Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:322:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 322, 8 декември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 322

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
8 декември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета от 3 декември 2015 година за удължаване на срока на действие и постепенно премахване на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005

1

 

*

Регламент (EС) 2015/2265 на Съвета от 7 декември 2015 година за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2016 — 2018 година

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2266 на Комисията от 24 ноември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Asperges du Blayais (ЗГУ)]

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2267 на Комисията от 24 ноември 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara (ЗГУ)]

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2268 на Комисията от 24 ноември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Drniški pršut (ЗГУ)]

14

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2269 на Комисията от 3 декември 2015 година за забрана на риболова на атлантическа треска в зона VIId от страна на кораби под флага на Белгия

15

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2270 на Комисията от 3 декември 2015 година за забрана на риболова на морска писия в зони VIIh, VIIj и VIIk от страна на кораби под флага на Франция

17

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2271 на Комисията от 3 декември 2015 година за забрана на риболова на молва във води на Съюза и в международни води от зона V от страна на кораби под флага на Франция

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2272 на Комисията от 7 декември 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2273 на Комисията от 7 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2274 на Съвета от 7 декември 2015 година за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

44

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2275 на Съвета от 7 декември 2015 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

50

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2276 на Съвета от 7 декември 2015 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya)

51

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2277 на Комисията от 2 декември 2015 година относно одобрението от Комисията на националните планове за прилагането на системите за валидиране в съответствие с член 109, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8830)

53

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2278 на Комисията от 4 декември 2015 година за изменение на приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО по отношение на статута на федералните провинции Бремен, Хесен и Долна Саксония в Германия на свободни от инфекциозен ринотрахеит по говедата (нотифицирано под номер С(2015) 8462)  ( 1 )

55

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8581)  ( 1 )

58

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2280 на Комисията от 7 декември 2015 година за одобряване на ефективния алтернатор DENSO като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

64

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2281 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 (MON-87427-7), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8587)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top