EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01962R0031-20210101

Consolidated text: Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2021-01-01

01962R0031 — BG — 01.01.2021 — 020.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

REGULATION No 31 (EEC), 11 (EAEC),

laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community

(ОВ P 045, 14.6.1962 г., стp. 1385)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

RÈGLEMENTNo 1/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

524

6.3.1963

 M2

RÈGLEMENTNo 2/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

526

6.3.1963

►M3

RÈGLEMENTNo 17/63/CEE DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

528

6.3.1963

 M4

REGULATION No 18/63/EEC OF THE COUNCIL of 26 February 1963 (*)

  P 35

529

6.3.1963

►M5

REGULATION No 5/64/Euratom OF THE COUNCIL of 10 November 1964 (*)

  P 190

2971

21.11.1964

 M6

REGULATION No 182/64/EEC OF THE COUNCIL of 10 November 1964 (*)

  P 190

2971

21.11.1964

 M7

RÈGLEMENTNo 2/65/Euratom DU CONSEIL du 11 janvier 1965 (*)

  P 18

242

4.2.1965

 M8

RÈGLEMENTNo 8/65/CEE DU CONSEIL du 11 janvier 1965 (*)

  P 18

242

4.2.1965

►M9

REGULATION No 4/65/Euratom OF THE COUNCIL of 16 March 1965 (*)

  P 47

701

24.3.1965

 M10

REGULATION No 30/65/EEC OF THE COUNCIL of 16 March 1965 (*)

  P 47

701

24.3.1965

 M11

RÈGLEMENTNo 1/66/Euratom DU CONSEIL du 28 décembre 1965 (*)

  P 31

461

19.2.1966

 M12

RÈGLEMENTNo 14/66/CEE DU CONSEIL du 28 décembre 1965 (*)

  P 31

461

19.2.1966

 M13

RÈGLEMENTNo 10/66/Euratom DU CONSEIL du 24 novembre 1966 (*)

  P 225

3814

6.12.1966

 M14

RÈGLEMENTNo 198/66/CEE DU CONSEIL du 24 novembre 1966 (*)

  P 225

3814

6.12.1966

►M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 НА СЪВЕТА от 29 февруари 1968 г.

  L 56

1

4.3.1968

►M16

REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 2278/69 OF THE COUNCIL of 13 November 1969 (*)

  L 289

1

17.11.1969

 M17

RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM)No 95/70 DU CONSEIL du 19 janvier 1970 (*)

  L 15

1

21.1.1970

 M18

REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 96/70 OF THE COUNCIL of 19 January 1970 (*)

  L 15

4

21.1.1970

 M19

REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 16/71 OF THE COUNCIL of 30 December 1970 (*)

  L 5

1

7.1.1971

 M20

REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 2653/71 OF THE COUNCIL of 11 December 1971 (*)

  L 276

1

16.12.1971

 M21

REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 2654/71 OF THE COUNCIL of 11 December 1971 (*)

  L 276

6

16.12.1971

►M22

REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 1369/72 OF THE COUNCIL of 27 June 1972 (*)

  L 149

1

1.7.1972

►M23

REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 1473/72 OF THE COUNCIL of 30 June 1972 (*)

  L 160

1

16.7.1972

 M24

REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 2647/72 OF THE COUNCIL of 12 December 1972 (*)

  L 283

1

20.12.1972

►M25

REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 558/73 OF THE COUNCIL of 26 February 1973 (*)

  L 55

1

28.2.1973

 M26

REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 2188/73 OF THE COUNCIL of 9 August 1973 (*)

  L 223

1

11.8.1973

 M27

REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 2/74 OF THE COUNCIL of 28 December 1973 (*)

  L 2

1

3.1.1974

 M28

REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 3191/74 OF THE COUNCIL of 17 December 1974 (*)

  L 341

1

20.12.1974

►M29

REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 711/75 OF THE COUNCIL of 18 March 1975 (*)

  L 71

1

20.3.1975

►M30

REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 1009/75 OF THE COUNCIL of 14 April 1975 (*)

  L 98

1

19.4.1975

►M31

REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 1601/75 OF THE COUNCIL of 24 June 1975 (*)

  L 164

1

27.6.1975

 M32

REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 2577/75 OF THE COUNCIL of 7 October 1975 (*)

  L 263

1

11.10.1975

►M33

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 2615/76 of 21 October 1976 (*)

  L 299

1

29.10.1976

 M34

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3177/76 of 21 December 1976 (*)

  L 359

1

30.12.1976

 M35

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3178/76 of 21 December 1976 (*)

  L 359

9

30.12.1976

 M36

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 1376/77 of 21 June 1977 (*)

  L 157

1

28.6.1977

 M37

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 2687/77 of 5 December 1977 (*)

  L 314

1

8.12.1977

 M38

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 2859/77 of 19 December 1977 (*)

  L 330

1

23.12.1977

►M39

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 912/78 of 2 May 1978 (*)

  L 119

1

3.5.1978

 M40

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 914/78 of 2 May 1978 (*)

  L 119

8

3.5.1978

 M41

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 2711/78 of 20 November 1978 (*)

  L 328

1

23.11.1978

 M42

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 3084/78 of 21 December 1978 (*)

  L 369

1

29.12.1978

►M43

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 3085/78 of 21 December 1978 (*)

  L 369

6

29.12.1978

 M44

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 2955/79 of 18 December 1979 (*)

  L 336

1

29.12.1979

 M45

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 160/80 of 21 January 1980 (*)

  L 20

1

26.1.1980

 M46

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 161/80 of 21 January 1980 (*)

  L 20

5

26.1.1980

 M47

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 187/81 of 20 January 1981 (*)

  L 21

18

24.1.1981

 M48

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 397/81 of 10 February 1981 (*)

  L 46

1

19.2.1981

 M49

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 2780/81 of 22 September 1981 (*)

  L 271

1

26.9.1981

 M50

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 3821/81 of 15 December 1981 (*)

  L 386

1

31.12.1981

 M51

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 371/82 of 15 February 1982 (*)

  L 47

8

19.2.1982

 M52

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 372/82 of 15 February 1982 (*)

  L 47

13

19.2.1982

 M53

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3139/82 of 22 November 1982 (*)

  L 331

1

26.11.1982

 M54

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 440/83 of 21 February 1983 (*)

  L 53

1

26.2.1983

 M55

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 1819/83 of 28 June 1983 (*)

  L 180

1

5.7.1983

►M56

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 2074/83 of 21 July 1983 (*)

  L 203

1

27.7.1983

 M57

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 3647/83 of 19 December 1983 (*)

  L 361

1

24.12.1983

 M58

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 419/85 of 18 February 1985 (*)

  L 51

1

21.2.1985

 M59

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 420/85 of 18 February 1985 (*)

  L 51

6

21.2.1985

►M60

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 1578/85 of 10 June 1985 (*)

  L 154

1

13.6.1985

 M61

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 1915/85 of 8 July 1985 (*)

  L 180

3

12.7.1985

►M62

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 2799/85 of 27 September 1985 (*)

  L 265

1

8.10.1985

 M63

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3580/85 of 17 December 1985 (*)

  L 343

1

20.12.1985

 M64

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 3855/86 of 16 December 1986 (*)

  L 359

1

19.12.1986

 M65

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 3856/86 of 16 December 1986 (*)

  L 359

5

19.12.1986

 M66

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 793/87 of 16 March 1987 (*)

  L 79

1

21.3.1987

►M67

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 3019/87 of 5 October 1987 (*)

  L 286

3

9.10.1987

 M68

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 3212/87 of 20 October 1987 (*)

  L 307

1

29.10.1987

 M69

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 3784/87 of 14 December 1987 (*)

  L 356

1

18.12.1987

 M70

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 2338/88 of 25 July 1988 (*)

  L 204

1

29.7.1988

 M71

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 2339/88 of 25 July 1988 (*)

  L 204

5

29.7.1988

 M72

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3982/88 of 19 December 1988 (*)

  L 354

1

22.12.1988

 M73

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 2187/89 of 18 July 1989 (*)

  L 209

1

21.7.1989

 M74

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 3728/89 of 11 December 1989 (*)

  L 364

1

14.12.1989

 M75

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 2258/90 of 27 July 1990 (*)

  L 204

1

2.8.1990

 M76

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EEC) No 3736/90 of 19 December 1990 (*)

  L 360

1

22.12.1990

 M77

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2232/91 of 22 July 1991 (*)

  L 204

1

27.7.1991

►M78

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3830/91 of 19 December 1991 (*)

  L 361

1

31.12.1991

 M79

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3831/91 of 19 December 1991 (*)

  L 361

7

31.12.1991

 M80

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3832/91 of 19 December 1991 (*)

  L 361

9

31.12.1991

 M81

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3833/91 of 19 December 1991 (*)

  L 361

10

31.12.1991

 M82

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, EURATOM) No 3834/91 of 19 December 1991 (*)

  L 361

13

31.12.1991

►M83

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 571/92 of 2 March 1992 (*)

  L 62

1

7.3.1992

 M84

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 3761/92 of 21 December 1992 (*)

  L 383

1

29.12.1992

►M85

COUNCIL REGULATION (EEC, EURATOM, ECSC) No 3947/92 of 21 December 1992 (*)

  L 404

1

31.12.1992

 M86

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EC) No 3608/93 of 20 December 1993 (*)

  L 328

1

29.12.1993

 M87

COUNCIL REGULATION (ECSC, EC, EURATOM) No 3161/94 of 19 December 1994 (*)

  L 335

1

23.12.1994

 M88

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM, ECSC) No 2963/95 of 18 December 1995 (*)

  L 310

1

22.12.1995

 M89

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EC) No 1354/96 of 8 July 1996 (*)

  L 175

1

13.7.1996

 M90

COUNCIL REGULATION (EURATOM, ECSC, EC) No 2485/96 of 20 December 1996 (*)

  L 338

1

28.12.1996

►M91

COUNCIL REGULATION (ECSC, EC, EURATOM) No 2192/97 of 30 October 1997 (*)

  L 301

5

5.11.1997

 M92

COUNCIL REGULATION (ECSC, EC, EURATOM) No 2591/97 of 18 December 1997 (*)

  L 351

1

23.12.1997

►M93

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 781/98 of 7 April 1998 (*)

  L 113

4

15.4.1998

►M94

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 2458/98 of 12 November 1998 (*)

  L 307

1

17.11.1998

►M95

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 2594/98 of 27 November 1998 (*)

  L 325

1

3.12.1998

 M96

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 2762/98 of 17 December 1998 (*)

  L 346

1

22.12.1998

►M97

Communication from the Commission to the other institutions concerning the conversion into euro of the amounts provided for in the Staff Regulations  (1999/C 60/09) (*)

  C 60

11

2.3.1999

 M98

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 620/1999 of 22 March 1999 (*)

  L 78

1

24.3.1999

 M99

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 1238/1999 of 14 June 1999 (*)

  L 150

1

17.6.1999

 M100

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 2700/1999 of 17 December 1999 (*)

  L 327

1

21.12.1999

 M101

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 212/2000 of 24 January 2000 (*)

  L 24

1

29.1.2000

 M102

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 628/2000 of 20 March 2000 (*)

  L 76

1

25.3.2000

 M103

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 2804/2000 of 18 December 2000 (*)

  L 326

3

22.12.2000

 M104

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 2805/2000 of 18 December 2000 (*)

  L 326

7

22.12.2000

 M105

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 1986/2001 of 8 October 2001 (*)

  L 271

1

12.10.2001

 M106

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 2581/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 345

1

29.12.2001

 M107

COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No 490/2002 of 18 March 2002 (*)

  L 77

1

20.3.2002

 M108

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 2265/2002 of 16 December 2002 (*)

  L 347

1

20.12.2002

 M109

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 2148/2003 of 5 December 2003 (*)

  L 323

1

10.12.2003

 M110

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 2181/2003 of 8 December 2003 (*)

  L 327

1

16.12.2003

 M111

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 2182/2003 of 8 December 2003 (*)

  L 327

3

16.12.2003

►M112

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 723/2004 of 22 March 2004, (*)

  L 124

1

27.4.2004

 M113

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 23/2005 of 20 December 2004 (*)

  L 6

1

8.1.2005

 M114

COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 31/2005 of 20 December 2004 (*)

  L 8

1

12.1.2005

 M115

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1972/2005 НА СЪВЕТА от 29 ноември 2005 година

  L 317

1

3.12.2005

 M116

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2104/2005 НА СЪВЕТА от 20 декември 2005 година

  L 337

7

22.12.2005

 M117

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1066/2006 НА СЪВЕТА от 27 юни 2006 година

  L 194

1

14.7.2006

 M118

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1895/2006 НА СЪВЕТА от 19 декември 2006 година

  L 397

6

30.12.2006

 M119

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 337/2007 НА СЪВЕТА от 27 март 2007 година

  L 90

1

30.3.2007

 M120

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1558/2007 НА СЪВЕТА от 17 декември 2007 година

  L 340

1

22.12.2007

 M121

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 420/2008 НА СЪВЕТА от 14 май 2008 година

  L 127

1

15.5.2008

 M122

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1323/2008 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година

  L 345

10

23.12.2008

 M123

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1324/2008 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година

  L 345

17

23.12.2008

►M124

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 160/2009 НА СЪВЕТА от 23 февруари 2009 година

  L 55

1

27.2.2009

 M125

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1295/2009 НА СЪВЕТА от 22 декември 2009 година

  L 348

9

29.12.2009

 M126

РЕГЛАМЕНТ (EC, ЕВРАТОМ) № 1296/2009 НА СЪВЕТА от 23 декември 2009 година

  L 348

10

29.12.2009

 M127

Изменен с: РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1190/2010 НА СЪВЕТА от 13 декември 2010 година

  L 333

1

17.12.2010

►M128

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1080/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година

  L 311

1

26.11.2010

 M129

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1239/2010 НА СЪВЕТА от 20 декември 2010 година

  L 338

1

22.12.2010

 M130

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1240/2010 НА СЪВЕТА от 20 декември 2010 година

  L 338

7

22.12.2010

►M131

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1023/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2013 година

  L 287

15

29.10.2013

 M132

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1331/2013 НА СЪВЕТА от 10 декември 2013 година

  L 335

1

14.12.2013

 M133

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1415/2013 НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година

  L 353

23

28.12.2013

 M134

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1416/2013 НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година

  L 353

24

28.12.2013

 M135

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 422/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година

  L 129

5

30.4.2014

 M136

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 423/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година

  L 129

12

30.4.2014

 M137

Актуализация на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ( 1 ), пораждаща действие от 1 юли 2014 г.  (2014/C 444/05)

  C 444

11

12.12.2014

 M138

Годишно актуализиране за 2015 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях  (2015/C 415/04)

  C 415

3

15.12.2015

►M139

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1611 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2016 година

  L 242

1

9.9.2016

►M140

Годишно актуализиране за 2016 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях  (2016/C 466/07)

  C 466

5

14.12.2016

 M141

Актуализация на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, считано от 1 юли 2016 г. ( 2 )  (2016/C 466/10)

  C 466

19

14.12.2016

 M142

Годишно актуализиране за 2017 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях  (2017/C 429/06)

  C 429

9

14.12.2017

 M143

Годишно актуализиране за 2018 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях  (2018/C 451/04)

  C 451

4

14.12.2018

 M144

Актуализация на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, пораждаща действие от 1 юли 2018 г. ( 3 )  (2018/C 451/07)

  C 451

19

14.12.2018

►M145

Актуализация на ефективния лихвен процент за изчисляване на сложната лихва в съответствие с член 12 от приложение XII към Правилника за длъжностните лица, считано от 1 януари 2019 г. ( 4 )  2019/C 1/08

  C 1

6

3.1.2019

 M146

Годишно актуализиране за 2019 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях  (2019/C 420/05)

  C 420

9

13.12.2019

 M147

Актуализиране на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, пораждащо действие от 1 юли 2019 г. ( *1 )  (2019/C 420/08)

  C 420

22

13.12.2019

►M148

Годишно актуализиране за 2020 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях  2020/C 428/10

  C 428

12

11.12.2020

►M149

Актуализиране на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, пораждащо действие от 1 юли 2020 г. ( 5 )  2020/C 428/13

  C 428

26

11.12.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 144, 5.6.2012, стp.  48 (1080/2010)

 C2

Поправка, ОВ L 254, 26.9.2013, стp.  22  (259/1968)

 C3

Поправка, ОВ L 140, 14.5.2014, стp.  178 (422/2014)

►C4

Поправка, ОВ L 289, 25.10.2016, стp.  21  (259/1968)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

REGULATION No 31 (EEC), 11 (EAEC),

laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy CommunitySole Article

The Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community are laid down in the Annex, which forms an integral part of this Regulation.

This Regulation shall enter into force on 1 January 1962.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
▼M128

ПРАВИЛНИК ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

▼B

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I.

Общи разпоредби

ДЯЛ II.

Права и задължения на длъжностните лица

ДЯЛ III.

Кариера на длъжностните лица

Глава 1:

Назначаване

Глава 2:

Административен статут

Раздел 1:

Активна заетост

Раздел 2:

Командировка

Раздел 3:

Отпуск по лични причини

Раздел 4:

Неактивна заетост

Раздел 5:

Отпуск за отбиване на военна служба

Раздел 6:

Отпуск за отглеждане на дете или отпуск по семейни причини

Раздел 7:

Отпуск в интерес на службата

Глава 3:

Атестиране, повишаване в стъпка и повишаване в длъжност

Глава 4:

Прекратяване на служебното правоотношение

Раздел 1:

Оставка

Раздел 2:

Задължителна оставка

Раздел 3:

Отстраняване от длъжност в интерес на службата

Раздел 4:

Процедури при професионална некомпетентност

Раздел 5:

Пенсиониране

Раздел 6:

Почетни отличия

ДЯЛ IV.

Условия на труд на длъжностните лица

Глава 1:

Работно време

Глава 2:

Отпуск

Глава 3:

Официални празници

ДЯЛ V.

Заплата и социално осигуряване на длъжностните лица

Глава 1:

Заплата и възстановяване на разноски

Раздел 1:

Заплата

Раздел 2:

Възстановяване на разноски

Глава 2:

Социално осигуряване

Глава 3:

Пенсии и обезщетение за инвалидност

Глава 4:

Възстановяване на неоснователно платени суми

Глава 5:

Суброгация на Съюза

ДЯЛ VI.

Дисциплинарни мерки

ДЯЛ VII.

Правни средства за защита

ДЯЛ VIIIа.

Специални разпоредби, приложими към ЕСВД

ДЯЛ VIIIб.

Специални и отменителни разпоредби, приложими по отношение на длъжностните лица на служба в трета държава

ДЯЛ IX.

Преходни и заключителни разпоредби

Глава 1:

Преходни разпоредби

Глава 2:

Заключителни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЕ I

A — Видове длъжности във всяка функционална група съгласно предвиденото в член 5, параграф 4

Б — Коефициенти за еквивалентност на средната кариера

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Състав и процедури за органите, предвидени в член 9 от правилника

Раздел 1:

Комитет по персонала

Раздел 2:

Съвместна комисия

Раздел 3:

Комисия по инвалидност

Раздел 4:

Комитет по атестиране

Раздел 5:

Съвместен консултативен комитет по професионална некомпетентност

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Конкурси

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Условия и ред за отпускане на обезщетения по членове 41 и 50 от правилника за персонала

ПРИЛОЖЕНИЕ IVа

Непълно работно време

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отпуск

Раздел 1:

Годишен отпуск

Раздел 2:

Специален отпуск

Раздел 3:

Дни за пътуване

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Компенсиране на извънредния труд с допълнителен отпуск и заплащане

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Заплата и възстановяване на разноски

Раздел 1:

Семейни надбавки

Раздел 2:

Надбавка за експатриране

Раздел 3:

Възстановяване на разноски

А —

Надбавка за настаняване

Б —

Надбавка за пренастаняване

В —

Пътни разноски

Г —

Разноски по пренасяне

Д —

Дневна надбавка

Е —

Разноски за мисия

Ж —

Общо въстановяване на разноски

Раздел 4:

Удържане на дължими суми

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Пенсионноосигурителна схема

Глава 1:

Общи разпоредби

Глава 2:

Пенсия за осигурителен стаж и обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение

Раздел 1:

Пенсия за осигурителен стаж

Раздел 2:

Обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение

Глава 3:

Обезщетение за инвалидност

Глава 4:

Наследствена пенсия

Глава 5:

Временни пенсии

Глава 6:

Увеличение на пенсията за деца на издръжка

Глава 7:

Раздел 1:

Финансиране на пенсионноосигурителната схема

Раздел 2:

Изчисляване на пенсията

Раздел 3:

Плащания

Глава 8:

Преходни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Дисциплинарно производство

Раздел 1

Общи разпоредби

Раздел 2

Дисциплинарен съвет

Раздел 3

Дисциплинарни санкции

Раздел 4

Дисциплинарно производство без консултиране със дисциплинарния съвет

Раздел 5

Дисциплинарно производство с участието на дисциплинарния съвет

Раздел 6

Временно отстраняване от длъжност

Раздел 7

Паралелно наказателно преследване

Раздел 8

Заключителни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Особени и отменителни разпоредби, приложими по отношение на длъжностните лица на служба в трета страна

Глава 1

Общи разпоредби

Глава 2

Задължения

Глава 3

Условия на труд

Глава 4

Заплата и социални придобивки

Раздел 1

Заплата и семейни надбавки

Раздел 2

Възстановяване на разноски

Раздел 3

Социално осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Правила за прилагане на членове 64 и 65 от правилника за персонала

Глава 1

Годишно преразглеждане на нивото на заплатите съгласно член 65, параграф 1 от правилника за персонала

Раздел 1

Елементи, които подлежат на годишно адаптиране

Раздел 2

Годишно адаптиране на заплатите и пенсиите

Глава 2

ВРЕМЕННО АДАПТИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ (ЧЛЕН 65, ПАРАГРАФ 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПЕРСОНАЛА)

Глава 3

ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ НА КОРИГИРАЩИЯ КОЕФИЦИЕНТ, МЯСТО НА РАБОТА СЪС СИЛНО НАРАСТВАНЕ НА ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ

Глава 4

СЪЗДАВАНЕ И ОТМЯНА НА КОРИГИРАЩИ КОЕФИЦИЕНТИ (ЧЛЕН 64 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПЕРСОНАЛА)

Глава 5

КЛАУЗА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Глава 6

УЧАСТИЕ НА ЕВРОСТАТ И ОТНОШЕНИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Глава 7

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА И КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Правила за прилагането на член 83а от правилника за персонала

Глава 1

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Глава 2

ОЦЕНКА НА АКТЮЕРСКИЯ БАЛАНС

Глава 3

СИСТЕМА НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ

Глава 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Глава 5

КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Преходни мерки, приложими по отношение на длъжностните лица на Съюза

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII.1

Видове длъжности през преходния период

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

▼M112

Член 1

Настоящият правилник се прилага по отношение на длъжностните лица на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ .

Член 1а

1.  
По смисъла на настоящия правилник „длъжностно лице на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ “ означава всяко лице, назначено в съответствие с настоящия правилник за персонала на определена длъжност в някоя от институциите на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ с акт, издаден от органа по назначаването на съответната институция.
2.  
Определението по параграф 1 се прилага и за лицата, назначени от органите на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , към които се прилага настоящият правилник по силата на техните учредителни актовете (по-долу наричани „агенции“). Всяко споменаване на „институции“ в настоящия правилник за персонала се отнася и до агенциите, освен ако настоящият правилник за персонала предвижда друго.

