черен; височина: 178 см. Татуировки: BROKEN DREAMS с букви (на гърба) и карта на Африка (върху горната част на дясната ръка); б) Име на бащата: Richard Luc-Giffard; в) Име на майката: Sigrid Cuspert; г) Намиращ се на територия между Сирия и Турция (от януари 2015 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.2.2015 г.

▼M229

Angga Dimas Pershada (известен(а) още като: a) Angga Dimas Persada, б) Angga Dimas Persadha, в) Angga Dimas Prasondha). Титла: генерален секретар (към средата на 2014 г.). Дата на раждане: 4.3.1985 г. Място на раждане: Джакарта, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: индонезийски паспорт с номер W344982 (издаден на името на Angga Dimas Peshada). Друга информация: a) член на Jemaah Islamiyah; б) лидер на Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2015 г.

Bambang Sukirno (известен(а) още като: a) Pak Zahra, б) Abu Zahra). Дата на раждане: 5.4.1975 г. Място на раждане: Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: индонезийски паспорт с номер A2062513. Друга информация: висш ръководител на Jemaah Islamiyah, който е заемал ръководни длъжности в Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2015 г.

Wiji Joko Santoso (известен(а) още като: a) Wijijoko Santoso, б) Abu Seif al-Jawi, в) Abu Seif). Дата на раждане: 14.7.1975 г. Място на раждане: Rembang, Jawa Tengah, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: индонезийски паспорт с номер A2823222 (издаден на 28.5.2012 г., валиден до 28.5.2017 г. на името на Wiji Joko Santoso). Друга информация: ръководител на отдела за външните работи на Jemaah Islamiyah. Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2015 г.

▼M235 —————

▼M231

Maulana Fazlullah (известен още като: a) Mullah Fazlullah, б) Fazal Hayat, в) Mullah Radio). Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: село Kuza Bandai, долина Swat, провинция Khyber Pakhtunkhawa, Пакистан. Адрес: пограничния район между Афганистан и Пакистан. Друга информация: командващ на Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) от 7.11.2013 г. Дата на посочването съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 7.4.2015 г.

▼M232

Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (известен още като: Abou Zoubair). Дата на раждане: 9.3.1986 г. Място на раждане: Ariana, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: W342058 (тунизийски паспорт, издаден на 14.3.2011 г., изтича на 13.3.2016 г.). Национален идентификационен номер: 08705184 (тунизийска национална карта за самоличност, издадена на 24.2.2011 г.). Адрес: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Тунис, б) Сирийска арабска република (към март 2015 г.), в) Ирак (възможно алтернативно място на пребиваване към март 2015 г.), г) Либия (предишно място на пребиваване). Друга информация: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв, височина: 171 cm, б) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН, в) Името на бащата е Taher Ouni Harzi, а името на майката — Borkana Bedairia. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.4.2015 г.

Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (известен още като: Abou Omar Al Tounisi). Дата на раждане: 3.5.1982 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: Z050399 (тунизийски паспорт, издаден на 9.12.2003 г., изтича на 8.12.2008 г.). Национален идентификационен номер: 04711809 (тунизийска национална карта за самоличност, издадена на 13.11.2003 г.). Адрес: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Тунис, б) Сирийска арабска република (към март 2015 г.), в) Ирак (възможно алтернативно място на пребиваване към март 2015 г.), г) Либия (предишно място на пребиваване). Друга информация: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв, височина: 172 cm, б) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН, в) Името на бащата е Taher Ouni Harzi, а името на майката — Borkana Bedairia. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.4.2015 г.

▼M238

Sofiane Ben Goumo (известен също като: a) Sufyan bin Qumu б) Abou Fares al Libi). Дата на раждане: 26.6.1959 г. Място на раждане: Derna, Либия. Гражданство: либийско. Адрес: Либия. Други сведения: a) Лидер на Ansar al Charia Derna. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2015 г.

