EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R1484-20221125

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията от 28 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1484/2022-11-25

01995R1484 — BG — 25.11.2022 — 042.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

▼M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1484/95 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 1995 г.

относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО

▼B

(ОВ L 145, 29.6.1995 г., стp. 47)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2916/95 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 1995 година

  L 305

49

19.12.1995

 M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1505/96 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 1996 година

  L 189

79

30.7.1996

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 136/98 of 20 January 1998 (*)

  L 15

10

21.1.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 372/98 of17 February 1998 (*)

  L 47

15

18.2.1998

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 607/98 vom 17. März 1998 (*)

  L 80

25

18.3.1998

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 833/98 of 21 April 1998 (*)

  L 119

6

22.4.1998

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 1014/98 DE LA COMISIÓN of 14 May 1998 (*)

  L 145

20

15.5.1998

 M8

COMMISSION REGULATION (EC) No 1254/98 of 17 June 1998 (*)

  L 173

12

18.6.1998

 M9

Изменен с: COMMISSION REGULATION (EC) No 1354/98 of 26 June 1998 (*)

  L 184

33

27.6.1998

 M10

COMMISSION REGULATION (EC) No 1515/98 of 15 July 1998 (*)

  L 200

24

16.7.1998

 M11

COMMISSION REGULATION (EC) No 1963/98 of 15 September 1998 (*)

  L 254

19

16.9.1998

 M12

COMMISSION REGULATION (EC) No 2208/98 of 14 October 1998 (*)

  L 278

19

15.10.1998

 M13

COMMISSION REGULATION (EC) No 2472/98 of 17 November 1998 (*)

  L 308

16

18.11.1998

 M14

COMMISSION REGULATION (EC) No 117/1999 of 19 January 1999 (*)

  L 15

4

20.1.1999

 M15

COMMISSION REGULATION (EC) No 392/1999 of 23 February 1999 (*)

  L 48

5

24.2.1999

►M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 493/1999 НА КОМИСИЯТА от 5 март 1999 година

  L 59

15

6.3.1999

 M17

COMMISSION REGULATION (EC) No 623/1999 of 23 March 1999 (*)

  L 78

7

24.3.1999

►M18

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/1999 НА КОМИСИЯТА от 29 март 1999 година

  L 86

6

30.3.1999

 M19

COMMISSION REGULATION (EC) No 820/1999 of 20 April 1999 (*)

  L 104

5

21.4.1999

 M20

COMMISSION REGULATION (EC) No 1237/1999 of 15 June 1999 (*)

  L 149

34

16.6.1999

 M21

COMMISSION REGULATION (EC) No 1532/1999 of 13 July 1999 (*)

  L 178

17

14.7.1999

 M22

COMMISSION REGULATION (EC) No 1958/1999 of 14 September 1999 (*)

  L 243

3

15.9.1999

 M23

COMMISSION REGULATION (EC) No 2164/1999 of 12 October 1999 (*)

  L 265

20

13.10.1999

 M24

COMMISSION REGULATION (EC) No 2392/1999 of 11 November 1999 (*)

  L 290

3

12.11.1999

 M25

COMMISSION REGULATION (EC) No 2584/1999 of 7 December 1999 (*)

  L 314

26

8.12.1999

 M26

COMMISSION REGULATION (EC) No 108/2000 of 18 January 2000 (*)

  L 13

8

19.1.2000

 M27

COMMISSION REGULATION (EC) No 344/2000 of 15 February 2000 (*)

  L 43

26

16.2.2000

 M28

COMMISSION REGULATION (EC) No 551/2000 of 14 March 2000 (*)

  L 67

28

15.3.2000

 M29

COMMISSION REGULATION (EC) No 750/2000 of 11 April 2000 (*)

  L 90

8

12.4.2000

 M30

COMMISSION REGULATION (EC) No 1027/2000 of 16 May 2000 (*)

  L 116

12

17.5.2000

 M31

COMMISSION REGULATION (EC) No 1240/2000 of 14 June 2000 (*)

  L 141

29

15.6.2000

 M32

COMMISSION REGULATION (EC) No 1506/2000 of 14 July 2000 (*)

  L 172

19

12.7.2000

 M33

COMMISSION REGULATION (EC) No 1931/2000 of 12 September 2000 (*)

  L 231

7

13.9.2000

 M34

COMMISSION REGULATION (EC) No 2245/2000 of 10 October 2000 (*)

  L 257

13

11.10.2000

 M35

COMMISSION REGULATION (EC) No 2502/2000 of 14 November 2000 (*)

  L 288

22

15.11.2000

 M36

COMMISSION REGULATION (EC) No 2664/2000 of 5 December 2000 (*)

