EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:279:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 279, 23 септември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.279.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 279

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
23 септември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2011/C 279/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) относно доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за оценка на директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/ЕО)

1

2011/C 279/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1074/1999

11

2011/C 279/03

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар

20


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 279/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6349 — Motherson/Cross Industries/Peguform/Wethje) (1)

28

2011/C 279/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6218 — Ineos/Tessenderlo Group S-PVC Assets) (1)

28


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 279/06

Обменен курс на еврото

29


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2011/C 279/07

МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/21/11 — Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап

30

2011/C 279/08

МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/22/11 — Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

33

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 279/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland) (1)

36

2011/C 279/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6392 — Gores/Mexx) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

37


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top