▼M239

Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil (известен също като a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; б) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl; в) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; г) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali). Дата на раждане 27.8.1981 г. Място на раждане: Кувейт. Национален идентификационен номер: 281082701081. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 21.9.2015 г.

Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (известен също като a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, б) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, в) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, г) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, д) Abu Ali al-Kawari). Дата на раждане 28.9.1973 г. Гражданство: Катарско. Паспорт №: а) Катарски паспорт номер 01020802, б) Катарски паспорт номер 00754833, издаден на 20.5.2007 г., в) Катарски паспорт номер 00490327, издаден на 28.7.2001 г. Национален идентификационен номер: Номер на лична карта на Катар 27363400684. Адрес: Al-Laqtah, Катар. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 21.9.2015 г.

Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari (известен също като a) Abu Uqlah al-Kuwaiti), Дата на раждане: 31.1.1984 г. Гражданство: Кувейтско. Паспорт №: Кувейтски паспорт номер 155454275. Национален идентификационен номер: Номер на лична карта на Кувейт 284013101406. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 21.9.2015 г.

Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (известен също като a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; б) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; в) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; г) Abu Haza'; д) Abu Hazza'; е) Umar al-Afghani; ж) Abu Sa'd; з) Abu Suad. Дата на раждане: 15.2.1972 г. Гражданство: Катарско. Паспорт №: Катарски паспорт номер 00966737. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 21.9.2015 г.

▼M240

Aqsa Mahmood (известен още като Umm Layth); дата на раждане: 11.5.1994 г.; място на раждане: Глазгоу, Шотландия, Обединеното кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към ноември 2013 г.), б) Обединеното кралство (предишен адрес); гражданство: британско. Паспорт №: 720134834 (британски паспорт, издаден на 27.6.2012 г., изтича на 27.6.2022 г.). Друга информация: а) пол: женски, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.

Nasser Ahmed Muthana (известен още като: a) Nasir Muthana, б) Abdul Muthana, в) Abu Muthana, г) Abu Al-Yemeni Muthana, д) Abu Muthanna); дата на раждане: 29.4.1994 г.; място на раждане: Heath, Кардиф, Обединеното кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към ноември 2013 г.), б) Обединеното кралство (предишен адрес до ноември 2016 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 210804241 (британски паспорт, издаден на 27.7.2010 г., изтича на 27.7.2020 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на косата: кафяв/черен, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7a, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.

Omar Ali Hussain (известен още като Abu- Sa'id Al Britani); дата на раждане: 21.3.1987 г.; място на раждане: High Wycombe, Buckinghamshire, Обединено кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към януари 2014 г.), б) Обединеното кралство (предишен адрес до януари 2016 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 205939411 (британски паспорт, издаден на 21.7.2004 г., изтича на 21.4.2015 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв/черен, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.

Sally-Anne Frances Jones (известна още като: a) Umm Hussain al-Britani, б) Sakinah Hussain); дата на раждане: 17.11.1968 г.; място на раждане: Гринуич, Голям Лондон, Обединено кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към 2013 г.), б) Обединеното кралство (предишно местоположение до 2013 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 519408086 (британски паспорт, издаден на 23.9.2013 г., изтича на 23.9.2023 г.). Друга информация: а) пол: женски, б) име на съпруга: Junaid Hussain, в) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.

Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (известен още като: а) Boubakeur el-Hakim, б) Boubaker el Hakim, в) Abou al Moukatel, г) Abou Mouqatel, д) Abu-Muqatil al-Tunisi); дата на раждане: 1.8.1983 г.; място на раждане: Париж, Франция; адрес: Сирийска арабска република (към септември 2015 г.); гражданство: а) френско б) тунизийско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Peter Cherif; дата на раждане: 26.8.1982 г.; място на раждане: Париж, Франция; адрес: Al Mukalla, провинция Hadramawt province, Йемен; гражданство: френско; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Maxime Hauchard (известен още като Abou Abdallah al Faransi); дата на раждане: 13.3.1992 г.; място на раждане: Нормандия, Франция; адрес: Сирийска арабска република (към септември 2015 г.); гражданство: френско; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Amru Al-Absi (известен още като: a) Amr al Absi, б) Abu al Athir Amr al Absi, в) Abu al-Athir, г) Abu al-Asir, д) Abu Asir, е) Abu Amr al Shami, ж) Abu al-Athir al-Shami, з) Abu-Umar al-Absi); дата на раждане: около 1979 г.; място на раждане: Саудитска Арабия; адрес: Сирийска арабска република (местоположение към септември 2015 г.); дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (известен още като: а) Rayhanah, б) Abu-Rayhanah, в) Handalah, г) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi); дата на раждане: 4.1.1973 г.; място на раждане: Джеда, Саудитска Арабия; гражданство: йеменско; паспорт №: 01055336 (йеменски паспорт); национален идентификационен номер: номер за регистрация на чужденец от Саудитска Арабия 2054275397, издаден на 22.7.1998 г.; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Tarad Mohammad Aljarba (известен още като: а) Tarad Aljarba, б) Abu-Muhammad al-Shimali); дата на раждане: 20.11.1979 г.; място на раждане: Ирак; гражданство: саудитско; паспорт №: E704088 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 26.8.2003 г., изтекъл на 2.7.2008 г.); дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Lavdrim Muhaxheri (известен още като: а) Abu Abdullah al Kosova, б) Abu Abdallah al-Kosovi, в) Abu Abdallah al-Kosovo); дата на раждане: а) 3.12.1989, б) приблизително 1987 г.; място на раждане: Kaqanik/Kacanik; адрес: Сирийска арабска република (местоположение към септември 2015 г.); дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.

Aseel Muthana; дата на раждане: 22.11.1996 г.; място на раждане: Кардиф, Обединеното кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към февруари 2014 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 516088643 (британски паспорт, издаден на 7.1.2014 г., изтича на 7.1.2024 г.); друга информация: физическо описание: цвят на косата: кафяв/черен. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 30.9.2015 г.

Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov (известен още като: а) Abu Banat, б) Abu al Banat); дата на раждане: 24.11.1974 г.; място на раждане: Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Република Дагестан, Руска федерация; гражданство: руско. Паспорт №: 515458008 (номер на руски задграничен паспорт за пътуване, изтича на 30.5.2017 г.); национален идентификационен номер: 8200203535 (номер на руски национален паспорт); адрес: а) Турция (възможно местоположение), б) Сирийска арабска република (преишно потвърдено местоположение от септември 2012 г.); друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: тъмен, телосложение: силно, прав нос, височина: 180-185 cm, говори руски, английски, арабски, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.

Islam Seit-Umarovich Atabiev (известен още като Abu Jihad); дата на раждане: 29.9.1983 г.; място на раждане: Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Руска федерация; гражданство: руско. Паспорт №: 620169661 (номер на руски задграничен паспорт за пътуване); национален идентификационен номер: 9103314932 (руски национален паспорт, издаден на 15.8.2003 г. от отдел на Федералната служба по въпросите на миграцията на Руската федерация за Republic of Karachayevo-Cherkessia); адрес: а) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Руска федерация, б) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.); друга информация: налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.

▼M243

Akhmed Rajapovich Chataev (известен също като а) Akhmad Shishani, б) David Mayer, в) Elmir Sene, г) Odnorukiy). Дата на раждане: 14.7.1980 г. Място на раждане: с. Ведено, Веденски район, Чеченска република, Руска федерация. Адрес: а) Сирийска арабска република (установено местонахождение към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно местонахождение към август 2015 г.). Гражданство: руско. Национален идентификационен номер: 9600133195 (номер на руски национален паспорт, издаден във Веденски район, Чеченска република, Руска федерация от отдел „Вътрешни работи“). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв, цвят на косата: черен, телосложение: солидно; отличителни белези: овално лице, брада, липсващи дясна ръка и ляв крак, говори руски, чеченски и вероятно немски и арабски език; б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 2.10.2015 г.