▼M112

Член 1б

Освен ако не е предвидено друго в настоящия правилник за персонала,

▼M128

а) 

Европейската служба за външна дейност (наричана по-нататък ЕСВД);

▼M112

►M128  б) ◄  

Европейският икономически и социален комитет;

►M128  в) ◄  

Комитетът на регионите;

►M128  г) ◄  

Европейският омбудсман; и

►M128  д) ◄  

Европейският надзорен орган за защита на личните данни;

по смисъла на настоящия правилник за персонала се считат за институции на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ .

Член 1в

Всяко споменаване в настоящия правилник на лице от мъжки пол се счита за споменаване и на лице от женски пол, и обратно, освен ако контекстът ясно указва друго.

▼M93

Член ►M112  1г ◄

▼M112

1.  
При прилагането на настоящите правила се забранява всяка дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

По смисъла на настоящия правилник небрачните двойки се считат за брачни, при условие че са изпълнени всички условия, посочени в член 1, параграф 2, буква в) от приложение VII.

▼M93

2.  
С оглед осигуряване на практика на пълно равенство между мъжете и жените в професионалния живот ►M112  , което представлява съществен елемент и трябва да бъде вземано под внимание във всички аспекти на прилагането на настоящия правилник ◄ , принципът на равно третиране не пречи на институциите на ►M128  Европейския съюз ◄ да поддържат или приемат мерки, предвиждащи специални предимства за улесняване на по-слабо представения пол при упражняването на професионална дейност или за предотвратяване или компенсиране на неговото по-неизгодно положение в професионално отношение.
3.  
►M131  Органите по назначаването на институциите ◄ определят, по споразумение и след като се консултират с Комитета по правилника за персонала, мерки и действия за насърчаване на равните възможности за мъжете и жените в областите, обхванати от настоящия правилник, и приемат подходящи разпоредби за преодоляване на съществуващи de facto неравенства, които биха препятствали възможностите за жените в тези области.

▼M131

4.  
За целите на параграф 1 дадено лице е лице с увреждане, ако страда от трайно физическо, умствено, интелектуално или сетивно увреждане, което при взаимодействие с различни пречки би могло да възпрепятства неговото пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите. Наличието на увреждане се определя в съответствие с процедурата, предвидена в член 33.

Лицето с увреждане отговаря на условията, предвидени в член 28, буква д), ако то е в състояние да изпълнява основните работни функции при разумно приспособяване на работните условия.

„Разумно приспособяване на работните условия“ във връзка с основните работни функции означава вземане на подходящи мерки, ако такива са необходими, за да се позволи на лице с увреждане да получи достъп до съответната форма на заетост, да участва в нея, да бъде повишавано или да премине обучение, освен ако тези мерки биха наложили несъразмерна тежест за работодателя.

Принципът на равно третиране не възпрепятства органите по назначаването на институциите да запазват или приемат мерки, предвиждащи специални предимства за улесняване на лицата с увреждания при упражняването на професионална дейност или за предотвратяване или компенсиране на тяхното по-неблагоприятно положение в професионалната кариера.

▼M112

5.  
Когато лицата, обхванати от настоящия правилник, които се считат за неоправдани, защото изложеният по-горе принцип на равно третиране не е бил приложен спрямо тях, установят факти, от които може да се предположи, че е налице пряка или непряка дискриминация, тежестта на доказване на липсата на нарушение на принципа на равно третиране е върху институцията. Тази клауза не се прилага за дисциплинарни процедури.
6.  
Като се зачитат принципът на недискриминация и принципът на пропорционалност, всяко ограничение в тяхното прилагане трябва да бъде обосновано с обективни и разумни съображения и подчинено на законосъобразни цели от общ интерес в рамките на политиката за персонала. Подобни цели могат по-специално да обосноват въвеждането на задължителна възраст за пенсиониране и минимална възраст за получаване на пенсия за осигурителен стаж.

Член 1д

▼M131

1.  
Активно заетите длъжностни лица имат достъп до мерки от социален характер, включително специални мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот, приети от институциите, и до услугите, предоставяни от органите за социални грижи, посочени в член 9. На бивши длъжностни лица може да се предостави достъп до ограничен брой специални мерки от социален характер.

▼M112

2.  
На длъжностни лица на активна служба се осигуряват условия на труд, отговарящи на подходящи стандарти за здравословни и безопасни условия, които са най-малко равни на минималните изисквания, приложими съгласно мерките, приети в тези области по силата на Договорите.
3.  
Мерките от социален характер, приети в съответствие с настоящия член, се изпълняват от всяка институция в тясно сътрудничество с Комитета по персонала въз основа на предложения за многогодишни дейности. Тези предложения за дейности се изпращат всяка година на бюджетния орган в рамките на бюджетната процедура.

▼B

Член 2

►M112  1. ◄   
Всяка институция определя лице, което да упражнява от нейно име правомощия на орган по назначаването по смисъла на настоящия правилник.

▼M112 —————

▼M112

2.  
Независимо от това, една или повече институции могат възложат на всяка от тях или на междуинституционален орган да упражнява някои или всички правомощия на орган по назначаването, с изключение на решенията за назначаване, повишаване или преместване на длъжностни лица.

▼B

Член 3

В акта за назначаване на длъжностно лице се посочва датата на влизане в сила на назначаването, която не може да предхожда датата, на която съответното длъжностно лице постъпва на служба.

Член 4

Не се допуска назначаване или повишаване с цел, различна от заемане на свободна длъжност по предвидения в настоящия правилник ред.

Свободните длъжности във всяка институция се обявяват на служителите на съответната институция веднага след като органът по назначаването вземе решение за заемане на тази длъжност.

▼M112

Ако свободната длъжност не може да бъде заета чрез преместване, назначаване в съответствие с член 45а или повишаване, тази длъжност се обявява на служителите на другите институции и/или се организира вътрешен конкурс.

Член 5

▼M131

1.  
Длъжностите, уредени в Правилника за персонала, се класифицират според естеството и значението на функциите, с които са свързани, на функционална група „администратори“ (наричана по-долу „AD“), функционална група „асистенти“ (наричана по-долу „AST“) и функционална група „секретари и деловодители“ (наричана по-долу „AST/SC“).
2.  
Функционална група AD се състои от дванадесет степени, съответстващи на функции, свързани с управление, изготвяне на концепции и анализиране, както и задължения от езиков и научен характер. Функционална група AST се състои от единадесет степени, съответстващи на изпълнителни и технически функции. Функционална група AST/SC се състои от шест степени, съответстващи на деловодителски и секретарски функции.

▼M112

3.  

За назначаване се изисква най-малко:

а) 

за функционална група AST ►M131   и функционална група AST/SC ◄ :

i) 

висше образование, удостоверено с диплома; или

ii) 

средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до висше образование, и подходящ професионален опит — най-малко 3 години; или

iii) 

когато е в интерес на службата — професионално обучение или равностоен професионален опит.

б) 

за функционална група AD за 5-а и 6-а степен:

i) 

образователна степен, която съответства на завършено университетско образование с продължителност най-малко три години, удостоверено с диплома; или

ii) 

когато е в интерес на службата — равностойно професионално обучение.

в) 

за функционална група AD за степени от 7 до 16:

i) 

образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и с обичайна продължителност четири и повече години; или

ii) 

образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко една година, когато обичайната продължителност на университетското образование е най-малко три години; или

iii) 

когато е в интерес на службата — равностойно професионално обучение.

▼M131

4.  
В приложение I, раздел А се съдържа таблица на видовете длъжности, въз основа на която, след консултация с Комитета по правилника за персонала, органът по назначаването на всяка институция може да определя по-подробно задълженията и правомощията, свързани с всеки вид длъжност.

▼M112

5.  
За длъжностните лица от една и съща функционална група се прилагат еднакви условия на назначаване и служебно развитие.

▼M131

Член 6

1.  
В щатното разписание, приложено към раздела от бюджета, свързан с всяка институция, се посочва броят на длъжностите за всяка степен и за всяка функционална група.
2.  
Без да се засяга принципът на повишаване въз основа на заслугите, установен в член 45, това разписание гарантира, че към 1 януари на всяка година за всяка институция броят на свободните длъжности във всяка степен от щатното разписание съответства на броя на активно заетите длъжностни лица на по-ниската степен към 1 януари на предходната година, умножен по стойностите, посочени в приложение I, раздел Б за тази степен. Тези стойности се прилагат на петгодишна усреднена основа, считано от 1 януари 2014 г.
3.  
Стойностите, предвидени в приложение I, раздел Б, са част от доклада, посочен в член 113.
4.  
Прилагането на разпоредбите, засягащи функционална група AST/SC, и на преходните разпоредби, предвидени в член 31 от приложение XIII, като отчитат промените в нуждите от персонал, изпълняващ секретарски и деловодителски задачи, във всички институции и промените при постоянните и срочните длъжности от функционални групи AST и AST/SC е част от доклада, посочен в член 113.

▼M112

Член 7

1.  
Органът по назначаването разпределя чрез назначаване или преместване, като действа единствено в интерес на службата и без оглед на националността, всяко длъжностно лице на длъжност в неговата функционална група, съответстваща на степента му.

Всяко длъжностно лице може да кандидатства за преместване в рамките на своята институция.

2.  
На дадено длъжностно лице може да му бъде възложено срочно да заема длъжност от по-висока от неговата собствена степен в неговата функционална група. От началото на четвъртия месец на съвместителство то получава надбавка, равна на разликата между заплатата, дължима за неговата собствена степен и стъпка, и заплатата, дължима за стъпката, която би му била отредена, ако беше назначено на съответната степен, съответстващ на длъжността, която заема по съвместителство.

Продължителността на съвместителството не може да надвишава една година, освен ако пряко или непряко целта е да бъде заместено длъжностно лице, което е командировано в интерес на службата, призовано да отбива военна служба или чието отсъствие се дължи на продължителен отпуск по болест.

▼B

Член 8

Длъжностно лице, което е командировано в друга институция на ►M128  Европейския съюз ◄ , може след изтичането на шест месеца да подаде заявление да бъде преместено в тази институция.

Ако както институцията, в която първоначално е назначено длъжностното лице, така и институцията, в която то е командировано, са съгласни с преместването, се счита че целият служебен стаж на лицето в институциите на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ е бил прослужен в последната институция. Такова преместване не дава право на финансовите облаги, дължими съгласно настоящия правилник при прекратяване на служебното правоотношения с някоя от институциите на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ .

Ако решението за удовлетворяване на заявлението има за последица титуляризиране по-висока степен от получения в институцията, в която е първоначално назначено лицето, това се счита за повишаване; такова решение може да се вземе само по реда и условията на член 45.

Член 9

▼M131

1.  

Без да се засягат разпоредбите на параграф 1а, във всяка институция се създават:

— 
комитет по персонала, който може да бъде организиран в секции за различните места на работа;
— 
една или повече съвместни комисии според броя на длъжностните лица в различните места на работа;
— 
един или повече дисциплинарни съвети според броя на длъжностните лица в различните места на работа;
— 
един или повече съвместни консултативни комитети по професионална некомпетентност според броя на длъжностните лица в различните места на работа;
— 
ако е необходимо — комитет по атестиране;
— 
комисия по инвалидност,

които изпълняват функциите, възложени им с настоящия правилник.

1а.  
За прилагането на определени разпоредби на настоящия правилник може да се създаде обща съвместна комисия за две или повече институции. Другите комитети и комисии, посочени в параграф 1, и дисциплинарният съвет могат да бъдат учредени като общи органи от две или повече агенции.

▼B

2.  
Съставът и процедурата на тези органи се определят от всяка институция в съответствие с разпоредбите на приложение II.

▼M131

Агенциите могат да се отклонят от разпоредбите на член 1 от приложение II по отношение на състава на комитетите по персонала, за да се съобразят със състава на своя персонал. Агенциите могат да решат да не определят заместник-членове на съвместната комисия или комисии, предвидени в член 2 от приложение II.

▼M112

Списъкът на членовете на тези органи се съобщава на служителите на съответната институция.

▼B

3.  
Комитетът по персонала представлява интересите на персонала спрямо институцията и осигурява постянен контакт между нея и персонала. Той допринася за доброто функциониране на службате, като способства за формирането на становище на персонала и неговото изразяване.

Той свежда до знанието на компетентните органи на институцията всички затруднения от общ характер във връзка с тълкуването и прилагането на настоящия правилник. До него могат да се допитват за всяко подобно затруднение.

Комитетът внася в компетентните органи на институцията предложения относно организацията и функционирането на службата и относно подобряването на условията на труд или общите условия на живот на служителите.

Комитетът участва в управлението и надзора на органите за социални грижи, създадени от всяка институция в интерес на нейните служители. Той може със съгласието на институцията да създаде такива служби за социални грижи.

4.  
Наред с функциите, възложени му с настоящия правилник, до съвместната комисия или комисии може да се допитва органът по назначаването или комитетът по персонала по въпроси от общ характер, които всеки от тях счита за подходящо да зададе.

▼M112

5.  

Становището на комитета по атестиране се иска:

а) 

по хода на действия след приключване на срок за изпитване; и

б) 

при подбора на служителите, които ще бъдат засегнати от съкращения.

Органът по назначаването може да му възложи да осигури извършването на периодично оценяване на служителите по еднакъв начин в цялата институция.

▼M112

6.  
Становището на Съвместния консултативен комитет по професионална некомпетентност се иска за прилагането на член 51.

▼M112

Член 10

Комитетът по правилника за персонала се състои от представители на институциите на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ и от равен брой представители на техните комитети на персонала. Процедурата за назначаване на членовете на Комитета по правилника за персонала се определя с решение, взето от ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ с общо съгласие. Агенциите се представляват съвместно в съответствие с правила, определени със споразумение между тях и Комисията.

Комисията се консултира с комитета по всички предложения за ревизиране на настоящия правилник; комитетът дава становището си в срок, определен от Комисията. Наред с функциите, възложени му от правилника за персонала, комитетът може да внася предложения за неговото изменение. Комитетът заседава по инициатива на своя председател, институция или комитета на персонала на дадена институция.

Протоколите от заседанията на комитета се изпращат на съответните органи.

▼M23

Член 10а

Сроковете, в които комитетът по персонала, съвместната комисия или комитетът по правилника трябва да представят становищата си, се определят от институцията, до която те са адресирани; тези срокове не могат да бъдат по-кратки от петнадесет работни дни. Ако в определения срок не бъде представено становище, институцията взема решение.

▼M112

Член 10б

Синдикалните и професионалните съюзи и сдружения на служителите по член 24б действат в общ интерес на служителите, без да засягат законовите правомощия на комитетите по персонала.

Предложенията на Комисията по член 10 могат да бъдат предмет на консултации с представители на професионалните съюзи и сдруженията на служителите.

Член 10в

Всяка институция може да сключва споразумения, отнасящи се до нейните служители, с професионалните съюзи и асоциациите на служителите. Тези споразумения не могат да доведат до изменение на правилника, до поемането на бюджетни задължения или да засегнат работата на съответната институция. Представителните професионални съюзи и асоциации на служителите, подписали споразумението, функционират в рамките на институцията при условията на законовите правомощия на комитета па персонала.

▼BДЯЛ II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

▼M131

Член 11

При изпълнението на служебните си задължения и в поведението си длъжностното лице се ръководи единствено от интересите на Съюза; то не може да търси или да получава указания от правителство, орган, организация или лице извън рамките на своята институция. Длъжностното лице изпълнява възложените му функции обективно, безпристрастно и при спазване на задължението за лоялност към Съюза.

Без разрешението на органа по назначаването длъжностното лице не може да приема от което и да е правителство или от който и да е друг източник извън институцията, към която принадлежи, почести, ордени, услуги, дарения или парични суми от никакъв вид, освен за предоставени от него услуги преди назначаването му или по време на специалния му отпуск за военна или друга национална служба и във връзка с тази служба.

Преди да наеме длъжностно лице на работа, органът по назначаването проучва дали кандидатът има личен интерес, който би накърнил неговата независимост, или някакъв друг конфликт на интереси. За тази цел кандидатът, като използва специален формуляр, информира органа по назначаването за всеки действителен или възможен конфликт на интереси. В такива случаи органът по назначаването взема тази информация предвид в надлежно обосновано становище. При необходимост органът по назначаването предприема мерките, посочени в член 11а, параграф 2.

Настоящият член се прилага mutatis mutandis за длъжностни лица, завръщащи се от отпуск по лични причини.

▼M112

Член 11а

1.  
При изпълнението на служебните си задължения, освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго, длъжностното лице не може да се занимава със служебни въпроси, от които има пряк или непряк личен интерес, който би накърнил неговата независимост, по-специално семеен и финансов интерес.
2.  
Всяко длъжностно лице, на което в рамките на служебните му задължения бъде възложено да се занимае с въпрос като описания по-горе, незабавно уведомява за това органа по назначаването. Органът по назначаването взема необходимите мерки и по-специално може да освободи длъжностното лице от отговорностите му във връзка с този въпрос.
3.  
Длъжностното лице не може да запази или да придобие, пряко или непряко, в предприятия, подчинени на институцията, към която то принадлежи или които имат взаимоотношения с тази институция, интереси от вид или величина, които могат да накърнят неговата независимост при изпълнението на служебните му задължения.

▼M112

Член 12

Длъжностното лице се въздържа от всяко действие или поведение, което би се отразило отрицателно на неговото положение.

▼M112

Член 12а

1.  
Длъжностните лица се въздържат от всяка форма на психически или сексуален тормоз.
2.  
Длъжностното лице, което е станало жертва на психически или сексуален тормоз, не може да претърпи никакви неблагоприятни последици от страна на институцията. Длъжностно лице, което даде показания относно психически или сексуален тормоз, не може да претърпи на никакви неблагоприятни последици от страна на институцията, при условие че е действало добросъвестно.
3.  
„Психически тормоз“ означава всяко непристойно поведение, осъществявано през определен период от време, многократно или систематично, и изразено чрез физически действия, писмено или устно, с жестове или други действия, извършени умишлено, които могат да уронят личността, достойнството или накърнят физическата или психологическата цялост на друго лице.
4.  
„Сексуален тормоз“ означава сексуално ориентирано поведение, което е нежелано от лицето, към което е насочено, и чиято цел или последица е да обиди това лице или да създаде заплашителна, враждебна, обидна или смущаваща среда. Сексуалният тормоз се третира като полова дискриминация.

Член 12б

1.  
При спазване на условията на член 15 длъжностно лице, което желае да се заеме с външна дейност, независимо дали срещу възнаграждение или не, или да изпълнява задания, възложени му от лица извън ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , трябва първо да получи разрешението на органа по назначаването. Разрешение се отказва само ако въпросната дейност или задание може да попречи на изпълнението на служебните задължения на длъжностното лице или е несъвместима с интересите на институцията.
2.  
Длъжностното лице уведомява органа по назначаването за всяка промяна в позволената му външна дейност или задание, настъпила след като длъжностното лице е поискало разрешението на органа по назначаването по параграф 1. Разрешението може да бъде оттеглено, ако дейността или заданието престане да отговаря на условията, посочени в последното изречение на параграф 1.

▼B

Член 13

Ако съпругът на длъжностно лице осъществява професионална дейност срещу заплащане, длъжностното лице уведомява за това органа по назначаването на своята институция. Ако характерът на работата на съпруга се окаже несъвместим с тази на длъжностното лице и последното не е в състояние да поеме ангажимент, че тази дейност ще бъде прекратена в определен срок, органът по назначаването, след като се консултира със съвместната комисия, решава дали длъжностното лице ►M112  да остане на същата длъжност или да бъде прехвърлено на друга. ◄

▼M112 —————

▼M112

Член 15

1.  

Длъжностно лице, което възнамерява да се кандидатира за обществена служба, трябва да уведоми за това органа по назначаването. Органът по назначаването решава, с оглед интересите на службата, дали въпросното длъжностно лице:

а) 

да подаде заявление за отпуск по лични причини;

б) 

да ползва годишен отпуск;

в) 

да премине на непълно работно време;

г) 

да продължи да изпълнява служебните си задължения както до този момент.

2.  
Длъжностно лице, което е избрано или назначено на обществена служба, незабавно уведомява органа по назначаването за това. Органът по назначаването взема едно от решенията по параграф 1, като отчита интересите на службата, важността на сътветната длъжност, свързаните с нея задължения и заплатата и възстановяването на разходите, направени във връзка с изпълнението на тези задължения. Ако от длъжностното лице бъде поискано да излезе в отпуск по лични причини или му бъде разрешено да премине на непълно работно време, срокът на отпуска или на работата на непълно работно време трябва да съответства на мандата на длъжностното лице.

▼M131

Член 16

След прекратяване на служебното правоотношение длъжностното лице продължава да е обвързано от задължението за почтеност и дискретност по отношение на приемането на определени назначения или облаги.

Длъжностни лица, които възнамеряват да се заемат с професионална дейност, независимо дали тя е възмездна или не, в рамките на две години след прекратяване на служебното правоотношение, уведомяват институцията си за това, като използват специален формуляр. Ако дейността е свързана с работата, извършвана от длъжностното лице през последните три години служба, и би могла да доведе до конфликт със законните интереси на институцията, органът по назначаването може, като отчита интересите на службата, да му забрани да поеме тази дейност или да даде съгласието си за нейното осъществяване, като постави за това условия, каквито прецени за подходящи. Органът по назначаването, след като се е консултирал със съвместната комисия, съобщава решението си в срок от 30 работни дни от уведомяването. Ако до изтичането на срока не бъде направено такова съобщение, това се приема за мълчаливо съгласие.

В случая на бившите длъжностни лица на ръководни длъжности, определени в мерките по прилагане, органът по назначаването им забранява по принцип за период от 12 месеца след прекратяване на служебното правоотношение да се занимават с лобиране или застъпничество пред служители на своята бивша институция в полза на свои предприятия, клиенти или работодатели по въпроси, за които те са отговаряли през последните три години служба.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ) всяка институция публикува ежегодно информация относно прилагането на третата алинея, включително списък на случаите, подложени на оценка.

▼M112

Член 17

1.  
Длъжностното лице се въздържа от всяко неразрешено разкриване на информация, получена във връзка със служебните му задължения, освен ако тази информация вече е направена публично достояние или е публично достъпна.
2.  
Длъжностното лице продължава да бъде обвързано с това задължение и след прекратяване на служебното правоотношение.

▼M112

Член 17а

1.  
Длъжностното лице се ползва със свободата на изразяване, като зачита принципите на лоялност и безпристрастност.
2.  
Без да се засягат членове 12 и 17, длъжностно лице, което възнамерява да публикува или да стане причина за публикуването — самостоятелно или съвместно с трети лица — на въпрос, свързан с работата на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , предварително информира органа по назначаването.

Ако органът по назначаването е в състояние да докаже, че този въпрос може сериозно да накърни законните интереси на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , той уведомява в писмен вид длъжностното лице за решението си в срок от 30 работни дни от получаването на информацията. При липса на уведомяване в посочения срок се счита, че органът по назначаването няма възражения.