  L 305

7

6.12.2000

 M37

COMMISSION REGULATION (EC) No 296/2000 of 13 February 2001 (*)

  L 43

16

14.2.2001

 M38

COMMISSION REGULATION (EC) No 549/2000 of 20 March 2001 (*)

  L 81

26

21.3.2001

 M39

COMMISSION REGULATION (EC) No 810/2000 of 26 April 2001 (*)

  L 118

22

27.4.2001

 M40

COMMISSION REGULATION (EC) No 964/2000 of 17 May 2001 (*)

  L 136

6

18.5.2001

 M41

COMMISSION REGULATION (EC) No 1150/2000 of 12 June 2001 (*)

  L 156

25

13.6.2001

 M42

COMMISSION REGULATION (EC) No 1461/2000 of 17 July 2001 (*)

  L 194

10

18.7.2001

 M43

COMMISSION REGULATION (EC) No 1835/2000 of 18 September 2001 (*)

  L 249

8

19.9.2001

 M44

COMMISSION REGULATION (EC) No 2028/2000 of 16 October 2001 (*)

  L 274

9

17.10.2001

 M45

COMMISSION REGULATION (EC) No 2203/2000 of 13 November 2001 (*)

  L 296

5

14.11.2001

 M46

COMMISSION REGULATION (EC) No 2420/2000 of 11 December 2001 (*)

  L 327

33

12.12.2001

 M47

COMMISSION REGULATION (EC) No 118/2002 of 23 January 2002 (*)

  L 21

17

24.1.2002

 M48

COMMISSION REGULATION (EC) No 317/2002 of 20 February 2002 (*)

  L 50

51

21.2.2002

 M49

COMMISSION REGULATION (EC) No 447/2002 of 12 March 2002 (*)

  L 70

11

13.3.2002

 M50

COMMISSION REGULATION (EC) No 656/2002 of 16 April 2002 (*)

  L 101

12

17.4.2002

 M51

COMMISSION REGULATION (EC) No 798/2002 of 14 May 2002 (*)

  L 128

39

15.5.2002

 M52

COMMISSION REGULATION (EC) No 999/2002 of 11 June 2002 (*)

  L 152

21

12.6.2002

 M53

COMMISSION REGULATION(EC) No 1235/2002 of 9 July 2002 (*)

  L 180

13

10.7.2002

 M54

COMMISSION REGULATION (EC) No 1659/2002 of 18 September 2002 (*)

  L 251

4

19.9.2002

 M55

COMMISSION REGULATION (EC) No 1856/2002 of 17 October 2002 (*)

  L 280

9

18.10.2002

 M56

COMMISSION REGULATION(EC) No 2053/2002 of 19 November 2002 (*)

  L 316

21

20.11.2002

 M57

COMMISSION REGULATION (EC) No 2193/2002 of 10 December 2002 (*)

  L 334

18

11.12.2002

 M58

COMMISSION REGULATION(EC) No 110/2003 of 21 January 2003 (*)

  L 16

19

22.1.2003

 M59

COMMISSION REGULATION(EC) No 310/2003 of 18 February 2003 (*)

  L 45

12

19.2.2003

 M60

COMMISSION REGULATION(EC) No 447/2003 of 11 March 2003 (*)

  L 67

11

12.3.2003

 M61

COMMISSION REGULATION(EC) No 634/2003 of 8 April 2003 (*)

  L 92

9

9.4.2003

 M62

COMMISSION REGULATION(EC) No 926/2003 of 27 May 2003 (*)

  L 131

9

28.5.2003

 M63

COMMISSION REGULATION(EC) No 1038/2003 of 17 June 2003 (*)

  L 150

30

18.6.2003

 M64

COMMISSION REGULATION(EC) No 1258/2003 of 15 July 2003 (*)

  L 177

5

16.7.2003

 M65

COMMISSION REGULATION(EC) No 1631/2003 of 17 September 2003 (*)

  L 232

55

18.9.2003

 M66

COMMISSION REGULATION(EC) No 1802/2003 of 14 October 2003 (*)

  L 264

19

15.10.2003

 M67

COMMISSION REGULATION(EC) No 2030/2003 of 18 November 2003 (*)

  L 301

9

19.11.2003

 M68

COMMISSION REGULATION (EC) No 2188/2003 of 15 December 2003 (*)

  L 327

16

16.12.2003

 M69

COMMISSION REGULATION(EC) No 124/2004 of 23 January 2004 (*)

  L 17

16

24.1.2004

 M70

COMMISSION REGULATION(EC) No 267/2004 of 16 February 2004 (*)

  L 46

20

17.2.2004

 M71

COMMISSION REGULATION (EC) No 483/2004 of 15 March 2004, (*)

  L 78

14

16.3.2004

 M72

COMMISSION REGULATION (EC) No 1148/2004 of 22 June 2004 (*)