▼M242

Tarkhan Ismailovich Gaziev (известен също като а) Ramzan Oduev, б) Tarkhan Isaevich Gaziev, в) Husan Isaevich Gaziev, г) Umar Sulimov, д) Wainakh, е) Sever, ж) Abu Bilalal, з) Abu Yasir, и) Abu Asim, й) Husan); Дата на раждане: 11.11.1965 г.; Място на раждане: село Bugaroy, област Itum-Kalinskiy, Чеченска република, Руска република; Адрес: а) Сирийска арабска република (към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно място на пребиваване към август 2015 г.; Гражданство: (не е регистриран като гражданин на Руската федерация); Друга информация: Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.

▼M240

Zaurbek Salimovich Guchaev (известен още като: a) Bach, б) Fackih, в) Vostochniy, г) Muslim, д) Aziz, е) Abdul Aziz); дата на раждане: 7.9.1975 г.; място на раждане: Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria, Руска федерация; адрес: а) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно местоположение към август 2015 г.); гражданство: руско. Паспорт №: 622641887 (номер на руски задграничен паспорт за пътуване); национален идентификационен номер: 8304661431 (номер на руски национален паспорт); друга информация: налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.

Shamil Magomedovich Ismailov (известен още като: a) Shamil Magomedovich Aliev, б) Abu Hanifa); дата на раждане: 29.10.1980 г.; място на раждане: Астрахан, Руска федерация; адрес: а) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно местоположение към август 2015 г.); гражданство: руско. Паспорт №: 514448632 (руски задграничен паспорт за пътуване, издаден на 8.9.2010 г. в Александрия, Египет, от генералното консулство на Руската федерация); национален идентификационен номер: 1200075689 (руски национален паспорт, издаден на 15 декември 2000 г. от Руската федерация); друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв, цвят на косата: черен, телосложение: слабо, височина: 175-180 cm, отличителни белези: продълговато лице, говорен дефект, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.

▼M241

Emrah Erdogan (наричан още a) Imraan Al-Kurdy, б) Imraan, в) Imran, г) Imran ibn Hassan, д) Salahaddin El Kurdy, е) Salahaddin Al Kudy, ж) Salahaddin Al-Kurdy, з) Salah Aldin, и) Sulaiman, й) Ismatollah, к) Ismatullah, л) Ismatullah Al Kurdy). Дата на раждане: 2.2.1988 г. Място на раждане: Karliova, Турция. Адрес: затвор Werl, Германия (от май 2015 г.). Гражданство: германско. Паспорт № BPA C700RKL8R4 (германски документ за самоличност, издаден на 18 февруари 2010 г., валиден до 17 февруари 2016 г.). Други сведения: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв; телосложение: силно, тегло: 92 кг, височина: 176 см, белег по рождение на дясната страна на гърба. б) име на майката: Emine Erdogan. в) име на бащата: Sait Erdogan.