▼M112

Член 18

▼M131

1.  
Всички права върху писмени или други разработки, създадени от длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения, са собственост на Европейския съюз, ако тези писмени или други разработки са свързани с неговите дейности, или ако такива писмени или други разработки са свързани с дейности на Европейската общност за атомна енергия са собственост на тази общност. Съюзът или, когато е приложимо, Европейската общност за атомна енергия имат правото да придобиват принудително авторските права върху такива разработки.

▼M112

2.  
Всяко изобретение, създадено от длъжностно лице при или по повод изпълнението на служебните му задължения, е собственост на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ . Институцията може за собствена сметка и от името на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ да подаде заявка и да получи патент за изобретението във всички страни. Всяко изобретение, свързано с дейността на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , което е създадено от длъжностно лице през годината, следваща прекратяването на служебното му правоотношение, се счита до доказване на противното за създадено при или по повод на изпълнението на служебните му задължения. Когато изобретението е защитено с патент, се посочва името или имената на неговия създател или създатели.
3.  
Институцията може в подходящи случаи да награди длъжностното лице — автор на патентовано изобретение, с премия в определен от нея размер.

▼M131

Член 19

Без разрешение на органа по назначаването длъжностното лице няма право при никакви обстоятелства да разкрива в хода на съдебни производства информация, която му е станала известна във връзка със служебните му задължения. Такова разрешение бива отказано само ако интересите на Съюза налагат това и отказът не води до наказателноправни последици за съответното длъжностно лице. Длъжностното лице продължава да бъде обвързано от това задължение и след прекратяване на функциите му.

Разпоредбите на първа алинея не се прилагат по отношение на настоящо или бивше длъжностно лице, което дава показания пред Съда на Европейския съюз или пред дисциплинарния съвет на институция по въпрос, свързан с настоящ или бивш служител на Европейския съюз.

▼B

Член 20

Длъжностното лице е длъжно да пребивава на мястото, където е назначено на работа, или на разстояние, съвместимо с нормалното изпълнение на служебните му задължения. ►M112  Длъжностното лице съобщава на органа по назначаването своя адрес и незабавно го уведомява за всяка негова промяна. ◄

Член 21

Всяко длъжностно лице, независимо от неговото ниво в йерархията, е длъжно да подпомага и съветва горестоящите; то носи отговорност за изпълнението на възложените му служебни задължения.

Длъжностно лице, на което е възложена отговорност за дадена служба, отговаря пред висшестоящите по отношение на предоставените му правомощия и за изпълнението на дадените от него инструкции. Отговорността на неговите подчинени по никакъв начин не го освобождава от неговата собствена отговорност.

▼M112 —————

▼M112

Член 21а

1.  
Длъжностно лице, което получи заповеди, които счита за неправомерни или за такива, които биха създали сериозни затруднения, уведомява прекия си ръководител; ако уведомлението е било направено в писмена форма, последният отговаря писмено. При спазване на условията на параграф 2, ако прекият ръководител потвърди заповедите и длъжностното лице счита, че това потвърждение не представлява разумен отговор на основанията за неговата загриженост, то отнася писмено въпроса непосредствено до прекия си ръководител. Ако и последният потвърди писмено заповедите, длъжностното лице ги изпълнява, освен ако те не са явно противозаконни или не противоречат на приложимите норми за безопасност.
2.  
Ако прекият ръководител счита, че заповедите трябва да бъдат изпълнени незабавно, длъжностното лице ги изпълнява, освен ако те са явно противозаконни или не противоречат на приложимите норми за безопасност. По искане на длъжностното лице прекият ръководител е длъжен да даде тези заповеди в писмена форма.

▼M131

3.  
Длъжностно лице, което информира началниците си за заповеди, които счита за неправомерни или за такива, които биха създали сериозни затруднения, не понася никакви неблагоприятни последствия във връзка с това.

▼B

Член 22

Длъжностното лице може да бъде задължено да поправи, изцяло или отчасти, всички вреди, причинени на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ в резултат на сериозно нарушение от негова страна при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

Органът по назначаването издава мотивирано решение в съответствие с предвидената дисциплинарна процедура.

Съдът на ►M128  Европейския съюз ◄ има неограничена компетентност по споровете, възникнали на основание на настоящата разпоредба.

▼M112

Член 22а

1.  
Всяко длъжностно лице, което при или по повод на изпълнението на служебните си задължения узнае факти, които водят до предположение за наличието на евентуална противозаконна дейност, по-специално измама или корупция, увреждаща интересите на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , или за поведение във връзка с изпълнението на функциите му, което може да съставлява сериозно неизпълнение на задълженията на длъжностните лица на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , незабавно уведомява прекия си ръководител или своя генерален директор или, ако намери за необходимо — генералния секретар или лицата на равностойна длъжност, или директно Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Информацията по първа алинея се подава писмено.

Настоящият параграф се прилага също в случай на сериозно неизпълнение на подобно задължение от страна на член на институция или на всяко друго лице на служба или лице, на което дадена институция е възложила извършването на определена работа.

2.  
Всяко длъжностно лице, което получи информацията по параграф 1, незабавно предава на ОЛАФ всички известни му доказателствена, от които може да се предположи наличието на нередностите по параграф 1.
3.  
Длъжностното лице не може да претърпи никакви неблагопроятни последици от страна на институцията поради това, че е съобщило информацията по параграфи 1 и 2, при условие че е действало добросъвестно.
4.  
Параграфи 1—3 не се отнасят до документи, актове, доклади, бележки или информация под каквато и да било форма, пазени за целите или създадени или разкрити пред длъжностното лице в хода на висящи или приключили съдебни дела.

Член 22б

1.  

Длъжностно лице, което освен това разкрие информация по член 22а на председателя на Комисията или на Сметната палата, или на Съвета, или на Европейския парламент, или на Европейския омбудсман, не може да претърпи никакви неблагоприятни последици от страна на институцията, към която принадлежи, при условие че са изпълнени следните две условия:

а) 

длъжностното лице добросъвестно предполага, че разкритата информация и всяко твърдение, съдържащо се в нея, е основателно по същество; и

б) 

длъжностното лице предварително е разкрило същата информация на ОЛАФ или на собствената си институция, и е предоставило на ОЛАФ или на тази институция в срока, определен от ОЛАФ или от институцията с оглед сложността на случая, за предприемане на подходящите действия. Този срок трябва да бъде надлежно съобщен на длъжностното лице в рамките на 60 дни.

2.  
Срокът по параграф 1 не се прилага, ако длъжностното лице може да докаже, че предвид обстоятелствата по случая подобен срок не би бил разумен.
3.  
Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на документи, актове, доклади, бележки или информация под каквато и да е форма, пазени за целите или създадени или разкрити пред длъжностното лице в хода на висящи или приключили съдебни дела.

▼M131

Член 22в

В съответствие с членове 24 и 90 всяка институция установява процедура за разглеждане на жалбите, подадени от длъжностни лица, относно начина, по който са третирани след или вследствие на изпълнението от тях на съответните им задължения съобразно член 22а или член 22б. Съответната институция гарантира, че такива жалби се разглеждат поверително и когато обстоятелствата налагат това — преди изтичането на сроковете, определени в член 90.

Органът по назначаването на всяка институция определя вътрешни правила, наред с другото, относно:

— 
предоставянето на длъжностните лица, посочени в член 22а, параграф 1 или член 22б, на информация относно предприетите мерки във връзка с въпросите, докладвани от тях,
— 
защитата на законните интереси на тези длъжностни лица и тяхното право на неприкосновеност на личния живот, както и
— 
процедурата за разглеждането на жалби, посочена в първа алинея от настоящия член.

▼B

Член 23

Привилегиите и имунитетите, с които се ползват длъжностните лица им се предоставят единствено в интерес на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ . При условията ►M15  на Протокола ◄ за привилегиите и имунитетите длъжностните лица не се освобождават от изпълнението на техните частноправни задължения или от спазването на действащите закони и полицейски разпоредби.

При възникване на спор относно неговите привилегии и имунитети засегнатото длъжностно лице незабавно уведомява органа по назначаването.

▼M128

Предвиденият в Протокола за привилегиите и имунитетите laissez-passer се издава на началници на отдели, на длъжностни лица със степен от AD12 до AD16, на длъжностни лица на служба извън територията на Европейския съюз и на други длъжностни лица, за които това е необходимо в интерес на службата.

▼B

Член 24

►M15   ►M128   ►C1  Съюзът ◄  ◄ оказва съдействие на всяко длъжностно лице ◄ , по-специално в производства срещу всяко лице, отправящо заплахи, обиди или клеветнически действия или твърдения, или нападение срещу личността или имуществото, на които длъжностното лице или член от неговото семейство е подложено поради длъжността, която заема, или служебните му задължения.

►M15  Те дължат солидарно обезщетение ◄ на длъжностното лице за вредите, претърпени от него в такива случаи, доколкото длъжностното лице само не е причинило умишлено или с груба небрежност вреди и не е успяло да получи обезщетение от виновния.

Член ►M112  24а ◄

▼M23

►M128   ►C1  Съюзът ◄  ◄ насърчава повишаването на професионалната квалификация на длъжностните лица, което е съвместимо с правилното функциониране на службата и съответства на интересите ѝ.

Подобно повишаване на квалификацията се взема предвид за целите на служебното развитие на длъжностните лица.

Член ►M112  24б ◄

Длъжностните лица са свободни да упражняват правото си на сдружаване; по-специално те могат да членуват в синдикални и професионални организации на служителите на ►M128  Европейския съюз ◄ .

▼B

Член 25

▼M112

Длъжностните лица могат да отправят до органа по назначаването на своята институция искания по въпроси, попадащи в приложното поле на настоящия правилник.

▼B

Всяко индивидуално решение по настоящия правилник незабавно се съобщава в писмена форма на съответното длъжностно лице, до което се отнася. Всяко решение, което има неблагоприятни последици за длъжностното лице, трябва да бъде надлежно мотивирано.

▼M112

Индивидуалните решения относно назначаването, титуляризирането, повишаването, преместването, определянето на административния статут и прекратяването на служебното правоотношение с дадено длъжностно лице се публикуват в институцията, към която принадлежи съответният служител. Публикацията е достъпна за всички служители за подходящ период от време.

▼B

Член 26

Служебното досие на длъжностното лице съдържа:

а) 

всички документи относно неговия административен статут и всички доклади относно неговите професионални умения, ефикасност и поведение;

б) 

всички бележки на самото длъжностно лице по тези документи.

Документите се завеждат, номерират и класират по пореден номер; документите по буква а) не могат да бъдат използвани или противопоставяни от институцията срещу длъжностното лице, освен ако са му били съобщени преди завеждането им.

Съобщаването на всеки документ на длъжностното лице се удостоверява с неговия подпис или при невъзможност — с препоръчано писмо, ►M112  адресирано до последния адрес, съобщен от длъжностното лице ◄ .

▼M112

Служебно досие на длъжностното лице не съдържа данни за неговите политически, профсъюзни, философски или религиозни възгледи и дейности, расов или етнически произход или сексуална ориентация.

Въпреки това предходната алинея не забранява в досието да бъдат включени административни актове и документи, които са известни на длъжностното лице и са необходими за прилагането на настоящия правилник.

▼B

За всяко длъжностно лице има само едно служебно досие.

Длъжностното лице има право дори и след прекратяване на служебното правоотношение да се запознава с всички документи, съдържащи се в досието му, ►M112  и да прави извлечения от тях ◄ .

Служебното досие е поверително и в него могат да се правят справки само в кабинетите на администрацията ►M112  или по защитена електронна връзка ◄ . Независимо от това, досието се изпраща на Съда на ►M128  Европейския съюз ◄ , ако бъде заведено дело, отнасящо се до длъжностното лице ►M112  ————— ◄ .

▼M112

Член 26а

Длъжностните лица имат право да се запознават с медицинските си досиета при условия и ред, определени от ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ .

▼BДЯЛ III

КАРИЕРА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦАГЛАВА I

Назначаване

▼M131

Член 27

Назначаването има за цел да осигури на институцията услугите на длъжностни лица със способности, ефикасност и почтеност, отговарящи на най-високите стандарти, подбрани на възможно най-широка географска основа измежду гражданите на държавите — членки на Европейския съюз. Не се запазват длъжности за граждани на определени държави-членки.

Принципът на равенство на гражданите на Съюза позволява на всяка институция да приеме подходящи мерки, след като установи значителна липса на баланс между гражданите на различни държави-членки сред длъжностните лица, което не е оправдано от обективни критерии. Тези подходящи мерки трябва да бъдат обосновани и не могат да доведат до критерии за назначаване, различни от тези, основаващи се на качествата. Преди приемането на такива подходящи мерки органът по назначаването на съответната институция приема разпоредбите от общ характер за прилагане на настоящата алинея в съответствие с член 110.

След изтичането на тригодишен срок, считано от 1 януари 2014 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на предходната алинея.

За да се улесни назначаването на възможно най-широка географска основа, институциите се стремят да подкрепят многоезично и многокултурно образование за децата на своя персонал.

▼B

Член 28

Длъжностното лице може да бъде назначено само при условие, че:

а) 

е гражданин на държава — членка на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , освен ако е предвидено специално изключение от органа по назначаването, и се ползва с пълния обем граждански права;

б) 

е изпълнило задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;

в) 

представи подходящи доказателства, свидетелстващи за годността му да изпълнява служебните си задължения;

г) 

съгласно условията на член 29, параграф 2 е преминал успешно конкурс по документи или чрез изпит, или по документи и изпит съгласно предвиденото в приложение III;

д) 

е годно физически да изпълнява служебните си задължения; и

е) 

представи доказателства за задълбочено владеене на един от езиците на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ и задоволително владеене на друг от езиците на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ в степента, необходима за изпълнението на неговите задължения.

▼M112

Член 29

▼M131

1.  

Преди заемането на свободна длъжност в дадена институция органът по назначаването първо разглежда следните възможности:

а) 

дали мястото може да бъде заето чрез:

i) 

преместване; или

ii) 

назначаване по член 45а; или

iii) 

повишаване

в рамките на институцията;

б) 

дали са постъпили заявления за преместване от длъжностни лица от същата степен от други институции и/или

в) 

ако не е възможно свободната длъжност да се заеме посредством посочените по-горе възможности, дали да се разгледат списъци с подходящи кандидати по смисъла на член 30, отчитайки, когато е уместно, съответните разпоредби относно подходящите кандидати в приложение III, и/или

г) 

дали да се проведе вътрешен конкурс за институцията, открит само за длъжностни лица и срочно наети служители съгласно определението в член 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз;

или да се пристъпи към процедурата за провеждане на конкурси — по документи или чрез изпити, или по документи и чрез изпити. Процедурата за провеждане на конкурси е определена в приложение III.

Процедурата може да се проведе и с цел съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения.

Като се запазва принципът, че по-голямата част от длъжностните лица се назначават въз основа на конкурси на общо основание, органът по назначаването може да реши чрез дерогация от буква г) и само в изключителни случаи да проведе вътрешен за институцията конкурс, до който се допускат за участие и договорно наети служители по смисъла на членове 3а и 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Последната посочена категория служители подлежи на ограничения по отношение на тази възможност, както е предвидено в член 82, параграф 7 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, и по отношение на конкретните задачи, които са имали право да изпълняват като договорно наети служители.

▼M112

2.  
Органът по назначаването може да одобри процедура, различна от конкурс, за назначаването на служители за ръководни длъжности (генерални директори или равностойните им от степен AD 16 или AD 15, и директори или приравнени на тях от степен AD 15 и AD 14) и в изключителни случаи — за назначаване на длъжности, които изискват особена квалификация.
3.  
Институциите могат да организират вътрешни конкурси въз основа на квалификация и изпит за всяка функционална група за съответната институция за ниво на степен AST 6 или по-високо, и за ниво на степен AD 9 или по-високо.

Тези конкурси са открити само за срочно наети служители в същата институция, назначени по реда на член 2, буква в) от Условията за работа на другите служители на ►M128  Европейския съюз ◄ . Като минимална квалификация за конкурса институциите изискват най-малко 10 години стаж като срочно нает служител и първоначалното назаначаване като срочно нает служител да е било въз основа на процедура за подбор, гарантираща прилагането на същите стандарти като приложимите при подбора на длъжностни лица в съответствие с член 12, параграф 4 от Условията за работа на другите служители на ►M128  Европейския съюз ◄ . Чрез дерогация от параграф 1, буква а) от настоящия член органът по назначаването на институцията, която е назначила срочно наетия служител, преди заемане на свободната длъжност в тази институция разглежда заявленията за преместване на длъжностни лица в рамките на институцията едновременно с успешните кандидатури от вътрешните конкурси.

4.  
Веднъж на всеки пет години Европейският парламент организира вътрешен конкурс въз основа на квалификация и изпит за всяка функционална група за ниво на степен AST 6 или по-високо и за ниво на степен AD 9 или по-високо при условията на параграф 3, втора алинея.

▼M131

Член 30

За всеки конкурс органът по назначаването определя конкурсна комисия. Комисията съставя списък с подходящите кандидати.

Органът по назначаването решава кои от тези кандидати да назначи на свободните длъжности.

Тези кандидати следва да имат достъп до подходяща информация относно подходящите свободни места, публикувани от институциите и агенциите.

▼M112

Член 31

1.  
Избраните кандидати се назначават в съответната степен от функционалната група, посочена в обявлението за конкурса, който са спечелили.
2.  

►M131  Без да се засягат разпоредбите на член 29, параграф 2, длъжностните лица се назначават само на степени SC 1—SC 2, AST 1—AST 4 или AD 5—AD 8. ◄ Степента, посочена в обявлението за конкурса, се определя от институцията съгласно следните критерии:

а) 

цел за назначаване на длъжностни лица, отговарящи на най-висок стандарт, определена в член 27;

б) 

качеството на необходимия професионален опит.

За да се отговори на специфичните нужди на институциите, могат да бъдат взети предвид и условията на пазара на труда, преобладаващи в ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ .

3.  
Чрез дерогация от параграф 2 институцията може, когато е подходящо, да разреши организирането на конкурси за степен AD 9, AD 10, AD 11 или по изключение за AD 12. Общият брой на кандидатите, назначени на свободните длъжности в тези степени, не може да надвишава 20 % от общия брой на назначенията във функционална група AD за година в съответствие с член 30, втора алинея.

▼B

Член 32

Длъжностното лице се назначава на първата стъпка в неговата степен.

▼M112

Органът по назначаването може да допусне допълнително старшинство до най-много 24 месеца, за да се вземе предвид професионалният опит на лицето. За прилагането на настоящия член се приемат общи изпълнителни разпоредби.

▼M85

Срочно наетите служители, на които е присъдена степен в съответствие с критериите на съответната ►M131  органа по назначаването на съответната институция ◄ , запазват степента си на старшинство, придобита в това им качество, ако бъдат назначени като длъжностни лица в същата степен, непосредствено след изтичането на срочния им договор.

▼B

Член 33

Преди назначаването одобреният кандидат се подлага на медицински преглед, извършен от едно от медицинските лица на съответната институция, с цел да се провери дали са спазени изискванията на член 28, буква д).

▼M39

Ако в резултат на медицинския преглед по първа алинея бъде дадено отрицателно медицинско становище, кандидатът може в срок от 20 дни от уведомяването му за решението на институцията да поиска случаят му да бъде разгледан от лекарска комисия, съставена от трима лекари, посочени от органа по назначаването измежду медицинските лица на институциите. Комисията изслушва медицинското лице, дало първоначалното отрицателно становище. Кандидатът може да представи на комисията мнението на избран от него лекар. Ако лекарската комисия потвърди заключенията от медицинския преглед по първа алинея, кандидатът заплаща 50 % от хонорарите и съпътстващите непредвидени разноски.

▼M131

Член 34

1.  
Длъжностното лице преминава деветмесечен срок за изпитване, преди да бъде титуляризирано. Решението за титуляризиране на длъжностно лице се взема въз основа на доклада по параграф 3, както и въз основа на данните, с които разполага органът по назначаването, във връзка с поведението на длъжностното лице по отношение на дял II.

Ако по време на срока за изпитване длъжностното лице бъде възпрепятствано да изпълнява служебните си задължения в продължение на непрекъснат период от най-малко един месец поради заболяване, отпуск за бременност и раждане по член 58 или злополука, органът по назначаването може да удължи срока за изпитване със съответния период от време. Общата продължителност на срока за изпитване при никакви обстоятелства не може да надвишава 15 месеца.

2.  
Доклад за длъжностното лице в срок на изпитване може да бъде направен по всяко време преди края на срока за изпитване, ако работата на съответното длъжностно лице е очевидно незадоволителна.

Този доклад се съобщава на съответното лице, което има право да представи писмено забележките си в срок от осем работни дни. Докладът и забележките незабавно се изпращат от прекия ръководител на лицето, което е в срок за изпитване, на органа по назначаването, който в срок от три седмици получава становището на Съвместния комитет по атестиране относно действието, което да бъде предприето. Органът по назначаването може да реши да освободи длъжностното лице в срок за изпитване преди изтичането на този срок, като му отправи едномесечно предизвестие, или да назначи длъжностното лице в друг отдел за остатъка от срока за изпитване.

3.  
Най-късно един месец преди изтичането на срока за изпитване се подготвя доклад относно способностите на лицето да изпълнява присъщите на своята длъжност задължения, както и на неговата ефикасност и поведението му в службата. Този доклад се предава на лицето, което има право да представи писмено забележките си в срок от осем работни дни.

Ако в доклада бъде препоръчано уволнение или, при изключителни обстоятелства, удължаване на срока за изпитване в съответствие с параграф 1, прекият ръководител на лицето незабавно изпраща оценката и забележките на органа по назначаването, който в срок от три седмици се консултира със Съвместния комитет по атестиране относно действията, които да бъдат предприети.

Служител в срок за изпитване, чиято работа или поведение не са доказано подходящи за титуляризиране, се освобождава от длъжност.

4.  
Освен ако няма възможност да започне незабавно друга работа, освободеното преди изтичане на срока за изпитване длъжностно лице получава обезщетение в размер на три основни месечни заплати, в случай че е било на служба в продължение на повече от една година, две основни месечни заплати, ако е било на служба поне шест месеца, и една основна месечна заплата, ако е било на служба в продължение на по-малко от шест месеца.
5.  
Параграфи 2, 3 и 4 не се прилагат по отношение на длъжностни лица, които подадат оставка преди изтичане на техния срок за изпитване.

▼BГЛАВА 2

Административен статут

Член 35

Длъжностното лице може да има един от следните административни статути:

а) 

в активна заетост;

б) 

командировка;

в) 

в отпуск по лични причини;

г) 

в неактивна заетост;

д) 

в отпуск за отбиване на военна служба;

▼M112

е) 

в отпуск за отглеждане на дете или отпуск по семейни причини;

▼M131

g) 

в отпуск в интерес на службата.