  L 222

15

23.6.2004

 M73

COMMISSION REGULATION (EC) No 1284/2004 of 13 July 2004 (*)

  L 242

4

14.7.2004

 M74

COMMISSION REGULATION (EC) No 1601/2004 of 14 September 2004 (*)

  L 292

6

15.9.2004

 M75

COMMISSION REGULATION (EC) No 1814/2004 of 19 October 2004 (*)

  L 319

7

20.10.2004

 M76

COMMISSION REGULATION (EC) No 1972/2004 of 16 November 2004 (*)

  L 341

21

17.11.2004

 M77

COMMISSION REGULATION (EC) No 2129/2004 of 14 December 2004 (*)

  L 368

20

15.12.2004

 M78

COMMISSION REGULATION (EC) No 38/2005 of 12 January 2005 (*)

  L 10

20

13.1.2005

 M79

COMMISSION REGULATION (EC) No 563/2005 of 13 April 2005 (*)

  L 95

42

14.4.2005

 M80

COMMISSION REGULATION (EC) No 900/2005 of 15 June 2005 (*)

  L 153

18

16.6.2005

 M81

COMMISSION REGULATION (EC) No 1523/2005 of 20 September 2005 (*)

  L 245

4

21.9.2005

 M82

COMMISSION REGULATION (EC) No 1715/2005 of 19 October 2005 (*)

  L 274

80

20.10.2005

 M83

COMMISSION REGULATION (EC) No 1998/2005 of 7 December 2005 (*)

  L 320

42

8.12.2005

 M84

COMMISSION REGULATION (EC) No 82/2006 of 18 January 2006 (*)

  L 14

10

19.1.2006

 M85

COMMISSION REGULATION (EC) No 224/2006 of 8 February 2006 (*)

  L 38

32

9.2.2006

 M86

COMMISSION REGULATION (EC) No 405/2006 of 8 March 2006 (*)

  L 70

46

9.3.2006

 M87

COMMISSION REGULATION (EC) No 578/2006 of 7 April 2006 (*)

  L 100

7

8.4.2006

 M88

COMMISSION REGULATION (EC) No 743/2006 of 17 May 2006 (*)

  L 130

17

18.5.2006

 M89

COMMISSION REGULATION (EC) No 919/2006 of 21 June 2006 (*)

  L 169

17

22.6.2006

 M90

COMMISSION REGULATION (EC) No 1360/2006 of 14 September 2006 (*)

  L 252

16

15.9.2006

 M91

COMMISSION REGULATION (EC) No 1500/2006 of 10 October 2006 (*)

  L 279

18

11.10.2006

 M92

COMMISSION REGULATION (EC) No 1725/2006 of 22 November 2006 (*)

  L 324

5

23.11.2006

 M93

COMMISSION REGULATION (EC) No 1827/2006 of 12 December 2006 (*)

  L 351

17

13.12.2006

 M94

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 35/2007 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2007 година

  L 10

10

17.1.2007

 M95

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 117/2007 НА КОМИСИЯТА от 7 февруари 2007 година

  L 35

9

8.2.2007

 M96

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 308/2007 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2007

  L 81

28

22.3.2007

 M97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2007 НА КОМИСИЯТА от 18 април 2007 година

  L 102

12

19.4.2007

 M98

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 591/2007 НА КОМИСИЯТА от 30 май 2007 година

  L 139

20

31.5.2007

 M99

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 685/2007 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2007 година

  L 159

30

20.6.2007

 M100

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1094/2007 НА КОМИСИЯТА от 19 септември 2007 година

  L 246

17

21.9.2007

 M101

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1222/2007 НА КОМИСИЯТА от 18 октомври 2007 година

  L 275

30

19.10.2007

 M102

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1341/2007 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2007 година

  L 298

20

16.11.2007

 M103

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1468/2007 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2007 година

  L 329

3

14.12.2007

 M104

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 34/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2008 година

  L 15

13

18.1.2008

 M105

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 161/2008 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2008 година

  L 48

29

22.2.2008

 M106

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 267/2008 НА КОМИСИЯТА от 19 март 2008 година

  L 81

30

20.3.2008

 M107

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 346/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 април 2008 година

  L 108

18

18.4.2008

 M108

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 448/2008 НА КОМИСИЯТА от 22 май 2008 година

  L 134

15

23.5.2008

 M109

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 581/2008 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2008 година

  L 161

28

20.6.2008

 M110

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 920/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 септември 2008 година

  L 251

31

19.9.2008

 M111

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1159/2008 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2008 година

  L 310

17

21.11.2008

 M112

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1231/2008 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2008 година

  L 334

3

12.12.2008

 M113

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 64/2009 НА КОМИСИЯТА от 22 януари 2009 година