▼M245

Abd Al-Baset Azzouz (известен още като a) Abdelbassed Azouz, б) Abdul Baset Azouz, в) AA (инициали). Дата на раждане: 7.2.1966 г. Място на раждане: Doma, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: а) 223611 (номер на либийски паспорт), б) C00146605 (номер на британски паспорт). Адрес: Либия (последно известно местонахождение). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Gulmurod Khalimov. Дата на раждане: a) 14.5.1975 г., б) около 1975 г. Място на раждане: а) област Варзоб, Таджикистан, б) Душанбе, Таджикистан. Гражданство: таджикско. Адрес: Сирийска арабска република (местонахождение към септември 2015 г.). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Nusret Imamovic (известен още като Nusret Sulejman Imamovic). Дата на раждане: а) 26.9.1971 г., б) 26.9.1977 г. Гражданство: Босна и Херцеговина. Паспорт №: а) 349054 (номер на паспорт, издаден от Босна и Херцеговина), б) 3490054 (номер на паспорт, издаден от Босна и Херцеговина). Адрес: Сирийска арабска република (местонахождение към септември 2015 г.). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Muhannad Al-Najdi (известен още като а) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi, б) Ghassan al-Tajiki. Дата на раждане: 19.5.1984 г. Място на раждане: al-Duwadmi, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Morad Laaboudi (известен още като а) Abu Ismail, б) Abu Ismail al-Maghribi. Дата на раждане: 26.2.1993 г. Място на раждане: Мароко. Гражданство: мароканско. Паспорт №: а) UZ6430184 (номер на марокански паспорт), б) CD595054 (номер на мароканска лична карта). Адрес: Турция. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Ali Musa Al-Shawakh (известен още като а) 'Ali Musa al-Shawagh, б) 'Ali Musa al-Shawagh, в) Ali al-Hamoud al-Shawakh, г) Ibrahim al-Shawwakh, д) Muhammad 'Ali al-Shawakh, е) Abu Luqman, ж) Ali Hammud, з) Abdullah Shuwar al-Aujayd, и) Ali Awas, й) 'Ali Derwish, к) 'Ali al-Hamud, л) Abu Luqman al- Sahl, м) Abu Luqman al-Suri, н) Abu Ayyub. Дата на раждане: 1973 г. Място на раждане: село Sahl, провинция Рака, Сирийска арабска република. Гражданство: сирийско. Адрес: Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari (известен още като а) Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri, б) Abu Habib al-Libi, в) Hasan Abu Habib). Дата на раждане: 1975 г. Място на раждане: Derna, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: а) 542858 (номер на либийски паспорт), б) 55252 (либийски национален идентификационен номер, издаден в Derna, Либия). Адрес: Либия. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (известен още като а) Mounir Helel, б) Mounir Hilel, в) Abu Rahmah, г) Abu Maryam al-Tunisi. Дата на раждане: 10.5.1983 г. Място на раждане: Ben Guerdane, Тунис. Гражданство: тунизийско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh (известен още като а) Muhammad Hameida Saleh, б) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah, в) Faris Baluchistan). Дата на раждане: а) 22.9.1988 г., б) 22.9.1989 г. Място на раждане: Alexandria, Египет. Гражданство: египетско. Адрес: Египет. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Salim Benghalem. Дата на раждане: 6.7.1980 г. Място на раждане: Bourg la Reine, Франция. Гражданство: френско. Адрес: Сирийска арабска република (от септември 2015 г.). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi (известен още като а) Abou ObeJda Youssef AI-Annabi, б) Abu- Ubaydah Yusuf Al-lnabi, в) Mebrak Yazid, г) Youcef Abu Obeida, д) Mibrak Yazid, е) Yousif Abu Obayda Yazid, ж) Yazid Mebrak, з) Yazid Mabrak, и) Yusuf Abu Ubaydah, й) Abou Youcef). Дата на раждане: 7.2.1969 г. Място на раждане: Annaba, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Други сведения: Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.

▼M247

Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi (известен още като а) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi, б) Faruq al-Qahtani, в) Faruq al-Qatari, г) Farouq al-Qahtani al Qatari, д) Sheikh Farooq al-Qahtani, е) Shaykh Imran Farouk, ж) Sheikh Faroq al-Qatari). Дата на раждане: а) 1981 г., б) около 1980 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Гражданство: а) Саудитска Арабия, б) Катар. Паспорт №: 592667 (катарски паспорт, издаден на 3 май 2007 г.). Адрес: Афганистан (от 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 28.3.2016 г.