▼BРаздел 1

АКТИВНА ЗАЕТОСТ

Член 36

Активно заетото лъжностно лице е служител, изпълняващ функциите, съответстващи на длъжността, на която е бил назначен или изпълнява по съвместителство, при условията, предвидени в дял IV.Раздел 2

КОМАНДИРОВКА

Член 37

▼M23

В положение на командировка ►M56  се намира длъжностно лице — титуляр на определена длъжност ◄ , което с решение на органа по назначаването

а) 

е пренасочено в интерес на службата:

— 
временно на служба извън неговата институция; или

▼M112

— 
временно да подпомага лице на мандатна длъжност, предвидена в Договорите, или избрания председател на институция или орган на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , или политическа група в Европейския парламент или в Комитета на регионите, или група в Европейския икономически и социален комитет,

▼M85

— 
временно да заема длъжност, включена в списъка на длъжностите, финансирани от бюджетните кредити за изследвания и инвестиции, която бюджетните органи са определили като длъжност, заемана по срочно правоотношение;

▼M56

б) 

по свое желание:

— 
е предоставено на разположение на друга институция на ►M128  Европейския съюз ◄ или
— 
е предоставено на разположение на организация, чиято дейност е посветена на интересите на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ и която е включена в списък, съставен с общо съгласие от ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ след консултации с Комитета по Правилника за персонала.

▼B

На тази служба длъжностното лице продължава да се ползва с всички свои права при условията на членове 38 и 39, и да е обвързано от задълженията, произтичащи от качеството му на служител на институцията, в която първоначално е назначено длъжностното лице. ►M23  Независимо от това при условията на член 77, трета алинея за срока на командироването, предвидено в първа алинея, буква а), второ тире, по отношение на длъжностното лице се прилагат разпоредбите, приложими за длъжностно лице от същата степен като присъдената му на длъжността, на която е командировано лицето относно пенсионирането. ◄

▼M112

Всяко активно заето длъжностно лице или длъжностно лице в отпуск по лични причини може да кандидатства или да получи предложение да бъде командировано в интерес на службата. Отпускът по лични причини се прекратява веднага след командироването.

▼B

Член 38

Командироването в интерес на службата се подчинява на следните правила:

а) 

решението за командироване се взема от органа по назначаването след изслушване на съответното длъжностно лице;

б) 

срокът на командироването се определя от органа по назначаването;

в) 

в края на всеки шест месеца длъжностното лице може да поиска командировката му да бъде прекратена;

▼M23

г) 

длъжностно лице, командировано по реда на член 37, буква а), първото тире, има право на разликата в заплащането, в случай че брутната заплата за длъжността, на която е командировано, е по-малко от дължимото за степента и стъпката му в институцията, в която първоначално е назначено длъжностното лице; наред с това то има право на възстановяване на всички допълнителни разноски, направени във връзка с командироването му;

д) 

длъжностно лице, командировано по реда на член 37, буква а), първото тире, продължава да плаща вноски за пенсионнои осигуряване, изчислени спрямо основната заплата за активна заетост неговата степен и стъпка в институцията, в която първоначално е назначено длъжностното лице;

▼B

е) 

командированото длъжностно лице запазва длъжността си, правото си на повишване в степен, както и правото си на служебно развитие;

ж) 

когато командировката му приключи, длъжностното лице незабавно бива възстановено на длъжността, заемана от него преди това.

Член 39

Командироването по искане на длъжностното лице се подчинява на следните правила:

а) 

решението за командироване се взема от органа по назначаването, който определя неговата продължителност;

б) 

в срок от шест месеца от поемане на новите си задължения длъжностното лице може да поиска командироването да бъде прекратено; то незабавно бива възстановено на длъжността, заемана от него преди това;

в) 

след изтичането на този шестмесечен срок на длъжността може да бъде назначено друго лице;

▼M23

г) 

за срока на командироването пенсионноосигурителните вноски, както и другите пенсионни права, се изчисляват въз основа на заплатата за активна заетост на неговата степен и стъпка в институцията, в която първоначално е назначено длъжностното лице. ►M56  Независимо от това длъжностно лице, командировано по реда на член 37, параграф 1, буква б), второто тире, което придобие право на пенсиониране в органа, в който е командировано, спира членството си в пенсионноосигурителната схема на институцията, в която първоначално е назначено за срока на командироването. ◄

▼M56

Длъжностно лице, което бъде инвалидизирано по време на командироване по смисъла на член 37, параграф 1, буква б), второто тире, както и правоприемниците на длъжностното лице, починало в периода на командироването, имат право на обезщетение за инвалидност или наследствена пенсия по настоящия правилник, ►M112  от която се приспадат всички суми ◄ , платени на същото основание за същия период от органа, в който е било командировано длъжностното лице.

Тази разпоредба не може да доведе до общ размер на пенсията на длъжностното лице или на неговите правоприемници, надвишаващ максималния размер на пенсията, която лицето би получило по силата на настоящия правилник;

▼M112

д) 

по време на командироването длъжностното лице запазва правото си на придвижване на по-висока стъпка;

▼M23

►M112  е) ◄  

при приключване на командироването длъжностното лице задължително се възстановява на първата свободна длъжност в неговата ►M112  функционална група ◄ , съответстваща на степента му, при условие че отговаря на изискванията за заемане на въпросната длъжност. В случай че длъжностното лице откаже предложената му длъжност, то запазва правото си на възстановяване при последващо освобождаване на длъжност, съответстваща на степента му, в неговата ►M112  функционална група ◄ при спазване на посоченото по-горе условие; ако лицето повторно откаже, то може да бъде подложено на процедурата за задължителна оставка след консултации със съвместната комисия. До ефективното му възстановяване на длъжност лицето продължава да бъде командировано, но без да получава заплата.

▼BРаздел 3

ОТПУСК ПО ЛИЧНИ ПРИЧИНИ

Член 40

1.  
По ►M56  изключение ◄ и по искане на длъжностно лице титуляр може да му бъде разрешен неплатен отпуск по лични причини.

▼M131

1a.  
Член 12б продължава да се прилага за срока на отпуск по лични причини. Разрешението съгласно член 12б не се предоставя на длъжностно лице с цел упражняване на професионална дейност, възмездна или не, която включва лобиране или застъпничество пред неговата институция и която би могла да доведе до действителен или възможен конфликт със законните интереси на институцията.

▼M112

2.  
Без да се засягат разпоредбите на член 15, продължителността на този вид отпуск не може да надвишава една година. Той може да бъде удължаван с допълнителни периоди.

Продължителността на всеки такъв допълнителен период може да е най-много една година. Общата продължителност на отпуска по лични причини не може да надвишава ►M131  12 години ◄ за цялата кариера на длъжностното лице.

Ако обаче длъжностното лице подаде заявление за такъв отпуск с цел:

i) 

отглеждане на дете, считано за дете на издръжка на длъжностното лице по смисъла на член 2, параграф 2 от приложение VII, и страдащо от признато от медицинското лице на институцията сериозно умствено или физическо увреждане, което изисква постоянни грижи или надзор, или

▼M131

ii) 

да последва съпруг, последният също длъжностно лице или друг служител на Съюза, което по повод на изпълнението на служебните си задължения трябва да установи обичайното си пребиваване на такова разстояние от мястото на работа на лицето, поискало отпуск по лични причини, че установяването на пребиваването на съпрузите на това място би довело до затруднения за изпълнението на служебните му функции; или

▼M131

iii) 

да подпомага съпруга(та) си, роднина по възходяща линия, роднина по низходяща линия, брат или сестра в случай на удостоверено от медицински орган сериозно заболяване или увреждане,

▼M112

отпускът може да бъде продължаван без ограничения, при условие че към момента на продължаването са изпълнени условията, обосноваващи разрешаването на отпуска.

▼B

3.  
По време на отпуска длъжностното лице няма право на повишаване в по-висока стъпка или повишаване в степен, а членските му права в схемата за социално осигуряване, предвидена в членове 72 и 73, и покритието на рисковете по тази схема се спират.

▼M39

►M112  Независимо от това длъжностно лице, което не извършва професионална дейност срещу заплащане, може не по-късно от един месец след изтичането на месеца, в който е започнал отпускът по лични причини, да поиска да продължи да се ползва от закрилата, предвидена в споменатите членове, при условие че поеме половината от вноските, дължими за покриване на рисковете по член 72, параграф 1 и член 73, параграф 1 през първата година, и пълните вноски за останалата част от отпуска по лични причини. Закрилата по член 73 може да се ползва само ако е била получена закрила в съответствие с член 72. Вноските се изчисляват въз основа на последната основна заплата на длъжностното лице. ◄ Наред с това длъжностно лице, което докаже, че не може да получи пенсионни права по друга схема, може по свое искане да продължи да придобива допълнителни пенсионни права за срок от най-много една година, при условие че заплати трикратната стойност на вноската, предвидена в ►M56  член 83, параграф 2; вноските се изчисляват въз основа на основната заплата за степента и стъпката на съответното длъжностно лице. ◄

▼B

4.  

Отпускът по лични причини се подчинява на следните правила:

а) 

той се разрешава по искане на съответното длъжностно лице от органа по назначаването;

б) 

заявлението за продължаване се подава два месеца преди изтичане на срока на отпуска;

в) 

на длъжността, заемана от лицето в отпуск, може да бъде назначено друго лице;

▼M23

г) 

след изтичането на отпуска по лични причини длъжностното лице трябва да бъде възстановено на първата свободна длъжност в неговата ►M112  функционална група ◄ , съответстваща на степента му, при условие че отговаря на изискванията за заемане на въпросната длъжност. В случай че длъжностното лице откаже предложената му служба, то запазва правото си на възстановяване при последващо освобождаване на длъжност, съответстваща на степента му, в неговата ►M112  функционална група ◄ при спазване на посоченото по-горе условие; ако лицето повторно откаже, то може да бъде подложено на процедурата за задължителна оставкаслед консултации със съвместната комисия. До ефективното му възстановяване на длъжност ►M112  или командироване ◄ длъжностното лице продължава да бъде в неплатен отпуск по лични причини.

▼BРаздел 4

НЕАКТИВНА ЗАЕТОСТ

Член 41

1.  
Неактивно заето длъжностно лице е лице, засегнато от мерки за съкращение на броя на длъжностите в неговата институция.
2.  
Решенията относно съкращаването на броя на длъжностите в дадена степен се вземат от компетентния бюджетен орган в рамките на бюджетната процедура.

Органът по назначаването определя след консултации със съвместната комисия видовете длъжности, които ще бъдат засегнати от тези мерки.

След като се консултира със съвместната комисия, органът по назначаването съставя списък на длъжностните лица, които ще бъдат засегнати от тези мерки, като взема предвид техните способности, ефикасност, поведение в службата, семейно положение и старшинство.

Всяко длъжностно лице, заемащо някоя от длъжностите, споменати в предходната алинея, което изрази желание да премине в неактивна заетост, автоматично бива включено в този списък.

Длъжностните лица, чиито имена са включени в списъка, се обявяват за лица в неактивна заетост с решение на органа по назначаването.

3.  
Докато е в неактивна заетост, длъжностното лице преустановява изпълнението на функциите си и не се ползва с право на заплата или повишаване на по-висока стъпка, но продължава, за срок от не повече от пет години, да придобива пенсионни права въз основа на заплатата за неговата степен и стъпка.

За срок от две години от датата на получаване на статут на неактивно зает длъжностното лице се ползва с предимство при възстановяване на освободена или новосъздадена длъжност, съответстваща на степента му в неговата ►M112  функционална група ◄ , при условие че притежава необходимата квалификация.

Неактивно заетите длъжностни лица получават обезщетение, изчислено в съответствие с приложение IV.

▼M23

Сумата от доходите, получени от длъжностното лице на новата му функция през този период, се удържа от предвиденото в предходната алинея обезщетение, доколкото тези доходи заедно с обезщетението надвишават последната брутна заплата на длъжностното лице титуляр, изчислена според таблицата на заплатите, в сила към първия ден на месеца, за който обезщетението трябва да бъде изплатено.

▼M62

Длъжностното лице е длъжно да представи всички искани писмени доказателства и да уведоми институцията за всички факти от значение за неговите права.

▼M112

По отношение на обезщетението не се прилагат корекционни коефициенти.

Независимо от това, обезщетението и последната брутна заплата, посочена в четвъртата алинея на настоящия член, подлежат на коригиране с коефициента, предвиден в член 3, параграф 5, първа алинея от приложение ХI, при ставката, определена за държавата-членка, за която получателят на обезщетението успее да докаже, че пребивава в нея, при условие че в тази държава-членка е било неговото последно място на работа. В тези случаи, ако паричната единица на държавата-членка е различна от еурото, размерът на обезщетението се изчислява въз основа на обменните курсове, предвидени в член 63 от настоящия правилник.

▼B

4.  
След изтичане на периода, през който лицето има право на обезщетение, то се подлага на процедурата за задължителна оставка. То може да получи пенсия за осигурителен стаж съгласно предвиденото в пенсионноосигурителната схема.
5.  
Длъжностно лице, на което преди изтичането на двегодишния период по параграф 3 бъде предложено да заеме длъжност, съответстваща на неговата степен, която то отхвърли без основателна причина, може след консултации със съвместната комисия да бъде лишено от правото да се ползва от посочените по-горе разпоредби и да бъде подложено на процедурата за задължителна оставка.Раздел 5

ОТПУСК ЗА ОТБИВАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

Член 42

Длъжностно лице в отпуск за отбиване на военна служба е лице, повикано на военна служба или на учебно-мобилизационно мероприятие за резервисти, или „върнато на военна служба“.

Длъжностното лице, което е повикано на военна служба, престава да получава заплата, но запазва правото си на повишаване на по-висока стъпка и повишаване в длъжност при условията на настоящия правилник. То продължава да се ползва и от пенсионните си права за периода на службата си във въоръжените сили, ако след нейното приключване изплати пенсионноосигурителните си вноски.

За периода на обучението или службата длъжностно лице, което е повикано на учебно-мобилизационно мероприятие за резервисти или върнато на военна служба, продължава да получава заплатата си, като от него се приспада сума, равна на заплатата му като военнослужещ.

▼M112Раздел 6

ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ИЛИ ОТПУСК ПО СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ

▼M131

Член 42а

За всяко дете длъжностното лице има право на отпуск за отглеждане на дете без основна заплата с продължителност не повече от шест месеца, който може да ползва през първите дванадесет години от раждането или осиновяването на детето. Продължителността на отпуска може да бъде удвоена за самотните родители, признати за такива, съгласно общите разпоредби за прилагане, приети от органа по назначаването на всяка институция, и за родителите на деца на издръжка с увреждане или тежко заболяване, признато от медицинското лице на институцията. Минималният отпуск, взет по всяко време, не може да бъде по-малък от един месец.

За срока на отпуска за отглеждане на дете членството на длъжностното лице в социалноосигурителната схема се запазва; придобиването на пенсионни права и правата на надбавки за деца на издръжка и за образование се запазват. Длъжностното лице запазва длъжността си и правото си на повишаване в по-висока стъпка или повишаване в степен. Отпускът може да се ползва на пълен работен ден или на половин работен ден. Когато отпускът за отглеждане на дете се ползва под формата на отпуск на половин работен ден, максималният срок, предвиден в първа алинея, се удвоява. За срока на отпуска за отглеждане на дете длъжностното лице има право на месечна надбавка в размер на ►M148  1 030,72 EUR ◄ или на 50 % от тази сума, ако е в отпуск на половин работен ден, като обаче не може да извършва друг вид възмездна професионална дейност. Пълният размер на вноските към социалноосигурителната схема, предвидена в членове 72 и 73, се поема от институцията и се изчислява въз основа на основната заплата на длъжностното лице. Независимо от това, при отпуск на половин работен ден тази разпоредба се прилага само по отношение на разликата между пълната основна заплата и пропорционално намалената основна заплата. За действително получената част от основната заплата вноските, дължими от длъжностното лице, се изчисляват при прилагане на същите проценти като при заетост на пълен работен ден.

Надбавката е в размер на ►M140   ►M148  1 374,30 EUR ◄ за самотните родители ◄ на месец или 50 % от тази сума, ако длъжностното лице е в отпуск на половин работен ден, за самотните родители и за родителите на деца на издръжка с увреждане или тежко заболяване, признато от съответното медицинско лице, посочено в първа алинея, и през първите три месеца от отпуска за отглеждане на дете, когато такъв отпуск се ползва от бащата по време на отпуска за бременност и раждане или от единия от двамата родители непосредствено след изтичането на отпуска за бременност и раждане, или по време на или непосредствено след отпуска за осиновяване.

Отпускът за отглеждане на дете може да бъде удължен с още шест месеца при надбавка, ограничена до 50 % от сумата по втора алинея. За самотни родители по първа алинея отпускът за отглеждане на дете може да бъде удължен с още дванадесет месеца при надбавка, ограничена до 50 % от сумата по трета алинея.

Сумите, предвидени в настоящия член, се актуализират в зависимост от възнаграждението.

▼M112

Член 42б

В случай на удостоверено от медицински орган сериозно заболяване или увреждане на съпруг на длъжностно лице, на роднина по възходяща или низходяща линия, брат или сестра, длъжностното лице може да ползва отпуск по семейни причини без право на основна заплата. Общата продължителност на този вид отпуск за цялата кариера на длъжностното лице не може да надвишава девет месеца.

Прилага се член 42а, втора алинея.

▼M131Раздел 7

ОТПУСК В ИНТЕРЕС НА СЛУЖБАТА

Член 42в

Най-рано пет години преди настъпването на пенсионна възраст на длъжностно лице, длъжностно лице с най-малко десет години служебен стаж може да бъде задължен да ползва с решение на органа по назначаването отпуск в интерес на службата, за организационни нужди, свързани с придобиването на нови компетентности в рамките на институциите.

Общият брой на длъжностните лица, задължени да ползват отпуск в интерес на службата, за всяка година не може да надвишава 5 % от броя на длъжностните лица във всички институции, които са се пенсионирали през предходната година. Така изчисленият общ брой се разпределя между институциите съгласно съответния им брой длъжностни лица към 31 декември предходната година. За всяка институция резултатът от това разпределение се закръгля към най-близкото по-голямо цяло число.

Този отпуск не съставлява дисциплинарна мярка.

Продължителността на отпуска съответства по принцип на периода до момента, в който длъжностното лице достига пенсионна възраст. В изключителни ситуации обаче органът по назначаването може да реши да прекрати отпуска и да възстанови длъжностното лице на работа.

Когато длъжностно лице, задължено да ползва отпуск в интерес на службата, достигне пенсионна възраст, то се пенсионира автоматично.

Отпускът в интерес на службата се урежда със следните правила:

а) 

на длъжността, заемана от длъжностното лице в отпуск, може да бъде назначено друго длъжностно лице;

б) 

длъжностно лице, задължено да ползва отпуск в интерес на службата, няма право на повишаване в по-висока стъпка или повишаване в степен.

Така задълженото да ползва отпуск в интерес на службата длъжностно лице получава обезщетение, изчислено в съответствие с приложение IV.

По искане на длъжностното лице от обезщетението се приспадат вноските за пенсионноосигурителната схема, изчислени на база на това обезщетение. В такъв случай периодът на трудов стаж като длъжностно лице в отпуск в интерес на службата, се взема предвид за целите на изчисляването на годините на осигурителен стаж по смисъла на член 2 от приложение VIII.

По отношение на обезщетението не се прилага корекционен коефициент.

▼BГЛАВА 3

Атестиране, повишаване на по-висока стъпка и повишаване в длъжност

▼M131

Член 43

Способностите, ефикасността и поведението в службата на всяко длъжностно лице ще бъдат обект на годишен доклад, както е предвидено от органа по назначаването на всяка институция в съответствие с член 110. Този доклад посочва дали нивото на работата на длъжностното лице е задоволително или не. Органът по назначаването на всяка институция приема разпоредби, с които се дава право на обжалване в рамките на процедурата по атестиране, което e задължителна предпоставка за обжалване по член 90, параграф 2.

За длъжностни лица от степен AST 5 нагоре докладът може да съдържа също и мнение за това дали длъжностното лице, въз основа на неговото изпълнение, има потенциала да изпълнява функции на администратор.

Докладът се съобщава на длъжностното лице. То има право да направи по него всякакви забележки, които счита за целесъобразни.

Член 44

Длъжностно лице, което в продължение на две години е било в една и съща стъпка в своята степен, автоматично се повишава в следващата стъпка в тази степен, освен ако неговата работа е оценена като незадоволителна според последния годишен доклад по член 43. Длъжностно лице се повишава в следващата стъпка в своята степен след не повече от четири години, освен ако се прилага процедурата, посочена в член 51, параграф 1.

Когато длъжностно лице бъде назначено за началник отдел, директор или генерален директор в същата степен и неговата работа е задоволителна по смисъла на член 43 през първите девет месеца от назначението, то със задна дата се повишава в следващата стъпка в тази степен, считано от датата на назначаването. Повишаването в по-висока стъпка води до увеличаване на основната месечна заплата, съответстващо на процента между първата и втората стъпка за всяка степен. Ако увеличението е по-малко или длъжностното лице вече е в последната стъпка от своята степен, то получава увеличение на основната заплата, покриващо увеличението между първата и втората стъпка докато неговото следващо повишение влезе в сила.

▼M112

Член 45

▼M131

1.  
Повишаването се извършва с решение на органа по назначаването при спазване на член 6, параграф 2. Освен ако се прилага процедурата, предвидена в член 4 и член 29, параграф 1, длъжностните лица могат да бъдат повишавани само ако заемат длъжност, която съответства на един от видовете длъжности, определени в приложение I, раздел А, за следващата по-висока степен. Повишаването се изразява в назначаване на длъжностното лице на следващата по-висока степен във функционалната група, към която то принадлежи. За повишаване се избират само длъжностни лица, които са прослужили най-малко две години в своята степен, след сравнително съпоставяне на заслугите на отговарящите на условията за повишаване длъжностни лица. При съпоставяне на заслугите органът по назначаването по-специално взема предвид докладите от атестирането на длъжностните лица, ползването при изпълнение на задълженията им на езици, различни от тези, за които в съответствие с член 28, буква е), са представили доказателства, че владеят задълбочено, и нивото на упражняваните от тях отговорности.

▼M112

2.  
Преди първото им повишаване след назначаването от длъжностните лица се изисква да покажат умения за работа с трети език измежду посочените в ►M131  член 55, параграф 1 от Договора за Европейския съюз ◄ . По споразумение между тях ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ приемат общи правила за прилагането на настоящия параграф. Тези правила предвиждат достъп за длъжностните лица до обучение по трети език и подробно установяват реда за оценяване на уменията на служителите за работа с трети език в съответствие с член 7, параграф 2, буква г) от приложение III.

Член 45а

1.  

Чрез дерогация от член 5, параграф 3, букви б) и в) длъжностно лице от функционална група AST може, считано от 5-а степен, да бъде назначено на длъжност във функционална група AD, при условие че:

а) 

е било избрано по процедурата, предвидена в параграф 2 на настоящия член, за участие в задължителен курс на обучение по смисъла на буква б) от настоящия параграф,

б) 

е завършило определен от органа по назначаването курс на обучение, състоящ се от задължителни учебни модули, и

в) 

е включено в съставения от органа по назначаването списък на кандидати, положили успешно писмен и устен изпит, показващ че същите успешно са преминали курса на обучение, посочен в буква б) от настоящия параграф. Съдържанието на изпита се определя по реда на член 7, параграф 2, буква в) от приложение III.

2.  
Органът по назначаването съставя предварителен списък на длъжностните лица от функционална група AST, избрани за участие в гореспоменатия курс на обучение въз основа на ►M131  годишните доклади от атестирането ◄ по член 43 и на тяхната образователна степен и ниво на квалификация, като се вземат предвид интересите на службата. Предварителният списък се представя за становище на съвместната комисия.