  L 19

22

23.1.2009

 M114

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 337/2009 НА КОМИСИЯТА от 23 април 2009 година

  L 104

13

24.4.2009

 M115

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 424/2009 НА КОМИСИЯТА от 20 май 2009 година

  L 125

69

21.5.2009

 M116

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 534/2009 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2009 година

  L 156

24

19.6.2009

►M117

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 816/2009 НА КОМИСИЯТА от 7 септември 2009 година

  L 236

5

8.9.2009

 M118

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 854/2009 НА КОМИСИЯТА от 17 септември 2009 година

  L 246

19

18.9.2009

 M119

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1000/2009 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2009 година

  L 278

25

23.10.2009

 M120

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1115/2009 НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 2009 година

  L 306

21

20.11.2009

 M121

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2009 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2009 година

  L 325

26

11.12.2009

 M122

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 януари 2010 година

  L 17

41

22.1.2010

 M123

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 141/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2010 година

  L 44

11

19.2.2010

 M124

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 233/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 март 2010 година

  L 69

9

19.3.2010

►M125

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 248/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 март 2010 година

  L 79

1

25.3.2010

 M126

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 344/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 април 2010 година

  L 102

41

23.4.2010

 M127

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 436/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 май 2010 година

  L 125

30

21.5.2010

 M128

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 529/2010 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2010 година

  L 152

10

18.6.2010

 M129

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2010 година

  L 191

17

23.7.2010

 M130

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 842/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2010 година

  L 250

20

24.9.2010

 M131

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 951/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година

  L 278

20

22.10.2010

 M132

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1058/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2010 година

  L 303

11

19.11.2010

 M133

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1208/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2010 година

  L 333

55

17.12.2010

 M134

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 47/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2011 година

  L 18

18

21.1.2011

 M135

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 147/2011 НА КОМИСИЯТА от 17 февруари 2011 година

  L 44

24

18.2.2011

 M136

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 267/2011 НА КОМИСИЯТА от 17 март 2011 година

  L 71

17

18.3.2011

 M137

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 396/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2011 година

  L 105

3

21.4.2011

 M138

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 491/2011 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2011 година

  L 133

16

20.5.2011

 M139

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 613/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 юни 2011 година

  L 164

6

24.6.2011

 M140

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 711/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2011 година

  L 190

63

21.7.2011

 M141

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 947/2011 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2011 година

  L 246

26

23.9.2011

 M142

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1060/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2011 година

  L 276

39

21.10.2011

 M143

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1182/2011 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2011 година

  L 301

13

18.11.2011

 M144

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1319/2011 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2011 година

  L 334

25

16.12.2011

 M145

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 50/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 януари 2012 година

  L 17

13

20.1.2012

 M146

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 163/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2012 година

  L 52

10

24.2.2012

 M147

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 256/2012 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2012 година

  L 84

30

23.3.2012

 M148

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 344/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2012 година

  L 108

30

20.4.2012

 M149

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 422/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 май 2012 година

  L 130

19

17.5.2012

 M150

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 575/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2012 година

  L 169

57

29.6.2012

 M151

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 664/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2012 година

  L 192

9

20.7.2012

 M152

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 857/2012 НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2012 година

  L 255

16

21.9.2012

 M153

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 964/2012 НА КОМИСИЯТА от 18 октомври 2012 година

  L 288

11

19.10.2012

 M154

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1095/2012 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2012 година

  L 325

11

23.11.2012

 M155

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1200/2012 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2012 година

  L 342

36

14.12.2012

 M156

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 32/2013 НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2013 година

  L 14

13

18.1.2013

 M157

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 164/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 49

64

22.2.2013

 M158

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 272/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2013 година

  L 82

51

22.3.2013

 M159

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 359/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 април 2013 година

  L 109

25

19.4.2013

 M160

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 478/2013 НА КОМИСИЯТА от 23 май 2013 година

  L 138

9

24.5.2013

 M161

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 590/2013 НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2013 година

  L 169

67

21.6.2013

 M162

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 690/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2013 година

  L 196

16

19.7.2013

 M163

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 904/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 септември 2013 година

  L 250

38

20.9.2013

 M164

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1000/2013 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2013 година

  L 277

9

18.10.2013

 M165

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1190/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 2013 година

  L 313

51

22.11.2013

 M166

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1330/2013 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2013 година

  L 334

12

13.12.2013

 M167

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 64/2014 НА КОМИСИЯТА от 24 януари 2014 година

  L 22

39

25.1.2014

 M168

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 164/2014 НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 2014 година

  L 52

15

21.2.2014

 M169

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 287/2014 НА КОМИСИЯТА от 20 март 2014 година