▼M248

Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (известен още като: a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali, б) Turki Mubarak al-Binali, в) Turki al-Benali, г) Turki al-Binali, д) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari, е) Abu Bakr al-Athari, ж) Abu Hazm al-Salafi, з) Abu Hudhayfa al-Bahrayni, и) Abu Khuzayma al-Mudari, й) Abu Sufyan al-Sulami, к) Abu Dergham, л) Abu Human al-Athari). Дата на раждане: 3.9.1984 г. Място на раждане: Al Muharraq, Бахрейн. Гражданство: Бахрейн (гражданство оттеглено през януари 2015 г.). Паспорт №: а) бахрейнски паспорт № 2231616, издаден на 2.1.2013 г., валиден до 2.1.2023 г., б) предходен бахрейнски паспорт № 1272611, издаден на 1.4.2003 г., в) национален идентификационен номер: 840901356. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 20.4.2016 г.

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (известен още като: a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, б) Abu Sarah al-Saudi, в) Abu Sara Zahrani). Дата на раждане: 19.1.1986 г. Гражданство: Саудитска Арабия. Адрес: Сирийска арабска република. Паспорт №: a) K142736 (саудитски паспорт, издаден на 14.7.2011 г. в Al-Khafji, Саудитска Арабия), б) G579315 (саудитски паспорт). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 20.4.2016 г.

Tuah Febriwansyah (известен още като: a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin, б) Tuwah Febriwansah, в) Muhammad Fachri, г) Muhammad Fachria, д) Muhammad Fachry). Дата на раждане: 18.2.1968 г. Място на раждане: Джакарта, Индонезия. Гражданство: Индонезия. Адрес: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia. Индонезийска лична карта № 09.5004.180268.0074. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 20.4.2016 г.

Husayn Juaythini (известен още като: a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni, б) Husayn Muhammad al-Juaythini, в) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini, г) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini, д) Husayn Muhammad Husayn Juaythini, е) Abu Muath al-Juaitni). Дата на раждане: 3.5.1977 г. Място на раждане: бежански лагер Nuseirat, Ивицата Газа, Палестински територии. Гражданство: Палестински територии. Адрес: Ивицата Газа, Палестински територии. Паспорт №: 0363464 (издаден от Палестинската власт). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 20.4.2016 г.

Muhammad Sholeh Ibrahim (известен още като: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, б) Muhammad Sholeh Ibrohim, в) Muhammad Soleh Ibrahim, г) Sholeh Ibrahim, д) Muh Sholeh Ibrahim). Дата на раждане: септември 1958 г. Място на раждане: Demak, Индонезия. Гражданство: Индонезия. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 20.4.2016 г.

▼M195
ПРИЛОЖЕНИЕ IА

Физическо лице, посочено в член 2, параграф 3а

Usama Muhammed Awad Bin Laden (известен още като a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, б) Ben Laden Osama, в) Ben Laden Ossama, г) Ben Laden Usama, д) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, е) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, ж) Shaykh Usama Bin Ladin, з) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, и) Usama bin Laden, й) Usama bin Ladin, к) Osama bin Ladin, л) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, м) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, н) Abu Abdallah Abd Al Hakim, о) Al Qaqa). Титла: а) Shaykh, б) Hajj. Дата на раждане: а) 30.7.1957 г. б) 28.7.1957 г., в) 10.3.1957 г., г) 1.1.1957 г., д) 1956 г., е) 1957 г. Месторождение: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Националност: саудитското гражданство му е отнето, афганистанска националност, дадена от талибанския режим. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Пакистан през май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните власти съгласно член 5

БЕЛГИЯ

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

БЪЛГАРИЯ

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекси мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex andthe Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

Относно замразяване на средства:

Министерство на финансите

ул. „Г.С.Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S.Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo finаncí

Finаnční аnаlytický útvаr

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Prаhа 1

Tel.: +420 2 57044501

Fаx.: +420 2 57044502

▼B

ДАНИЯ

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЯ

▼M58

  относно парични средства:

  Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel.: (49-89) 28 89 38 00 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

  относно икономически ресурси:

 

 за нотификации в съответствие с член 4, параграф 2 и член 5:

  Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Referat V B 2 Scharnhorststraße 34-37 D-10115 Berlin Tel.: (49-1888) 6 15-9 Fax: (49-1888) 6 15-53 58 E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