Съвместната комисията може да изслуша длъжностни лица, които са кандидатствали за участие в гореспоменатия курс на обучение, и представители на органа по назначаването. Съвместната комисията приема с мнозинство мотивирано становище относно предварителния списък, предложен от органа по назначаването. Органът по назначаването приема списък на длъжностните лица, които имат право на участие в гореспоменатия курс на обучение.

3.  
Назначаването на длъжност във функционална група AD не засяга степента и стъпката на длъжностното лице, заемани към момента на назначаването.
4.  
Броят на назначенията на длъжности във функционална група AD, предвиден в параграфи 1—3 от настоящия член, не може да надвишава 20 % от общия брой на назначенията за една година в съответствие с на член 30, втора алинея.
5.  
►M131  Органите по назначаването на всяка институция ◄ приемат общи разпоредби за изпълнението на настоящия член в съответствие с член 110.

Член 46

На длъжностно лице, назначено на по-висока степен по реда на член 45, се присъжда първата стъпка в тази степен. Независимо от това, на длъжностните лица от степен AD 9 до степен AD 13, изпълняващи функциите на началник-отдел, които са назначени на по-висока степен по реда на член 45, се присъжда втората стъпка в новата степен. Същото се прилага по отношение на всяко длъжностно лице, което:

а) 

при повишаване е назначено за директор или генерален директор;

б) 

е директор или генерален директор и за него се прилага последното изречение на член 44, втора алинея.

▼BГЛАВА 4

Прекратяване на служебното правоотношение

Член 47

Служебното правоотношение се прекратява на следните основания:

а) 

оставка;

б) 

задължителна оставка;

в) 

отстраняване от длъжност в интерес на службата;

г) 

уволнение поради професионална некомпетентност;

д) 

отстраняване от служба;

е) 

пенсиониране или

ж) 

смърт.Раздел 1

ОСТАВКА

Член 48

Длъжностно лице, което желае да подаде оставка, трябва недвусмислено в писмена форма да заяви намерението си за окончателно прекратяване на служебното правоотношение с институцията.

Органът по назначаването се произнася с решение, което потвърждава окончателността на оставката, в срок от един месец от получаване на заявлението за оставка. ►M23  Органът по назначаването може обаче да откаже да приеме оставката, ако към датата на получаване на заявлението за оставка срещу длъжностното лице е в ход дисциплинарно производство или такова бъде образувано в следващите тридесет дни. ◄

▼M112

Оставката влиза в сила на датата, определена от органа по назначаването, която не може да бъде по-късна от три месеца след датата, посочена от длъжностното лице в заявлението за оставка за служители от функционална група AD, и един месец — за ►M131  функционални групи AST и AST/SC ◄ .

▼BРаздел 2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОСТАВКА

Член 49

Длъжностното лице може да бъде подложено на процедура за задължителна оставка само в случай че вече не отговаря на условията, предвидени в член 28, буква а) или ►M23  в случаите, предвидени в членове ►M112  ————— ◄ 39 и 40, член 41, параграфи 4 и 5, и член 14, втора алинея от приложение VIII. ◄

Мотивираните решения се вземат от органа по назначаването след консултации със съвместната комисия и изслушване на заинтересованото длъжностно лице.Раздел 3

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ В ИНТЕРЕС НА СЛУЖБАТА

Член 50

►M112  Служител на ръководна длъжност по смисъла на член 29, параграф 2 ◄ може да бъде отстранен от длъжност в интерес на службата с решение на органа по назначаването.

Това отстраняване от длъжност в интерес на службата не съставлява дисциплинарна мярка.

Така отстраненото длъжностно лице, което не бъде назначено на друга длъжност, ►M112  ————— ◄ съответстваща на степента му, получава обезщетение, изчислено по реда на приложение IV.

▼M23

Сумата от доходите, получени от длъжностното лице на новата му функция през този период, се удържа от предвиденото в предходната алинея обезщетение, доколкото тези доходи заедно с обезщетението надвишават последната брутна заплата на длъжностното лице титуляр, изчислена според таблицата на заплатите, в сила към първия ден на месеца, за който обезщетението трябва да бъде изплатено.

▼M112

При поискване длъжностното лице трябва да представи съответните писмени доказателства и е длъжно да уведоми своята институция за всеки факт от значение за правото му на обезщетение.

По отношение на обезщетението не се прилага корекционен коефициент.

Член 45, трета, четвърта и пета алинеи от приложение VIII се прилагат по аналогия.

▼B

След изтичане на срока на правото на обезщетение и при условие че длъжностното лице е навършило ►M131  58 ◄ -годишна възраст, то има право на пенсия по член 9 от приложение VIII.Раздел 4

▼M112

ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ

▼M131

Член 51

1.  
Органът по назначаването на всяка институция определя процедури за установяването, справянето с и подобряването на случаите на некомпетентност,своевременно и по подходящ начин.

При приемането на вътрешни разпоредби органът по назначаването на всяка институция спазва следните изисквания:

а) 

длъжностно лице, което според три последователни незадоволителни годишни доклади от атестирането по член 43 продължава да не показва положително развитие на професионалната си компетентност, се понижава с една степен. Ако следващите два годишни доклада от атестирането продължават да показват незадоволителна работа, длъжностното лице се уволнява;

б) 

всяко предложение за понижение в степен или уволнение на длъжностно лице се мотивира и съобщава на длъжностното лице, за което се отнася. Предложението на органа по назначаване се изпраща на Съвместния консултативен комитет по член 9, параграф 6.

2.  
Длъжностното лице има право да получи пълното си служебно досие и да прави копия от всички документи, свързани с процедурата. То разполага с най-малко 15 дни, но не повече от 30 дни, считано от датата на получаване на предложението, за да подготви защитата си. То може да бъде подпомагано от друго лице по свой избор. Длъжностното лице може да представи писмени забележки. То се изслушва от Съвместния консултативен комитет. Длъжностното лице може също така да призове свидетели.
3.  
Пред Съвместния консултативен комитет институцията се представлява от длъжностно лице, определено за тази цел от органа по назначаване. Това длъжностно лице има същите права като длъжностното лице, по отношение на което е образувана процедурата.
4.  
Като взема предвид предложението по параграф 1, буква б) и всички писмени и устни изявления на съответното длъжностно лице или свидетелите, Съвместният консултативен комитет приема с мнозинство мотивирано становище, в което определя мярката, която счита за подходяща предвид установените по негово искане факти. Комитетът изпраща становището си на органа по назначаване и на съответното длъжностно лице в срок от два месеца от датата, на която е бил сезиран. При гласуване на решенията на Съвместния консултативен комитет председателят няма право на глас, освен по процедурни въпроси и при равен брой гласове „за“ и „против“.
5.  
За срока, определен в параграф 6, уволненото поради некомпетентност длъжностно лице има право на месечно обезщетение за уволнение, равно на основната месечна заплата на длъжностно лице в първа стъпка на степен AST 1. За същия период длъжностното лице има право и на семейните надбавки по член 67. Надбавката за жилищни нужди се изчислява въз основа на основната месечна заплата на длъжностно лице на степен AST 1 в съответствие с член 1 от приложение VII.

Надбавката не се изплаща, ако лицето подаде оставка след началото на процедурата по параграфи 1 и 2 или ако за него незабавно възникне право на пълна пенсия. Ако то се ползва с право на обезщетение за безработица по национална схема за безработица, сумата на получаваното по този ред обезщетение се приспада от горепосочената надбавка.

6.  

Срокът, през който се дължат плащанията по параграф 5, е както следва:

а) 

три месеца, ако към датата на вземане на решението за уволнение длъжностното лице има навършени по-малко от пет години на служба;

б) 

шест месеца, ако длъжностното лице има навършени най-малко пет, но по-малко от 10 години служба;

в) 

девет месеца, ако длъжностното лице има навършени най-малко 10, но по-малко от 20 години служба;

г) 

12 месеца, ако длъжностното лице има навършени над 20 години служба.

7.  
Длъжностни лица, които са понижени на основание професионална некомпетентност, могат след изтичането на срок от шест години да поискат всяко отбелязване на тази мярка да бъде заличено от личните им досиета.
8.  
Длъжностните лица имат право да им бъдат възстановени разумно направените по тяхна инициатива разноски в хода на производството, включително хонорарите, дължими на защитник, неработещ към институцията, ако предвиденото в настоящия член производство приключи без решение за уволнение или понижение.

▼BРаздел 5

ПЕНСИОНИРАНЕ

▼M131

Член 52

Без да се засягат разпоредбите на член 50, длъжностното лице се пенсионира:

а) 

автоматично в последния ден на месеца, през който навърши 66 години; или

б) 

по негово искане в последния ден на месеца, за който е подадено искането, ако е достигнало пенсионна възраст или ако е на възраст между 58 години и пенсионна възраст и отговаря на изискванията за незабавно изплащане на пенсия съгласно член 9 от приложение VIII. Член 48, втора алинея, второ изречение се прилага по аналогия.

Независимо от това, по собствено искане и когато органът по назначаването счита това за оправдано в интерес на службата, длъжностното лице може да продължи да работи до навършването на 67-годишна възраст, или, по изключение, до 70-годишна възраст, като в този случай бива автоматично пенсионирано в последния ден на месеца, през който навърши тази възраст.

Решението на органа по назначаването да разреши на длъжностно лице да остане на служба след 66-годишна възраст се предоставя за не повече от една година. То може да бъде подновено по искане на длъжностното лице.

▼B

Член 53

Длъжностно лице, за което комисията по инвалидност установи, че намират приложение разпоредбите на член 78 ►M62  , автоматично бива пенсионирано в последния ден на месеца, през който органът по назначаването признае трайната му неспособност да изпълнява служебните си задължения ◄ .Раздел 6

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ

Член 54

При прекратяване на служебното правоотношение с решение на органа по назначаването на длъжностното лице може да бъде дадено почетно отличие — в неговата ►M112  собствена степен ◄ или непосредствено по-горната спрямо нея.

Почетното отличие не е свързано с парични придобивки.ДЯЛ IV

УСЛОВИЯ НА ТРУД ДА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦАГЛАВА I

Работно време

Член 55

►M131  1. ◄   
Активно заетите длъжностни лица са на разположение на институцията по всяко време.
►M131  2. ◄   
►M131  Нормалната работна седмица е между 40 и 42 часа, като продължителността на работния ден се определя от органа по назначаването. ◄ В рамките на тези ограничения органът по назначаването може, след консултации с Комитета по персонала, да определи подходящо работно време за някои групи длъжностни лица, натоварени със специфични функции.

►M22

 

Освен това от длъжностното лице ►M31  ————— ◄ може да бъде поискано, предвид нуждите на службата или правилата за безопасност, да остане дежурен на работното си място или в дома си извън нормалната продължителност на работното време. ►M131  Органът по назначаването на всяка институция определя подробни правила за прилагането на настоящата алинея след консултация с Комитета по персонала. ◄

 ◄

▼M131

4.  
Органът по назначаването на всяка институция може да въведе правила за гъвкаво работно време. В рамките на тези правила не се предоставят цели работни дни на длъжностни лица в степен AD/AST9 или по-висока. Тези правила не се прилагат за длъжностни лица, за които се прилагат разпоредбите на член 44, втора алинея. Тези длъжностни лица управляват своето работно време по споразумение със своите началници.

▼M112

Член 55а

1.  
Длъжностното лице може да поиска да му бъде разрешено да работи на непълно работно време.

Органът по назначаването може да даде такова разрешение, ако това е съвместимо с интересите на службата.

▼M131

2.  

Длъжностното лице има право на такова разрешение в следните случаи:

а) 

за отглеждане на дете на издръжка, ненавършило 9-годишна възраст;

б) 

за полагане на грижи за дете на издръжка на възраст между 9 и 12 години, ако намаляването на работното време не съставлява повече от 20 % от нормалното работно време;

в) 

за полагане на грижи за дете на издръжка, докато то навърши 14-годишна възраст, ако служителят е самотен родител;

г) 

в случай на сериозни трудности — за полагане на грижи за дете на издръжка докато то навърши 14-годишна възраст, ако намаляването на работното време не съставлява повече от 5 % от нормалното работно време. В такъв случай не се прилагат първите две алинеи на член 3 от приложение IVa. Когато и двамата родители са на служба на Съюза, на такова намаление има право само един от родителите;

д) 

за полагане на грижи за сериозно болен или инвалид — съпруг(а), роднина по възходяща или низходяща линия, брат или сестра;

е) 

за участие в курс на обучение за повишаване на професионалната квалификация; или

ж) 

през последните три години преди навършването на пенсионна възраст, но не преди навършването на 58-годишна възраст.

Ако преминаването на непълно работно време е поискано с цел участие в курс на обучение за повишаване на професионалната квалификация или през последните три години преди навършването на пенсионна възраст, но не преди навършването на 58-годишна възраст, органът по назначаването може да откаже разрешение или да отложи влизането в сила на разрешението само при изключителни обстоятелства и поради особено важни свързани със службата причини.

Ако правото на това разрешение е упражнено с цел полагане на грижи за сериозно болен или инвалид — съпруг(а), роднина по възходяща или низходяща линия, брат или сестра, или за участие в курс на обучение за повишаване на професионалната квалификация, общата продължителност на периодите на работа на непълно работно време за цялата кариера на длъжностното лице не може да надвишава пет години.

▼M112

3.  
Органът по назначаването се произнася по заявлението на длъжностното лице в срок от 60 дни.
4.  
Правилата, уреждащи работата на непълно работно време, и процедурата за даване на разрешение са посочени в приложение IVа.

▼M112

Член 55б

Всяко длъжностно лице може да поиска разрешение да работи на половин работен ден под формата на половин щат на длъжност, посочена от органа по назначаването като подходяща за тази цел. Разрешението за работа на половин работен ден на половин щат не е обвързано със срок. То може обаче в интерес на службата да бъде оттеглено от органа по назначаването с шестмесечно предизвестие. Аналогично органът по назначаването може по заявление на съответното длъжностно лице да оттегли разрешението, като даде поне шестмесечно предизвестие. След изтичане на този срок длъжностното лице може да бъде преместено на друга длъжност.

Прилагат се член 59а и, с изключение на втора алинея, третото изречение, член 3 от приложение IVа.

Органът по назначаването може да приеме подробни правила за прилагането на настоящия член.

▼B

Член 56

Длъжностното лице не може да бъде задължено да полага извънреден труд, освен в неотложни случаи или при изключителна служебна натовареност; нощният труд, както и полагането на труд в неделя или официални празнични дни могат да бъдат разрешени само по предвиден от органа по назначаването ред. ►M23  Общата продължителност на извънредния труд, който може да бъде положен от длъжностното лице, не може да надвишава 150 часа за всеки шест месеца. ◄

За извънредния труд, полаган от длъжностни лица от ►M112  функционална група AD и функционална група AST степени 5—11 ◄ , не се полага компенсиране или заплащане.

▼M131

Съгласно предвиденото в приложение VI за извънреден труд, положен от длъжностни лица от степени SC 1—SC 6 и степени AST 1—AST 4, се полага допълнителен отпуск или заплащане, когато интересите на службата не позволяват компенсирането с отпуск да стане през двата месеца, следващи този, през който е бил положен извънредният труд.

▼M22

Член 56а

Длъжностно лице, ►M30  ————— ◄ от което се очаква редовно да полага нощен труд, труд през почивни или празнични дни, има право на специални надбавки, когато работата на смени е поискана от институцията във връзка с нуждите на службата или на правилата за безопасност и се счита от нея за неизменен и постоянен неин характер.

▼M131

След консултации с Комитета по правилника за персонала Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с членове 111 и 112 категориите длъжностни лица, имащи право на такива надбавки, условията за изплащане на надбавките и техния размер.

▼M22

Общата продължителност на работното време на длъжностно лице на смени не може да надвишава броя на обичайните работни часове за една година.

Член 56б

▼C4

Длъжностно лице, от което поради нуждите на службата или правилата за безопасност редовно се иска, съгласно решение на органа по назначаването, да остане дежурен на работното си място или от дома си извън нормалната продължителност на работното време, има право на специални надбавки.

▼M131

След консултации с Комитета по правилника за персонала Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с членове 111 и 112 категориите длъжностни лица, имащи право на такива надбавки, условията за изплащане на надбавките и техния размер.

▼M112

Член 56в

За компенсиране на работата на определени длъжностни лица при особено вредни условия на труд могат да бъдат отпуснати специални помощи.

▼M131

След консултации с Комитета по правилника за персонала Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с членове 111 и 112 категориите длъжностни лица, имащи право на специални надбавки, условията за изплащане на такива надбавки и техния размер.

▼BГЛАВА 2

Отпуск

Член 57

Длъжностните лица имат право на годишен отпуск в размер на не по-малко от 24 работни дни и не повече от 30 работни дни на календарна година в съответствие с правила, определени с общо съгласие от ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ след консултации с Комитета по правилника за персонала.

Наред с годишния си отпуск всяко длъжностно лице може по свое искане и по изключение да ползва специален отпуск. Правилата за разрешаване на този вид отпуск са посочени в приложение V.

▼M131

Член 58

Наред с отпуска по член 57, при представяне на медицинско свидетелство бременните жени имат право на още 20 седмици отпуск. Този отпуск започва да тече не по-рано от шест седмици преди посочената в медицинското свидетелство очаквана дата на раждане и изтича не по-рано от 14 седмици след датата на раждане. В случай на раждане на повече от едно дете, на преждевременно раждане или на раждане на дете с увреждане или сериозно заболяване, продължителността на отпуска е 24 седмици. За целите на настоящата разпоредба преждевременно е раждането, настъпило преди края на 34-та седмица на бременността.

▼B

Член 59

▼M112

1.  
Длъжностно лице, което представи доказателство, че не е в състояние да изпълнява служебните си задължения поради болест или злополука, има право на отпуск по болест.

Длъжностното лице при първа възможност уведомява институцията си за невъзможността си да изпълнява служебните си задължения, като същевременно посочва адреса, на който се намира. Ако отсъствието продължи повече от три дни, лицето представя медицинско свидетелство. Свидетелството трябва да бъде изпратено най-късно на петия ден от отсъствието според датата, посочена на пощенското клеймо. При неизпълнение на това изискване и освен ако неизпращането на свидетелството се дължи на независещи от волята на длъжностното лице причини, отсъствието на длъжностното лице се счита за неоснователно.

Длъжностното лице може по всяко време да бъде подложено на медицински преглед от страна на институцията. Ако предвиденият преглед не се състои по вина на длъжностното лице, отсъствието му се счита за неоснователно от датата, на която е трябвало да се състои прегледът.

Ако при медицинския преглед бъде установено, че длъжностното лице е в състояние да изпълнява служебните си задължения, при условията на следващата алинея от датата на прегледа отсъствието му се счита за неоснователно.

Ако длъжностното лице счита, че заключенията от медицинския преглед, уговорен от органа по назначаването, са без основание от медицинска гледна точка, то самото или лекар, действащ от негово име, може в срок от два дни да отправи до институцията искане въпросът да бъде отнесен до независим лекар за становище.

Институцията незабавно изпраща искането до друг лекар, посочен по взаимно съгласие от лекаря на длъжностното лице и медицинското лице на институцията. При липсата на споразумение, в срок от 5 дни от датата на искането, институцията избира един измежду независимите лекари, включени в ежегодно съставяния за тази цел списък по общо съгласие между органа по назначаването и Комитета по персонала. Длъжностното лице може в срок от два работни дни да възрази срещу направения от институцията избор, в резултат на което институцията посочва друг лекар от списъка и този избор е окончателен.

Мнението на независимия лекар, дадено след консултации с лекаря на длъжностното лице и медицинското лице на институцията, е задължително. Ако независимият лекар потвърди заключенията от прегледа, организиран от институцията, отсъствието се счита за неоснователно от датата на този преглед. Ако независимият лекар не потвърди заключенията от този преглед, отсъствието се счита за основателно за всички цели.

2.  
Длъжностно лице, което в продължение на 12 месеца е отсъствало за периоди от не повече от три дни с обща продължителност, надвишаваща 12 дни, представя медицинско свидетелство за всяко следващо свое отсъствие по здравословни причини. Отсъствието му се счита за неоснователно от тринадесетия ден отсъствие по здравословни причини без медицинско свидетелство.
3.  
Без да се засяга прилагането на разпоредбите относно дисциплинарните производства и по целесъобразност, всяко отсъствие, счетено за неоснователно съгласно параграфи 1 и 2, се приспада от годишния отпуск на съответното длъжностно лице. В случай че годишният отпуск вече е изчерпан, лицето губи правото си на заплата за съответния период от време.
4.  
Органът по назначаването може да сезира комисията по инвалидност с всеки случай на длъжностно лице, чийто отпуск по болест надвиши 12 месеца за всеки период от три години.
5.  
От всяко длъжностно лице може да бъде поискано да излезе в отпуск вследствие на преглед от медицинско лице на институцията, ако състоянието на здравето му налага това или ако член на семейството му страда от заразна болест.

При спор се прилага процедурата, предвидена в параграф 1, алинеи от пета до седма.

6.  
Всяко длъжностно лице подлежи на ежегоден медицински преглед, извършен от медицинското лице на институцията или от избран от служителя общопрактикуващ лекар.

В последния случай възнаграждението на избрания лекар се заплаща от институцията до максималния размер, определен за срок от не повече от три години от органа по назначаването след консултации с Комитета по правилника за персонала.

Член 59а

Годишният отпуск на длъжностно лице, което е получило разрешение за работа на непълно работно време, се намалява пропорционално за срока на разрешението.

▼B

Член 60

Освен в случай на болест или злополука, длъжностното лице няма право да отсъства без предварително разрешение на прекия си ръководител. Без да се засягат дисциплинарните мерки, които биха могли да намерят приложение, надлежно установеното неразрешено отсъствие се приспада от годишния отпуск на съответното длъжностно лице. В случай че годишният отпуск вече е изчерпан, лицето губи правото си на заплата за съответния период от време.

Длъжностно лице, което желае да прекара отпуска си по болест на място, различно от мястото си на работа, трябва предварително да поиска разрешение от органа по назначаването.ГЛАВА 3

Официални празници

▼M131

Член 61

Списъците на официалните празници се изготвя по споразумение между органите по назначаването на институциите на Съюза след консултиране с комитета по Правилника за персонала.

▼BДЯЛ V

ЗАПЛАТА И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦАГЛАВА I

Заплата и разноскиРаздел 1

ЗАПЛАТА

Член 62

В съответствие с приложение VII и освен ако изрично е предвидено друго, всяко надлежно назначено длъжностно лице има право на заплата, полагаща се за неговата степен и стъпка.

Длъжностното лице не може да се откаже от правото си на заплата.

Заплатата се състои от основна заплата, семейни надбавки и допълнителни плащания.

▼M131

Член 63

Възнаграждението на длъжностните лица се изразява в евро. То се изплаща във валутата на държавата, в която длъжностното лице изпълнява служебните си задължения, или в евро.

Възнаграждението, изплащано във валута, различна от еврото, се изчислява въз основа на обменните курсове, използвани за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз на 1 юли на съответната година.

Всяка година обменните курсове се актуализират със задна дата към момента на годишното актуализиране на възнагражденията, предвидено в член 65.

Член 64

След приспадане на задължителните удръжки, предвидени в настоящия правилник или в актовете за неговото прилагане, възнаграждението на длъжностното лице, изразено в евро, се умножава по корекционен коефициент, който е по-голям, по-малък или равен на 100 % в зависимост от условията на живот на различните места на работа.