  L 85

6

21.3.2014

 M170

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 395/2014 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2014 година

  L 115

24

17.4.2014

 M171

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 552/2014 НА КОМИСИЯТА от 22 май 2014 година

  L 155

20

23.5.2014

 M172

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 711/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2014 година

  L 188

60

27.6.2014

 M173

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 798/2014 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2014 година

  L 219

1

25.7.2014

 M174

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1008/2014 НА КОМИСИЯТА от 24 септември 2014 година

  L 282

15

26.9.2014

 M175

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1128/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2014 година

  L 305

100

24.10.2014

 M176

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1268/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2014 година

  L 343

7

28.11.2014

 M177

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1356/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2014 година

  L 365

87

19.12.2014

 M178

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/139 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2015 година

  L 24

3

30.1.2015

 M179

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/318 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2015 година

  L 57

1

28.2.2015

 M180

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/515 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2015 година

  L 82

12

27.3.2015

 M181

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/638 НА КОМИСИЯТА от 22 април 2015 година

  L 106

14

24.4.2015

 M182

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/829 НА КОМИСИЯТА от 27 май 2015 година

  L 132

6

29.5.2015

 M183

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1004 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2015 година

  L 161

7

26.6.2015

 M184

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1314 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2015 година

  L 203

5

31.7.2015

 M185

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1606 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2015 година

  L 249

5

25.9.2015

 M186

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1951 НА КОМИСИЯТА от 28 октомври 2015 година

  L 284

98

30.10.2015

 M187

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2184 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2015 година

  L 312

1

27.11.2015

 M188

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2380 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2015 година

  L 332

50

18.12.2015

 M189

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/112 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2016 година

  L 23

14

29.1.2016

 M190

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/261 НА КОМИСИЯТА от 24 февруари 2016 година

  L 50

1

26.2.2016

 M191

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/432 НА КОМИСИЯТА от 18 март 2016 година

  L 76

26

23.3.2016

 M192

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/668 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2016 година

  L 115

31

29.4.2016

 M193

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/831 НА КОМИСИЯТА от 25 май 2016 година

  L 140

7

27.5.2016

 M194

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1053 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2016 година

  L 173

42

30.6.2016

 M195

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1243 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2016 година

  L 204

4

29.7.2016

 M196

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1738 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2016 година

  L 264

15

30.9.2016

 M197

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1894 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2016 година

  L 293

28

28.10.2016

 M198

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2055 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2016 година

  L 319

9

25.11.2016

 M199

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2378 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2016 година

  L 352

52

23.12.2016

 M200

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/139 НА КОМИСИЯТА от 25 януари 2017 година

  L 22

8

27.1.2017

 M201

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/316 НА КОМИСИЯТА от 22 февруари 2017 година

  L 47

1

24.2.2017

 M202

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/611 НА КОМИСИЯТА от 29 март 2017 година

  L 86

5

31.3.2017

 M203

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/739 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2017 година

  L 111

1

28.4.2017

 M204

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/911 НА КОМИСИЯТА от 24 май 2017 година

  L 139

28

30.5.2017

 M205

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1157 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2017 година

  L 167

20

30.6.2017

 M206

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1394 НА КОМИСИЯТА от 26 юли 2017 година

  L 197

3

28.7.2017

 M207

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1771 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2017 година

  L 251

11

29.9.2017

 M208

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1955 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2017 година

  L 277

1

27.10.2017

 M209

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2184 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2017 година

  L 309

4

24.11.2017

 M210

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2447 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2017 година

  L 346

4

28.12.2017

 M211

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/127 НА КОМИСИЯТА от 24 януари 2018 година

  L 22

14

26.1.2018

 M212

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/268 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2018 година

  L 51

11

23.2.2018

 M213

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/481 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2018 година

  L 81

6

23.3.2018

 M214

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/658 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2018 година

  L 108I

3

28.4.2018

 M215

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/766 НА КОМИСИЯТА от 23 май 2018 година

  L 129

74

25.5.2018

 M216

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/919 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2018 година

  L 164

2

29.6.2018

 M217

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1064 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2018 година

  L 192

29

30.7.2018

 M218

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1299 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2018 година

  L 244

4

28.9.2018

 M219

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1608 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2018 година

  L 268

42

26.10.2018

 M220

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1873 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2018 година

  L 306

12

30.11.2018

 M221

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2044 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2018 година

  L 327

63

21.12.2018

 M222

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/107 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2019 година

  L 23

2

25.1.2019

 M223

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/302 НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 2019 година

  L 51

3

22.2.2019

 M224

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/531 НА КОМИСИЯТА от 27 март 2019 година

  L 88

23

29.3.2019

 M225

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/660 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2019 година

  L 112

8

26.4.2019

 M226

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/842 НА КОМИСИЯТА от 22 май 2019 година

