EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0434

Решение на Съвета от 18 юни 1998 година относно Споразумението между Европейската общност, Европейската космическа агенция и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването относно европейския принос в разработването на глобална навигационна спътникова система (GNSS)

OJ L 194, 10.7.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 132 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 6 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/434/oj

Related international agreement

07/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

130


31998D0434


L 194/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 юни 1998 година

относно Споразумението между Европейската общност, Европейската космическа агенция и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването относно европейския принос в разработването на глобална навигационна спътникова система (GNSS)

(98/434/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 75, параграф 1, член 84, параграф 2 и член 130м, в съответствие с първото изречение на член 228, параграф 2, първа алинея от член 228, параграф 3 и с член 228, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че Общността може в рамките на нейните правомощия да спомогне за прилагането на глобалната навигационна спътникова система;

като има предвид, че Споразумението между Европейската общност, Европейската космическа агенция и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването относно европейския принос към развитието на глобална навигационна спътникова система (GNSS) трябва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото решение Споразумението между Европейската общност, Европейската космическа агенция и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването относно европейския принос към развитието на глобална навигационна спътникова система (GNSS) се одобрява от Общността.

Текстът на споразумението заедно с техническите приложения е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   Общността се представлява от Комисията в Съвместния комитет, посочен в член 5 на споразумението.

2.   По отношение на материята, регулирана от член 5, параграф 4 от споразумението, позицията на Общността се формулира от Съвета въз основа на предложение от Комисията; по отношение на материята, регулирана от член 5, параграфи 1, 2 и 3 позицията на Общността се определя от Комисията след консултации с комитет от представители на държавите-членки.

3.   На Комисията се разрешава да одобрява от името на Общността измененията, посочени в член 5, параграф 4 от споразумението.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да определи лицето, упълномощено да подпише споразумението от името на Общността.

Съставено в Люксембург на 18 юни 1998 година.

За Съвета

Председател

G. STRANG


(1)  ОВ C 337, 7.11.1997 г., стр. 37

(2)  ОВ C 138, 4.5.1998 г.


Top