Корекционните коефициенти се създават или отменят, както и се актуализират ежегодно в съответствие с приложение XI. По отношение на актуализацията всички стойности се приемат като референтни стойности. Комисията носи отговорност за публикуването на актуализираните стойности в рамките на две седмици след актуализирането в серия „С“ на Официален вестник на Европейския съюз за сведение.

За Белгия и Люксембург не се прилага корекционен коефициент, като се има предвид специалната референтна роля на тези места на работа като основни и първоначални седалища на повечето от институциите.

Член 65

1.  
Възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз се актуализират ежегодно, като се вземат предвид икономическата и социалната политика на Съюза. По-специално се вземат предвид всякакви увеличения на заплатите в държавната администрация на държавите-членки и нуждите от назначаване на нов персонал. Актуализацията на възнагражденията се извършва в съответствие с приложение XI. Актуализацията се извършва преди края на съответната година съгласно доклад на Комисията, изготвен въз основа на статистически данни, предоставени от Статистическата служба на Европейския съюз в съгласие с националните статистически служби на държавите-членки. Статистическите данни отразяват положението към 1 юли във всяка от държавите-членки. Този доклад съдържа данни относно бюджетното въздействие върху възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица на Съюза. Той се предоставя на Европейския парламент и на Съвета.

Сумите, посочени в член 42а, втора и трета алинея, членове 66 и 69, член 1, параграф 1, член 2, параграф 1, член 3, параграфи 1 и 2, член 4, параграф 1, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 10, параграф 1 от приложение VII и член 8, параграф 2 от приложение XIII, както и в предишния член 4а от приложение VII, които трябва да бъдат актуализирани в съответствие с член 18, параграф 1 от приложение XIII, размерите, посочени в член 24, параграф 3, член 28а, параграф 3, втора алинея, член 28а, параграф 7, член 93, член 94, член 96, параграф 3, втора алинея и член 96, параграф 7, членове 133, 134 и 136 от Условията за работа на другите служители, размерите в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета ( 7 ) и коефициентът за размерите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета ( 8 ) се актуализират ежегодно в съответствие с приложение XI. Комисията отговаря за публикуването на актуализираните суми в рамките на две седмици след актуализирането в серия „С“ на Официален вестник на Европейския съюз за сведение.

2.  
В случай на съществена промяна на издръжката на живота сумите, посочени в параграф 1, както и корекционните коефициенти, посочени в член 64, се актуализират в съответствие с приложение XI. Комисията отговаря за публикуването на актуализираните суми и корекционните коефициенти в рамките на две седмици след актуализирането в серия „С“ на Официален вестник на Европейския съюз за сведение.
3.  
Сумите, посочени в параграф 1 и корекционните коефициенти, посочени в член 64, се считат за суми и корекционни коефициенти, чиято реална стойност подлежи на актуализиране в даден момент без намесата на друг правен акт.
4.  
Без да се засягат разпоредбите на член 3, параграфи 5 и 6 от приложение XI, през 2013 и 2014 г. не се извършва актуализацията, предвидена в параграфи 1 и 2.

▼M78

Член 65а

Правилата за прилагането на членове 64 и 65 са посочени в приложение ХI.

▼M3

Член 66

▼M131

Основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционални групи AD и AST са посочени в следната таблица:

▼M1481.7.2020 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

▼M131

Основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционална група AST/SC са посочени в следната таблица:

▼M1481.7.2020 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

4 878,26

5 083,26

5 296,86

5 444,21

5 519,44

5

4 311,57

4 492,75

4 682,20

4 811,78

4 878,26

4

3 810,72

3 970,83

4 137,70

4 252,82

4 311,57

3

3 368,02

3 509,55

3 657,05

3 758,77

3 810,72

2

2 976,76

3 101,86

3 232,22

3 322,13

3 368,02

1

2 630,97

2 741,53

2 856,74

2 936,19

2 976,76

▼M131

Член 66а

1.  
Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 и за да се вземе предвид, без да се засяга член 65, параграф 3, прилагането на метода за актуализиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица, по отношение на възнаграждението, плащано от Съюза на активно заетия персонал, от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2023 г. се прилага временна мярка, наричана „налог за солидарност.
2.  
Ставката на този налог за солидарност, която се прилага към облагаемата основа, определена в параграф 3, е 6 %. Ставката обаче е 7 % за длъжностни лица от степен AD 15, стъпка 2 и по-висока.
3.  
а) 

Основата за изчисляване на налога за солидарност е равна на основната заплата, използвана за изчисляване на възнаграждението, като се приспаднат:

i) 

вноските за социално и пенсионно осигуряване и данъкът, преди прилагането на налога за солидарност, платим от длъжностно лице със същата степен и стъпка, което няма лица на своя издръжка по смисъла на член 2 от приложение VII; и

ii) 

сума, равна на основната заплата на длъжностно лице от степен AST 1, стъпка 1.

б) 

Компонентите, използвани за определяне на основата за изчисляване на налога за солидарност, се изразяват в евро при корекционен коефициент 100.

4.  
Налогът за солидарност се приспада ежемесечно при източника; получените средства се внасят като приход в общия бюджет на Европейския съюз.

▼B

Член 67

▼M16

1.  

Семейните надбавки се състоят от:

▼M56

а) 

надбавка за жилищни нужди;

б) 

надбавки за дете на издръжка;

▼M16

в) 

надбавка за образование.

▼M23

2.  
Длъжностните лица, които получават семейни надбавки по настоящия член, са длъжни да декларират получаваните подобни надбавки от други източници; те се приспадат от надбавките, платими по членове 1, 2 и 3 от приложение VII.

▼M131

3.  
Размерът на надбавката за дете на издръжка може да бъде удвоен със специално мотивирано решение на органа по назначаването въз основа на медицински документи, удостоверяващи, че съответното дете е с увреждане или трайно заболяване, което води до високи разходи за длъжностното лице.

▼M56

►M95

 

Ако по силата на членове 1, 2 и 3 от приложение VII семейните надбавки се изплащат на лице, различно от длъжностното лице, те се изплащат във валутата на държавата, в която пребивава това друго лице, при необходимост изчислени въз основа на обменния курс, посочен в член 63, втора алинея. Към тях се прилага корекционният коефициент за съответната държава, ако тя е част от ►M128  Европейския съюз ◄ , или коефициент, равен на 100, ако държавата, където лицето пребивава, е извън ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ .

 ◄

Параграфи 2 и 3 се прилагат и в случаите, когато семейните надбавки се изплащат на такова друго лице.

▼B

Член 68

▼M23

Семейните надбавки, посочени в член 67, параграф 1, продължават да се дължат и когато длъжностното лице има право на надбавка по членове 41 и 50 или по членове 34 или 42 от отменения Правилник за персонала на Европейската общност за въглища и стомана.

Съответното лице е длъжно да декларира всички надбавки от подобен характер, които получава от други източници за същото дете, като те се приспадат от платимите по членове 1, 2 и 3 от приложение VII.

▼M112

Член 68а

Длъжностно лице, на което е разрешено да работи на непълно работно време, има право на заплата, изчислена съгласно предвиденото в приложение IVа.

▼B

Член 69

▼M16

Надбавката за експатриране е равна на 16 % от общия размер на основната заплата, ►M25  надбавката за жилищни нужди ◄ и надбавката за дете на издръжка, на които има право длъжностното лице. Размерът на надбавката за експатриране не може да бъде по-малък от ►M148  571,35 EUR ◄ на месец.

▼M112

Член 70

В случай на смърт на длъжностно лице преживелият съпруг или деца на издръжка получават брутната заплата на починалия до края на третия месец, следващ месеца на настъпване на смъртта.

В случай на смърт на лице, което има право на пенсия или на обезщетения за инвалидност, горните разпоредби се прилагат по отношение на пенсията или надбавките на починалия.

▼M112 —————

▼BРаздел 2

РАЗНОСКИ

Член 71

Длъжностното лице има право, съгласно предвиденото в приложение VII, на възстановяване на направените от него разноски при постъпване на служба, преместване или прекратяване на служебното правоотношение, както и на разноските, направени от него при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.Глава 2

Социално осигуряване

Член 72

▼M56

1.  
Длъжностното лице, неговият съпруг, когато последният не може да се ползва с осигуряване от същото естество и в същия размер по силата на други законови или подзаконови разпоредби, както и неговите деца и други лица на негова издръжка по смисъла на член 2 от приложение VII, са здравно осигурени до 80 % от направените разноски в съответствие с правилата, приети по споразумение между ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ след консултации с Комитета по правилника. Този размер е увеличен до 85 % за следните услуги: консултации и посещения, хирургически интервенции, хоспитализация, фармацевтични продукти, радиология, анализи, лабораторни изследвания и протези по лекарско предписание, с изключение на зъбни протези. Размерът на осигурителното покритие се увеличава до 100 % в случаите на туберкулоза, полиомиелит, рак, умствено заболяване и други заболявания, признати от органа поназначаването за също толкова сериозни, както и за прегледи за ранно диагностициране и при раждане. Въпреки това възстановяването на 100 % от разноските не се прилага в случай на професионално заболяване или трудова злополука, довели до прилагането на член 73.

▼M112

Небрачният партньор на длъжностното лице се счита за съпруг по смисъла на здравноосигурителната схема, ако са изпълнени първите три условия на член 1, параграф 2, буква в) от приложение VII.

►M131  Органите по назначаването на институциите ◄ могат, съгласно правилата, посочени в първата алинея, да възложат на една измежду тях правомощието да приеме правила, уреждащи възстановяването на разноски в съответствие с процедурата, предвидена в член 110.

▼M56

Една трета от размера на вноските, необходими за покриване на осигурителната премия, се приспада от заплатата на длъжностното лице, но плащаната от него сума не може да надвишава 2 % от основната му заплата.

▼M23

1а.  
Длъжностното лице, чието служебно правоотношение е прекратено и което докаже, ►M112  че не упражнява платена професионална дейност, ◄ може, не по-късно от един месец след месеца, в който се прекратява служебното му правоотношение, да поиска да продължи за максимален период от шест месеца след прекратяване на служебното правоотношение да бъде здравно осигурено по параграф 1. Вноските, посочени в предходния параграф, се изчисляват въз основа на последната основна заплата, получена от длъжностното лице, като половината от техния размер е за негова сметка.

По решение на органа по назначаването, взето след консултация с медицинското лице на институцията, едномесечният срок за подаване на заявлението и шестмесечният срок, предвидени в предходната алинея, не се прилагат, ако въпросното лице страда от тежко или продължително заболяване, придобито преди прекратяване на служебното правоотношение, и за което то е уведомило институцията преди изтичането на шестмесечния срок по предходната алинея, при условие че длъжностното лице се подложи на медицински преглед, организиран от институцията.

▼M56

1б.  
Когато бивш съпруг на длъжностно лице, дете, което е престанало да бъде на издръжка на длъжностното лице или лице, приравнено на дете на издръжка по смисъла на член 2 от приложение VII към Правилника за персонала, могат да представят доказателства, ►M112  че не упражняват платена професионална дейност ◄ , те могат за не повече от една година да продължат да се ползват от здравното осигуряване по параграф 1 в качеството им на осигурени лица, обхванати от осигуровката на въпросното длъжностно лице; това не води до увеличаване на размера на дължимите вноски. Едногодишният срок започва да тече от датата на окончателното решение за прекратяване на брака или на загубата на положението на дете на издръжка или на лице, приравнено на дете на издръжка.

▼M112

2.  
Длъжностно лице, останало на служба за ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ ►M131  до навършване на пенсионна възраст ◄ или получаващо обезщетение за инвалидност, се ползват от разпоредбите напараграф 1 и след прекратяване на служебното правоотношение. Размерът на вноската се изчислява въз основа на размера на пенсията или надбавката.

С тези обезщетения се ползва и лице, което има право на наследствена пенсия, вследствие смъртта на бивше активно заето длъжностно лице или на длъжностно лице, останало на служба за ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ ►M131  до навършване на пенсионна възраст ◄ , или вследствие смъртта на лице с право на обезщетението за инвалидност. Размерът на вноската се изчислява въз основа на размера на наследствената пенсия за преживял съпруг или наследник.

2а.  

При условие че не упражняват платена професионална дейност, право да се ползват от разпоредбите на параграф 1 имат и следните лица:

i) 

бивши длъжностни лица с право на пенсия за осигурителен стаж, чието служебно правоотношение със ►M128   ►C1   Съюза ◄  ◄ е прекратено ►M131  преди навършване на пенсионна възраст ◄ ;

ii) 

лица с право на наследствена пенсия, вследствие на смъртта на бивше длъжностно лице, чието служебно правоотношение със ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ е прекратено ►M131  преди навършване на пенсионна възраст ◄ .

Вноските по параграф 1 се изчисляват въз основа на пенсията на бившето длъжностно лице преди прилагане на коефициента на намаляване, предвиден в член 9 от приложение VIII към Правилника за персонала.

Въпреки това лицата с право на пенсия за сираци се ползват от разпоредбите на параграф 1 само ако подадат съответно искане. Вноските се изчисляват въз основа на пенсията за сираци.

▼M112

2б.  
В случай на лице с право на пенсия за осигурителен стаж или на наследствена пенсия размерът на вноските, посочени в параграфи 2 и 2а, не може да бъде по-малък от размера, изчислен въз основа на основната заплата, съответстваща на първа стъпка на ►M131  степен AST 1 ◄ .
2в.  
Длъжностните лица, освободени по член 51, които нямат право на пенсия за осигурителен стаж, също могат да се ползват от разпоредбите на параграф 1, при условие че не упражняват платена професионална дейност и заплащат половината от вноските, изчислени въз основа на последната им основна заплата.

▼B

3.  
Ако общият размер на невъзстановените разноски за всеки период от 12 месеца надхвърли една втора от основната месечна заплата или пенсията на длъжностното лице, органът по назначаването, като вземе предвид семейното положение на съответния служител, извършва специално възстановяване на суми по реда, предвиден в параграф 1.

▼M23

►M56

 

Ползващите се лица са длъжни да декларират размера на всяка сума, която е била или може да бъде възстановена на тях самите или на лицата, обхванати от тяхната осигуровка, по други схеми за здравно застраховане, предвидени със закон или подзаконов акт.

 ◄

Ако общата сума, която би следвало да им бъде възстановена, би надвишла сумата на възстановяванията, предвидени в параграф 1, разликата се приспада от дължимата по параграф 1 сума, с изключение на възстановените суми по частни схеми за допълнително здравно осигуряване, покриващи онази част от разноските, които не подлежат на възстановяване по здравноосигурителната схема на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ .

▼B

Член 73

1.  
От датата на постъпване на служба длъжностното лице е осигурено за рисковете „професионално заболяване“ или „злополука“ по начина, предвиден в правилата, приети по общо съгласие на ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ след консултации с Комитета по правилника. Длъжностното лице участва във финансирането на вноските за осигуряване срещу непрофесионални рискове в размер до 0,1 % от основната му заплата.

Тези правила уточняват кои рискове не се покриват.

2.  

Гарантираните плащания са, както следва:

а) 

в случай на смърт:

на изброените по-долу лица се изплаща еднократна сума, равна на петкратната основна годишна заплата, изчислена въз основа на месечните заплатите, получени от длъжностното лице през последните дванадесет месеца преди злополуката:

— 
на съпруга на длъжностното лице и на децата му в съответствие с приложимото наследствено право; въпреки това сумата, платима на съпруга, не може да бъде в размер по-малък от 25 % от размера на еднократната сума;
— 
ако няма лица от горната категория — на други низходящи в съответствие с приложимото за длъжностното лице наследствено право;
— 
ако няма лица от двете горни категории — на възходящите в съответствие с приложимото за длъжностното лице наследствено право;
— 
ако няма лица от нито една от трите горни категории — на институцията;
б) 

в случай на пълна трайна инвалидност:

на длъжностното лице се изплаща еднократна сума, равна на осемкратния размер на основната му годишна заплата, изчислена въз основа на заплатите, получени от длъжностното лице през последните дванадесет месеца преди злополуката;

в) 

в случай на частична трайна инвалидност:

на длъжностното лице се изплаща част от сумата по буква б), изчислена въз основа на таблицата, установена в правилата по параграф 1.

Според предвиденото в тези правила анюитетът може да бъде заместен от предвидените по-горе плащания.

Посочените по-горе плащания могат да се кумулират с плащанията, предвидени в глава 3.

3.  
Следните разноски също се обхващат по начина, предвиден в посочените в параграф 1 правила: медицински, фармацевтични, болнични, хирургически, ортопедични, клинични и транспортни разноски, както и разноски за протези, радиография, масаж и други подобни, направени в резултат на трудовата злополука или професионалното заболяване.

Въпреки това разноските подлежат на възстановяване само ако и доколкото те не са покрити от сумите, изплатени на длъжностното лице по член 72.

▼M62 —————

▼B

Член 74

▼M39

1.  
При раждане на дете на длъжностно лице, лицето, което се грижи за детето в действителност, получава надбавка в размер на ►M97  198,31 EUR ◄ .

Същата надбавка се изплаща на длъжностно лице, което осинови дете, което не е навършило петгодишна възраст и е на негова издръжка по смисъла на член 2, параграф 2 от приложение VII.

▼B

2.  
При прекъсване на бременност след не по-малко от седем месеца се изплаща надбавката, предвидена в първа алинея.

▼M39

3.  
Получателят на детски надбавки декларира всички други надбавки от такъв характер, получени от други източници за същото дете; те се приспадат от предвидената по-горе помощ. Ако и двамата родители са длъжностни лица на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , надбавката се изплаща само веднъж.

▼M56

Член 75

В случай на смърт на длъжностното лице, на съпруга му или на лице на негова издръжка, или на всяко друго лице на негова издръжка по смисъла на член 2 от приложение VII, което е било част от домакинството на длъжностното лице, институцията възстановява разноските по пренасяне на тленните останки от мястото на работа на длъжностното лице до мястото му на произход.

В случай на смърт на длъжностното лице по време на командировка-мисия, институцията поема разходите по пренасяне на тленните останки от мястото на смъртта до мястото на произход на длъжностното лице.

▼B

Член 76

Длъжностните лица, бившите длъжностни лица или, при смърт на длъжностното лице, неговите правоприемници, които се намират в особено тежко положение в резултат на ►M112  тежко или продължително заболяване или увреждане или по ◄ семейни причини, могат да получават дарения, заеми или авансови плащания.

▼M112

Член 76а

Преживелият съпруг, който страда от тежко или продължително заболяване или от увреждане може да получи финансова помощ от институцията под формата на увеличение на пенсията за срока на заболяването или увреждането въз основа на извършен преглед на социалното и медицинско състояние на въпросното лице. Правилата за прилагане на настоящия член се приемат по общо съгласие на ►M131  органите по назначаването на институциите ◄ след консултации с Комитета по правилника за персонала.

▼BГЛАВА 3

▼M112

Пенсии и обезщетение за инвалидност

▼M131

Член 77

Длъжностно лице, което е прослужило най-малко десет години, има право на пенсия за осигурителен стаж. Независимо от продължителността на служебния му стаж, то има право на такава пенсия, ако е навършило пенсионна възраст и възстановяването му през период на неактивна заетост не е било възможно или лицето е било пенсионирано в интерес на службата.

Максималният размер на пенсията за осигурителен стаж е 70 % от последната основна заплата за последната степен, в която е било класирано длъжностното лице в продължение на най-малко една година. 1,80 % от последната му основна заплата се изплащат на длъжностното лице за всяка година служебен стаж, изчислен в съответствие с член 3 от приложение VIII.

Независимо от това, в случая, когато длъжностни лица са осъществявали функции по подпомагане на лице, заемащо длъжност, предвидена в Договора за Европейския съюз или в Договора за функционирането на Европейския съюз, на избрания председател на институция или орган на Съюза или избрания председател на политическа група в Европейския парламент, размерът на пенсията, съответстваща на годините осигурителен стаж, прослужени на тази длъжност, се изчислява въз основа на последната основна заплата, получена през този период, ако тази основна заплата надвишава онази, която се използва като отправна точка за целите на втора алинея от настоящия член.

Размерът на пенсията за осигурителен стаж не може да бъде по-малък от 4 % от жизнения минимум за година служба.

Пенсионната възраст е 66 години.

Пенсионната възраст се подлага на оценка на всеки пет години, считано от 1 януари 2014 г., въз основа на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета. В доклада се разглеждат по-специално промените в пенсионната възраст за служителите в държавната администрация на държавите-членки и промените в средната продължителност на живота на длъжностните лица на институциите.

Когато това е целесъобразно, Комисията прави предложение за промяна на пенсионната възраст в съответствие със заключенията от този доклад, като обръща специално внимание на съответното развитие в държавите-членки.

Член 78

При условията на членове 13—16 от приложение VIII длъжностното лице има право на обезщетение за инвалидност в случай на пълна трайна инвалидност, която не му позволява да изпълнява служебните задължения, присъщи на длъжност от неговата функционална група.

Член 52 се прилага по аналогия по отношение на получателите на обезщетения за инвалидност. Ако получателят на обезщетението се пенсионира, преди да е навършил 66 години, без да е придобил правото на максимална пенсия, се прилагат общите правила за пенсиите за осигурителен стаж. Размерът на пенсията за осигурителен стаж се определя въз основа на заплатата за степента и стъпката, заемани от длъжностното лице към момента на инвалидизиране.

Обезщетенията за инвалидност са равни на 70 % от последната основна заплата на длъжностното лице. Те не могат обаче да бъдат по-малки от размера на жизнения минимум.

От обезщетенията за инвалидност се приспадат вноските за пенсионноосигурителната схема, изчислени на базата на тези обезщетения.

Когато инвалидността е следствие от злополука, настъпила при или по повод изпълнението на служебните задължения на длъжностно лице, от професионално заболяване, от действие, извършено в обществен интерес или от риск за живота с цел спасяване на друго човешко същество, размерът на обезщетенията за инвалидност е не по-малко от 120 % от размера на жизнения минимум. Освен това в такива случаи вноските в пенсионноосигурителната схема се заплащат изцяло от бюджета на институцията или органа по член 1б.

▼B

Член 79

При условията на глава 4 на приложение VIII ►M112   преживелият съпруг ◄ на длъжностно лице или на бивше длъжностно лице има право на наследствена пенсия, равна на ►M5  60 % ◄ от пенсията за осигурителен стаж или обезщетенията за инвалидност, които са били изплащани ►M112  на починалия ◄ , или биха му се полагали, независимо от продължителността на служебния му стаж ►M62  или възраст ◄ към момента на неговата смърт.

Размерът на пенсията на ►M112  преживелия съпруг ◄ на длъжностно лице, което към момента на смъртта си е било в едно от административните положения по член 35, ►M62  ————— ◄ не може да бъде по-малък от жизнения минимум, нито от ►M23  35 % ◄ от последната основна заплата, получена от длъжностното лице.

▼M62

Когато смъртта се дължи на някое от обстоятелствата по ►M112  член 78 ◄ , пета алинея, размерът на пенсията не може да бъде по-малък от 42 % от последната основна заплата, получена от длъжностното лице.

▼M112 —————

▼B

Член 80

▼M112

Ако длъжностно лице или лице с право на пенсия за осигурителен стаж или обезщетения за инвалидност почине, без да остави съпруг/а с право на наследствена пенсия, децата на издръжка на починалия по смисъла на член 2 от приложение VII към момента на неговата смърт имат право на пенсия за сираци в съответствие с член 21 от приложение VIII.