  L 138

79

24.5.2019

 M227

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1098 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2019 година

  L 175

11

28.6.2019

 M228

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1266 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2019 година

  L 200

1

29.7.2019

 M229

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1588 НА КОМИСИЯТА от 25 септември 2019 година

  L 248

22

27.9.2019

 M230

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1786 НА КОМИСИЯТА от 23 октомври 2019 година

  L 272

137

25.10.2019

 M231

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1980 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2019 година

  L 308

69

29.11.2019

 M232

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2186 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2019 година

  L 330

46

20.12.2019

 M233

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/131 НА КОМИСИЯТА от 29 януари 2020 година

  L 27

18

31.1.2020

 M234

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/277 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2020 година

  L 59

1

28.2.2020

 M235

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/449 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2020 година

  L 94

11

27.3.2020

 M236

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/567 НА КОМИСИЯТА от 22 април 2020 година

  L 129

5

24.4.2020

 M237

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/713 НА КОМИСИЯТА от 27 май 2020 година

  L 167

3

29.5.2020

 M238

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/880 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2020 година

  L 203

63

26.6.2020

 M239

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1139 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2020 година

  L 248

3

31.7.2020

 M240

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1329 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2020 година

  L 312

5

25.9.2020

 M241

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1592 НА КОМИСИЯТА от 28 октомври 2020 година

  L 360

11

30.10.2020

 M242

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1768 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2020 година

  L 398

2

27.11.2020

 M243

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2150 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2020 година

  L 428

54

18.12.2020

 M244

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/94 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2021 година

  L 31

196

29.1.2021

 M245

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/349 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2021 година

  L 68

179

26.2.2021

 M246

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/533 НА КОМИСИЯТА от 24 март 2021 година

  L 106

58

26.3.2021

 M247

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/708 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2021 година

  L 147

5

30.4.2021

 M248

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/851 НА КОМИСИЯТА от 26 май 2021 година

  L 188

52

28.5.2021

 M249

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1046 НА КОМИСИЯТА от 23 юни 2021 година

  L 225

66

25.6.2021

 M250

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1246 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2021 година

  L 272

30

30.7.2021

 M251

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1707 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2021 година

  L 339

62

24.9.2021

 M252

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1892 НА КОМИСИЯТА от 27 октомври 2021 година

  L 384

105

29.10.2021

 M253

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2067 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2021 година

  L 421

22

26.11.2021

 M254

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2247 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2021 година

  L 453

35

17.12.2021

 M255

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/115 НА КОМИСИЯТА от 26 януари 2022 година

  L 19

19

28.1.2022

 M256

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/304 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2022 година

  L 46

81

25.2.2022

 M257

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/475 НА КОМИСИЯТА от 23 март 2022 година

  L 98

6

25.3.2022

 M258

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/683 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2022 година

  L 126

7

29.4.2022

 M259

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/789 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2022 година

  L 141

10

20.5.2022

 M260

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/979 НА КОМИСИЯТА от 22 юни 2022 година

  L 167

88

24.6.2022

 M261

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1323 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2022 година

  L 200

65

29.7.2022

 M262

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1674 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2022 година

  L 252

11

30.9.2022

►M263

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2302 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2022 година

  L 305

9

25.11.2022


Поправен със:

 C1

Поправка, ОВ L 277, 20.10.2007, стp.  33 (1222/2007)

 C2

Поправка, ОВ L 289, 7.11.2007, стp.  62 (1222/2007)

 C3

Поправка, ОВ L 064, 3.3.2012, стp.  48 (163/2012)

 C4

Поправка, ОВ L 327, 27.11.2012, стp.  57 (1095/2012)

 C5

Поправка, ОВ L 292, 1.11.2013, стp.  23 (493/1999)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.NB: Настоящият консолидиран вариант съдържа позовавания към европейската разчетна единица и/или към екюто, които от 1 януари 1999 г. следва да се считат за позовавания към еурото — Регламент (ЕИО) № 3308/80 на Съвета (ОВ L 345, 20.12.1980 г., стр.1) и Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета (ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр.1).
▼B

▼M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1484/95 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 1995 г.

относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО

▼BЧлен 1

Допълнителните вносни мита, посочени в член 5, параграф 1 от Регламенти (ЕИО) № 2771/75 и (ЕИО) № 2777/75 и в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2783/75, наричани по-долу „допълнителни мита“, се прилагат към продуктите, изброени в приложение I и произхождащи от страните, посочени в същото приложение.

Съответните цени при пускане на пазара, посочени в член 5, параграф 2 от Регламенти (ЕИО) № 2771/75 и (ЕИО) № 2777/75 и в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2783/75 са посочени в приложение II.

