Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0644

Дело T-644/13: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. — Serco Belgium и др./Комисия

OJ C 24, 25.1.2014, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/37


Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. — Serco Belgium и др./Комисия

(Дело T-644/13)

2014/C 24/70

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Serco Belgium (Брюксел, Белгия), SA Bull NV (Auderghem, Белгия) и Unisys Belgium (Брюксел) (представители: V. Ost и M. Vanderstraeten, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението на Европейската комисия от 30 октомври 2013 г., съобщено на жалбоподателите с писмо от 31 октомври 2013 г., с което е отхвърлена офертата на консорциум OPTIMUS в процедура за възлагане на обществена поръчка DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM (управление на информационни услуги относно интегрираната и консолидирана графична среда на Европейската комисия) (ОВ 2012/S 69-112095) и обществената поръчка е възложена на консорциум GISIS, и

да осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат едно правно основание.

Офертата на жалбоподателите е отхвърлена поради изключително ниските оценки, които е дала Комисията по подкритериите за възлагане, свързани с персонала. Накратко, Комисията е приела, че предлаганият от жалбоподателите брой на служителите е прекалено малък и следователно е неподходящ за осигуряването на изискваното качество на услугата.

Жалбоподателите твърдят, че офертата им е отхвърлена въз основа на незаконосъобразни критерии за възлагане. Подкритериите относно персонала не са насочени към определяне на икономически най-изгодната оферта, тъй като:

както изрично признава Комисията, отговорите на оферентите по тези критерии не предполагат (договорни) изисквания. Жалбоподателите поддържат, че оценяването на оферентите въз основа на необвръзващи изявления е в противоречие с правото на Съюза,

тези подкритерии се отнасят не толкова до качеството на офертата (равнището на предоставяната услуга), а по-скоро до присъщата на оферента способност да наеме достатъчен брой служители, за да отговори на изискванията за изпълнение, наложени от споразумението за равнището на услугата (СРУ). Следователно тези критерии са селективни,

доколкото не е посочен оптимален брой на служителите е не са дадени точни указания за начина, по който Комисията би оценила посочения брой служители и след като в основата на проекта на Комисията за интегриране и консолидиране, както е видно от спецификацията, е постигането на възможно най-високо равнище на качество съгласно договора по най-ефикасния начин, тези подкритерии водят до непредвидим резултат,

във всички случаи, ако Комисията е имала съмнения относно възможността на жалбоподателите да изпълнят договора в съответствие с предложените условия (тъй като Комисията счита броя на служителите за недостатъчен), тя е трябвало да поиска разяснения, преди да отхвърли оферта, чиято стойност е с 47 милиона евро по-ниска от тази на избраната оферта.


Top