EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9716

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9716 — AMS/OSRAM) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 195/04

PUB/2020/444

OJ C 195, 10.6.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 195/4


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9716 — AMS/OSRAM)

(текст от значение за ЕИП)

(2020/C 195/04)

1.   

На 29 май 2020 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

AMS (Австрия),

OSRAM (Германия).

Предприятие AMS придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие OSRAM. Концентрацията се извършва посредством публичен търг, обявен на 7 ноември 2019 г.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие AMS: предоставяне на високоефективни технологии за дистанционно отчитане в рамките на потребителските, комуникационните, автомобилните, промишлените и медицинските крайни пазари с акцент върху три стратегически стълба: оптични, образни и аудиосензори,

за предприятие OSRAM: осигуряване на решения и датчици за осветление, визуализация и светлинно лечение, които включват от светодиоди до други технологии, базирани на полупроводниците, като например излъчватели на инфрачервени лъчи, лазери и датчици, до системи за управление на осветлението, както и традиционни и специални лампи.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9716 — AMS/OSRAM

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


Top