▼M117

Член 2

1.  
Представителните цени, посочени в член 141, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета ( 1 ) и в член 3, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 2783/75, се определят редовно въз основа на сведенията, събрани при надзора на Общността по силата на член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията ( 2 ).
2.  
Представителните цени са посочени в приложение I към настоящия регламент.

▼M16

Член 3

1.  
Допълнителното мито се установява въз основа на вносната цена CIF на въпросната пратка в съответствие с разпоредбите на член 4.
2.  

Когато вносната цена CIF за 100 кг от пратката е по-висока от приложимата представителна цена, посочена в член 2, параграф 1, вносителят представя пред компетентните органи на държавата-членка-вносител поне следните доказателства:

— 
договора за покупко-продажба или какъвто и да било друг еквивалентен документ,
— 
договора за застраховка,
— 
фактурата,
— 
сертификата за произход (когато е приложимо),
— 
договора за превоз,
— 
и в случай на превоз по море, коносамента.

▼M125

3.  
В случая, посочен в параграф 2, вносителят трябва да депозира обезпечението, посочено в член 248, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, равно на разликата между размера на допълнителното мито, изчислен въз основа на приложимата за съответния продукт представителна цена, и размера на допълнителното мито при внос, изчислен въз основа на цената CIF при внос на въпросната пратка.
4.  
Вносителят разполага с два месеца от датата на продажбата на въпросните продукти, в рамките на срок от девет месеца от датата на приемане на декларацията за освобождаване за свободно обращение, за да докаже, че пратката е пласирана според условия, потвърждаващи съответствието с цените, посочени в параграф 2. Неспазването на някой от тези срокове води до загуба на депозираното обезпечение. Въпреки това периодът от девет месеца може да бъде удължен от компетентните органи най-много с три месеца по искане на вносителя, което трябва да бъде надлежно обосновано.

Депозираното обезпечение се освобождава, доколкото е осигурено доказателство за условията по пласирането по удовлетворителен за митническите органи начин. В противен случай обезпечението се задържа чрез плащането на допълнителните мита.

▼M16

5.  
Ако при проверка компетентните органи установят, че изискванията на настоящия член не са били спазени, те осигуряват вземането под отчет на митата в дължимия им размер в съответствие с член 220 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Пълният размер на митата или остатъкът до пълния им размер включва лихва от датата, на която стоките са били допуснати за свободно обращение, до датата на вземането под отчет на така определения размер на дължимите мита. Прилаганият размер на лихвата е този, който е в сила за действия по събиране на дължими плащания съгласно националното законодателство.

▼B

Член 4

1.  

►M16  Ако разликата между въпросната цена при пускане на пазара, посочена в член 1, параграф 2 и вносната цена CIF на въпросната пратка. ◄

а) 

е по-малка или равна на 10 % от цената при пускане на пазара, не се налага допълнително мито;

б) 

е по-голяма от 10 %, но по-малка или равна на 40 % от цената при пускане на пазара, допълнителното мито е 30 % от сумата, с която разликата надхвърля 10 %;

в) 

е по-голяма от 40 %, но по-малка или равна на 60 % от цената при пускане на пазара, допълнителното мито се равнява на 50 % от сумата, с която разликата надхвърля 40 %, плюс допълнителното мито, допуснато съгласно буква б);

г) 

е по-голяма от 60 %, но по-малка или равна на 75 %, допълнителното мито е равно на 70 % от сумата, с която разликата надхвърля 60 % от цената при пускане на пазара, плюс допълнителното мито, допуснато съгласно букви б) и в);

д) 

е по-голяма от 75 % от цената при пускане на пазара, допълнителното мито се равнява на 90 % от сумата, с която разликата надхвърля 75 %, плюс допълнителните мита, допуснати съгласно букви б), в) и г).

▼M18 —————

▼B

Член 5

Ако е необходимо, Комисията може, по искане на държава-членка или по собствена инициатива, да адаптира приложение I.

Въпреки това, Комисията адаптира представителните цени, само ако тези цени се различават с поне 5 % от определените цени.

▼M117

Член 6

Допълнителните мита, установени в член 1, не се прилагат за внос в рамките на регламенти (ЕО) № 533/2007 ( 3 ), (ЕО) № 539/2007 ( 4 ), (ЕО) № 616/2007 ( 5 ), (ЕО) № 1385/2007 ( 6 ) и (ЕО) № 536/2007 ( 7 ) на Комисията.