▼B

Същото право на пенсия имат и децата, които отговарят на горните условия в случай на смърт или последващ брак на ►M62  съпруга, получаващ ◄ наследствена пенсия.

▼M23

При смърт на длъжностно лице или на лице ►M112  с право на пенсия за осигурителен стаж или обезщетения за инвалидност, ◄ когато не са налице условията по първа алинея, децата на издръжка на длъжностното лице по смисъла на член 2 от приложение VII имат право на пенсия за сираци в съответствие с член 21 от приложение VIII; размерът на тази пенсия е равен на половината от пенсията, изчислена по този член.

▼M112

За лицата, приравнени на деца на издръжка по смисъла на член 2, параграф 4 от приложение VII, пенсията за сираци не може да надвишава двукратния размер на надбавката за дете на издръжка.

▼M112

В случаите на осиновяване смъртта на биологичния родител, който е бил заместен от осиновителя, не дава право на пенсия за сираци.

▼M131

Правото на пенсия, предвидено в първа, втора и трета алинея, възниква в случай на смърт на бивше длъжностно лице с право на надбавка по член 50 от Правилника за персонала, член 5 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета ( 9 ), член 3 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 2530/72 на Съвета ( 10 ) или член 3 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1543/73 на Съвета ( 11 ) и в случай на смърт на бивше длъжностно лице, чието служебно правоотношение е било прекратено преди навършване на пенсионна възраст и което е поискало пенсията му за осигурителен стаж да бъде отсрочена до първия ден на календарния месец, следващ месеца на навършване на пенсионна възраст.

▼M112

Лицата, получаващи месечна пенсия за сираци, не могат да получават повече от една такава пенсия от ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ . Ако преживялото дете има право на повече от една пенсия от ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , то получава пенсията с най-висок размер.

▼B

Член 81

▼M112

Лицата, получаващи пенсия за осигурителен стаж или обезщетения за инвалидност, или наследствена пенсия, се ползват, при предвидените в приложение VII условия, с право на семейните надбавки по член 67; надбавката за жилищни нужди се изчислява въз основа на пенсията или издръжката на получателя. Тези надбавки се изплащат на получаващите наследствена пенсия само по отношение на децата на издръжка на починалото настоящо или бивше длъжностно лице към момента на смъртта.

▼M23

Надбавката за дете на издръжка, платима на лице с право на наследствена пенсия, е равна на двукратния размер на надбавката, предвидена в член 67, параграф 1, буква б).

▼M62

Член 81а

1.  

Независимо от всички останали разпоредби, и по-специално отнасящите се до минималните суми, платими на лицата с право на наследствена пенсия, общият размер на тази пенсия заедно със семейните надбавки при приспадане на данъците и другите задължителни удръжки за вдовеца/вдовицата или другите ползващи се лица не може да надвишава:

а) 

в случай на смърт на длъжностно лице, което към момента на смъртта си е било в едно от административните положения по член 35 — размера на основната заплата, което длъжностното лице би получило за същата степен и стъпка, ако беше останало на служба, заедно с получаваните от него семейни надбавки в този случай, като се приспаднат данъците и другите задължителни удръжки;

б) 

за времето след датата, на която посоченият в буква а) по-горе служител би навършил ►M131  66-годишна възраст ◄ — размера на пенсията за осигурителен стаж, на която би имал право след пенсионирането си, ако беше жив, въз основа на степента и стъпката, които е имал към момента на смъртта си, заедно с всички семейни надбавки, които би получавал като се приспаднат данъците и другите задължителни удръжки;

в) 

в случай на смърт на бивше длъжностно лице с право на пенсия за осигурителен стаж или на ►M112  обезщетения за инвалидност ◄ — размера на пенсията, която лицето би получавало, ако беше живо, с надбавките и приспадане на удръжките, посочени в буква б);

▼M131

г) 

в случай на смърт на бивше длъжностно лице, чието служебно правоотношение е прекратено, преди да навърши пенсионна възраст, и което е поискало пенсията му за осигурителен стаж да бъде отсрочена до първия ден на календарния месец, следващ месеца на навършване на пенсионна възраст — размера на пенсията за осигурителен стаж, на която лицето би имало право, ако беше живо при навършването на пенсионна възраст, при прилагане на надбавките и удръжките, посочени в буква б);

▼M62

д) 

в случай на смърт на длъжностно лице или на бивше длъжностно лице, което към деня на смъртта си има право на ►M131  надбавките по член 41, 42в или 50 ◄ от настоящия правилник, член 5 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 и член 3 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 2530/72, или член 3 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1543/73, или член 2 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2150/82, или член 3 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1679/85 — размера на надбавките, на които би имало право, ако беше живо, с надбавките и с приспадане на удръжките, посочени в буква б);

е) 

за времето след датата, на която правото на бившето длъжностно лице по буква д) на надбавки би било прекратено — размерът на пенсията за осигурителен стаж, на която би имало право към тази дата, ако беше живо и отговаряше на изискванията за признаване на пенсионните му права, с надбавките и с приспадане на удръжките, посочени в буква б).

2.  
По смисъла на параграф 1 корекционните коефициенти, които биха засегнали различните размери на дължимите суми, не се вземат предвид.
3.  
Максималната сума, определена по букви а) до е) по-горе, се разпределя между лицата с право на наследствена пенсия пропорционално на дела, който им се полага, без да се взема предвид параграф 1.

Член 82, параграф 1, втората ►M112  и третата ◄ алинея на се прилагат по отношение на разпределените по този начин суми.

▼M112

Член 82

1.  
Предвидените по-горе пенсии се изчисляват въз основа на таблицата на заплатите в сила към първия ден на месеца, следващ възникването на правото на такава пенсия.

Към пенсиите не се прилага корекционен коефициент.

Пенсиите, изразени в еуро, се изплащат в една от валутите, посочени в член 45 от приложение VIII към настоящия правилник.

▼M131

2.  
Когато възнагражденията се актуализират в съответствие с член 65, параграф 1, същата актуализация се прилага и към пенсиите.

▼M112

3.  
Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия по отношение на получателите на обезщетения за инвалидност.

▼B

Член 83

1.  
Плащанията, предвидени по настоящата пенсионноосигурителна схема, се извършват от бюджета на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ . Държавите-членки съвместно гарантират изплащането на тези суми в съответствие с предвидения индекс за финансиране на този вид разходи.

▼M131 —————

▼B

2.  
Длъжностните лица участват във финансирането на една трета от пенсионноосигурителната схема. Вноската е в размер на ►M149  10,1 %, ◄ от основната заплата на длъжностното лице, като корекционните коефициенти, предвидени в член 64, не се вземат предвид. Вноските се приспадат ежемесечно от заплатата на длъжностното лице. ►M112  Размерът на вноската се адаптира в съответствие с правилата, предвидени в приложение XII. ◄
3.  
Редът за изчисляване на пенсиите на длъжностни лица, които са придобили част от служебния си стаж в Европейската общност за въглища и стомана или принадлежат към общи за ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ институции или органи, както и разпределянето на разходите по отпускането на тези пенсии между пенсионния фонд на Европейската общност за въглища и стомана и бюджетите на Европейската икономическа общност, и на Европейската общност за атомна енергия, се уреждат от регламент, изготвен по общо съгласие между Съветите и Председателския съвет на Европейската общност за въглища и стомана след консултации с Комитета по Правилника за персонала.

▼M112 —————

▼M112

Член 83а

1.  
Балансът на пенсионноосигурителната схема се осигурява в съответствие с подробните правила, предвидени в приложение ХII.

▼M131

2.  
Агенциите, които не получават субсидии от общия бюджет на Европейския съюз, внасят в този бюджет пълния размер на вноските, необходими за финансиране на схемата. От 1 януари 2016 г. агенциите, които частично се финансират от този бюджет, плащат частта от вноските, дължими от работодателите, която съответства на съотношението между приходите на агенцията без субсидиите от общия бюджет на Европейския съюз и нейните общи приходи.
3.  
Равновесието на пенсионната схема се осигурява чрез пенсионната възраст и размера на вноските в схемата. Във връзка с петгодишната актюерска оценка по приложение ХII размерът на вноските в пенсионната схема се актуализира за осигуряване на равновесието на схемата.
4.  
Комисията ежегодно актуализира актюерската оценка по параграф 3 в съответствие с член 1, параграф 2 от приложение ХII. При показана разлика от поне 0,25 пункта между прилагания понастоящем размер на вноските и размера, необходим за поддържане на актюерския баланс, размерът се актуализира в съответствие с предвиденото в приложение ХII.
5.  
За целите на параграфи 3 и 4 от настоящия член процентът, посочен в член 83, параграф 2, се актуализира. Комисията отговаря за публикуването на получения в резултат от това актуализиран размер на вноската в рамките на две седмици след актуализирането в серия „С“ на Официален вестник на Европейския съюз за сведение.

▼B

Член 84

Подробните правила, уреждащи посочената по-горе пенсионноосигурителна схема, се съдържат в приложение VIII.ГЛАВА 4

Възстановяване на неоснователно платени суми

Член 85

▼M23

Всяка неоснователно получена сума подлежи на възстановяване, при условие че получателят е знаел, че плащането е направено неоснователно или надплащането е толкова явно, че той не е могъл да не знае.

▼M112

Искът за възстановяване трябва да бъде предявен не по-късно от пет години от датата на изплащане на сумата. Ако органът по назначаването може да докаже, че получателят умишлено е подвел администрацията с цел получаване на въпросната сума, искът за възстановяване не се погасява дори и след изтичане на определения по-горе срок.

▼M62ГЛАВА 5

Суброгация на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄

Член 85а

1.  
Ако смъртта, злополуката или болестта на лице, обхванато от настоящия правилник, бъде причинена от трето лице, ►M128   ►C1  Съюзът ◄  ◄ — по отношение на произтичащите за него задължения съгласно настоящия правилник вследствие на тази смърт, злополука или болест — се суброгират в правата на пострадалия или на неговите правоприемници срещу третото лице, включително правото на иск.
2.  

Суброгацията, предвидена в параграф 1 обхваща inter alia следното:

— 
продължаващо изплащане на заплатата на длъжностното лице по член 59 за срока на временната му нетрудоспособност,
— 
плащанията, дължими в съответствие с член 70 във връзка със смъртта на длъжностно лице или на бивше длъжностно лице с право на пенсия за осигурителен стаж,
— 
обезщетенията, дължими по членове 72 и 73 и правилата на тяхното прилагане, свързани с осигуряването за болест и злополука,
— 
плащането на разходите, свързани с транспортиране на тленните останки, посочено в член 75,
— 
допълнителните семейни надбавки, дължими по член 67, параграф 3 и член 2, параграфи 3 и 5 от приложение VII, по отношение на дете на издръжка, страдащо от сериозно заболяване, недъг или увреждане,
— 
►M112  обезщетенията за инвалидност ◄ , дължими в случай на злополука или заболяване, водещо до трайна инвалидност, която не позволява на длъжностното лице да изпълнява служебните си задължения,
— 
пенсиите за преживял съпруг, дължими в случай на смърт на действащо или бивше длъжностно лице, или в случай на смърт на съпруга на действащо или бивше длъжностно лице с право на пенсия за осигурителен стаж, когато този съпруг не е длъжностно лице или срочно нает служител,
— 
пенсиите за роднини по низходяща линия, дължими независимо от възрастта на детето на действащо или бивше длъжностно лице, когато това дете не е в състояние само да се грижи за издръжката си след смъртта на родителя или на лицето, на чиято издръжка е било, по причина на сериозна болест, недъг или увреждане.
3.  
Суброгацията на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ все пак не обхваща правото на обезщетение за вреди със строго личен характер като неимуществени вреди, по-специално обезщетение за причинена болка и страдания, или обезщетение за обезобразяване или загуба на удобства, надвишаващо размера на издръжката, която би била платена по тези точки по силата на член 73.
4.  
Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 не са пречка за предявяването на пряк иск от страна на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ .

▼BДЯЛ VI

ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Член 86

1.  
Всяко неизпълнение от страна на длъжностно лице или бивше длъжностно лице на задълженията му, произтичащи от настоящия правилник, било то умишлено или по небрежност, ангажира дисциплинарната му отговорност.

▼M112

2.  
При наличието на данни, от които може да се предположи, че е налице неизпълнение по параграф 1, органът по назначаването или ОЛАФ могат да образуват административно разследване.
3.  
Дисциплинарните правила, процедури и мерки, както и правилата и процедурите за административни разследвания, са изложени в приложение IХ.

▼M112 —————

▼BДЯЛ VII

ОБЖАЛВАНЕ

Член 90

▼M23

1.  
Всяко лице, за което се прилага настоящия правилник, може да сезира органа по назначаването с искане да вземе решение, което се отнася до него. Органът уведомява заинтересованото лице за взетото от него решение, както и за мотивите за него, в срок от четири месеца от датата на искането. Непроизнасянето в този срок се счита за мълчалив отказ, срещу който може да бъде подадена жалба по реда на следващия параграф.
2.  

Всяко лице, за което се прилага настоящият правилник, може да отнесе до органа по назначаването жалба срещу всеки акт, който нарушава неговите интереси, бил той под формата на решение на органа по назначаването или неприемането от негова страна на мярка, предвидена от настоящия правилник. Срокът за подаване на жалбата е три месеца. Срокът започва да тече:

— 
когато актът е от общ характер — от датата на публикуването му;
— 
когато актът е от индивидуален характер — от датата на съобщаване на решението на засегнатото от него лице, но не по-късно от датата на получаване на уведомителното писмо; в случай че актът засяга интересите на определено лице и същевременно съдържа оплаквания срещу друго лице, по отношение на последното срокът започва да тече на датата на неговото уведомяване, но не по-късно от датата на публикуване на акта;
— 
когато жалбата е срещу мълчалив отказ по молбата по параграф 1 — от датата, на която изтича предвидения за отговор срок.

Органът по назначаването уведомява заинтересованото лице за взетото от него мотивирано решение в срок от четири месеца от датата на подаване на жалбата. Липсата на отговор след изтичане на този срок се счита за мълчалив отказ, който подлежи на обжалване по реда на член 91.

▼M112 —————

▼M112

Член 90а

Всяко лице, за което се прилага настоящият правилник, може да сезира директора на ОЛАФ с искане по смисъла на член 90, параграф 1, да вземе решение, което се отнася до него, във връзка с провеждани от ОЛАФ разследвания. То може да подаде до директора на ОЛАФ жалба по смисъла на член 90, параграф 2 срещу всеки акт, постановен във връзка с разследванията на ОЛАФ, който засяга неговите интереси.

Член 90б

Всяко лице, за което се прилага настоящият правилник, може да сезира Европейския надзорен орган за защита на личните данни с искане или жалба по смисъла на член 90, параграфи 1 и 2 по въпрос от неговата компетентност.

Член 90в

Исканията и жалбите по въпроси, по които се прилага член 2, параграф 2, се подават до органа по назначаването, на когото се предоставени съответните правомощия.

▼B

Член 91

▼M23

1.  
Съдът на ►M128  Европейския съюз ◄ е компетентен да се произнесе по всеки възникнал спор между ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ и лице, за което се прилага настоящият правилник, относно законосъобразността на акт, който засяга интересите на това лице по смисъла на член 90, параграф 2. По спорове от финансов характер Съдът има неограничена компетентност.
2.  

Жалбата пред Съда на ►M128  Европейския съюз ◄ е допустима само ако:

— 
преди това е било подадена жалба до органа по назначаването по реда на член 90, параграф 2 в предвидения там срок, и
— 
въпросната жалба е била отхвърлена изрично или мълчаливо.
3.  

Срокът за обжалване по параграф 2 е три месеца. Той започва да тече:

— 
от датата на връчване на решението, взето в отговор на жалбата;
— 
от датата на изтичане на предвидения за отговор срок, в случай на обжалване на мълчалив отказ от отговор по жалба, подадена по реда на член 90, параграф 2; независимо от това, ако жалбата е била отхвърлена с изрично решение, след като веднъж вече е била отхвърлена с мълчалив отказ, но преди изтичането на срока за подаване на жалба, за обжалването започва да тече нов срок.
4.  
Чрез дерогация от параграф 2, заинтересованото лице може, след подаването на жалба до органа по назначаването по член 90, параграф 2, да обжалва незабавно пред Съда, при условие че обжалването е придружено от искане за спиране на изпълнението на оспорвания акт или от искане за постановяване на временни мерки. Производството по главния иск пред Съда се спира до постановяването на изрично решение или до възникването на мълчалив отказ.
5.  
Жалбите по настоящия член се разглеждат по реда, предвиден в процедурния правилник на Съда на ►M128  Европейския съюз ◄ .

▼M112

Член 91а

Жалбите, свързани с въпроси, по които е бил приложен член 2, параграф 2, се насочват срещу институцията, която е оправомощила органа по назначаване.

▼M131 —————

▼M128ДЯЛ VIIIа

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ЕСВД

Член 95

1.  
Правомощията, предоставени с настоящия Правилник за длъжностните лица на органа по назначаването, се упражняват по отношение на персонала на ЕСВД от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък върховния представител). Върховният представител може да определи кой в рамките на ЕСВД упражнява тези правомощия. Прилага се член 2, параграф 2.
2.  
По отношение на ръководителите на делегации, правомощията, засягащи назначения, се упражняват чрез използване на всеобхватна процедура за подбор въз основа на заслуги и отчитаща равновесието между половете и географското равновесие, въз основа на списък с кандидати, който Комисията е одобрила в рамките на правомощията, предоставени ѝ от Договорите. Това се прилага mutatis mutandis и към прехвърляния в интерес на службата, направени при изключителни обстоятелства и за определен период от време за длъжността на ръководител на делегация.
3.  
Спрямо ръководители на делегации, в случаите, когато трябва да изпълняват задачи за Комисията като част от своите задължения, органът по назначаването започва административни разследвания и дисциплинарни производства, както е посочено в членове 22 и 86 и приложение IX, ако за това е направено съответно искане от Комисията.

За целите на прилагане на член 43 се извършва консултация с Комисията.

Член 96

Независимо от член 11, длъжностно лице на Комисията, което работи в делегация на Съюза, получава инструкции от ръководителя на делегацията в съответствие с функцията на последния, както е предвидено в член 5 от Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност ( 12 ).

Длъжностно лице на ЕСВД, което трябва да изпълнява задачи за Комисията като част от задълженията си, получава инструкции от Комисията по отношение на тези задачи в съответствие с член 221, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Конкретните условия за прилагане на настоящия член се договарят между Комисията и ЕСВД.

Член 97

До 30 юни 2014 г. по отношение на длъжностните лица, които са били прехвърлени в ЕСВД в съответствие с Решение 2010/427/ЕС, с дерогация от член 4 и член 29 от този Правилник за длъжностните лица и при условията, предвидени в член 7, параграф 1 от този акт, органите по назначаването на съответните институции в изключителни случаи могат, като действат при общо съгласие и единствено в интерес на службата и след изслушване на въпросното длъжностно лице, да прехвърлят това длъжностно лице на ЕСВД от ЕСВД към свободна длъжност със същата степен в Генералния секретариат на Съвета или в Комисията, без да уведомяват персонала за свободната длъжност.

Член 98

1.  
За целите на член 29, параграф 1, буква а) при попълването на свободна длъжност в ЕСВД органът по назначаването разглежда заявленията за кандидатстване на длъжностни лица от Генералния секретариат на Съвета, Комисията и ЕСВД, на срочно нает персонал, към когото се прилага член 2, буква д) от Условията за работа на другите служители, както и на персонал от националните дипломатически служби на държавите-членки, без да дава приоритет на някоя от тези категории. До 30 юни 2013 г. с дерогация от член 29 при назначаване на персонал, идващ в институцията от друго място, ЕСВД набира изключително длъжностни лица от Генералния секретариат на Съвета и от Комисията, както и персонал от дипломатическите служби на държавите-членки.

Въпреки това, в изключителни случаи и след като са изчерпани възможностите за назначаване в съответствие с тези разпоредби, органът по назначаването може да реши да наеме персонал за оказване на техническа помощ извън източниците на персонал, изброени в първото изречение на първа алинея, на ниво AD, необходим за правилното функциониране на ЕСВД, като например специалисти в областите на управлението на кризите, сигурността и информационните технологии.

Считано от 1 юли 2013 г. органът по назначаването също така разглежда заявленията за кандидатстване на длъжностни лица от институции, различни от посочените в първа алинея, без да дава приоритет на някоя от тези категории.

2.  
За целите на член 29, параграф 1, буква а) и без да се засяга член 97, при попълването на свободна длъжност органът по назначаването на институции, различни от ЕСВД, разглежда заявления за кандидатстване от вътрешни кандидати и от длъжностни лица от ЕСВД, които са били длъжностни лица на съответната институция до превръщането им в длъжностни лица на ЕСВД, без да дава приоритет на някоя от тези категории.

Член 99

1.  
Докато върховният представител реши да създаде дисциплинарен съвет за ЕСВД, дисциплинарният съвет на Комисията служи и за дисциплинарен съвет за ЕСВД. Върховният представител взема своето решение не по-късно от 31 декември 2011 г.

До създаването на дисциплинарен съвет на ЕСВД двамата допълнителни членове, посочени в член 5, параграф 2 от приложение IX, се назначават сред длъжностните лица на ЕСВД. Органът по назначаването и комитетът на персонала, посочени в член 5, параграф 5 и член 6, параграф 4 от приложение IX, са тези на ЕСВД.

2.  
До създаването на Комитет на персонала в ЕСВД в съответствие с член 9, параграф 1, буква а), първо тире, което е не по-късно от 31 декември 2011 г., с дерогация от разпоредбата, съдържаща се в това тире, Комитетът на персонала на Комисията представлява също така длъжностните лица и другите служители на ЕСВД.▼M128

ДЯЛ VIIIб

▼M67

СПЕЦИАЛНИ И ОТМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА В ТРЕТА ДЪРЖАВА

Член 101а

Без да се засягат останалите разпоредби на настоящия правилник, в приложение Х се определят специалните и отменителни разпоредби, приложими за длъжностните лица на служба в трета държава.

▼BДЯЛ IX

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА 1

Преходни разпоредби

▼M112 —————

▼M23 —————

▼M62 —————

▼M112 —————

▼M112

Член 107а

Преходните разпоредби са изложени в приложение XIII.

▼M23 —————

▼BГЛАВА 2

Заключителни разпоредби

▼M131

Член 110

1.  
Разпоредбите от общ характер за прилагане на настоящия правилник се приемат от органа по назначаването на всяка институция след консултации с комитета по персонала и с комитета по Правилника за персонала.
2.  
Правилата за прилагане на настоящия правилник, приети от Комисията, включително разпоредбите за прилагане от общ характер, посочени в параграф 1, се прилагат по аналогия спрямо агенциите. За тази цел Комисията уведомява агенциите за всяко правило за прилагане незабавно след приемането му.

Тези правила за прилагане влизат в сила за агенциите на по-късната от следните дати: девет месеца след влизането им в сила за Комисията или девет месеца след датата, на която Комисията е уведомила агенциите за приемането на съответното правило за прилагане. Независимо от горепосоченото, дадена агенция може също така да реши, че правилата за прилагане влизат в сила на по-ранна дата.