 за предоставяне на освобождавания в съответствие с член 2a:

  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel.: (49-619) 69 08-0 Fax: (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ЕСТОНИЯ

Eesti Välisministeerium

Islаndi välјаk 1

15049 Таllinn

Tel +372 6 317 100

Fаx +372 6 317 199

Замразяване на средства:

Finаntsinspektsioon

Ѕаkаlа 4

15030 Таllinn

Tel: +372 66 80 500

Fаx: +372 66 80 501

▼B

ГЪРЦИЯ

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2

Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

ИСПАНИЯ

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E 139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

▼M194

ХЪРВАТИЯ

Относно техническа помощ и ограничения за износ:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Тел.: + 385 1 6106 304

Факс: + 385 1 6109 150

Относно замразяване на средства и икономически ресурси:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Тел.: + 385 1 4569 952

Факс: + 385 1 4597 416

▼B

ИРЛАНДИЯ

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 408 24 92

ИТАЛИЯ

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Email: csf@tesoro.it

Tel. (39 06) 4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32

▼A1

КИПЪР

Министерство на външните работи

Presidentiаl Раlаce Аvenue

1447 Nicosiа

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel: +357 22 300600

Fаx: +357 22 661881

Отдел за борба с изпирането на пари

1 Аpellis Street

1403 Nicosiа

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel: +357 22 889100

Fаx: +357 22 665080

E-mаil: mokаs@cytаnet.com.cy

ЛАТВИЯ

▼M190

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Tel: (+371) 67 016 201

Fax: (+371) 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Tel: (+371) 67 044 430

Fax: (+371) 67 324 497

kd@kd.gov.lv

▼A1

ЛИТВА

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

УНГАРИЯ

Külügyminisztérium

1027 Budаpest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fаx: +361 212 5918

МАЛТА

Bord tа' Sorvelјаnzа dwаr is–Ѕаnzjonijiet

Direttorаt tа' l–Аffаrijiet Multilаterаli

Ministeru tа' l–Аffаrijiet Ваrrаnin

Раlаzzo Раrisio

Triq il–Merkаnti

Vаllettа CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fаx: +356 21 25 15 20

▼B

НИДЕРЛАНДИЯ

▼M51

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

▼B

АВСТРИЯ

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

▼A1

ПОЛША

Ministerstwo Sprаw Zаgrаnicznych

Depаrtаment Prаwno – Trаktаtowy

Аl. J. Ch. Szuchа 23

PL–00–580 Wаrszаwа

Tel: +48 22 523 93 48

Fаx: +48 22 523 91 29

▼B

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel.: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel.: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel.: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel.: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼A1

СЛОВЕНИЯ

▼M183

Член 2a

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Тел.: +386 1 369 5200

Факс: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

Член 2б

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Тел.: + 386 1 471 90 00

Факс: + 386 1 251 55 16

E-mail: info@bsi.si:

Член 5

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Тел.: + 386 1 478 2000

Факс: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si

▼A1

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo finаncií

Štefаnovičovа 5

817 82 Brаtislаvа

Tel: +421 2 5958 2201

Fаx: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstvа

Mierová 19

827 15 Brаtislаvа

Tel: +421 2 4854 1421

Fаx: +421 2 4342 3949

▼B

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

▼M51

Articolul 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Член 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel: (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Член 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

▼M17

 По отношение на износните ограничения:

 

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London

SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11.

 По отношение на замразяване на средствата и икономическите източници:

 

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44 207) 601 43 09

▼M185

АДРЕС ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Белгия)

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

( 2 ) Предложение от 6 март 2002 г. (все още непубликуванов Официален вестник).

( 3 ) Становище от 11 април 2002 г. (все ощенепубликувано в Официален вестник).

( 4 ) ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1. Регламент, последноизменен с Регламент (ЕО) № 467/2001.

( 6 ) ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1. Регламент, последноизменен с Регламент (ЕО) № 881/2002.

( 7 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 8 ) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Top