▼B

Член 7

Регламент № 163/67/ЕИО се отменя.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M263
ПРИЛОЖЕНИЕ IКод по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Обезпечение по член 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 14 10

Обезкостени разфасовки от петли и кокошки, замразени

380,0

0

TH

(1)   

Номенклатура на държавите и териториите, определена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1470 на Комисията от 12 октомври 2020 г. относно номенклатурата на държавите и териториите за целите на европейската статистика за международната търговия със стоки и относно географската разбивка за целите на други видове бизнес статистика (ОВ L 334, 13.10.2020 г., стр. 2).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIКод по КН

Цена при пускане на пазара

ECU/100 кг

0105 11 11

8 588,0

0105 11 19

8 588,0

0105 11 91

8 588,0

0105 11 99

8 588,0

►M1  
0105 12 00
0105 19 20  ◄

3 242,3

0105 19 90

14 525,0

►M1  
0105 92 00
0105 93 00  ◄

55,8

0105 99 10

115,1

0105 99 20

185,9

0105 99 30

147,8

0105 99 50

133,3

►M1  0207 11 10  ◄

142,3

►M1  0207 11 30  ◄

100,2

►M1  0207 11 90  ◄

128,5

►M1  0207 24 10  ◄

170,0

►M1  0207 24 90  ◄

250,0

►M1  0207 32 11  ◄

158,8

►M1  0207 32 15  ◄

185,1

►M1  0207 32 19  ◄

173,5

►M1  0207 32 51  ◄

207,1

►M1  0207 32 59  ◄

257,3

►M1  0207 32 90  ◄

173,2

►M1  0207 12 10  ◄

98,8

►M1  0207 12 90  ◄

131,2

►M1  0207 25 10  ◄

177,7

►M1  0207 25 90  ◄

179,8

►M1  0207 33 11  ◄

170,1

►M1  0207 33 19  ◄

167,9

►M1  0207 33 51  ◄

200,0

►M1  0207 33 59  ◄

248,2

►M1  0207 33 90  ◄

204,5

►M1  0207 13 10  ◄

339,8

►M1  0207 13 20  ◄

100,0

►M1  0207 13 30  ◄

180,0

►M1  0207 13 50  ◄

227,1

►M1  0207 13 60  ◄

158,1

►M1  0207 13 70  ◄

310,7

►M1  0207 13 99  ◄

100,0

►M1  0207 26 10  ◄

339,0

►M1  0207 26 20  ◄

342,3

►M1  0207 26 50  ◄

279,9

►M1  0207 26 60  ◄

142,9

►M1  0207 26 70  ◄

177,8

►M1  0207 26 80  ◄

200,0

►M1  0207 26 99  ◄

216,7

►M1  0207 35 11  ◄

435,3

►M1  0207 35 15  ◄

423,2

►M1  0207 35 23  ◄

133,3

►M1  0207 35 31  ◄

100,0

►M1  0207 35 41  ◄

78,3

►M1  0207 35 51  ◄

463,4

►M1  0207 35 53  ◄

331,9

►M1  0207 35 61  ◄

309,7

►M1  0207 35 63  ◄

164,2

►M1  0207 14 10  ◄

333,5

►M1  0207 14 20  ◄

251,1

►M1  0207 14 30  ◄

97,5

►M1  0207 14 40  ◄

80,0

►M1  0207 14 50  ◄

235,7

►M1  0207 14 60  ◄

158,9

►M1  0207 14 70  ◄

316,6

►M1  0207 14 99  ◄

143,4

►M1  0207 27 10  ◄

329,9

►M1  0207 27 20  ◄

337,8

►M1  0207 27 40  ◄

80,8

►M1  0207 27 50  ◄

280,0

►M1  0207 27 60  ◄

111,1

►M1  0207 27 70  ◄

172,7

►M1  0207 27 80  ◄

233,3

►M1  0207 27 99  ◄

131,3

►M1  0207 36 11  ◄

465,3

►M1  0207 36 15  ◄

354,5

►M1  0207 36 21  ◄

100,0

►M1  0207 36 23  ◄

133,3

►M1  0207 36 31  ◄

107,8

►M1  0207 36 41  ◄

81,1

►M1  0207 36 51  ◄

432,4

►M1  0207 36 53  ◄

308,3

►M1  0207 36 61  ◄

309,7

►M1  0207 36 63  ◄

166,0

►M1  0207 36 71  ◄

234,5

►M1  0207 36 79  ◄

500,0

►M1  0207 36 90  ◄

163,2

0209 00 90

135,8

►M1  
1602 32 11
1602 39 21  ◄

318,6

0407 00 11

935,9

0407 00 19

743,6

0407 00 30

52,7

0408 11 80

343,3

0408 19 81

69,6

0408 19 89

111,9

0408 91 80

271,4

0408 99 80

59,7

►M1  3502 11 90  ◄

521,5

►M1  3502 19 90  ◄

51,7( 1 ) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 9.

( 4 ) ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19.

( 5 ) ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.

( 6 ) ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 47.

( 7 ) ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 6.

Top