Чрез дерогация дадена агенция може, преди изтичането на деветмесечния срок, посочен във втора алинея от настоящия параграф, и след консултация със своя комитет по персонала, да представи на Комисията за съгласие правила за прилагане, които са различни от тези, приети от Комисията. При същите условия дадена агенция може да поиска съгласието на Комисията да не прилага някои от тези правила за прилагане. В последния случай Комисията може, вместо да приеме или отхвърли искането, да поиска от агенцията да представи на Комисията за съгласие правила за прилагане, които са различни от тези, приети от Комисията.

Деветмесечният срок, посочен във втора алинея от настоящия параграф, спира да тече от датата, на която агенцията поиска съгласието на Комисията, до датата, на която Комисията изрази своята позиция.

Агенцията може също така, след консултация със своя комитет по персонала, да представи на Комисията за съгласие правила за прилагане, които се отнасят до области, различни от правилата за прилагане, приети от Комисията.

За целите на приемането на правила за прилагане агенциите се представляват от своя управителен съвет или от равностоен орган, посочен в акта на Съюза за създаването им.

3.  
За целите на приемането на правила по споразумение между институциите агенциите не се считат за институции. Въпреки това Комисията се консултира с агенциите преди приемането на такива правила.
4.  
Правилата за прилагане на настоящия правилник, включително разпоредбите за прилагане от общ характер, посочени в параграф 1, и правилата, приети по споразумение между органите по назначаването на институциите, се свеждат до знанието на персонала.
5.  
Административните отдели на институциите и агенциите редовно се консултират помежду си относно прилагането на настоящия правилник. На тези консултации агенциите са общо представени в съответствие с правилата, определени по споразумение между тях.
6.  
Съдът на Европейския съюз води регистър на правилата, приети от органа по назначаването на всяка институция за прилагането на настоящия правилник, и правилата, приети от агенциите, доколкото те се отклоняват от правилата, приети от Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 2, включително на всички техни изменения. Институциите и агенциите имат пряк достъп до този регистър и пълно право да изменят собствените си правила. Държавите-членки имат пряк достъп до него. Освен това на всеки три години Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно правилата, приети от всяка институция за прилагането на настоящия правилник.

▼M131

Член 111

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 112 относно някои аспекти на условията на труд и някои аспекти на прилагането на правилата за възнагражденията и социалноосигурителната схема.

Член 112

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 56а, 56б и 56в от Правилника за персонала, член 13, параграф 3 от приложение VII и член 9 от приложение ХI към него, и член 28а, параграф 11 и член 96, параграф 11 от Условията за работа на другите служители, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 1 януари 2014 г.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в членове 56а, 56б, 56в от Правилника на персонала, член 13, параграф 3 от приложение VII и член 9 от приложение XI към него, и член 28а, параграф 11 и член 96, параграф 11 от Условията за работа на другите служители, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.  
Делегиран акт, приет съгласно членове 56а, 56б, 56в от Правилника за персонала, член 13, параграф 3 от приложение VII и член 9 от приложение XI към него или член 28а, параграф 11 или член 96, параграф 11 от Условията за работа на другите служители, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 113

До 31 декември 2020 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад с оценка на действието на настоящия Правилник за персонала.

▼M112
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M131

A.   Видове длъжности във всяка функционална група съгласно предвиденото в член 5, параграф 41.  Функционална група AD

Генерален директор

AD 15 - AD 16

Директор

AD 14 - AD 15

Съветник или равностойна длъжност

AD 13- AD 14

Началник на отдел или равностойна длъжност

AD 9 - AD 14

Администратор

AD 5 - AD 122.  Функционална група AST

Старши асистент

Извършващ административни, технически или обучителни дейности, изискващи висока степен на самостоятелност и поемане на значителна отговорности по отношение на управлението на персонала, изпълнението на бюджета или политическото координиране

AST 10 — AST 11

Асистент

Извършващ административни, технически или обучителни дейности, изискващи известна степен на самостоятелност, по-специално по отношение на прилагането на правила и правилници или общи указания или като личен асистент на член на институцията, на началника на кабинета на член на институцията или на (заместник) генерален директор или ръководител на равностойно равнище

AST 1 — AST 93.  Функционална група AST/SC

Секретар/Деловодител

Изпълняващ деловодителски и секретарски задачи, управляване на офис и други подобни задачи, изискващи определена степен на самостоятелност (1)

SC 1 — SC 6

(1)   

Броят на длъжностите „парламентарен разпоредител“ в Европейския парламент не надвишава 85.

Б.   Коефициенти за еквивалентност на средната кариера

1. Коефициенти за еквивалентност на средната кариера във функционални групи AST и AD:Степен

Асистенти

Администратори

13

15  %

12

15  %

11

25  %

10

20  %

25  %

9

8  %

25  %

8

25  %

33  %

7

25  %

36  %

6

25  %

36  %

5

25  %

36  %

4

33  %

3

33  %

2

33  %

1

33  %

2. Коефициенти за еквивалентност на средната кариера във функционална група AST/SC:Степен

Секретари/Деловодители

SC 6

SC 5

12  %

SC 4

15  %

SC 3

17  %

SC 2

20  %

SC 1

25  %

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Състав и процедури за органите, предвидени в член 9 от Правилника

Раздел 1

КОМИТЕТ ПО ПЕРСОНАЛА

Член 1

▼M91

Комитетът по персонала се състои от неговите членове и техните заместници, ако има такива, чийто мандат е три години. ►M131  Органът по назначаването на всяка институция ◄ може обаче да реши да определи по-кратък мандат, но не по-малко от една година. Всяко длъжностно лице на съответната институция има право да гласува и да бъде избирано за член на комитета.

▼M23

Условията за избори за член на комитета по персонала, които не са организирани по местни секции, както и изборите за местни секции, се определят на общо събрание на длъжностните лица на институцията, служещи в съответното място на работа. ►M131  Въпреки това органът по назначаването на всяка институция може да реши, че условията за избор трябва да бъдат определени в съответствие с предпочитанията на персонала на институцията, изразени на общо допитване. ◄ Изборът става чрез тайно гласуване.

Ако Комитетът по персонала е организиран в местни секции, начинът на назначаване на членовете на централния комитет за всяко място на работа се определя на общо събрание на длъжностните лица, служещи в съответното място на работа. За членове на централния комитет могат да бъдат назначавани само членове на съответната местна секция.

Съставът на Комитета по персонала, ако той не е организиран в местни секции, както и на местната секция, ако Комитетът по персонала е организиран в местни секции, трябва да осигурява представителството и на ►M131  трите функционални групи ◄ , предвидени в член 5 от настоящия Правилник, както и на служителите, посочени в член 7, първа алинея от Условията за работа на другите служители на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ . Централният комитет на Комитета по персонала, организиран в местни секции, се счита за конституиран след назначаването на мнозинството от неговите членове.

Изборът на Комитет по персонала, който не е организиран в местни секции, или на местна секция — ако Комитетът е организиран в местни секции — е действителен, само ако в него са взели участие две трети от длъжностните лица с право на глас. Ако тази пропорция не бъде достигната, се провежда второ гласуване и изборът е действителен, ако в него са взели участие мнозинството от лицата с право на глас.

Функциите, поети от членовете на Комитета по персонала и от длъжностните лица, назначени от Комитета в органите, създадени по силата на настоящия Правилник, или от институцията, се считат за част от нормалната служба в тяхната институция. Фактът на изпълнението на тези функции не може по никакъв начин да бъде във вреда на съответното лице.

▼BРаздел 2

СЪВМЕСТНА КОМИСИЯ

▼M85

Член 2

Съвместната комисия на институцията се състои от:

— 
председател, назначават ежегодно от органа по назначаването,
— 
членове и заместници, назначавани в равен брой едновременно от органа по назначаването и от Комитета по персонала.

Съвместната комисия, която е обща за две или повече институции, се състои от:

— 
председател, назначен от органа по назначаването, посочен в член 2 ►M131  ————— ◄ от настоящия правилник,
— 
членове и заместници, назначени по равно от органите по назначаването на представените институции в общата съвместна комисия и от съответните комитети по персонала.

Процедурата за учредяване на обща съвместна комисия се приема със споразумение между представените в тази комисия институции, след консултации с техните съответни комитети по персонала.

Заместниците имат право на глас само в случай на отсъствие на редовния член.

▼B

Член 3

Съвместната комисия се свиква на заседание от органа по назначаването или по искане на Комитета по персонала.

Заседанието на комисията е редовно, само ако присъстват всички пълноправни членове или в тяхно отсъствие — техните заместници.

Председателят на комисията не гласува, освен по процедурни въпроси.

▼M23 —————

▼B

►M23  Становището на Комисията ◄ се съобщава писмено на органа по назначаването и на Комитета на персонала в срок от 5 дни от неговото приемане.

Всеки член на комисията може да поиска мнението му да бъде отразено в становището.

▼M85

Член 3а

Общата съвместна комисия се свиква на заседание по искане на органа по назначаването, посочен в ►M112  член 2, параграф 2) ◄ от настоящия правилник, или по искане на органа по назначаването или на Комитета по персонала на някоя от институциите, представени в тази съвместна комисия.

Заседанието на общата съвместна комисия е редовно, само ако на него присъстват всички пълноправни членове, или в тяхно отсъствие — техните заместници.

Председателят на общата съвместна комисия не гласува, освен по процедурни въпроси.

Становището на комисията се съобщава писмено на органа по назначаването, посочен в ►M112  член 2, параграф 2) ◄ от настоящия правилник, на другите органи по назначаването и техните комитети на персонала в срок от 5 дни от неговото приемане.

Всеки член на общата съвместна комисия може да поиска мнението му да бъде отразено в становището на общата съвместна комисия.▼M112

Раздел 3

▼B

КОМИСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТ

Член 7

▼M23

Комисията по инвалидност се състои от трима лекари:

— 
един, посочен от институцията, към която принадлежи заинтересованото лице,
— 
един, посочен от самото заинтересовано лице,
— 
един, посочен с общо съгласие от първите двама лекари.

Ако заинтересованото длъжностно лице не посочи лекар, такъв се назначава от Съда на ►M128  Европейския съюз ◄ .

▼M39

Ако до два месеца от назначаването на втория лекар не бъде постигнато съгласие относно избора на третия лекар, той се назначава от Съда на ►M128  Европейския съюз ◄ по искане на една от заинтересованите страни.

▼B

Член 8

Разходите за работата на комисията по инвалидност се поемат от институцията, на която принадлежи съответното длъжностно лице.

Когато лекарят, назначен от заинтересованото длъжностно лице, пребивава в място, различно то мястото на заетост на длъжностното лице, последното поема разходите за допълнителния хонорар, с изключение на разноските за пътуване в първа класа, които се поемат от институцията.

Член 9

Длъжностното лице може да представи на комисията по инвалидност всички протоколи или удостоверения, издадени от личния му лекар или от други практикуващи лекари, с които се е консултирало.

Заключенията на комисията по инвалидност се съобщават на органа по назначаването и на съответното длъжностно лице.

Разискванията на Комитета са тайни.▼M112

Раздел 4

▼B

КОМИТЕТ ПО АТЕСТИРАНЕ

▼M112

Член 10

Членовете на Комитета по атестиране се назначават всяка година от органа по назначаването и Комитета на персонала, всеки от които посочва равен брой измежду длъжностните лица на институцията от функционална група AD. Комитетът избира свой председател. Членовете на съвместната комисия не могат да бъдат членове на Комитета по атестиране. Когато от Комитета по атестиране бъде поискано да даде препоръка по отношение на длъжностно лице, чийто пряк ръководител е член на Комитета, последният не участва в разглеждането на случая.

▼B

Член 11

Разискванията на Комитета по атестиране са тайни.

▼M112Раздел 5

СЪВМЕСТЕН КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ

Член 12

Съвместният консултативен комитет по професионална некомпетентност се състои от председател и най-малко двама членове със степен не по-ниска от AD 14. Председателят и членовете се назначават за срок от три години. Половината от членовете се посочват от Комитета по персонала, а другата половина — от органа по назначаването. Председателят се определя от органа по назначаването по списък на кандидати, съставен след съгласуване с Комитета по персонала.

Когато се разглежда въпрос, отнасящ се до длъжностно лице със степен AD 14 или по-ниска, съвместният консултативен комитет заседава с участието на още двама членове от степента и функционалната група на въпросното длъжностно лице, назначени по реда за определяне на постоянните членове.

Когато съвместният консултативен комитет е сезиран с въпрос, отнасящ се до висше длъжностно лице по смисъла на член 29, параграф 2 от Правилника, създава се специален ad hoc съвместен консултативен комитет, състоящ се от двама членове, посочени от Комитета по персонала и двама, посочени от органа по назначаването, със степен равна на въпросното длъжностното лице.

Органът по назначаването и Комитетът по персонала се договарят относно ad hoc процедура за определяне на допълнителните членове по втора алинея, които участват в разглеждането на случаите, свързани с длъжностно лице, изпратено в държава, извън Европейския съюз или договорно нает служител.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Конкурси

Член 1

►M23

 

Обявленията за конкурси се изготвят от органа по назначаването след консултации със съвместната комисия.

 ◄

В обявлението се посочва:

▼M23

а) 

естеството на конкурса (вътрешен конкурс за институцията, вътрешен конкурс за институциите, конкурс на общо основание ►M85  , където е приложимо — общ за две и повече институции) ◄ ;

▼B

б) 

вида на конкурса (въз основа на квалификация или чрез изпит, или едновременно въз основа на квалификация и изпит);

в) 

естеството на функциите и задачите, присъщи на длъжностите и ►M112  предложените функционална група и степен ◄ ;

г) 

►M112  в съответствие с член 5, параграф 3 от Правилника ◄ — дипломите и другите свидетелства за придобита квалификация или за професионалния опит, изискван за заемане на съответната длъжност;

д) 

когато конкурсът се провежда чрез изпит — естеството на изпита и начина на оценяване;

е) 

изискванията за владеене на език, ако има такива, предвид особения характер на длъжностите;

▼M23

ж) 

ако е необходимо, изискванията за възраст, както и допустимите отклонения от тях в случая на длъжностни лица на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ с не по-малко от една година служебен стаж;

▼B

з) 

крайният срок за кандидатстване;

и) 

всички евентуални изключения по силата на член 28, буква а) от Правилника.

▼M85

Обявлението за конкурс на общо основание, общ за две или повече институции, се съставя от органа по назначаването, посочен в ►M112  член 2, параграф 2 ◄ от Правилника, след консултации с обща съвместна комисия.

▼B

2.  
Обявлението за конкурс на общо основание се публикува в Официален вестник на ►M128  Европейския съюз ◄ най-късно един месец преди датата на крайния срок за кандидатстване и, когато е приложимо — най-късно два месеца преди датата на изпита.
3.  
Всички конкурси се обявяват в рамките на институциите на трите ►M128  Европейския съюз ◄ при спазване на същите срокове.

Член 2

Кандидатите попълват формуляр, определен за целта от органа по назначаването.

Може да се иска представянето на допълнителни документи и информация.

Член 3

▼M112

Конкурсната комисия се състои от председател, определен от органа по назначаването, и равен брой членове, посочени от органа по назначаването и Комитета по персонала.

▼M85

За конкурси на общо основание, общи за две или повече институции, конкурсната комисия се състои от председател, определен от органа по назначаването по ►M112  член 2, параграф 2 ◄ от Правилника и от членове, посочени от органа по назначаването по ►M112  член 2, параграф 2 ◄ от Правилника, по предложение на институциите, както и от членове, определени по споразумение между Комитетите по персонала на институцията, при осигурено равно представителство.

▼B

Конкурсната комисия може за определени изпити да бъде подпомагана от един или повече оценяващи със съвещателен глас.

Членовете на конкурсната комисия се избират измежду длъжностни лица, чиято ►M112  функционална група ◄ и степен са най-малко равни на тези на конкурсната длъжност.

▼M112

Конкурсна комисия, състояща се от повече от четирима членове, включва поне по двама представители на всеки пол.

▼B

Член 4

Органът по назначаването съставя списък на кандидатите, които отговарят на условията, предвидени в член 28, букви а), б) и в) от Правилника, и го изпраща, заедно с досиетата на отделните кандидати на председателя на конкурсната комисия.

Член 5

След като разгледа досиетата конкурсната комисия съставя списък на кандидатите, които отговарят на изискванията, предвидени в обявлението за конкурса.

Ако конкурсът се провежда чрез изпит, включените в списъка кандидати се допускат до изпита.

Ако конкурсът е по документи, след като определи начините за оценяване на квалификациите, конкурсната комисия преценява квалификацията на отделните кандидати, включени в списъка по първа алинея.

Ако конкурсът е по документи и изпит, конкурсната комисия съставя списък на подходящи кандидати, предвиден в член 30 от Правилника за персонала; по възможност списъкът съдържа два пъти повече имена от броя на конкурсните длъжности.

Конкурсната комисия изпраща списъка на органа по назначаването, заедно с мотивиран доклад, включващ всички евентуални бележки на нейните членове.

Член 6

Разискванията на конкурсната комисия са тайни.

▼M112

Член 7

1.  
След консултации с Комитета по Правилника за персонала институциите възлагат на ►M128  Европейската служба за подбор на персонал ◄ (наричана по-долу „Службата“) да предприеме необходимите мерки за осигуряване прилагането на еднакви стандарти в процедурите за подбор на длъжностни лица на ►M128   ►C1  Съюза ◄  ◄ , в процедурите за оценяване и изпит, посочени в членове 45 и 45а от Правилника.
2.  

Задачата на Службата е:

а) 

да организира, по искане на отделни институции, конкурси на общо основание;

б) 

по искане на отделни институции да предоставя техническа помощ за организираните от тях вътрешни конкурси;

в) 

да определя съдържанието на всички изпити, организирани от институциите, с цел осигуряване хармонизираното и последователно спазване на изискванията на член 45а, параграф 1, буква в) от Правилника.

г) 

да носи обща отговорност за определяне и организиране на атестирането на езиковите умения с цел осигуряване на хармонизирано и последователно спазване на изискванията на член 45, параграф 2 от Правилника.

3.  
По искане на отделна институция Службата може да осъществява други задачи, свързани с подбора на персонала.
4.  
При съответно искане Службата оказва съдействие на различните институции при подбора на срочно наетите и договорно наетите служители, по-специално като определя съдържанието на изпитите и като организира процедурите за подбор в рамките на членове 12 до 82 от Условията за работа на другите служители на ►M128  Европейския съюз ◄ .

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Обезщетение по членове 41 и 50 от Правилника за персонала

Член единствен

1.  

Длъжностно лице, за което се прилагат членове от 41 до 50 от Правилника, има право:

а) 

за срок от три месеца — на месечно обезщетение, равно на основната му заплата;

б) 

за срок, вариращ в зависимост от неговата възраст и служебен стаж съгласно таблицата в параграф 3, — на месечно обезщетение, равно на:

— 
85 % от основната му заплата от четвъртия до шестия месец,
— 
70 % от основната му заплата за следващите пет години,
— 
60 % от основната му заплата след това.

Изплащането на обезщетението се преустановява в деня, в който длъжностното лице навърши ►M131  66 години ◄ .

▼M131 —————

▼M23

По смисъла на настоящия член основна заплата е посочената в таблицата по член 66 от Правилника за персонала, която е в сила на първия ден от месеца, в който се дължи изплащането на обезщетението.

▼B

2.  
Разпоредбите на настоящото приложение се ревизират след изтичането на десет години от влизането в сила на Правилника за персонала.
3.  

Периодът, за който длъжностното лице има право на обезщетение, предвидена в членове 41 или 50 от Правилника, се определя чрез умножаване на служебния стаж по съответния коефициент за неговата възраст, посочен в таблицата по-долу; ако е необходимо, периодът се закръглява до предходния месец.Възраст

%

20

18

21

19,5

22

21

23

22,5

24

24

25

25,5

26

27

27

28,5

28

30

29

31,5

30

33

31

34,5

32

36

33

37,5

34

39

35

40,5

36

42

37

43,5

38

45

39

46,5

40

48

41

49,5

42

51

43

52,5

44

54

45

55,5

46

57

47

58,5

48

60

49

61,5

50

63

51

64,5

52

66

53

67,5

54

69

55

70,5

56

72

57

73,5

58

75

►M131  от 59 до 65 ◄

►M23  76,5 ◄

▼M112

4.  
За периода, в който длъжностното лице има право на обезщетение, както и за първите шест месеца след това, длъжностното лице по членове 41 и 50 от Правилника има право, по отношение на себе си и на лицата, обхванати от осигуровката му, на гарантирани плащания във връзка с правата по здравноосигурителната схема, предвидена в член 72 от Правилника за персонала, при условие че заплаща необходимите вноски, изчислени въз основа на основната му заплата или на определения в параграф 1 на настоящия член процент от нея, в зависимост случая, и при условие че не осъществява друга платена професионална дейност.

▼M39

В края на периода по първата алинея и при предвидените там условия, длъжностното лице може, по негово искане, да продължи да се ползва с правата да получава плащания по здравноосигурителната схема, при условия, че поеме пълния размер на дължимите вноски по член 72, параграф 1 от Правилника за персонала.

След изтичането на периода, в който длъжностното лице има право на обезщетение, дължимите вноски се изчисляват въз основа на последно получената от него месечно обезщетение.

Ако длъжностното лице е започнало да получава пенсия по пенсионната схема, предвидена в Правилника за персонала, по смисъла на член 72 от Правилника за персонала то се счита за лице, което е останало на служба до навършване на ►M131  66-годишна възраст ◄ .

▼M112
ПРИЛОЖЕНИЕ IVа

Непълно работно време

Член 1

Завлението за разрешение за работа на непълно работно време се подава от длъжностното лице чрез неговия пряк ръководител най-късно два месеца преди желаната дата, освен в случай на надлежно обоснована неотложност.

Разрешението може да се даде за най-малко един месец и най-много три години, без това да засяга случаите по член 15 и ►M131  член 55а, параграф 2, буква ж) ◄ .

Разрешението може да бъде подновявано при същите условия. Молбите за подновяване се подават от съответното длъжностно лице най-късно два месеца преди изтичането на срока, за който е било дадено разрешението. Продължителността на непълното работно време не може да бъде по-малко от половината от нормалната продължителност на работното време.

Периодът на работа на непълно работно време започва в първия работен ден от месеца, освен в надлежно обосновани случаи.

Член 2

Органът по назначаването може, по искане на съответния служител, да оттегли разрешението за работа на непълно работно време преди края на срока, за който то е дадено. Датата на оттегляне на решението не може да бъде по-късна от два месеца след предложената за това дата от длъжностното лице или съответно четири месеца — ако разрешението е за срок, надвишаващ една година.

Органът по назначаването може в изключителни случаи и в интерес на службата да оттегли даденото разрешение преди изтичането на неговия срок, като даде двумесечно предизвестие на съответния служител.

Член 3

За срока на разрешението за работа на непълно работно време длъжностното лице има право на процент от заплатата му, равен на изработената част от нормалното работно време. Този процент обаче не се прилага по отношение на надбавката за дете на издръжка, основния размер на надбавката за жилищни нужди или надбавката за образование.

Вноските по здравноосигурителната схема се изчисляват въз основа на основната заплата на длъжностно лице, работещо на пълно работно време. Вноските по пенсионноосигурителната схема се изчисляват въз основа на основната заплата, получавана от длъжностното лице, работещо на непълно работно време. Длъжностното лице може да поиска и вноските му в пенсионноосигурителната схема да се изчисляват въз основа